SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Niğde Beton Sanayi Hisse Senedi | NIBAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,8 12 6,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 22,4 22,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Niğde Beton Sanayi
Kuruluş 31.10.1969
Faal Alanı Beton uretimi
Telefon (0216)5370000
Faks (0216)5370362
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar99,697,8
Ödenmiş Sermaye54,054,0
Net Kâr1,93,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,5
FD/Satışlar 23,6
Yabancı Oranı (%) 13,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,5
Piyasa Değeri 648,0 mnTL
Net Borç 0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,72 33,33 32,89 93,55
USD 3,88 33,33 31,73 68,11
Göreceli 4,76 32,09 24,10 91,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51 478.410 22
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51478.41022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar22.834.91817.249.87725.175.76526.866.720
Nakit ve Nakit Benzerleri2.460.4221.830.0201.220.6406.982.794
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.010.5334.464.1504.563.8976.099.579
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.827.3087.652.4578.739.4175.443.727
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.640.3292.806.9709.845.2737.389.944
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar896.326496.280806.538950.676
(Ara Toplam)22.834.91817.249.87725.175.76526.866.720
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar101.150.591102.285.58747.320.60147.529.632
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.16113.16113.16113.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.909.84414.703.80413.045.58413.090.004
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.220.00020.220.00000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar67.001.61867.346.40133.783.66633.908.487
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.9682.2212.3632.504
Ertelenmiş Vergi Varlığı00475.827515.476
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR123.985.509119.535.46472.496.36674.396.352
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.922.83211.647.65616.798.77218.810.350
Finansal Borçlar2.551.000000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.185.2733.601.6163.756.1952.306.235
Diğer Borçlar13.825805.8532.053.7964.378.313
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.614.2142.824.9097.878.6279.031.226
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.523.1022.565.4562.148.4832.148.483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.035.4181.849.822961.671946.093
(Ara Toplam)13.922.83211.647.65616.798.77218.810.350
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.461.08610.051.5974.113.9714.294.278
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.947.9234.417.0234.113.9714.294.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.513.1635.546.74600
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler087.82800
Özkaynaklar99.601.59197.836.21151.583.62351.291.724
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.601.59197.836.21151.583.62351.291.724
Ödenmiş Sermaye54.000.00054.000.00054.000.00054.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.035.5431.035.5431.035.5431.035.543
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.281.632-16.183.073-16.700.573-16.700.573
Dönem Net Kar/Zararı1.920.0703.519.633-1.542.270-1.634.434
Diğer Özsermaye Kalemleri54.927.61055.464.10814.790.92314.591.188
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR123.985.509119.535.46472.496.36674.396.352
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.092.48828.066.66214.863.8728.937.046
Satışların Maliyeti (-)-2.716.455-27.081.897-13.354.727-8.381.295
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)376.033984.7651.509.145555.751
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)376.033984.7651.509.145555.751
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-397.899-1.642.953-750.163-275.702
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.632.590-3.514.167-2.678.959-1.560.795
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.701.7292.225.0131.827.1481.368.670
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-513.666-3.200.832-1.821.860-1.700.676
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.533.607-5.148.174-1.914.689-1.612.752
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.654.456-4.172.355-1.919.977-1.280.746
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler010.460.27731.0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-797.492-3.101.978-1.197.810-1.153.390
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.736.1152.210.125-3.081.499-2.766.142
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler306.5451.953.7291.421.747914.281
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-116.618-444.473-377.457-267.227
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler010.460.27731.0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.926.0423.719.381-2.037.209-2.119.088
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.972-199.748494.939484.654
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.972-199.748494.939484.654
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.920.0703.519.633-1.542.270-1.634.434
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.920.0703.519.633-1.542.270-1.634.434
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.920.0703.519.633-1.542.270-1.634.434
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri362.702911.683648.903436.119
Kıdem Tazminatı366.389346.324318.354100.206
Finansman Giderleri-116.618-444.473-377.457-267.227
Yurtiçi Satışlar3.096.78828.112.07014.896.9808.902.034
Yurtdışı Satışlar065.81265.81235.012
Net Yabancı Para Pozisyonu33.3675.55459.8195.662.279
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu33.3675.55459.8195.662.279
Net YPP (Hedge Dahil)33.3675.55459.8195.662.279

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NIBAS 12,0 A/D A/D 23,6 6,5 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NIBAS 12,00 13,98 13,68 -29,68 -0,58
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi