SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9152 5,8838 0,53
BIST BANKS 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
GOLD 1.493,17 1.488,71 0,30
BRENT 59,22 60,51 -2,13

 Metro Tic. Mali Yat. Hisse Senedi | METRO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,98 2,34 1,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 69,5 68,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Tic. Mali Yat.
Kuruluş 09.08.2006
Faal Alanı Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.
Telefon (0212)3192875
Faks (0212)3440794
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No: 171 K:17 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar636,8613,3
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr22,2-5,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,29
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 0,9
Piyasa Değeri 702,0 mnTL
Net Borç -2,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,35 17,00 28,57 207,89
USD 8,05 13,44 23,35 175,12
Göreceli 15,23 28,22 41,01 199,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METRO0,000,00000,000,00 0 A/D
METRO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.915.18911.766.52429.010.566338.019.317
Nakit ve Nakit Benzerleri33.38611.39637.73650.117
Finansal Yatırımlar3.360.40010.457.92721.271.874337.183.421
Ticari Alacaklar209.172279.60021.196111.307
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar121.189121.1897.123.659544.359
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.191.042896.412556.101130.113
(Ara Toplam)4.915.18911.766.52429.010.566338.019.317
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar966.670.254932.391.732926.449.3161.318.969.249
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.281.4416.916.4572.382.8441.438.155
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar952.493.479920.678.038919.226.8871.314.798.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.190.0004.190.0004.190.0002.040.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları602.107000
Maddi Duran Varlıklar546.591571.700609.651647.949
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.21235.53739.93444.343
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.525.424000
TOPLAM VARLIKLAR971.585.443944.158.256955.459.8821.656.988.566
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.415.72736.979.07944.948.470348.588.795
Finansal Borçlar419.695145.05614.216.04216.905.732
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar78.287178.220919.588878.738
Diğer Borçlar37.217.80934.684.80827.713.163329.641.042
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.109.6351.374.3661.376.272258.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler590.301596.629723.405904.697
(Ara Toplam)39.415.72736.979.07944.948.470348.588.795
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler295.384.077293.865.439292.093.957334.200.518
Finansal Borçlar316.544000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar282.257.767282.257.767282.257.767252.355.295
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar112.23089.33686.97572.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.696.56111.290.4979.612.56181.536.563
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler975227.839136.654236.008
Özkaynaklar636.785.639613.313.738618.417.455974.199.253
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar636.785.639613.313.738618.417.455974.199.253
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri24.162.85624.162.85624.162.85624.162.856
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.557.6184.749.3194.749.31958.921
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları274.802.034278.645.885717.425.999721.536.374
Dönem Net Kar/Zararı22.216.975-5.109.641-438.780.114-83.003.243
Diğer Özsermaye Kalemleri7.046.15610.865.31910.859.39511.444.345
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR971.585.443944.158.256955.459.8821.656.988.566
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.184.458-1.062.225-4.482.976-3.024.600
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.096.158877.24999.977.9942.277.373
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.685.758-793.732-339.597.039-478.138
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.774.058-978.708-244.102.021-1.225.365
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.184.458-1.062.225-4.482.976-3.024.600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36.446.6544.825.452408.528.781273.109.435
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-9.207.716-7.148.935-629.218.781-103.526.563
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı25.464.880-3.302.191-464.792.0210
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler76.43155.519948.29552.933.485
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-229.074-186.514-2.986.016-260.421.093
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler27.238.938-2.323.483-220.690.000169.582.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.312.237-3.433.186-466.829.742-39.130.101
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.095.262-1.676.45528.049.628-43.873.142
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.095.262-1.676.45528.049.628-43.873.142
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI22.216.975-5.109.641-438.780.114-83.003.243
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)22.216.975-5.109.641-438.780.114-83.003.243
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları22.216.975-5.109.641-438.780.114-83.003.243
Hisse Başına Kazanç00-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri229.99542.348170.608151.901
Kıdem Tazminatı10.9174.54818.64813.326
Finansman Giderleri-229.074-186.514-2.986.016-260.421.093
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu000-557.467.610
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu000-557.467.610
Net YPP (Hedge Dahil)000-557.467.610
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METRO 2,3 A/D A/D A/D 1,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METRO 2,34 1,37 1,29 -7,61 -0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi