SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.149 95.394 1,84
VIOP 121.001 118.674 1,96
USD/TRY 5,7590 5,7701 -0,19
BIST BANKA 134.887 130.844 3,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.612 11.747 -1,15
ALTIN 1.527,06 1.498,18 1,93
BRENT 59,13 59,92 -1,32

 Marka Yatırım Holding Hisse Senedi | MARKA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,56 0,71 0,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 9,0 8,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marka Yatırım Holding
Kuruluş 20.12.2004
Faal Alanı Ana sözleşmede yazılı işler
Telefon (0212)2939804
Faks (0212)2939977
Adres Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,450,2
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr0,2-0,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 14,1 mnTL
Net Borç 0,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,52 4,69 4,69 8,06
USD 1,52 0,88 3,42 -0,75
Göreceli -0,31 3,16 10,51 1,52

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARKA30.05.20120,700,00930,930,93 93.000 12
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90 395.000 A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00 506.279 A/D
MARKA30.05.20120,700,00930,930,9393.00012
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90395.000A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00506.279A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar32.600.18227.315.29652.283.60952.229.867
Nakit ve Nakit Benzerleri3.239.5453.241.2983.030.0282.834.998
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.877.4919.133.85532.197.59930.650.303
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.918.8376.815.43613.816.77615.510.224
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar588.612588.612509.038509.038
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.975.6977.536.0952.730.1682.725.304
(Ara Toplam)32.600.18227.315.29652.283.60952.229.867
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar40.793.97340.915.08841.561.09741.594.004
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.476.0591.695.3921.976.4921.998.129
Şerefiye37.271.48837.271.488037.271.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.18113.05237.288.61118.332
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.007.2451.935.1562.295.9942.306.055
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR73.394.15568.230.38493.844.70693.823.871
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.665.11616.678.86022.176.01721.774.099
Finansal Borçlar4.080.0223.042.0763.554.3793.554.379
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar997.636235.8631.732.0754.132.220
Diğer Borçlar10.891.0827.785.87711.223.0039.080.806
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.096.544000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları002.114.5162.968.421
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.599.8325.615.0443.552.0442.038.273
(Ara Toplam)22.665.11616.678.86022.176.01721.774.099
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler354.8231.388.2261.014.1301.024.273
Finansal Borçlar01.191.340855.043855.043
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.80210.80211.68711.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü344.021186.084147.400157.543
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar50.374.21650.163.29870.654.55971.025.499
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.430.15550.201.14570.675.23571.038.411
Ödenmiş Sermaye20.990.00020.990.00020.990.00020.990.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112136.112136.112136.112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.013.135-7.380.671-7.485.233-7.485.233
Dönem Net Kar/Zararı229.010-632.46419.943.05820.306.234
Diğer Özsermaye Kalemleri37.088.16837.088.16837.091.29837.091.298
Azınlık Payları-55.939-37.847-20.676-12.912
TOPLAM KAYNAKLAR73.394.15568.230.38493.844.70693.823.871
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri510.0005.429.8622.930.1482.832.052
Satışların Maliyeti (-)0-1.137.732-1.127.543-932.136
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)510.0004.292.1301.802.6051.899.916
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)510.0004.292.1301.802.6051.899.916
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-120.000-120.000-120.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-274.963-4.719.220-5.703.208-5.345.476
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri480.066495.207238.001235.226
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-572.068-394.879-416.144-498.082
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)143.035-446.762-4.198.746-3.828.416
Net Faaliyet Kar/Zararı235.037-547.090-4.020.603-3.565.560
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0157.89024.138.60924.138.592
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı143.035-288.87200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-517.102-677.393-676.687
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0157.89024.138.60924.138.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)143.035-805.97419.262.47019.633.489
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)67.883135.664659.912659.833
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-288-288-285
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)67.883135.952660.200660.118
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI210.918-670.31019.922.38220.293.322
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)210.918-670.31019.922.38220.293.322
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-18.092-37.846-20.676-12.912
Ana Ortaklık Payları229.010-632.46419.943.05820.306.234
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri224.860665.2171.028.1741.028.174
Kıdem Tazminatı0-12.843-11.02011.020
Finansman Giderleri0-517.102-677.393-676.687
Yurtiçi Satışlar-240.0003.256.0651.835.3351.783.335
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARKA 0,7 A/D A/D A/D 0,3 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MARKA 0,67 0,28 0,32 4,01 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi