SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.441 2.405 1,49
VIOP 2.654 2.609 1,71
USD/TRY 16,7300 16,6984 0,19
BIST BANKS 1.968 1.942 1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.784 13.003 -1,69
GOLD 1.794,39 1.807,27 -0,71
BRENT 109,43 109,03 0,37

Niğde Beton Sanayi Hisse Senedi | NIBAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,51 10,32 1,81
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,8 57,6 53,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Niğde Beton Sanayi
Kuruluş 31.10.1969
Faal Alanı Beton uretimi
Telefon (0216)5370000
Faks (0216)5370362
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar153,6151,0
Ödenmiş Sermaye54,054,0
Net Kâr2,929,6

Cari Değerler

F/K 13,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 9,9
Yabancı Oranı (%) 0,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 1,4
Piyasa Değeri 459,5 mnTL
Net Borç -8,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 60,3

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,35 -2,96 -4,92 -42,96
USD -0,29 1,05 -6,45 -54,38
Göreceli -0,49 2,60 0,68 -55,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51 478.410 22
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51478.41022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.897.25417.577.65827.812.81629.106.571
Nakit ve Nakit Benzerleri8.472.2082.528.6602.454.9244.616.707
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.662.2705.185.6697.539.9608.543.659
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.141.0721.200.45710.811.0957.498.826
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar6.060.3274.147.1586.447.3117.870.989
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.561.3774.515.714559.526576.390
(Ara Toplam)30.897.25417.577.65827.812.81629.106.571
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar170.995.509169.729.88891.627.21091.888.769
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.16113.16113.16113.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.371.2084.214.6444.172.7684.169.597
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller91.090.00091.090.00020.220.00020.220.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar75.518.26374.408.87367.217.73867.482.135
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.8773.2103.5433.876
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR201.892.763187.307.546119.440.026120.995.340
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler34.462.57920.994.13522.498.64224.163.018
Finansal Borçlar001.337.0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.685.4022.226.5975.273.9554.467.739
Diğer Borçlar2.263.769104.9085.5175.517
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)25.418.54214.018.20710.624.25515.040.391
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.322.9003.165.9313.356.6223.401.933
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler771.9661.478.4921.901.2931.247.438
(Ara Toplam)34.462.57920.994.13522.498.64224.163.018
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.858.53415.317.83211.116.50311.108.703
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.982.3401.525.2086.139.2736.152.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.876.19413.792.6244.977.2304.956.347
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar153.571.650150.995.57985.824.88185.723.619
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar153.571.650150.995.57985.824.88185.723.619
Ödenmiş Sermaye54.000.00054.000.00054.000.00054.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.576.8644.576.86400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.035.5431.035.54301.035.543
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları31.347.9041.422.134-18.539.236-18.539.236
Dönem Net Kar/Zararı2.933.93429.561.746-1.312.813-1.572.831
Diğer Özsermaye Kalemleri59.677.40560.399.29251.676.93050.800.143
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR201.892.763187.307.546119.440.026120.995.340
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.795.35844.825.25431.287.01215.666.145
Satışların Maliyeti (-)-5.258.969-40.826.704-28.273.181-14.506.402
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.536.3893.998.5503.013.8311.159.743
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.536.3893.998.5503.013.8311.159.743
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-512.824-1.379.262-1.048.136-578.523
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.039.217-6.156.855-4.430.496-2.995.086
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.250.1664.882.6622.251.1421.913.047
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.219.707-4.269.979-2.840.042-2.107.565
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.807-2.924.884-3.053.701-2.608.384
Net Faaliyet Kar/Zararı-15.652-3.537.567-2.464.801-2.413.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler795.65037.512.870201.88135.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-49.707-185.46200
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar157.58861.07841.62037.925
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı918.33834.463.602-2.810.200-2.535.459
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler333.3832.167.3141.577.264952.835
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-145.007-169.110-54.336-25.107
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler745.94337.327.408201.88135.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.106.71436.461.806-1.287.272-1.607.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.827.220-6.900.060-25.54134.900
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.827.220-6.900.060-25.54134.900
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.933.93429.561.746-1.312.813-1.572.831
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.933.93429.561.746-1.312.813-1.572.831
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.933.93429.561.746-1.312.813-1.572.831
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri399.1901.152.650845.840573.184
Kıdem Tazminatı135.950109.579446.469443.678
Finansman Giderleri-145.007-169.110-54.336-25.107
Yurtiçi Satışlar7.795.35844.844.75631.306.35515.685.488
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu6.041.042-156.104-3.024.0392.889.353
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.041.042-156.104-3.024.0392.889.353
Net YPP (Hedge Dahil)6.041.042-156.104-3.024.0392.889.353
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit6.843.7551.263.533-1.696.0851.856.653
Düzeltme Öncesi Kar2.933.93429.561.746-1.312.813-1.572.831
Düzeltmeler:-2.182.575-37.302.263754.065697.417
Amortisman & İtfa Payları399.1901.152.650845.840573.184
Karşılıklardaki Değişim210.615-7.218.226178.725350.040
Diğer Gelir/ Gider-2.792.380-31.236.687-270.500-225.807
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)751.359-7.740.517-558.748-875.414
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler6.092.3969.004.050-1.137.3372.732.067
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)6.843.7551.263.533-1.696.0851.856.653
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-900.207-1.812.005-263.123-317.078
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-900.207-1.812.005-263.123-317.078
Serbest Nakit Akım5.943.548-548.472-1.959.2081.539.575
Finansal Borçlardaki Değişim001.337.0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit001.337.0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış5.943.548-548.472-622.2081.539.575
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim5.943.548-548.472-622.2081.539.575
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.528.6603.077.1323.077.1323.077.132
Dönem Sonu Nakit8.472.2082.528.6602.454.9244.616.707

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NIBAS 8,5 13,8 A/D 9,9 3,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NIBAS 8,51 0,09 0,07 -1,76 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi