SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.965 1.945 1,01
VIOP 2.173 2.150 1,09
USD/TRY 13,5654 13,4770 0,66
BIST BANKA 1.730 1.725 0,28
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.845,31 1.847,51 -0,12
BRENT 88,56 87,18 1,58

Metro Tic. Mali Yat. Hisse Senedi | METRO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,13 1,58 0,45
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 192,2 188,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Tic. Mali Yat.
Kuruluş 09.08.2006
Faal Alanı Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.
Telefon (0212)3192875
Faks (0212)3440794
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No: 171 K:17 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar947,4921,0
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr-19,7-51,8

Cari Değerler

F/K 8,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,49
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 2,2
Piyasa Değeri 653,4 mnTL
Net Borç -7,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,82 -0,82 -15,38 -11,03
USD -1,63 -0,67 -26,46 -12,15
Göreceli -2,59 0,96 -17,72 -15,03

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METROAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
METROAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar26.157.99828.445.28227.009.89726.499.333
Nakit ve Nakit Benzerleri7.275.6269.711.3559.420.05610.013.766
Finansal Yatırımlar17.67611.18112.5052
Ticari Alacaklar530.086636.184657.479501.231
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.641.68816.229.88115.421.52114.493.453
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.692.9221.856.6811.498.3361.490.881
(Ara Toplam)26.157.99828.445.28227.009.89726.499.333
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.217.330.8021.188.752.3821.233.236.8781.245.352.397
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.304.9662.210.1562.164.9962.248.234
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.214.596.9021.181.041.8381.224.991.2111.236.705.042
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller05.040.0005.040.0005.040.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları15.53540.38292.566134.361
Maddi Duran Varlıklar405.376413.191430.949448.870
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.4296.8158.59913.178
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.5940508.557762.712
TOPLAM VARLIKLAR1.243.488.8001.217.197.6641.260.246.7751.271.851.730
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler269.036.996271.254.969270.777.307235.480.093
Finansal Borçlar13.71552.55057.261169.430
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar578.685610.354385.537390.724
Diğer Borçlar264.401.246266.585.145266.134.336230.471.728
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.769.7463.782.4163.819.4713.791.930
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler273.604224.504380.702656.281
(Ara Toplam)269.036.996271.254.969270.777.307235.480.093
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler27.080.42224.957.41027.361.43163.478.895
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00035.282.221
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar373.882398.863262.913194.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26.578.14724.394.62127.098.51828.002.373
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler128.393163.92600
Özkaynaklar947.371.382920.985.285962.108.037972.892.742
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar947.371.382920.985.285962.108.037972.892.742
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri024.162.856024.162.856
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.863.252139.226139.226139.226
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları627.488.622633.212.648633.212.648420.251.375
Dönem Net Kar/Zararı-19.705.400-51.770.318-10.742.731212.961.273
Diğer Özsermaye Kalemleri33.724.90815.240.87339.498.89415.378.012
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.243.488.8001.217.197.6641.260.246.7751.271.851.730
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.056.987-2.587.486-1.463.933-4.302.766
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.075.5553.452.2451.358.8625.384.640
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.490.329-1.317.714-194.655-1.918.789
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-471.761-452.955-299.726-836.915
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.056.987-2.587.486-1.463.933-4.302.766
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler592.036136.31995.322259.904.684
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-22.154.986-55.694.695-11.727.835-35.370.437
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-22.034.711-56.011.331-11.932.239223.697.332
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.004.590731.484333.401111.264
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-76.522-63.938-37.254-126.763
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-21.562.950-55.558.376-11.632.513224.534.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-21.106.643-55.343.785-11.636.092223.681.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.401.2433.573.467893.361-10.720.560
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.401.2433.573.467893.361-10.720.560
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-19.705.400-51.770.318-10.742.731212.961.273
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-19.705.400-51.770.318-10.742.731212.961.273
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-19.705.400-51.770.318-10.742.731212.961.273
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Amortisman Giderleri178.877136.02164.295398.495
Kıdem Tazminatı34.06223.9097.88618.354
Finansman Giderleri-76.522-63.938-37.254-126.763
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2.318.802-173.381-440.774-29.222.924
Düzeltme Öncesi Kar-19.705.400-51.770.318-10.742.731212.961.273
Düzeltmeler:18.223.76050.680.24010.548.468-214.018.903
Amortisman & İtfa Payları178.877136.02164.295398.495
Karşılıklardaki Değişim42.48023.62443.68593.104
Diğer Gelir/ Gider18.002.40350.520.59510.440.488-214.510.502
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-1.481.640-1.090.078-194.263-1.057.630
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.691.765-156.843-223.236-29.353.077
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-3.173.405-1.246.921-417.499-30.410.707
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit854.6031.073.540-23.2751.187.783
Sabit Sermaye Yatırımları-9.80800-18.368
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit5.369.194-12.150-12.50338.984.233
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit5.359.386-12.150-12.50338.965.865
Serbest Nakit Akım3.040.584-185.531-453.2779.742.941
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-5.907.155-116.880-140.433-380.684
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-5.907.155-116.880-140.433-380.684
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-2.866.571-302.411-593.7109.362.257
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-2.866.571-302.411-593.7109.362.257
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler10.013.76610.013.76610.013.766651.509
Dönem Sonu Nakit7.147.1959.711.3559.420.05610.013.766

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METRO 1,2 8,4 A/D A/D 0,7 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METRO 1,21 1,51 1,49 -1,23 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi