SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.378 102.715 -0,33
VIOP 129.019 129.612 -0,46
USD/TRY 5,3060 5,2791 0,51
BIST BANKA 134.332 135.211 -0,65
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
ALTIN 1.326,84 1.321,02 0,44
BRENT 66,41 66,25 0,24

 METRO Hisse Senedi | Metro Tic. Mali Yat.

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,73 0,82 0,09
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 13,1 12,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Tic. Mali Yat.
Kuruluş 09.08.2006
Faal Alanı Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.
Telefon (0212)3192875
Faks (0212)3440794
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No: 171 K:17 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar974,21.036,0
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr-83,0-21,6

Cari Değerler

F/K 3,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,48
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,3
Piyasa Değeri 228,0 mnTL
Net Borç -320,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -2,56 0,00 0,00
USD 0,57 -2,93 1,52 0,38
Göreceli -0,57 -2,81 -4,15 -11,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METRO0,000,00000,000,00 0 A/D
METRO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar338.019.317281.500.767249.165.925110.529.856
Nakit ve Nakit Benzerleri50.117106.9303.834.70322.472.065
Finansal Yatırımlar337.183.421213.416.986243.915.59778.107.638
Ticari Alacaklar111.30767.063.22987.74686.756
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar544.359781.2921.263.5749.667.052
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar130.113132.33064.305196.345
(Ara Toplam)338.019.317281.500.767249.165.925110.529.856
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.318.969.2491.332.132.0791.366.703.3381.382.876.841
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.438.1552.920.2394.980.9373.484.166
Finansal Yatırımlar1.314.798.8021.326.428.7161.358.893.5561.376.516.201
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.040.0002.048.0002.056.0002.064.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar647.949686.372719.685754.904
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.34348.75253.16057.570
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.656.988.5661.613.632.8461.615.869.2631.493.406.697
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler348.588.79594.503.282371.886.616392.884.722
Finansal Borçlar16.905.73217.860.270290.27810.276.852
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar878.73869.764.998525.709266.205
Diğer Borçlar329.641.0425.657.522370.071.210381.217.908
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları258.586254.157151.035151.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler904.697966.335848.384972.722
(Ara Toplam)348.588.79594.503.282371.886.616392.884.722
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler334.200.518483.095.18574.320.34738.633.038
Finansal Borçlar00144.407215.302
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar252.355.295424.433.66500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar72.65292.29659.34154.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü81.536.56358.111.35873.473.85037.662.432
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler236.008457.866642.749701.180
Özkaynaklar974.199.2531.036.034.3791.169.662.3001.061.888.937
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar974.199.2531.036.034.3791.169.662.3001.061.888.937
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri24.162.85624.162.85624.162.85624.162.856
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler58.92158.92158.92158.921
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları721.536.374721.605.077722.116.397607.691.651
Dönem Net Kar/Zararı-83.003.243-21.571.320107.764.246114.424.746
Diğer Özsermaye Kalemleri11.444.34511.778.84515.559.88015.550.763
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.656.988.5661.613.632.8461.615.869.2631.493.406.697
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.024.600-1.923.015-851.883-4.773.428
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.277.3731.602.326763.74417.566.136
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-478.138-7.056.013-170.140-9.051.921
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.225.365-7.376.702-258.2793.740.787
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.024.600-1.923.015-851.883-4.773.428
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler273.109.435171.077.767189.996.907172.313.873
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-103.526.563-91.569.838-30.242.081-26.910.017
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler52.933.485830.526663.3611.513.416
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-260.421.093-74.081.261-16.586.816-26.932.300
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler169.582.87279.507.929159.754.826145.403.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-39.130.101-1.119.508143.573.092123.725.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-43.873.142-20.451.812-35.808.846-9.301.013
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-43.873.142-20.451.812-35.808.846-9.301.013
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-83.003.243-21.571.320107.764.246114.424.746
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-83.003.243-21.571.320107.764.246114.424.746
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-83.003.243-21.571.320107.764.246114.424.746
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri151.901101.06950.502164.925
Kıdem Tazminatı13.32621.20714.565-8.175
Finansman Giderleri-260.421.093-74.081.261-16.586.816-26.932.300
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-557.467.610-424.433.665-367.497.555-365.358.576
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-557.467.610-424.433.665-367.497.555-365.358.576
Net YPP (Hedge Dahil)-557.467.610-424.433.665-367.497.555-365.358.576
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METRO 0,8 3,3 A/D A/D 0,2 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METRO 0,76 4,53 4,48 -4,74 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi