SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.023 119.802 0,18
VIOP 144.386 143.996 0,27
USD/TRY 5,9600 5,9413 0,31
BIST BANKS 174.068 174.718 -0,37
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
GOLD 1.569,32 1.569,02 0,02
BRENT 59,18 58,81 0,63

 MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş Hisse Senedi | MMCAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,91 1,19 0,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli - İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,50,6
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr-0,2-0,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 29,9
FD/Satışlar 7,3
Yabancı Oranı (%) 1,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 14,3 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,46 2,88 -9,32 -6,14
USD -4,30 2,71 -9,17 -5,98
Göreceli -4,18 6,11 -13,95 -10,35

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCAS0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.850.2462.029.4278.384.7013.091.220
Nakit ve Nakit Benzerleri103.94226.939526.78226.941
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.442.2971.654.5143.411.604902.970
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar064.816249.460231.179
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar003.732.2361.531.836
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar304.007283.158464.619398.294
(Ara Toplam)1.850.2462.029.4278.384.7013.091.220
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.579.7196.572.5782.869.1252.789.229
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505505505505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.096.9272.096.92700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.216.5011.218.86200
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar129.347141.626246.740166.185
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.4163.4973.6583.659
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.133.0233.111.1612.318.2272.318.227
Diğer Duran Varlıklar00299.995300.653
TOPLAM VARLIKLAR8.429.9658.602.00511.253.8265.880.449
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.326.6197.311.9058.177.6384.176.082
Finansal Borçlar17.67617.67617.67617.676
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar229.379229.3792.840.675754.395
Diğer Borçlar6.232.3406.209.0664.328.3062.579.253
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler847.224855.784990.981824.758
(Ara Toplam)7.326.6197.311.9058.177.6384.176.082
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.3316.73600
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.3316.73600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.093.0151.283.3643.076.1881.704.367
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar477.049610.659699.172670.228
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494119.494119.494119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.786.145-12.786.145-12.705.883-4.658.009
Dönem Net Kar/Zararı-193.179-59.569-51.318-8.128.136
Diğer Özsermaye Kalemleri0000
Azınlık Payları615.966672.7052.377.0161.034.139
TOPLAM KAYNAKLAR8.429.9658.602.00511.253.8265.880.449
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.572.5361.572.5363.969.1071.610.200
Satışların Maliyeti (-)-1.556.557-1.556.557-3.066.459-1.024.817
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.97915.979902.648585.383
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.97915.979902.648585.383
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-725.996-12.366
Genel Yönetim Giderleri (-)-321.463-222.759-200.982-397.472
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri188.270188.270013.021
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.286.311-1.175.165-54-10.519.337
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.403.525-1.193.675-24.384-10.330.771
Net Faaliyet Kar/Zararı-305.484-206.780-24.330175.545
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00079.890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-8.499-6.13800
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.412.024-1.199.813-24.384-10.250.881
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)00-1.344-34.173
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00079.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.412.024-1.199.813-25.728-10.285.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)814.796792.934-11.7242.318.227
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-11.7240
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)814.796792.93402.318.227
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-597.228-406.879-37.452-7.966.827
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-597.228-406.879-37.452-7.966.827
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-404.04911.94213.866161.309
Ana Ortaklık Payları-193.179-418.821-51.318-8.128.136
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri37.08124.72113.201131.411
Kıdem Tazminatı10.3316.73600
Finansman Giderleri00-1.344-34.173
Yurtiçi Satışlar1.572.5361.572.5363.969.1071.610.200
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 1,1 A/D A/D 7,3 29,9 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 1,07 1,83 1,83 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi