SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.149 95.394 1,84
VIOP 121.001 118.674 1,96
USD/TRY 5,7590 5,7701 -0,19
BIST BANKA 134.887 130.844 3,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.612 11.747 -1,15
ALTIN 1.527,06 1.498,18 1,93
BRENT 59,13 59,92 -1,32

 MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş Hisse Senedi | MMCAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,91 1,12 0,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,0 0,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli - İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,70,7
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr-0,1-8,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 20,0
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 1,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 14,0 mnTL
Net Borç -0,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,00 6,06 0,96 -4,55
USD 1,00 2,20 -0,27 -12,33
Göreceli -0,82 4,51 6,58 -10,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCAS0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.384.7013.091.22012.712.40812.714.103
Nakit ve Nakit Benzerleri526.78226.94126.87426.874
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.411.604902.9701.689.2391.349.748
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar249.460231.1798.404.4348.747.650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.732.2361.531.83600
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar464.619398.2942.591.8612.589.831
(Ara Toplam)8.384.7013.091.22012.712.40812.714.103
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.869.1252.789.229694.057632.973
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5055058.0950
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar246.740166.185297.180327.801
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.6583.6594.1174.703
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.318.2272.318.22784.1960
Diğer Duran Varlıklar299.995300.653300.469300.469
TOPLAM VARLIKLAR11.253.8265.880.44913.406.46513.347.076
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.177.6384.176.0824.069.4944.067.098
Finansal Borçlar17.67617.676126.177126.176
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.840.675754.395634.793616.289
Diğer Borçlar4.328.3062.579.2532.542.0392.608.616
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler990.981824.758766.485716.017
(Ara Toplam)8.177.6384.176.0824.069.4944.067.098
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler00113.09817.567
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00113.09817.567
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.076.1881.704.3679.223.8739.262.411
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar699.172670.2288.907.5918.902.957
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494119.494119.494119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.705.883-4.658.009-4.658.009-4.658.009
Dönem Net Kar/Zararı-51.318-8.128.136109.227104.593
Diğer Özsermaye Kalemleri0000
Azınlık Payları2.377.0161.034.139316.282359.454
TOPLAM KAYNAKLAR11.253.8265.880.44913.406.46513.347.076
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.969.1071.610.2001.250.2001.250.200
Satışların Maliyeti (-)-3.066.459-1.024.817-1.024.817-1.024.817
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)902.648585.383225.383225.383
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)902.648585.383225.383225.383
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-725.996-12.366-12.366-12.366
Genel Yönetim Giderleri (-)-200.982-397.472-433.074-299.308
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri013.021666.553459.341
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-54-10.519.337-442.080-317.203
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-24.384-10.330.7714.41655.847
Net Faaliyet Kar/Zararı-24.330175.545-220.057-86.291
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler079.89061.33761.337
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-24.384-10.250.88100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.344-34.173-34.173-34.173
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler079.89061.33761.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.728-10.285.05431.58083.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-11.7242.318.227-28.902-17.567
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-11.724000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)02.318.227-28.902-17.567
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-37.452-7.966.8272.67865.444
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-37.452-7.966.8272.67865.444
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları13.866161.309-106.549-39.149
Ana Ortaklık Payları-51.318-8.128.136109.227104.593
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri13.201131.411116.45886.830
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-1.344-34.173-34.173-34.173
Yurtiçi Satışlar3.969.1071.610.20000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 1,1 A/D A/D 3,1 20,0 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 1,05 1,83 1,83 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi