SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7910 5,7861 0,08
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,86 1.360,41 1,43
BRENT 62,60 61,82 1,26

 Niğde Beton Sanayi Hisse Senedi | NIBAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,31 8,49 2,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 4,1 4,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Niğde Beton Sanayi
Kuruluş 31.10.1969
Faal Alanı Beton uretimi
Telefon (0216)5370000
Faks (0216)5370362
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar52,253,5
Ödenmiş Sermaye54,054,0
Net Kâr-1,0-9,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 8,3
FD/Satışlar 15,3
Yabancı Oranı (%) 26,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,9
Piyasa Değeri 432,0 mnTL
Net Borç -8,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 3,76 11,42 100,00
USD -0,17 2,88 15,03 80,54
Göreceli -0,03 1,96 2,59 93,69

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51 478.410 22
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51478.41022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.827.19119.552.33729.277.21918.434.976
Nakit ve Nakit Benzerleri8.276.0397.965.42310.537.175837.821
Finansal Yatırımlar000123.492
Ticari Alacaklar3.402.2753.304.9405.046.6524.661.778
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.311.5693.138.8892.542.5842.607.162
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar420.109000
Stoklar4.722.5734.233.5879.989.3538.636.947
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar694.626909.4981.161.4551.567.776
(Ara Toplam)20.827.19119.552.33729.277.21918.434.976
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar47.906.61048.463.57546.658.64645.372.434
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.16113.16113.16113.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.428.20214.243.39411.779.72517.852.783
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar34.074.42034.204.23234.862.24427.501.952
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.6462.7883.5164.538
Ertelenmiş Vergi Varlığı388.181000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR68.733.80168.015.91275.935.86563.807.410
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.381.37510.505.42620.813.48028.902.346
Finansal Borçlar00744.3176.754.380
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.926.3973.024.9572.457.4494.062.058
Diğer Borçlar2.710.2317.267910.0233.233.743
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.516.445000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.098.0222.063.9562.281.7922.146.004
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.130.2805.409.24614.419.89912.706.161
(Ara Toplam)12.381.37510.505.42620.813.48028.902.346
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.131.6723.965.9753.700.8303.863.540
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.131.6723.842.2093.562.5413.695.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0123.766138.289168.035
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar52.220.75453.544.51151.421.55531.041.524
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.220.75453.544.51151.421.55531.041.524
Ödenmiş Sermaye54.000.00054.000.00054.000.00027.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri004.576.8644.576.864
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.035.5431.035.5431.035.5431.035.543
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.700.573-6.944.858-6.944.858-6.944.858
Dönem Net Kar/Zararı-984.978-9.927.889-12.223.923-5.575.886
Diğer Özsermaye Kalemleri14.870.76215.381.71510.977.92910.949.861
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR68.733.80168.015.91275.935.86563.807.410
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.669.70129.527.78417.670.64811.871.239
Satışların Maliyeti (-)-3.362.933-29.248.586-17.316.108-11.729.071
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)306.768279.198354.540142.168
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)306.768279.198354.540142.168
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-154.305-620.506-484.919-322.815
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.075.678-3.711.440-2.975.553-1.775.506
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri547.8012.180.7511.707.5021.184.531
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-696.242-1.196.073-993.393-684.446
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.071.656-3.068.070-2.391.823-1.456.068
Net Faaliyet Kar/Zararı-923.215-4.052.748-3.105.932-1.956.153
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0363.176330.17589.622
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-815.192-6.630.586-9.094.255-3.021.197
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.886.848-9.335.48000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler581.9051.361.709754.144293.674
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-107.287-1.907.252-1.804.045-1.427.035
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0363.176330.17589.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.412.230-9.881.023-12.205.804-5.521.004
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)427.252-46.866-18.119-54.882
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)427.252-46.866-18.119-54.882
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-984.978-9.927.889-12.223.923-5.575.886
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-984.978-9.927.889-12.223.923-5.575.886
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-984.978-9.927.889-12.223.923-5.575.886
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri218.904949.814720.978471.923
Kıdem Tazminatı319.716286.908202.797139.440
Finansman Giderleri-107.287-1.907.252-1.804.045-1.427.035
Yurtiçi Satışlar3.634.68929.754.34517.896.26212.033.556
Yurtdışı Satışlar35.012000
Net Yabancı Para Pozisyonu7.117.112-15.14160115
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.117.112-15.14160115
Net YPP (Hedge Dahil)7.117.112-15.14160115
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NIBAS 8,0 A/D A/D 15,3 8,3 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NIBAS 8,00 26,10 26,10 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi