SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2889 5,3036 -0,28
BIST BANKA 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
ALTIN 1.337,66 1.326,53 0,84
BRENT 66,11 66,50 -0,59

 MMCAS Hisse Senedi | MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,9 1,1 0,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli - İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar8,98,9
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr0,10,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 8,9
Yabancı Oranı (%) 1,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 12,4 mnTL
Net Borç 0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,06 -1,06 -4,12 -15,45
USD -1,25 -1,81 -3,22 -15,77
Göreceli -1,07 0,91 -6,06 -24,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCAS0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.712.40812.714.10313.013.32113.307.827
Nakit ve Nakit Benzerleri26.87426.87450.80550.805
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.689.2391.349.7481.436.568246.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.404.4348.747.6508.828.7129.325.670
Stoklar0001.024.817
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.591.8612.589.8312.697.2362.660.533
(Ara Toplam)12.712.40812.714.10313.013.32113.307.827
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar694.057632.973751.854769.878
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.095000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar297.180327.801446.163446.163
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.1174.7035.6965.696
Ertelenmiş Vergi Varlığı84.196000
Diğer Duran Varlıklar300.469300.469299.995318.019
TOPLAM VARLIKLAR13.406.46513.347.07613.765.17514.077.705
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.069.4944.067.0984.433.2524.765.324
Finansal Borçlar126.177126.176126.17628.837
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar634.793616.289746.6561.313.694
Diğer Borçlar2.542.0392.608.61600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler766.485716.0173.560.4203.422.793
(Ara Toplam)4.069.4944.067.0984.433.2524.765.324
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler113.09817.5671.75999.099
Finansal Borçlar00097.340
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar001.7591.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü113.09817.56700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar9.223.8739.262.4119.330.1649.213.282
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.907.5918.902.9578.830.8268.798.364
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494119.494119.494119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.658.009-4.658.009-4.658.010-649.980
Dönem Net Kar/Zararı109.227104.59332.463-4.008.029
Diğer Özsermaye Kalemleri0000
Azınlık Payları316.282359.454499.338414.918
TOPLAM KAYNAKLAR13.406.46513.347.07613.765.17514.077.705
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.250.2001.250.2001.225.2002.079.598
Satışların Maliyeti (-)-1.024.817-1.024.817-1.008.669-3.288.794
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)225.383225.383216.531-1.209.196
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)225.383225.383216.531-1.209.196
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.366-12.366-10.073-282.216
Genel Yönetim Giderleri (-)-433.074-299.308-55.342-1.024.672
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri666.553459.34101.549.596
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-442.080-317.203-60-3.133.295
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.41655.847151.056-4.099.783
Net Faaliyet Kar/Zararı-220.057-86.291151.116-2.516.084
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler61.33761.33700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-34.173-34.173-34.173-26.820
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler61.33761.33700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.58083.011116.883-4.126.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-28.902-17.5670-25.536
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-28.902-17.5670-25.536
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.67865.444116.883-4.152.139
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.67865.444116.883-4.152.139
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-106.549-39.14984.420-144.109
Ana Ortaklık Payları109.227104.59332.463-4.008.030
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri116.45886.8300801.756
Kıdem Tazminatı000-3.831
Finansman Giderleri-34.173-34.173-34.173-26.820
Yurtiçi Satışlar001.225.2002.085.173
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 0,9 A/D A/D 8,9 1,4 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 0,93 1,83 1,83 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi