SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.011 2.014 -0,15
VIOP 2.223 2.230 -0,30
USD/TRY 13,4717 13,3767 0,71
BIST BANKS 1.764 1.758 0,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.604 15.912 -1,94
GOLD 1.832,04 1.838,14 -0,33
BRENT 87,74 88,38 -0,72

Merit Turizm Yatırım Hisse Senedi | MERIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 24,22 34,32 10,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,6 111,0 108,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Merit Turizm Yatırım
Kuruluş 07.10.1988
Faal Alanı Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurulması, alımı, satımı, kiralanması, açılması ve işletilmesi
Telefon (0212)3580444
Faks (0212)3580445
Adres Etiler Mah. Bade Sok. No:9 Etiler/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar268,3166,2
Ödenmiş Sermaye28,12,5
Net Kâr1,4-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 0,8
Piyasa Değeri 789,9 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,63 -4,22 -6,45 -7,97
USD -2,34 -3,51 -9,10 -8,52
Göreceli -2,48 -1,28 -11,99 -14,99

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MERITAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MERITAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.200.8221.947.18014.313.8230
Nakit ve Nakit Benzerleri46.77217.28839.8090
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.789.3601.926.682907.3410
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0012.950.0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar364.6903.210416.6730
(Ara Toplam)3.200.8221.947.18014.313.8230
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar269.048.035168.489.76135.956.1080
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar320132.433.8983200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar267.673.90034.673.90034.673.9000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00670
Ertelenmiş Vergi Varlığı220.864282.244229.2100
Diğer Duran Varlıklar1.152.9511.099.7191.052.6110
TOPLAM VARLIKLAR272.248.857170.436.94150.269.9310
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.338.1432.583.7241.610.4640
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar134.70377.75220.9090
Diğer Borçlar1.578.9782.427.289833.0890
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)46.486000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü480.7370655.9130
Borç Karşılıkları25.89166.30690.4260
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler71.34812.37710.1270
(Ara Toplam)2.338.1432.583.7241.610.4640
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.596.2861.630.8601.728.8560
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar905.428940.2281.038.4540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü690.858690.632690.4020
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar268.314.428166.222.35746.930.6110
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar268.314.428166.222.35746.930.6110
Ödenmiş Sermaye28.050.0002.550.0002.550.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler510.000510.000510.0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları25.607.87425.607.87423.168.0540
Dönem Net Kar/Zararı1.441.518-176.3972.439.8200
Diğer Özsermaye Kalemleri212.705.036137.730.88018.262.7370
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR272.248.857170.436.94150.269.9310
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.157.5241.374.1084.820.3473.385.694
Satışların Maliyeti (-)-409.976-116.841-250.450-173.698
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.747.5481.257.2674.569.8973.211.996
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.747.5481.257.2674.569.8973.211.996
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.075.818-563.620-1.244.036-973.401
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.120.402-1.025.005-1.793.717-1.324.790
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri644.912255.1281.993.9281.272.795
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-46.923-31.740-20.673-297.820
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.149.317-107.9703.505.3991.888.780
Net Faaliyet Kar/Zararı1.551.328-331.3581.532.144913.805
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-136.106-88.074-309.875-177.395
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.013.211-196.0443.195.5241.711.385
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.81976810.38910.389
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-75.300-30.066-44.719-36.897
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-136.106-88.074-309.875-177.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.939.730-225.3423.161.1941.684.877
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-498.21248.945-721.374-389.483
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-480.7370-655.913-416.673
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-17.47548.945-65.46127.190
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.441.518-176.3972.439.8201.295.394
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.441.518-176.3972.439.8201.295.394
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.441.518-176.3972.439.8201.295.394
Hisse Başına Kazanç0011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0011
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0011
Dipnot
Amortisman Giderleri67673.4102.557
Kıdem Tazminatı-70.411-35.612224.6880
Finansman Giderleri-75.300-30.066-44.719-36.897
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu01.18800
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu01.18800
Net YPP (Hedge Dahil)01.18800
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit13.029.97112.927.4795.418-21.060
Düzeltme Öncesi Kar1.441.518-176.3972.439.8201.295.394
Düzeltmeler:-223.385-190.517203.555196.491
Amortisman & İtfa Payları67673.4102.557
Karşılıklardaki Değişim-240.927-141.639134.684221.124
Diğer Gelir/ Gider17.475-48.94565.461-27.190
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.218.133-366.9142.643.3751.491.885
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler11.811.89113.294.393-2.221.284-1.329.374
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)13.030.02412.927.479422.091162.511
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-530-416.673-183.571
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-233.000.000-132.433.57800
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-233.000.000-132.433.57800
Serbest Nakit Akım-219.970.029-119.506.0995.418-21.060
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı194.476.99299.569.64800
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit25.500.00019.913.93000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit219.976.992119.483.57800
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış6.963-22.5215.418-21.060
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim6.963-22.5215.418-21.060
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler39.80939.80934.39134.391
Dönem Sonu Nakit46.77217.28839.80913.331

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MERIT 28,2 A/D A/D A/D 2,9 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MERIT 28,16 0,13 0,17 3,99 0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi