SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8241 5,8096 0,25
BIST BANKA 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
ALTIN 1.275,00 1.275,80 -0,06
BRENT 74,16 71,95 3,07

 METRO Hisse Senedi | Metro Tic. Mali Yat.

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,73 0,98 0,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 50,4 50,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Tic. Mali Yat.
Kuruluş 09.08.2006
Faal Alanı Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.
Telefon (0212)3192875
Faks (0212)3440794
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No: 171 K:17 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar618,4974,2
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr-438,8-83,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 1,0
Piyasa Değeri 237,0 mnTL
Net Borç -7,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,25 2,60 6,76 3,95
USD -1,93 1,90 1,27 -5,84
Göreceli -0,31 1,79 11,08 -1,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METRO0,000,00000,000,00 0 A/D
METRO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar29.010.566338.019.317281.500.767249.165.925
Nakit ve Nakit Benzerleri37.73650.117106.9303.834.703
Finansal Yatırımlar21.271.874337.183.421213.416.986243.915.597
Ticari Alacaklar21.196111.30767.063.22987.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.123.659544.359781.2921.263.574
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar556.101130.113132.33064.305
(Ara Toplam)29.010.566338.019.317281.500.767249.165.925
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar926.449.3161.318.969.2491.332.132.0791.366.703.338
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.382.8441.438.1552.920.2394.980.937
Finansal Yatırımlar919.226.8871.314.798.8021.326.428.7161.358.893.556
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.190.0002.040.0002.048.0002.056.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar609.651647.949686.372719.685
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.93444.34348.75253.160
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR955.459.8821.656.988.5661.613.632.8461.615.869.263
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler44.948.470348.588.79594.503.282371.886.616
Finansal Borçlar14.216.04216.905.73217.860.270290.278
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar919.588878.73869.764.998525.709
Diğer Borçlar27.713.163329.641.0425.657.522370.071.210
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.376.272258.586254.157151.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler723.405904.697966.335848.384
(Ara Toplam)44.948.470348.588.79594.503.282371.886.616
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler292.093.957334.200.518483.095.18574.320.347
Finansal Borçlar000144.407
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar282.257.767252.355.295424.433.6650
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar86.97572.65292.29659.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9.612.56181.536.56358.111.35873.473.850
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler136.654236.008457.866642.749
Özkaynaklar618.417.455974.199.2531.036.034.3791.169.662.300
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar618.417.455974.199.2531.036.034.3791.169.662.300
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri24.162.85624.162.85624.162.85624.162.856
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.749.31958.92158.92158.921
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları717.425.999721.536.374721.605.077722.116.397
Dönem Net Kar/Zararı-438.780.114-83.003.243-21.571.320107.764.246
Diğer Özsermaye Kalemleri10.859.39511.444.34511.778.84515.559.880
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR955.459.8821.656.988.5661.613.632.8461.615.869.263
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.482.976-3.024.600-1.923.015-851.883
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri99.977.9942.277.3731.602.326763.744
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-339.597.039-478.138-7.056.013-170.140
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-244.102.021-1.225.365-7.376.702-258.279
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.482.976-3.024.600-1.923.015-851.883
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler408.528.781273.109.435171.077.767189.996.907
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-629.218.781-103.526.563-91.569.838-30.242.081
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler948.29552.933.485830.526663.361
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.986.016-260.421.093-74.081.261-16.586.816
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-220.690.000169.582.87279.507.929159.754.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-466.829.742-39.130.101-1.119.508143.573.092
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)28.049.628-43.873.142-20.451.812-35.808.846
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)28.049.628-43.873.142-20.451.812-35.808.846
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-438.780.114-83.003.243-21.571.320107.764.246
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-438.780.114-83.003.243-21.571.320107.764.246
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-438.780.114-83.003.243-21.571.320107.764.246
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri170.608151.901101.06950.502
Kıdem Tazminatı18.64813.32621.20714.565
Finansman Giderleri-2.986.016-260.421.093-74.081.261-16.586.816
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0-557.467.610-424.433.665-367.497.555
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0-557.467.610-424.433.665-367.497.555
Net YPP (Hedge Dahil)0-557.467.610-424.433.665-367.497.555
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METRO 0,8 A/D A/D A/D 0,4 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METRO 0,79 2,67 2,59 -7,33 -0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi