SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.443 1.454 -0,80
VIOP 1.552 1.561 -0,56
USD/TRY 8,5546 8,5574 -0,03
BIST BANKA 1.241 1.231 0,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.730 15.674 0,36
ALTIN 1.859,70 1.858,85 0,05
BRENT 74,23 74,24 -0,01

Niğde Beton Sanayi Hisse Senedi | NIBAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,29 22,22 10,93
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,5 24,3 22,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Niğde Beton Sanayi
Kuruluş 31.10.1969
Faal Alanı Beton uretimi
Telefon (0216)5370000
Faks (0216)5370362
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar86,787,9
Ödenmiş Sermaye54,054,0
Net Kâr-0,9-6,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 7,0
FD/Satışlar 19,7
Yabancı Oranı (%) 0,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 1,7
Piyasa Değeri 609,7 mnTL
Net Borç -3,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,50 -5,92 -16,99 -78,29
USD -4,89 -5,48 -19,51 -81,16
Göreceli -1,71 -5,59 -17,06 -77,78

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51 478.410 22
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51478.41022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar21.807.14021.837.06827.714.15724.899.515
Nakit ve Nakit Benzerleri3.577.4133.077.1322.520.5902.927.242
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.075.4367.575.1909.438.3095.510.872
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.256.9735.885.6718.601.1949.122.886
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.572.4894.874.8255.999.2356.544.281
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar324.829424.2501.154.829794.234
(Ara Toplam)21.807.14021.837.06827.714.15724.899.515
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar92.093.54692.107.252101.140.506101.498.428
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.16113.16113.16113.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.151.3384.131.97413.889.72514.313.045
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.220.00020.220.00020.220.00020.220.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar67.704.83867.737.57567.012.60366.946.730
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.2094.5425.0175.492
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR113.900.686113.944.320128.854.663126.397.943
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler16.029.43015.701.02319.969.16716.174.013
Finansal Borçlar003.950.0003.758.149
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.034.4863.327.1173.016.8953.407.911
Diğer Borçlar2.07834.54014.62614.626
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.754.8377.722.2769.500.2535.193.822
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.200.4463.109.1722.542.7712.565.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.037.5831.507.918944.6221.233.702
(Ara Toplam)16.029.43015.701.02319.969.16716.174.013
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.193.78810.334.61710.413.90710.299.760
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.090.5075.190.3885.024.5524.802.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.103.2815.144.2295.389.3555.497.245
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar86.677.46887.908.68098.471.58999.924.170
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.677.46887.908.68098.471.58999.924.170
Ödenmiş Sermaye54.000.00054.000.00054.000.00054.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.035.5431.035.5431.035.5431.035.543
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.217.975-12.415.070-12.281.632-12.281.632
Dönem Net Kar/Zararı-894.609-6.496.3401.093.8022.411.432
Diğer Özsermaye Kalemleri50.754.50951.784.54754.623.87654.758.827
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR113.900.686113.944.320128.854.663126.397.943
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.084.33526.712.49015.746.6987.811.816
Satışların Maliyeti (-)-6.621.255-23.626.647-14.168.767-6.549.606
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)463.0803.085.8431.577.9311.262.210
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)463.0803.085.8431.577.9311.262.210
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-277.716-1.593.197-1.249.130-815.658
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.707.305-5.110.933-3.832.956-2.543.599
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri793.4336.955.6095.596.6655.192.500
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-567.429-3.201.003-913.892-629.844
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.295.937136.3191.178.6182.465.609
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.521.941-3.618.287-3.504.155-2.097.047
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar19.258-7.697.918-809.909-389.941
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.276.679-7.561.599368.7092.075.668
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler435.8561.362.0491.112.768634.694
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.557-559.987-431.502-267.767
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-851.380-6.759.5371.049.9752.442.595
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-43.229263.19743.827-31.163
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-43.229263.19743.827-31.163
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-894.609-6.496.3401.093.8022.411.432
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-894.609-6.496.3401.093.8022.411.432
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-894.609-6.496.3401.093.8022.411.432
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri283.6891.082.2471.082.112726.566
Kıdem Tazminatı435.407373.510367.878357.373
Finansman Giderleri-10.557-559.987-431.502-267.767
Yurtiçi Satışlar7.091.65626.799.45915.761.3637.826.481
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu141.911-147.667197.806212.384
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu141.911-147.667197.806212.384
Net YPP (Hedge Dahil)141.911-147.667197.806212.384

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NIBAS 11,3 A/D A/D 19,7 7,0 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NIBAS 11,29 0,03 0,03 0,03 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi