SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.087 1.112 -2,24
VIOP 1.213 1.240 -2,16
USD/TRY 7,6315 7,5555 1,01
BIST BANKA 1.068 1.098 -2,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.542 13.116 -4,37
ALTIN 1.913,47 1.950,56 -1,90
BRENT 41,76 43,15 -3,22

Niğde Beton Sanayi Hisse Senedi | NIBAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,8 23,5 14,7
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 35,6 35,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Niğde Beton Sanayi
Kuruluş 31.10.1969
Faal Alanı Beton uretimi
Telefon (0216)5370000
Faks (0216)5370362
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar99,999,6
Ödenmiş Sermaye54,054,0
Net Kâr2,41,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 10,5
FD/Satışlar 39,1
Yabancı Oranı (%) 15,45
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 0,5
Piyasa Değeri 1.052,5 mnTL
Net Borç 0,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,26 6,79 13,64 214,35
USD 1,72 5,24 8,25 146,43
Göreceli 4,60 8,78 16,03 230,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51 478.410 22
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51478.41022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar24.899.51522.834.91817.249.87725.175.765
Nakit ve Nakit Benzerleri2.927.2422.460.4221.830.0201.220.640
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.510.8725.010.5334.464.1504.563.897
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.122.8869.827.3087.652.4578.739.417
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar6.544.2814.640.3292.806.9709.845.273
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar794.234896.326496.280806.538
(Ara Toplam)24.899.51522.834.91817.249.87725.175.765
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar101.498.428101.150.591102.285.58747.320.601
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.16113.16113.16113.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14.313.04513.909.84414.703.80413.045.584
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.220.00020.220.00020.220.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar66.946.73067.001.61867.346.40133.783.666
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.4925.9682.2212.363
Ertelenmiş Vergi Varlığı000475.827
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR126.397.943123.985.509119.535.46472.496.366
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler16.174.01313.922.83211.647.65616.798.772
Finansal Borçlar3.758.1492.551.00000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.407.9113.185.2733.601.6163.756.195
Diğer Borçlar14.62613.825805.8532.053.796
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.193.8224.614.2142.824.9097.878.627
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.565.8032.523.1022.565.4562.148.483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.233.7021.035.4181.849.822961.671
(Ara Toplam)16.174.01313.922.83211.647.65616.798.772
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.299.76010.461.08610.051.5974.113.971
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.802.5154.947.9234.417.0234.113.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.497.2455.513.1635.546.7460
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0087.8280
Özkaynaklar99.924.17099.601.59197.836.21151.583.623
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.924.17099.601.59197.836.21151.583.623
Ödenmiş Sermaye54.000.00054.000.00054.000.00054.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.035.5431.035.5431.035.5431.035.543
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.281.632-12.281.632-16.183.073-16.700.573
Dönem Net Kar/Zararı2.411.4321.920.0703.519.633-1.542.270
Diğer Özsermaye Kalemleri54.758.82754.927.61055.464.10814.790.923
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR126.397.943123.985.509119.535.46472.496.366
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.811.8163.092.48828.066.66214.863.872
Satışların Maliyeti (-)-6.549.606-2.716.455-27.081.897-13.354.727
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.262.210376.033984.7651.509.145
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.262.210376.033984.7651.509.145
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-815.658-397.899-1.642.953-750.163
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.543.599-1.632.590-3.514.167-2.678.959
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.192.5004.701.7292.225.0131.827.148
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-629.844-513.666-3.200.832-1.821.860
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.465.6092.533.607-5.148.174-1.914.689
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.097.047-1.654.456-4.172.355-1.919.977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0010.460.27731.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-389.941-797.492-3.101.978-1.197.810
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.075.6681.736.1152.210.125-3.081.499
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler634.694306.5451.953.7291.421.747
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-267.767-116.618-444.473-377.457
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0010.460.27731.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.442.5951.926.0423.719.381-2.037.209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-31.163-5.972-199.748494.939
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-31.163-5.972-199.748494.939
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.411.4321.920.0703.519.633-1.542.270
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.411.4321.920.0703.519.633-1.542.270
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.411.4321.920.0703.519.633-1.542.270
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri726.566362.702911.683648.903
Kıdem Tazminatı357.373366.389346.324318.354
Finansman Giderleri-267.767-116.618-444.473-377.457
Yurtiçi Satışlar7.826.4813.096.78828.112.07014.896.980
Yurtdışı Satışlar0065.81265.812
Net Yabancı Para Pozisyonu212.38433.3675.55459.819
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu212.38433.3675.55459.819
Net YPP (Hedge Dahil)212.38433.3675.55459.819

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NIBAS 19,5 A/D A/D 39,1 10,5 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NIBAS 19,49 15,45 15,45 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi