SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.401 -1,67
VIOP 1.472 1.498 -1,78
USD/TRY 8,8637 8,7619 1,16
BIST BANKA 1.199 1.240 -3,30
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.745,81 1.742,90 0,17
BRENT 77,20 77,23 -0,04

Niğde Beton Sanayi Hisse Senedi | NIBAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,7 13,9 5,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 23,0 22,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Niğde Beton Sanayi
Kuruluş 31.10.1969
Faal Alanı Beton uretimi
Telefon (0216)5370000
Faks (0216)5370362
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar85,786,7
Ödenmiş Sermaye54,054,0
Net Kâr-1,6-0,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,5
FD/Satışlar 13,5
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 1,5
Piyasa Değeri 469,8 mnTL
Net Borç -4,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,01 -25,77 -21,20 -83,27
USD -3,23 -27,57 -23,38 -85,66
Göreceli -2,59 -24,89 -17,57 -82,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51 478.410 22
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51478.41022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar29.106.57121.807.14021.837.06827.714.157
Nakit ve Nakit Benzerleri4.616.7073.577.4133.077.1322.520.590
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.543.6596.075.4367.575.1909.438.309
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.498.8266.256.9735.885.6718.601.194
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.870.9895.572.4894.874.8255.999.235
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar576.390324.829424.2501.154.829
(Ara Toplam)29.106.57121.807.14021.837.06827.714.157
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar91.888.76992.093.54692.107.252101.140.506
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.16113.16113.16113.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.169.5974.151.3384.131.97413.889.725
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.220.00020.220.00020.220.00020.220.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar67.482.13567.704.83867.737.57567.012.603
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.8764.2094.5425.017
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR120.995.340113.900.686113.944.320128.854.663
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler24.163.01816.029.43015.701.02319.969.167
Finansal Borçlar0003.950.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.467.7392.034.4863.327.1173.016.895
Diğer Borçlar5.5172.07834.54014.626
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.040.3919.754.8377.722.2769.500.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.401.9333.200.4463.109.1722.542.771
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.247.4381.037.5831.507.918944.622
(Ara Toplam)24.163.01816.029.43015.701.02319.969.167
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.108.70311.193.78810.334.61710.413.907
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.152.3566.090.5075.190.3885.024.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.956.3475.103.2815.144.2295.389.355
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar85.723.61986.677.46887.908.68098.471.589
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.723.61986.677.46887.908.68098.471.589
Ödenmiş Sermaye54.000.00054.000.00054.000.00054.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.035.5431.035.5431.035.5431.035.543
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.539.236-18.217.975-12.415.070-12.281.632
Dönem Net Kar/Zararı-1.572.831-894.609-6.496.3401.093.802
Diğer Özsermaye Kalemleri50.800.14350.754.50951.784.54754.623.876
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR120.995.340113.900.686113.944.320128.854.663
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.666.1457.084.33526.712.49015.746.698
Satışların Maliyeti (-)-14.506.402-6.621.255-23.626.647-14.168.767
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.159.743463.0803.085.8431.577.931
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.159.743463.0803.085.8431.577.931
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-578.523-277.716-1.593.197-1.249.130
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.995.086-1.707.305-5.110.933-3.832.956
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.913.047793.4336.955.6095.596.665
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.107.565-567.429-3.201.003-913.892
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.608.384-1.295.937136.3191.178.618
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.413.866-1.521.941-3.618.287-3.504.155
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35.000000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar37.92519.258-7.697.918-809.909
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.535.459-1.276.679-7.561.599368.709
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler952.835435.8561.362.0491.112.768
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-25.107-10.557-559.987-431.502
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler35.000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.607.731-851.380-6.759.5371.049.975
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)34.900-43.229263.19743.827
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)34.900-43.229263.19743.827
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.572.831-894.609-6.496.3401.093.802
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.572.831-894.609-6.496.3401.093.802
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.572.831-894.609-6.496.3401.093.802
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri573.184283.6891.082.2471.082.112
Kıdem Tazminatı443.678435.407373.510367.878
Finansman Giderleri-25.107-10.557-559.987-431.502
Yurtiçi Satışlar15.685.4887.091.65626.799.45915.761.363
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.889.353141.911-147.667197.806
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.889.353141.911-147.667197.806
Net YPP (Hedge Dahil)2.889.353141.911-147.667197.806

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NIBAS 8,7 A/D A/D 13,5 5,5 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NIBAS 8,70 0,05 0,05 0,08 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi