SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3555 8,3479 0,09
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,17 73,09 0,11

Metro Tic. Mali Yat. Hisse Senedi | METRO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,56 1,94 0,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 17,3 16,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro Tic. Mali Yat.
Kuruluş 09.08.2006
Faal Alanı Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.
Telefon (0212)3192875
Faks (0212)3440794
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No: 171 K:17 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar962,1972,9
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr-10,7213,0

Cari Değerler

F/K 2,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,31
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 4,9
Piyasa Değeri 483,0 mnTL
Net Borç -9,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 3,21 -4,17 -22,60
USD 0,36 5,54 -0,75 -31,54
Göreceli -0,48 -0,52 -5,74 -18,34

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METROAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
METROAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar27.009.89726.499.33317.236.52122.177.851
Nakit ve Nakit Benzerleri9.420.05610.013.766825.633792.585
Finansal Yatırımlar12.505233
Ticari Alacaklar657.479501.231339.419538.545
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.421.52114.493.45314.560.99119.258.824
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.498.3361.490.8811.510.4751.587.894
(Ara Toplam)27.009.89726.499.33317.236.52122.177.851
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.233.236.8781.245.352.3971.151.403.7441.076.111.083
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.164.9962.248.2342.291.0852.211.285
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.224.991.2111.236.705.0421.142.917.2221.067.606.687
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.040.0005.040.0004.500.0004.500.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları92.566134.361211.169287.979
Maddi Duran Varlıklar430.949448.870456.407474.123
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.59913.1789.81514.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar508.557762.7121.018.0461.016.949
TOPLAM VARLIKLAR1.260.246.7751.271.851.7301.168.640.2651.098.288.934
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler270.777.307235.480.09330.903.17435.878.904
Finansal Borçlar57.261169.430333.020326.314
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar385.537390.724238.859253.108
Diğer Borçlar266.134.336230.471.72826.070.74731.161.143
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.819.4713.791.9303.786.2073.783.138
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler380.702656.281474.341355.201
(Ara Toplam)270.777.307235.480.09330.903.17435.878.904
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler27.361.43163.478.895262.485.237258.752.293
Finansal Borçlar0010.30841.362
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar000239.749.317
Diğer Borçlar035.282.221239.749.3170
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar262.913194.301111.431105.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27.098.51828.002.37322.614.18118.856.546
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar962.108.037972.892.742875.251.854803.657.737
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar962.108.037972.892.742875.251.854803.657.737
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri024.162.856024.162.856
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler139.226139.226139.226139.226
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları633.212.648420.251.375420.251.375420.251.375
Dönem Net Kar/Zararı-10.742.731212.961.273115.259.95343.667.405
Diğer Özsermaye Kalemleri39.498.89415.378.01239.601.30015.436.875
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.260.246.7751.271.851.7301.168.640.2651.098.288.934
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.463.933-4.302.766-2.704.443-1.832.432
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.358.8625.384.6403.513.9572.540.867
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-194.655-1.918.789-1.185.827-982.794
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-299.726-836.915-376.313-274.359
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.463.933-4.302.766-2.704.443-1.832.432
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler95.322259.904.684121.032.52945.551.487
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-11.727.835-35.370.437-36.556-19.397
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-11.932.239223.697.332120.619.66045.257.731
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler333.401111.26441.54823.723
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-37.254-126.763-84.408-54.394
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-11.632.513224.534.247120.995.97345.532.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.636.092223.681.833120.576.80045.227.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)893.361-10.720.560-5.316.847-1.559.655
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)893.361-10.720.560-5.316.847-1.559.655
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-10.742.731212.961.273115.259.95343.667.405
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-10.742.731212.961.273115.259.95343.667.405
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-10.742.731212.961.273115.259.95343.667.405
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Amortisman Giderleri64.295398.495299.146200.375
Kıdem Tazminatı7.88618.35411.0507.196
Finansman Giderleri-37.254-126.763-84.408-54.394
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METRO 1,6 2,1 A/D A/D 0,5 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METRO 1,61 1,31 1,29 -2,03 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi