SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.681 114.809 2,50
VIOP 133.930 131.285 2,01
USD/TRY 6,8654 6,8612 0,06
BIST BANKA 127.658 124.982 2,14
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.809,55 1.798,58 0,61
BRENT 42,55 43,24 -1,60

 MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş Hisse Senedi | MMCAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,82 1,95 1,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,5 1,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli - İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,60,6
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr-0,1-0,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 39,5
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 1,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 23,2 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,58 -2,25 -7,94 52,63
USD 0,73 -2,40 -8,74 32,39
Göreceli 1,44 -1,45 -12,41 52,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCAS0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.338.4459.545.8201.850.2462.029.427
Nakit ve Nakit Benzerleri207.148261.344103.94226.939
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.926.3466.949.6921.442.2971.654.514
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9912.581064.816
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.217.765000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar986.1952.332.203304.007283.158
(Ara Toplam)11.338.4459.545.8201.850.2462.029.427
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.405.6565.413.7536.579.7196.572.578
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.974505505505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.096.9272.096.9272.096.9272.096.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar001.216.5011.218.862
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar195.087212.797129.347141.626
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.2533.3353.4163.497
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.103.4153.100.1893.133.0233.111.161
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR16.744.10114.959.5738.429.9658.602.005
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.651.4997.918.3937.326.6197.311.905
Finansal Borçlar103.540104.77117.67617.676
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.015.701571.773229.379229.379
Diğer Borçlar4.484.0706.314.9716.232.3406.209.066
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.995000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16.0511.97100
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.023.142924.907847.224855.784
(Ara Toplam)9.651.4997.918.3937.326.6197.311.905
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler103.71697.68610.3316.736
Finansal Borçlar29.66841.44700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar63.39854.67710.3316.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.6501.56200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.988.8866.943.4941.093.0151.283.364
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar587.992635.515477.049610.659
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494119.494119.494119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.821.320-12.768.880-12.786.145-12.786.145
Dönem Net Kar/Zararı-55.487-52.440-193.179-59.569
Diğer Özsermaye Kalemleri8.42646200
Azınlık Payları6.400.8946.307.979615.966672.705
TOPLAM KAYNAKLAR16.744.10114.959.5738.429.9658.602.005
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.845.10717.503.1581.572.5361.572.536
Satışların Maliyeti (-)-4.213.724-13.162.100-1.556.557-1.556.557
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.631.3834.341.05815.97915.979
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.631.3834.341.05815.97915.979
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.434.960-3.520.57900
Genel Yönetim Giderleri (-)-200.753-714.133-321.463-222.759
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri290.820248.672188.270188.270
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-239.647-1.285.856-1.286.311-1.175.165
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)46.843-930.838-1.403.525-1.193.675
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.330106.346-305.484-206.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.07300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00-8.499-6.138
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı46.843-929.765-1.412.024-1.199.813
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.294-16.86100
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler01.07300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.549-946.626-1.412.024-1.199.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-19.784731.309814.796792.934
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-20.868-47.67100
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.084778.980814.796792.934
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI20.765-215.317-597.228-406.879
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)20.765-215.317-597.228-406.879
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları76.251-162.877-404.04911.942
Ana Ortaklık Payları-55.486-52.440-193.179-418.821
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri17.79270.35037.08124.721
Kıdem Tazminatı40.18935.27410.3316.736
Finansman Giderleri-6.294-16.86100
Yurtiçi Satışlar5.845.36017.504.6501.572.5361.572.536
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 1,7 A/D A/D 1,2 39,5 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 1,74 1,83 1,83 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi