SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.315 89.553 1,97
VIOP 108.283 106.467 1,71
USD/TRY 6,7744 6,7342 0,60
BIST BANKA 114.281 112.308 1,76
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.638,11 1.618,28 1,23
BRENT 33,27 34,11 -2,46

 MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş Hisse Senedi | MMCAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,84 1,12 0,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş
Kuruluş 19.07.2000
Faal Alanı Lojistik
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli - İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,60,5
Ödenmiş Sermaye13,313,3
Net Kâr-0,1-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 18,5
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 1,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 11,7 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,12 -2,22 -22,81
USD -0,30 -4,81 -10,98 -31,45
Göreceli -0,05 -2,70 20,97 -1,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MMCAS0,000,00000,000,00 0 A/D
MMCAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.545.8201.850.2462.029.4278.384.701
Nakit ve Nakit Benzerleri261.344103.94226.939526.782
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.949.6921.442.2971.654.5143.411.604
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.581064.816249.460
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0003.732.236
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.332.203304.007283.158464.619
(Ara Toplam)9.545.8201.850.2462.029.4278.384.701
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.413.7536.579.7196.572.5782.869.125
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505505505505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.096.9272.096.9272.096.9270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar01.216.5011.218.8620
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar212.797129.347141.626246.740
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.3353.4163.4973.658
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.100.1893.133.0233.111.1612.318.227
Diğer Duran Varlıklar000299.995
TOPLAM VARLIKLAR14.959.5738.429.9658.602.00511.253.826
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.918.3937.326.6197.311.9058.177.638
Finansal Borçlar104.77117.67617.67617.676
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar571.773229.379229.3792.840.675
Diğer Borçlar6.314.9716.232.3406.209.0664.328.306
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.971000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler924.907847.224855.784990.981
(Ara Toplam)7.918.3937.326.6197.311.9058.177.638
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler97.68610.3316.7360
Finansal Borçlar41.447000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar54.67710.3316.7360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.562000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.943.4941.093.0151.283.3643.076.188
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar635.515477.049610.659699.172
Ödenmiş Sermaye13.336.87913.336.87913.336.87913.336.879
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494119.494119.494119.494
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.768.880-12.786.145-12.786.145-12.705.883
Dönem Net Kar/Zararı-52.440-193.179-59.569-51.318
Diğer Özsermaye Kalemleri462000
Azınlık Payları6.307.979615.966672.7052.377.016
TOPLAM KAYNAKLAR14.959.5738.429.9658.602.00511.253.826
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.503.1581.572.5361.572.5363.969.107
Satışların Maliyeti (-)-13.162.100-1.556.557-1.556.557-3.066.459
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.341.05815.97915.979902.648
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.341.05815.97915.979902.648
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.520.57900-725.996
Genel Yönetim Giderleri (-)-714.133-321.463-222.759-200.982
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri248.672188.270188.2700
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.285.856-1.286.311-1.175.165-54
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-930.838-1.403.525-1.193.675-24.384
Net Faaliyet Kar/Zararı106.346-305.484-206.780-24.330
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.073000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0-8.499-6.1380
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-929.765-1.412.024-1.199.813-24.384
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.86100-1.344
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.073000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-946.626-1.412.024-1.199.813-25.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)731.309814.796792.934-11.724
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-47.67100-11.724
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)778.980814.796792.9340
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-215.317-597.228-406.879-37.452
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-215.317-597.228-406.879-37.452
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-162.877-404.04911.94213.866
Ana Ortaklık Payları-52.440-193.179-418.821-51.318
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri70.35037.08124.72113.201
Kıdem Tazminatı35.27410.3316.7360
Finansman Giderleri-16.86100-1.344
Yurtiçi Satışlar17.504.6501.572.5361.572.5363.969.107
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MMCAS 0,9 A/D A/D 0,7 18,5 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MMCAS 0,88 1,83 1,83 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi