SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7316 6,7342 -0,04
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.619,46 1.618,28 0,07
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Marka Yatırım Holding Hisse Senedi | MARKA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,7 1,63 0,93
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 38,2 37,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marka Yatırım Holding
Kuruluş 20.12.2004
Faal Alanı Ana sözleşmede yazılı işler
Telefon (0212)2939804
Faks (0212)2939977
Adres Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar61,367,7
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr3,9-2,2

Cari Değerler

F/K 5,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,6
Piyasa Değeri 20,8 mnTL
Net Borç 1,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,98 23,75 -28,78 -16,10
USD -2,27 19,13 -35,16 -25,50
Göreceli -2,03 21,78 -11,89 7,21

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARKA30.05.20120,700,00930,930,93 93.000 12
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90 395.000 A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00 506.279 A/D
MARKA30.05.20120,700,00930,930,9393.00012
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90395.000A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00506.279A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar28.537.53418.030.59818.472.16332.600.182
Nakit ve Nakit Benzerleri100.424279.7412.980.3613.239.545
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.588.07415.231.98211.884.25612.877.491
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar234.10535.3792.623.6777.918.837
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.142.278956.0000588.612
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar20.472.6531.527.496983.8697.975.697
(Ara Toplam)28.537.53418.030.59818.472.16332.600.182
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar40.051.93055.427.59945.652.75840.793.973
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar013.268.73300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar458.455742.8531.176.1901.476.059
Şerefiye37.271.48837.271.48837.271.48837.271.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.852014.52439.181
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.314.1354.144.5257.190.5562.007.245
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR68.589.46473.458.19764.124.92173.394.155
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.778.0545.534.24222.189.49222.665.116
Finansal Borçlar1.393.4071.806.2361.001.2184.080.022
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar938.571225.1002.103.763997.636
Diğer Borçlar1.557.1161.123.88613.052.03310.891.082
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)396.55518.6103.525.8214.096.544
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.492.4052.360.4102.506.6572.599.832
(Ara Toplam)6.778.0545.534.24222.189.49222.665.116
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler474.557364.909437.373354.823
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2872876.59810.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü474.270364.622430.775344.021
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar61.336.85367.559.04641.498.05650.374.216
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.326.89467.734.88541.470.59950.430.155
Ödenmiş Sermaye20.990.00020.990.00020.990.00020.990.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri02.243.6842.243.6840
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112136.112136.112136.112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.307.889-8.013.133-8.013.133-8.013.135
Dönem Net Kar/Zararı4.013.182-1.704.627-8.732.543229.010
Diğer Özsermaye Kalemleri43.495.48954.082.84934.846.47937.088.168
Azınlık Payları9.959-175.83927.457-55.939
TOPLAM KAYNAKLAR68.589.46473.458.19764.124.92173.394.155
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.169.29713.950.96511.118.913510.000
Satışların Maliyeti (-)-4.026.711-594.900337.2360
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.142.58613.356.06511.456.149510.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.142.58613.356.06511.456.149510.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-363.051-363.051-243.0510
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.137.330-7.527.371-2.181.895-274.963
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.420.009916.638681.412480.066
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.898.083-10.399.442-9.901.360-572.068
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.164.131-4.017.161-188.745143.035
Net Faaliyet Kar/Zararı4.642.2055.465.6439.031.203235.037
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00-24.138.5920
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.164.131-4.017.161-24.327.337143.035
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-357.598-19.952656.7350
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-24.138.5920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.806.533-4.037.113-23.670.602143.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)164.0692.104.1071.444.27467.883
Dönem Vergi Geliri (Gideri)002850
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)164.0692.104.1071.443.98967.883
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.970.602-1.933.006-22.226.328210.918
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.970.602-1.933.006-22.226.328210.918
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları42.580228.379241.291-18.092
Ana Ortaklık Payları3.928.022-2.161.385-22.467.619229.010
Hisse Başına Kazanç00-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri474.028474.028303.512224.860
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-357.598-19.952656.7350
Yurtiçi Satışlar16.419.29713.200.96510.689.050-240.000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARKA 1,0 5,3 A/D A/D 0,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MARKA 0,99 0,19 1,01 82,04 0,82
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi