SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.367 98.415 -1,07
VIOP 120.492 122.040 -1,27
USD/TRY 5,8229 5,7922 0,53
BIST BANKS 137.146 140.323 -2,26
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.490,76 1.490,58 0,01
BRENT 59,08 59,42 -0,57

 Marka Yatırım Holding Hisse Senedi | MARKA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,63 0,85 0,22
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 20,8 20,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marka Yatırım Holding
Kuruluş 20.12.2004
Faal Alanı Ana sözleşmede yazılı işler
Telefon (0212)2939804
Faks (0212)2939977
Adres Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,550,4
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr-8,80,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 16,0 mnTL
Net Borç -2,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,70 0,00 -7,32 22,58
USD 4,66 1,21 -8,76 12,19
Göreceli -0,97 0,62 -4,01 13,68

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARKA30.05.20120,700,00930,930,93 93.000 12
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90 395.000 A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00 506.279 A/D
MARKA30.05.20120,700,00930,930,9393.00012
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90395.000A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00506.279A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.472.16332.600.18227.315.29652.283.609
Nakit ve Nakit Benzerleri2.980.3613.239.5453.241.2983.030.028
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.884.25612.877.4919.133.85532.197.599
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.623.6777.918.8376.815.43613.816.776
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0588.612588.612509.038
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar983.8697.975.6977.536.0952.730.168
(Ara Toplam)18.472.16332.600.18227.315.29652.283.609
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar45.652.75840.793.97340.915.08841.561.097
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.176.1901.476.0591.695.3921.976.492
Şerefiye37.271.48837.271.48837.271.4880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.52439.18113.05237.288.611
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.190.5562.007.2451.935.1562.295.994
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR64.124.92173.394.15568.230.38493.844.706
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.189.49222.665.11616.678.86022.176.017
Finansal Borçlar1.001.2184.080.0223.042.0763.554.379
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.103.763997.636235.8631.732.075
Diğer Borçlar13.052.03310.891.0827.785.87711.223.003
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.525.8214.096.54400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0002.114.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.506.6572.599.8325.615.0443.552.044
(Ara Toplam)22.189.49222.665.11616.678.86022.176.017
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler437.373354.8231.388.2261.014.130
Finansal Borçlar001.191.340855.043
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.59810.80210.80211.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü430.775344.021186.084147.400
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar41.498.05650.374.21650.163.29870.654.559
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.470.59950.430.15550.201.14570.675.235
Ödenmiş Sermaye20.990.00020.990.00020.990.00020.990.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.243.684000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112136.112136.112136.112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.013.133-8.013.135-7.380.671-7.485.233
Dönem Net Kar/Zararı-8.732.543229.010-632.46419.943.058
Diğer Özsermaye Kalemleri34.846.47937.088.16837.088.16837.091.298
Azınlık Payları27.457-55.939-37.847-20.676
TOPLAM KAYNAKLAR64.124.92173.394.15568.230.38493.844.706
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.439.050510.0005.429.8622.930.148
Satışların Maliyeti (-)-594.8630-1.137.732-1.127.543
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.844.187510.0004.292.1301.802.605
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.844.187510.0004.292.1301.802.605
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-362.9840-120.000-120.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-843.118-274.963-4.719.220-5.703.208
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri431.904480.066495.207238.001
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-23.865.653-572.068-394.879-416.144
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-13.795.664143.035-446.762-4.198.746
Net Faaliyet Kar/Zararı9.638.085235.037-547.090-4.020.603
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00157.89024.138.609
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-13.795.664143.035-288.8720
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-46.0100-517.102-677.393
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00157.89024.138.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.841.674143.035-805.97419.262.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)5.084.04867.883135.664659.912
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-288-288
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)5.084.04867.883135.952660.200
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-8.757.626210.918-670.31019.922.382
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-8.757.626210.918-670.31019.922.382
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları25.083-18.092-37.846-20.676
Ana Ortaklık Payları-8.782.709229.010-632.46419.943.058
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri303.512224.860665.2171.028.174
Kıdem Tazminatı00-12.843-11.020
Finansman Giderleri-46.0100-517.102-677.393
Yurtiçi Satışlar10.689.050-240.0003.256.0651.835.335
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARKA 0,8 A/D A/D A/D 0,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MARKA 0,76 2,79 2,27 -51,74 -0,52
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi