SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 123.556 123.556 0,00
VIOP 149.679 149.679 0,00
USD/TRY 5,9352 5,9346 0,01
BIST BANKA 181.051 181.051 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.556 13.549 0,05
ALTIN 1.551,48 1.558,76 -0,47
BRENT 64,35 64,59 -0,37

 Niğde Beton Sanayi Hisse Senedi | NIBAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,24 7,2 2,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 22,4 22,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Niğde Beton Sanayi
Kuruluş 31.10.1969
Faal Alanı Beton uretimi
Telefon (0216)5370000
Faks (0216)5370362
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,651,3
Ödenmiş Sermaye54,054,0
Net Kâr-1,5-1,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,3
FD/Satışlar 10,3
Yabancı Oranı (%) 18,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,4
Piyasa Değeri 275,4 mnTL
Net Borç -1,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,08 13,33 -11,30 -17,74
USD 3,73 12,56 -11,45 -17,46
Göreceli 3,29 11,37 -20,18 -23,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51 478.410 22
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51478.41022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar25.175.76526.866.72020.827.19119.552.337
Nakit ve Nakit Benzerleri1.220.6406.982.7948.276.0397.965.423
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.563.8976.099.5793.402.2753.304.940
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.739.4175.443.7273.311.5693.138.889
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00420.1090
Stoklar9.845.2737.389.9444.722.5734.233.587
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar806.538950.676694.626909.498
(Ara Toplam)25.175.76526.866.72020.827.19119.552.337
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar47.320.60147.529.63247.906.61048.463.575
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.16113.16113.16113.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.045.58413.090.00413.428.20214.243.394
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar33.783.66633.908.48734.074.42034.204.232
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.3632.5042.6462.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı475.827515.476388.1810
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR72.496.36674.396.35268.733.80168.015.912
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler16.798.77218.810.35012.381.37510.505.426
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.756.1952.306.2352.926.3973.024.957
Diğer Borçlar2.053.7964.378.3132.710.2317.267
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.878.6279.031.2263.516.4450
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.148.4832.148.4832.098.0222.063.956
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler961.671946.0931.130.2805.409.246
(Ara Toplam)16.798.77218.810.35012.381.37510.505.426
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.113.9714.294.2784.131.6723.965.975
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.113.9714.294.2784.131.6723.842.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000123.766
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar51.583.62351.291.72452.220.75453.544.511
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.583.62351.291.72452.220.75453.544.511
Ödenmiş Sermaye54.000.00054.000.00054.000.00054.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.035.5431.035.5431.035.5431.035.543
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.700.573-16.700.573-16.700.573-6.944.858
Dönem Net Kar/Zararı-1.542.270-1.634.434-984.978-9.927.889
Diğer Özsermaye Kalemleri14.790.92314.591.18814.870.76215.381.715
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR72.496.36674.396.35268.733.80168.015.912
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri14.863.8728.937.0463.669.70129.527.784
Satışların Maliyeti (-)-13.354.727-8.381.295-3.362.933-29.248.586
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.509.145555.751306.768279.198
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.509.145555.751306.768279.198
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-750.163-275.702-154.305-620.506
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.678.959-1.560.795-1.075.678-3.711.440
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.827.1481.368.670547.8012.180.751
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.821.860-1.700.676-696.242-1.196.073
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.914.689-1.612.752-1.071.656-3.068.070
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.919.977-1.280.746-923.215-4.052.748
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.00000363.176
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-1.197.810-1.153.390-815.192-6.630.586
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-3.081.499-2.766.142-1.886.848-9.335.480
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.421.747914.281581.9051.361.709
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-377.457-267.227-107.287-1.907.252
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler31.00000363.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.037.209-2.119.088-1.412.230-9.881.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)494.939484.654427.252-46.866
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)494.939484.654427.252-46.866
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.542.270-1.634.434-984.978-9.927.889
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.542.270-1.634.434-984.978-9.927.889
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.542.270-1.634.434-984.978-9.927.889
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri648.903436.119218.904949.814
Kıdem Tazminatı318.354100.206319.716286.908
Finansman Giderleri-377.457-267.227-107.287-1.907.252
Yurtiçi Satışlar14.896.9808.902.0343.634.68929.754.345
Yurtdışı Satışlar65.81235.01235.0120
Net Yabancı Para Pozisyonu59.8195.662.2797.117.112-15.141
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu59.8195.662.2797.117.112-15.141
Net YPP (Hedge Dahil)59.8195.662.2797.117.112-15.141
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NIBAS 5,1 A/D A/D 10,3 5,3 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NIBAS 5,10 18,08 18,03 -4,79 -0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi