SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.142 95.953 0,20
VIOP 120.016 119.889 0,11
USD/TRY 5,8791 5,8291 0,86
BIST BANKA 128.625 126.112 1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.236 12.222 0,11
ALTIN 1.276,82 1.272,48 0,34
BRENT 74,47 74,51 -0,05

 MMCAS Hisse Senedi | MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,9 1,12 0,22
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli - İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,78,9
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr-8,10,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 21,5
FD/Satışlar 8,9
Yabancı Oranı (%) 1,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 14,4 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,57 0,93 2,86 -1,82
USD -4,06 -1,14 -0,82 -11,52
Göreceli -3,76 3,09 6,27 -6,80

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCAS0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.091.22012.712.40812.714.10313.013.321
Nakit ve Nakit Benzerleri26.94126.87426.87450.805
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar902.9701.689.2391.349.7481.436.568
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar231.1798.404.4348.747.6508.828.712
Stoklar1.531.836000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar398.2942.591.8612.589.8312.697.236
(Ara Toplam)3.091.22012.712.40812.714.10313.013.321
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.789.229694.057632.973751.854
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5058.09500
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar166.185297.180327.801446.163
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.6594.1174.7035.696
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.318.22784.19600
Diğer Duran Varlıklar300.653300.469300.469299.995
TOPLAM VARLIKLAR5.880.44913.406.46513.347.07613.765.175
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.176.0824.069.4944.067.0984.433.252
Finansal Borçlar17.676126.177126.176126.176
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar754.395634.793616.289746.656
Diğer Borçlar2.579.2532.542.0392.608.6160
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları824.758000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0766.485716.0173.560.420
(Ara Toplam)4.176.0824.069.4944.067.0984.433.252
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler0113.09817.5671.759
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar0001.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0113.09817.5670
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.704.3679.223.8739.262.4119.330.164
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar670.2288.907.5918.902.9578.830.826
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494119.494119.494119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.658.009-4.658.009-4.658.009-4.658.010
Dönem Net Kar/Zararı-8.128.136109.227104.59332.463
Diğer Özsermaye Kalemleri0000
Azınlık Payları1.034.139316.282359.454499.338
TOPLAM KAYNAKLAR5.880.44913.406.46513.347.07613.765.175
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.610.2001.250.2001.250.2001.225.200
Satışların Maliyeti (-)-1.024.817-1.024.817-1.024.817-1.008.669
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)585.383225.383225.383216.531
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)585.383225.383225.383216.531
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.366-12.366-12.366-10.073
Genel Yönetim Giderleri (-)-397.472-433.074-299.308-55.342
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.021666.553459.3410
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.519.337-442.080-317.203-60
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-10.330.7714.41655.847151.056
Net Faaliyet Kar/Zararı175.545-220.057-86.291151.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler79.89061.33761.3370
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-34.173-34.173-34.173-34.173
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler79.89061.33761.3370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.285.05431.58083.011116.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.318.227-28.902-17.5670
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.318.227-28.902-17.5670
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.966.8272.67865.444116.883
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.966.8272.67865.444116.883
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları161.309-106.549-39.14984.420
Ana Ortaklık Payları-8.128.136109.227104.59332.463
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri131.411116.45886.8300
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-34.173-34.173-34.173-34.173
Yurtiçi Satışlar1.610.200001.225.200
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 1,1 A/D A/D 8,9 21,5 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 1,08 1,83 1,83 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi