SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 MERIT Hisse Senedi | Merit Turizm Yatırım

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,6 7 1,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,0 0,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Merit Turizm Yatırım
Kuruluş 07.10.1988
Faal Alanı Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurulması, alımı, satımı, kiralanması, açılması ve işletilmesi
Telefon (0212)3580444
Faks (0212)3580445
Adres Etiler Mah. Bade Sok. No:9 Etiler/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar33,416,5
Ödenmiş Sermaye2,52,5
Net Kâr0,53,9

Cari Değerler

F/K 4,7
FD/FAVÖK 4,2
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 17,8 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,29 4,33 13,50 16,53
USD -0,48 3,15 12,22 15,65
Göreceli -0,95 3,85 11,98 3,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MERIT0,000,00000,000,00 0 A/D
MERIT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.355.5117.660.7754.664.0173.892.488
Nakit ve Nakit Benzerleri2.8297.54055.4234.605
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.188.3447.226.0911.953.0862.930.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar001.586.4840
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar164.338427.1441.069.024957.635
(Ara Toplam)8.355.5117.660.7754.664.0173.892.488
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar28.461.53811.070.2119.936.7889.925.867
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar543543543543
Finansal Yatırımlar27.075.2419.862.3879.862.3879.862.387
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.59210.29712.00213.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı218.948107.46261.85649.230
Diğer Duran Varlıklar1.158.2141.089.52200
TOPLAM VARLIKLAR36.817.04918.730.98614.600.80513.818.355
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.919.6072.130.9331.267.5331.123.545
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar79.39643.352330.830138.255
Diğer Borçlar1.174.006934.305509.279142.395
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü340.782965.967167.234657.889
Borç Karşılıkları250.645146.775217.968146.775
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler74.77840.53442.22238.231
(Ara Toplam)1.919.6072.130.9331.267.5331.123.545
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.473.95471.33753.88240.625
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar611.49669.33349.15637.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü862.4582.0044.7263.024
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar33.423.48816.528.71613.279.39012.654.185
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.423.48816.528.71613.279.39012.654.185
Ödenmiş Sermaye2.550.0002.550.0002.550.0002.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler109.130109.13000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.174.503284.162393.292-1.958.512
Dönem Net Kar/Zararı529.7593.890.341625.1712.351.804
Diğer Özsermaye Kalemleri26.060.0969.695.0839.710.9279.710.893
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR36.817.04918.730.98614.600.80513.818.355
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.056.87410.690.7883.959.8908.343.244
Satışların Maliyeti (-)-636.869-1.942.911-1.296.842-1.608.555
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.420.0058.747.8772.663.0486.734.689
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.420.0058.747.8772.663.0486.734.689
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-767.307-1.884.469-816.551-2.118.651
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.281.027-2.426.312-1.233.559-1.807.158
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri392.409389.612192.322229.083
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-94.663-78.658-44.896-66.090
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)669.4174.748.050760.3642.971.873
Net Faaliyet Kar/Zararı371.6714.437.096612.9382.808.880
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler064.46223.4890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-20.10900-27.843
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler114.9624993791.370
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.604-12.002-2.760-5.421
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-20.10964.46223.489-27.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)755.6664.801.009781.4722.939.979
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-225.907-910.668-156.301-588.175
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-340.782-965.967-167.234-657.889
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)114.87555.29910.93369.714
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI529.7593.890.341625.1712.351.804
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)529.7593.890.341625.1712.351.804
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları529.7593.890.341625.1712.351.804
Hisse Başına Kazanç0201
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0201
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0201
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0201
Dipnot
Amortisman Giderleri1.7053.4101.7053.410
Kıdem Tazminatı557.66972.57372.0456.812
Finansman Giderleri-8.604-12.002-2.760-5.421
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MERIT 7,0 4,7 4,2 1,6 0,5 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi