SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.057 8.087 -0,37
VIOP 8.673 8.732 -0,67
USD/TRY 28,9016 28,8819 0,07
BIST BANKS 8.856 8.862 -0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.533 16.405 0,78
GOLD 2.019,40 2.019,13 0,01
BRENT 77,03 77,05 -0,03

Niğde Beton Sanayi Hisse Senedi | NIBAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,43 22,18 5,75
Hacim Hareketi (Milyon TL) 12,9 205,4 192,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Niğde Beton Sanayi
Kuruluş 31.10.1969
Faal Alanı Beton uretimi
Telefon (0216)5370000
Faks (0216)5370362
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar246,0243,5
Ödenmiş Sermaye54,054,0
Net Kâr-2,8-6,0

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 13,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,2
FD/Satışlar 18,6
Yabancı Oranı (%) 1,26
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 2,3
Piyasa Değeri 1.027,1 mnTL
Net Borç -5,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 60,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,19 -3,60 12,34 16,76
USD -1,26 -3,57 10,32 -24,38
Göreceli -0,82 -3,16 7,44 -20,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51 478.410 22
NIBAS30.09.20162,680,01771,771,51478.41022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar35.074.11036.099.96819.810.38124.956.564
Nakit ve Nakit Benzerleri15.065.497804.2772.503.4272.884.612
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar15.655.73510.559.47412.040.82614.895.528
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar302.64119.709.517104.054781.814
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.209.9952.748.5872.985.8013.607.269
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar840.2422.278.1132.176.2732.787.341
(Ara Toplam)35.074.11036.099.96819.810.38124.956.564
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar245.761.161239.156.384252.010.629251.491.944
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.5478.5478.54713.134
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6.686.7646.297.6786.160.7096.128.879
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller202.013.161202.013.161215.093.161215.093.161
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar37.051.03730.835.34630.746.56030.254.892
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.6521.6521.6521.878
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR280.835.271275.256.352271.821.010276.448.508
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.853.89412.479.35410.350.43313.830.839
Finansal Borçlar1.821.3554.783.357153.1580
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.871.1411.598.0662.618.5348.986.668
Diğer Borçlar335.636310.576291.208277.790
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)131.772145.243134.872307.279
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları4.286.9484.321.3183.348.7893.180.399
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.407.0421.320.7943.803.8721.078.703
(Ara Toplam)10.853.89412.479.35410.350.43313.830.839
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.968.67119.274.94014.174.67011.802.212
Finansal Borçlar7.737.3913.036.5801.111.5200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.712.8692.799.3052.806.7762.998.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.518.41113.439.05510.256.3748.803.485
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar246.012.706243.502.058247.295.907250.815.457
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar246.012.706243.502.058247.295.907250.815.457
Ödenmiş Sermaye54.000.00054.000.00054.000.00054.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.576.8644.576.8644.576.8644.576.864
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.035.5431.035.5431.035.5431.035.543
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları164.169.000164.169.000114.409.00431.051.907
Dönem Net Kar/Zararı-2.813.863-5.979.347-2.407.09093.064.375
Diğer Özsermaye Kalemleri25.045.16225.699.99875.681.58667.086.768
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR280.835.271275.256.352271.821.010276.448.508
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.075.41820.384.97012.549.89562.553.368
Satışların Maliyeti (-)-21.418.414-15.327.526-10.001.221-47.536.787
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.657.0045.057.4442.548.67415.016.581
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.657.0045.057.4442.548.67415.016.581
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.929.073-892.859-453.273-1.973.640
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.126.251-5.276.242-2.886.771-8.586.425
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.251.2181.245.273750.1813.394.054
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.416.350-2.027.278-887.264-3.058.757
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-563.452-1.893.662-928.4534.791.813
Net Faaliyet Kar/Zararı-398.320-1.111.657-791.3704.456.516
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler610.103805.62114.62182.724.365
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-3.077.577
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar562.882172.15532.5191.923.191
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı609.533-915.886-881.31386.361.792
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.345.755974.709333.4961.077.858
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.558.252-1.069.926-128.441-240.529
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler610.103805.62114.62179.646.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.397.036-1.011.103-676.25887.199.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.210.899-4.968.244-1.730.8325.865.254
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.210.899-4.968.244-1.730.8325.865.254
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.813.863-5.979.347-2.407.09093.064.375
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.813.863-5.979.347-2.407.09093.064.375
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.813.863-5.979.347-2.407.09093.064.375
Hisse Başına Kazanç0002
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0002
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0002
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0002
Dipnot
Amortisman Giderleri856.836530.266256.1941.192.174
Kıdem Tazminatı299.718224.557198.965202.684
Finansman Giderleri-1.558.252-1.069.926-128.441-240.529
Yurtiçi Satışlar31.075.41820.384.97012.549.89562.554.146
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.521.665-1.644.333194.1871.946.306
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.521.665-1.644.333194.1871.946.306
Net YPP (Hedge Dahil)-2.521.665-1.644.333194.1871.946.306
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-3.415.209-22.675.399-912.848-7.368.915
Düzeltme Öncesi Kar-2.813.863-5.979.347-2.407.09093.064.375
Düzeltmeler:2.129.0282.657.942358.221-86.247.067
Amortisman & İtfa Payları856.836530.266256.1941.192.174
Karşılıklardaki Değişim-1.269.749-1.530.118-1.303.722291.497
Diğer Gelir/ Gider2.541.9413.657.7941.405.749-87.730.738
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-684.835-3.321.405-2.048.8696.817.308
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-2.730.374-19.353.9941.136.021-14.186.223
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-3.415.209-22.675.399-912.848-7.368.915
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları6.037.34812.775.127-733.0157.724.867
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit6.037.34812.775.127-733.0157.724.867
Serbest Nakit Akım2.622.139-9.900.272-1.645.863355.952
Finansal Borçlardaki Değişim9.558.7467.819.9371.264.6780
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit9.558.7467.819.9371.264.6780
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış12.180.885-2.080.335-381.185355.952
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim12.180.885-2.080.335-381.185355.952
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.884.6122.884.6122.884.6122.528.660
Dönem Sonu Nakit15.065.497804.2772.503.4272.884.612

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NIBAS 19,0 13,1 A/D 18,6 4,2 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NIBAS 19,02 1,30 1,26 -4,01 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi