SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.914 119.802 0,09
VIOP 144.244 143.996 0,17
USD/TRY 5,9584 5,9413 0,29
BIST BANKA 173.802 174.718 -0,52
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
ALTIN 1.569,49 1.569,02 0,03
BRENT 59,12 58,81 0,53

 Merit Turizm Yatırım Hisse Senedi | MERIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,22 24,9 12,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,2 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Merit Turizm Yatırım
Kuruluş 07.10.1988
Faal Alanı Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurulması, alımı, satımı, kiralanması, açılması ve işletilmesi
Telefon (0212)3580444
Faks (0212)3580445
Adres Etiler Mah. Bade Sok. No:9 Etiler/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar43,940,4
Ödenmiş Sermaye2,52,5
Net Kâr2,27,7

Cari Değerler

F/K 6,7
FD/FAVÖK 17,9
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 6,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 61,8 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,34 -2,73 31,63 24,59
USD -2,17 -2,90 31,85 24,80
Göreceli -2,06 0,32 24,91 19,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MERIT0,000,00000,000,00 0 A/D
MERIT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.210.9677.886.1708.355.5117.660.775
Nakit ve Nakit Benzerleri25.1159.4372.8297.540
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.556.0062.766.2148.188.3447.226.091
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.601.6524.558.18600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar28.194552.333164.338427.144
(Ara Toplam)6.210.9677.886.1708.355.5117.660.775
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar40.731.42339.311.38428.461.53811.070.211
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar320543543543
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar39.350.38737.982.32027.075.2419.862.387
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.1826.8878.59210.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı269.864208.742218.948107.462
Diğer Duran Varlıklar1.105.6701.112.8921.158.2141.089.522
TOPLAM VARLIKLAR46.942.39047.197.55436.817.04918.730.986
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.350.9565.234.4761.919.6072.130.933
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar63.93260.86079.39643.352
Diğer Borçlar569.8533.895.6041.174.006934.305
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü339.3071.058.705340.782965.967
Borç Karşılıkları300.700146.775250.645146.775
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler77.16472.53274.77840.534
(Ara Toplam)1.350.9565.234.4761.919.6072.130.933
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.687.1791.538.3591.473.95471.337
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar761.807681.057611.49669.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü925.372857.302862.4582.004
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar43.904.25540.424.71933.423.48816.528.716
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.904.25540.424.71933.423.48816.528.716
Ödenmiş Sermaye2.550.0002.550.0002.550.0002.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler109.130109.130109.130109.130
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları11.827.0574.174.5034.174.503284.162
Dönem Net Kar/Zararı2.167.2797.652.554529.7593.890.341
Diğer Özsermaye Kalemleri27.250.78925.938.53226.060.0969.695.083
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR46.942.39047.197.55436.817.04918.730.986
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.332.3049.965.7134.056.87410.690.788
Satışların Maliyeti (-)-172.487-930.928-636.869-1.942.911
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.159.8179.034.7853.420.0058.747.877
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.159.8179.034.7853.420.0058.747.877
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-924.797-1.849.269-767.307-1.884.469
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.371.728-4.224.246-2.281.027-2.426.312
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri498.5101.266.946392.409389.612
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-65.710-56.699-94.663-78.658
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.296.0924.171.517669.4174.748.050
Net Faaliyet Kar/Zararı863.2922.961.270371.6714.437.096
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.238.3074.558.186064.462
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-62.990-215.959-20.1090
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.471.4098.513.744649.3080
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler20.121115.483114.962499
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-49.547-15.712-8.604-12.002
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.175.3174.342.227-20.10964.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.441.9838.613.515755.6664.801.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-274.704-960.961-225.907-910.668
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-339.307-1.058.705-340.782-965.967
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)64.60397.744114.87555.299
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.167.2797.652.554529.7593.890.341
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.167.2797.652.554529.7593.890.341
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.167.2797.652.554529.7593.890.341
Hisse Başına Kazanç1302
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0302
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0302
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0302
Dipnot
Amortisman Giderleri1.7053.4101.7053.410
Kıdem Tazminatı87.421611.606557.66972.573
Finansman Giderleri-49.547-15.712-8.604-12.002
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MERIT 24,2 6,6 17,9 6,0 1,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi