SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKA 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Marka Yatırım Holding Hisse Senedi | MARKA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,73 1,46 0,73
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 35,6 35,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marka Yatırım Holding
Kuruluş 20.12.2004
Faal Alanı Ana sözleşmede yazılı işler
Telefon (0212)2939804
Faks (0212)2939977
Adres Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar67,741,5
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr-2,2-22,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 10,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,4
Piyasa Değeri 30,6 mnTL
Net Borç 1,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 12,31 16,80 22,69 23,73
USD 12,12 15,43 22,90 23,94
Göreceli 12,68 16,16 13,66 15,92

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARKA30.05.20120,700,00930,930,93 93.000 12
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90 395.000 A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00 506.279 A/D
MARKA30.05.20120,700,00930,930,9393.00012
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90395.000A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00506.279A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.030.59818.472.16332.600.18227.315.296
Nakit ve Nakit Benzerleri279.7412.980.3613.239.5453.241.298
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar15.231.98211.884.25612.877.4919.133.855
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar35.3792.623.6777.918.8376.815.436
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar956.0000588.612588.612
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.527.496983.8697.975.6977.536.095
(Ara Toplam)18.030.59818.472.16332.600.18227.315.296
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar55.427.59945.652.75840.793.97340.915.088
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar13.268.733000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar742.8531.176.1901.476.0591.695.392
Şerefiye37.271.48837.271.48837.271.48837.271.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar014.52439.18113.052
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.144.5257.190.5562.007.2451.935.156
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR73.458.19764.124.92173.394.15568.230.384
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.534.24222.189.49222.665.11616.678.860
Finansal Borçlar1.806.2361.001.2184.080.0223.042.076
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar225.1002.103.763997.636235.863
Diğer Borçlar1.123.88613.052.03310.891.0827.785.877
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.6103.525.8214.096.5440
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.360.4102.506.6572.599.8325.615.044
(Ara Toplam)5.534.24222.189.49222.665.11616.678.860
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler364.909437.373354.8231.388.226
Finansal Borçlar0001.191.340
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2876.59810.80210.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü364.622430.775344.021186.084
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar67.559.04641.498.05650.374.21650.163.298
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.734.88541.470.59950.430.15550.201.145
Ödenmiş Sermaye20.990.00020.990.00020.990.00020.990.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.243.6842.243.68400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112136.112136.112136.112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.013.133-8.013.133-8.013.135-7.380.671
Dönem Net Kar/Zararı-1.704.627-8.732.543229.010-632.464
Diğer Özsermaye Kalemleri54.082.84934.846.47937.088.16837.088.168
Azınlık Payları-175.83927.457-55.939-37.847
TOPLAM KAYNAKLAR73.458.19764.124.92173.394.15568.230.384
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.950.96511.118.913510.0005.429.862
Satışların Maliyeti (-)-594.900337.2360-1.137.732
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.356.06511.456.149510.0004.292.130
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.356.06511.456.149510.0004.292.130
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-363.051-243.0510-120.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.527.371-2.181.895-274.963-4.719.220
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri916.638681.412480.066495.207
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.399.442-9.901.360-572.068-394.879
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-4.017.161-188.745143.035-446.762
Net Faaliyet Kar/Zararı5.465.6439.031.203235.037-547.090
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0-24.138.5920157.890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-4.017.161-24.327.337143.035-288.872
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-19.952656.7350-517.102
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-24.138.5920157.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.037.113-23.670.602143.035-805.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.104.1071.444.27467.883135.664
Dönem Vergi Geliri (Gideri)02850-288
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.104.1071.443.98967.883135.952
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.933.006-22.226.328210.918-670.310
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.933.006-22.226.328210.918-670.310
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları228.379241.291-18.092-37.846
Ana Ortaklık Payları-2.161.385-22.467.619229.010-632.464
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri474.028303.512224.860665.217
Kıdem Tazminatı000-12.843
Finansman Giderleri-19.952656.7350-517.102
Yurtiçi Satışlar13.200.96510.689.050-240.0003.256.065
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARKA 1,5 A/D A/D A/D 0,5 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MARKA 1,46 10,06 10,38 32,01 0,32
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi