SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.786 95.421 -0,67
VIOP 118.583 119.469 -0,74
USD/TRY 5,7762 5,7939 -0,31
BIST BANKS 132.437 134.120 -1,25
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
GOLD 1.408,88 1.423,61 -1,03
BRENT 65,30 64,28 1,59

 Metro Tic. Mali Yat. Hisse Senedi | METRO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,75 1,1 0,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 14,2 13,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Tic. Mali Yat.
Kuruluş 09.08.2006
Faal Alanı Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.
Telefon (0212)3192875
Faks (0212)3440794
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No: 171 K:17 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar613,3618,4
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr-5,1-438,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,8
Piyasa Değeri 300,0 mnTL
Net Borç -10,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,99 1,00 8,70 31,58
USD -1,84 1,87 13,95 20,01
Göreceli -1,24 -0,28 -1,95 25,85

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METRO0,000,00000,000,00 0 A/D
METRO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.766.52429.010.566338.019.317281.500.767
Nakit ve Nakit Benzerleri11.39637.73650.117106.930
Finansal Yatırımlar10.457.92721.271.874337.183.421213.416.986
Ticari Alacaklar279.60021.196111.30767.063.229
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar121.1897.123.659544.359781.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar896.412556.101130.113132.330
(Ara Toplam)11.766.52429.010.566338.019.317281.500.767
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar932.391.732926.449.3161.318.969.2491.332.132.079
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.916.4572.382.8441.438.1552.920.239
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar920.678.038919.226.8871.314.798.8021.326.428.716
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.190.0004.190.0002.040.0002.048.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar571.700609.651647.949686.372
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.53739.93444.34348.752
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR944.158.256955.459.8821.656.988.5661.613.632.846
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler36.979.07944.948.470348.588.79594.503.282
Finansal Borçlar145.05614.216.04216.905.73217.860.270
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar178.220919.588878.73869.764.998
Diğer Borçlar34.684.80827.713.163329.641.0425.657.522
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.374.3661.376.272258.586254.157
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler596.629723.405904.697966.335
(Ara Toplam)36.979.07944.948.470348.588.79594.503.282
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler293.865.439292.093.957334.200.518483.095.185
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar282.257.767282.257.767252.355.295424.433.665
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar89.33686.97572.65292.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.290.4979.612.56181.536.56358.111.358
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler227.839136.654236.008457.866
Özkaynaklar613.313.738618.417.455974.199.2531.036.034.379
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar613.313.738618.417.455974.199.2531.036.034.379
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri24.162.85624.162.85624.162.85624.162.856
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.749.3194.749.31958.92158.921
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları278.645.885717.425.999721.536.374721.605.077
Dönem Net Kar/Zararı-5.109.641-438.780.114-83.003.243-21.571.320
Diğer Özsermaye Kalemleri10.865.31910.859.39511.444.34511.778.845
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR944.158.256955.459.8821.656.988.5661.613.632.846
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.062.225-4.482.976-3.024.600-1.923.015
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri877.24999.977.9942.277.3731.602.326
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-793.732-339.597.039-478.138-7.056.013
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-978.708-244.102.021-1.225.365-7.376.702
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.062.225-4.482.976-3.024.600-1.923.015
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.825.452408.528.781273.109.435171.077.767
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-7.148.935-629.218.781-103.526.563-91.569.838
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-3.302.191-464.792.02100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler55.519948.29552.933.485830.526
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-186.514-2.986.016-260.421.093-74.081.261
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-2.323.483-220.690.000169.582.87279.507.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.433.186-466.829.742-39.130.101-1.119.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.676.45528.049.628-43.873.142-20.451.812
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.676.45528.049.628-43.873.142-20.451.812
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.109.641-438.780.114-83.003.243-21.571.320
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.109.641-438.780.114-83.003.243-21.571.320
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.109.641-438.780.114-83.003.243-21.571.320
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri42.348170.608151.901101.069
Kıdem Tazminatı4.54818.64813.32621.207
Finansman Giderleri-186.514-2.986.016-260.421.093-74.081.261
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu00-557.467.610-424.433.665
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu00-557.467.610-424.433.665
Net YPP (Hedge Dahil)00-557.467.610-424.433.665
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METRO 1,0 A/D A/D A/D 0,5 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METRO 1,00 2,84 2,83 -1,30 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi