SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7598 8,7619 -0,02
BIST BANKA 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.743,16 1.742,90 0,01
BRENT 77,27 77,23 0,05

Metro Tic. Mali Yat. Hisse Senedi | METRO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,39 1,7 0,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 63,5 62,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Tic. Mali Yat.
Kuruluş 09.08.2006
Faal Alanı Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.
Telefon (0212)3192875
Faks (0212)3440794
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No: 171 K:17 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar921,0962,1
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr-51,8-10,7

Cari Değerler

F/K 3,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,58
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 3,8
Piyasa Değeri 420,0 mnTL
Net Borç -9,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,41 0,00 -7,89 -32,69
USD -1,64 -2,42 -10,44 -42,32
Göreceli -0,98 1,18 -3,65 -29,07

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METROAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
METROAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar28.445.28227.009.89726.499.33317.236.521
Nakit ve Nakit Benzerleri9.711.3559.420.05610.013.766825.633
Finansal Yatırımlar11.18112.50523
Ticari Alacaklar636.184657.479501.231339.419
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.229.88115.421.52114.493.45314.560.991
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.856.6811.498.3361.490.8811.510.475
(Ara Toplam)28.445.28227.009.89726.499.33317.236.521
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.188.752.3821.233.236.8781.245.352.3971.151.403.744
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.210.1562.164.9962.248.2342.291.085
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.181.041.8381.224.991.2111.236.705.0421.142.917.222
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.040.0005.040.0005.040.0004.500.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları40.38292.566134.361211.169
Maddi Duran Varlıklar413.191430.949448.870456.407
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.8158.59913.1789.815
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0508.557762.7121.018.046
TOPLAM VARLIKLAR1.217.197.6641.260.246.7751.271.851.7301.168.640.265
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler271.254.969270.777.307235.480.09330.903.174
Finansal Borçlar52.55057.261169.430333.020
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar610.354385.537390.724238.859
Diğer Borçlar266.585.145266.134.336230.471.72826.070.747
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.782.4163.819.4713.791.9303.786.207
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler224.504380.702656.281474.341
(Ara Toplam)271.254.969270.777.307235.480.09330.903.174
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.957.41027.361.43163.478.895262.485.237
Finansal Borçlar00010.308
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0035.282.221239.749.317
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar398.863262.913194.301111.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24.394.62127.098.51828.002.37322.614.181
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler163.926000
Özkaynaklar920.985.285962.108.037972.892.742875.251.854
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar920.985.285962.108.037972.892.742875.251.854
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri24.162.856024.162.8560
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler139.226139.226139.226139.226
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları633.212.648633.212.648420.251.375420.251.375
Dönem Net Kar/Zararı-51.770.318-10.742.731212.961.273115.259.953
Diğer Özsermaye Kalemleri15.240.87339.498.89415.378.01239.601.300
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.217.197.6641.260.246.7751.271.851.7301.168.640.265
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.587.486-1.463.933-4.302.766-2.704.443
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.452.2451.358.8625.384.6403.513.957
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.317.714-194.655-1.918.789-1.185.827
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-452.955-299.726-836.915-376.313
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.587.486-1.463.933-4.302.766-2.704.443
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler136.31995.322259.904.684121.032.529
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-55.694.695-11.727.835-35.370.437-36.556
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-56.011.331-11.932.239223.697.332120.619.660
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler731.484333.401111.26441.548
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-63.938-37.254-126.763-84.408
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-55.558.376-11.632.513224.534.247120.995.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-55.343.785-11.636.092223.681.833120.576.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.573.467893.361-10.720.560-5.316.847
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.573.467893.361-10.720.560-5.316.847
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-51.770.318-10.742.731212.961.273115.259.953
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-51.770.318-10.742.731212.961.273115.259.953
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-51.770.318-10.742.731212.961.273115.259.953
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Amortisman Giderleri136.02164.295398.495299.146
Kıdem Tazminatı23.9097.88618.35411.050
Finansman Giderleri-63.938-37.254-126.763-84.408
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METRO 1,4 3,6 A/D A/D 0,5 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METRO 1,40 1,58 1,50 -7,42 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi