SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Niğde Beton Sanayi Hisse Senedi | NIBAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,63 18,4 11,77
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,9 188,2 186,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Niğde Beton Sanayi
Kuruluş 31.10.1969
Faal Alanı Beton uretimi
Telefon (0216)5370000
Faks (0216)5370362
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar85,885,7
Ödenmiş Sermaye54,054,0
Net Kâr-1,3-1,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 7,3
FD/Satışlar 14,8
Yabancı Oranı (%) 0,96
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,1 / 1,7
Piyasa Değeri 624,2 mnTL
Net Borç -1,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,43 -3,43 -19,61 -22,52
USD -0,50 -4,85 -30,11 -24,11
Göreceli 0,30 -2,07 -24,99 -27,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51 478.410 22
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51478.41022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar27.812.81629.106.57121.807.14021.837.068
Nakit ve Nakit Benzerleri2.454.9244.616.7073.577.4133.077.132
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.539.9608.543.6596.075.4367.575.190
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.811.0957.498.8266.256.9735.885.671
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar6.447.3117.870.9895.572.4894.874.825
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar559.526576.390324.829424.250
(Ara Toplam)27.812.81629.106.57121.807.14021.837.068
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar91.627.21091.888.76992.093.54692.107.252
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.16113.16113.16113.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.172.7684.169.5974.151.3384.131.974
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.220.00020.220.00020.220.00020.220.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar67.217.73867.482.13567.704.83867.737.575
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.5433.8764.2094.542
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR119.440.026120.995.340113.900.686113.944.320
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.498.64224.163.01816.029.43015.701.023
Finansal Borçlar1.337.000000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.273.9554.467.7392.034.4863.327.117
Diğer Borçlar5.5175.5172.07834.540
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.624.25515.040.3919.754.8377.722.276
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.356.6223.401.9333.200.4463.109.172
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.901.2931.247.4381.037.5831.507.918
(Ara Toplam)22.498.64224.163.01816.029.43015.701.023
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.116.50311.108.70311.193.78810.334.617
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.139.2736.152.3566.090.5075.190.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.977.2304.956.3475.103.2815.144.229
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar85.824.88185.723.61986.677.46887.908.680
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.824.88185.723.61986.677.46887.908.680
Ödenmiş Sermaye54.000.00054.000.00054.000.00054.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler01.035.5431.035.5431.035.543
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.539.236-18.539.236-18.217.975-12.415.070
Dönem Net Kar/Zararı-1.312.813-1.572.831-894.609-6.496.340
Diğer Özsermaye Kalemleri51.676.93050.800.14350.754.50951.784.547
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR119.440.026120.995.340113.900.686113.944.320
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.287.01215.666.1457.084.33526.712.490
Satışların Maliyeti (-)-28.273.181-14.506.402-6.621.255-23.626.647
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.013.8311.159.743463.0803.085.843
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.013.8311.159.743463.0803.085.843
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.048.136-578.523-277.716-1.593.197
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.430.496-2.995.086-1.707.305-5.110.933
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.251.1421.913.047793.4336.955.609
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.840.042-2.107.565-567.429-3.201.003
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.053.701-2.608.384-1.295.937136.319
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.464.801-2.413.866-1.521.941-3.618.287
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler201.88135.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar41.62037.92519.258-7.697.918
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.810.200-2.535.459-1.276.679-7.561.599
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.577.264952.835435.8561.362.049
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-54.336-25.107-10.557-559.987
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler201.88135.00000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.287.272-1.607.731-851.380-6.759.537
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-25.54134.900-43.229263.197
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-25.54134.900-43.229263.197
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.312.813-1.572.831-894.609-6.496.340
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.312.813-1.572.831-894.609-6.496.340
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.312.813-1.572.831-894.609-6.496.340
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri845.840573.184283.6891.082.247
Kıdem Tazminatı446.469443.678435.407373.510
Finansman Giderleri-54.336-25.107-10.557-559.987
Yurtiçi Satışlar31.306.35515.685.4887.091.65626.799.459
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.024.0392.889.353141.911-147.667
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.024.0392.889.353141.911-147.667
Net YPP (Hedge Dahil)-3.024.0392.889.353141.911-147.667
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.696.0851.856.653750.9002.722.854
Düzeltme Öncesi Kar-1.312.813-1.572.831-894.609-6.496.340
Düzeltmeler:754.065697.417786.8938.593.734
Amortisman & İtfa Payları845.840573.184283.6891.082.247
Karşılıklardaki Değişim178.725350.040563.410216.086
Diğer Gelir/ Gider-270.500-225.807-60.2067.295.401
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-558.748-875.414-107.7162.097.394
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.137.3372.732.067858.616625.460
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.696.0851.856.653750.9002.722.854
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-263.123-317.078-250.619-1.475.742
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-263.123-317.078-250.619-1.475.742
Serbest Nakit Akım-1.959.2081.539.575500.2811.247.112
Finansal Borçlardaki Değişim1.337.000000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.337.000000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-622.2081.539.575500.2811.247.112
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-622.2081.539.575500.2811.247.112
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler3.077.1323.077.1323.077.1321.830.020
Dönem Sonu Nakit2.454.9244.616.7073.577.4133.077.132

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NIBAS 11,6 A/D A/D 14,7 7,3 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NIBAS 11,56 0,97 0,96 -0,47 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi