SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.324 98.415 -1,11
VIOP 120.450 122.040 -1,30
USD/TRY 5,8534 5,7922 1,06
BIST BANKS 137.396 140.323 -2,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.485,10 1.490,58 -0,37
BRENT 58,67 59,42 -1,26

 Niğde Beton Sanayi Hisse Senedi | NIBAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,95 17,07 10,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 66,5 66,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Niğde Beton Sanayi
Kuruluş 31.10.1969
Faal Alanı Beton uretimi
Telefon (0216)5370000
Faks (0216)5370362
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,352,2
Ödenmiş Sermaye54,054,0
Net Kâr-1,6-1,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 7,4
FD/Satışlar 13,9
Yabancı Oranı (%) 11,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 0,8
Piyasa Değeri 369,9 mnTL
Net Borç -7,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,00 -5,52 -21,89 71,25
USD -2,67 -3,90 -23,50 55,65
Göreceli -0,90 -8,77 -19,55 60,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51 478.410 22
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51478.41022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar26.866.72020.827.19119.552.33729.277.219
Nakit ve Nakit Benzerleri6.982.7948.276.0397.965.42310.537.175
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.099.5793.402.2753.304.9405.046.652
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.443.7273.311.5693.138.8892.542.584
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0420.10900
Stoklar7.389.9444.722.5734.233.5879.989.353
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar950.676694.626909.4981.161.455
(Ara Toplam)26.866.72020.827.19119.552.33729.277.219
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar47.529.63247.906.61048.463.57546.658.646
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.16113.16113.16113.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.090.00413.428.20214.243.39411.779.725
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar33.908.48734.074.42034.204.23234.862.244
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.5042.6462.7883.516
Ertelenmiş Vergi Varlığı515.476388.18100
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR74.396.35268.733.80168.015.91275.935.865
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler18.810.35012.381.37510.505.42620.813.480
Finansal Borçlar000744.317
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.306.2352.926.3973.024.9572.457.449
Diğer Borçlar4.378.3132.710.2317.267910.023
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.031.2263.516.44500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.148.4832.098.0222.063.9562.281.792
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler946.0931.130.2805.409.24614.419.899
(Ara Toplam)18.810.35012.381.37510.505.42620.813.480
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.294.2784.131.6723.965.9753.700.830
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.294.2784.131.6723.842.2093.562.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00123.766138.289
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar51.291.72452.220.75453.544.51151.421.555
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.291.72452.220.75453.544.51151.421.555
Ödenmiş Sermaye54.000.00054.000.00054.000.00054.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0004.576.864
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.035.5431.035.5431.035.5431.035.543
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.700.573-16.700.573-6.944.858-6.944.858
Dönem Net Kar/Zararı-1.634.434-984.978-9.927.889-12.223.923
Diğer Özsermaye Kalemleri14.591.18814.870.76215.381.71510.977.929
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR74.396.35268.733.80168.015.91275.935.865
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.937.0463.669.70129.527.78417.670.648
Satışların Maliyeti (-)-8.381.295-3.362.933-29.248.586-17.316.108
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)555.751306.768279.198354.540
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)555.751306.768279.198354.540
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-275.702-154.305-620.506-484.919
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.560.795-1.075.678-3.711.440-2.975.553
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.368.670547.8012.180.7511.707.502
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.700.676-696.242-1.196.073-993.393
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.612.752-1.071.656-3.068.070-2.391.823
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.280.746-923.215-4.052.748-3.105.932
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00363.176330.175
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-1.153.390-815.192-6.630.586-9.094.255
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.766.142-1.886.848-9.335.4800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler914.281581.9051.361.709754.144
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-267.227-107.287-1.907.252-1.804.045
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00363.176330.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.119.088-1.412.230-9.881.023-12.205.804
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)484.654427.252-46.866-18.119
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)484.654427.252-46.866-18.119
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.634.434-984.978-9.927.889-12.223.923
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.634.434-984.978-9.927.889-12.223.923
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.634.434-984.978-9.927.889-12.223.923
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri436.119218.904949.814720.978
Kıdem Tazminatı100.206319.716286.908202.797
Finansman Giderleri-267.227-107.287-1.907.252-1.804.045
Yurtiçi Satışlar8.902.0343.634.68929.754.34517.896.262
Yurtdışı Satışlar35.01235.01200
Net Yabancı Para Pozisyonu5.662.2797.117.112-15.141601
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.662.2797.117.112-15.141601
Net YPP (Hedge Dahil)5.662.2797.117.112-15.141601
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NIBAS 7,0 A/D A/D 13,9 7,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NIBAS 6,85 11,01 11,01 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi