SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2954 5,3036 -0,16
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.338,18 1.326,53 0,88
BRENT 65,95 66,50 -0,83

 MARKA Hisse Senedi | Marka Yatırım Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,61 0,78 0,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 5,7 5,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marka Yatırım Holding
Kuruluş 20.12.2004
Faal Alanı Ana sözleşmede yazılı işler
Telefon (0212)2939804
Faks (0212)2939977
Adres Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar70,771,0
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr19,920,3

Cari Değerler

F/K 0,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 14,1 mnTL
Net Borç 1,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 3,08 8,06
USD -0,19 -0,75 4,05 7,65
Göreceli -0,01 1,99 0,99 -3,06

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARKA30.05.20120,700,00930,930,93 93.000 12
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90 395.000 A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00 506.279 A/D
MARKA30.05.20120,700,00930,930,9393.00012
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90395.000A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00506.279A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar52.283.60952.229.86752.826.14185.333.624
Nakit ve Nakit Benzerleri3.030.0282.834.9983.786.3413.420.854
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar32.197.59930.650.30327.790.9182.441.411
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.816.77615.510.22417.373.97775.934.283
Stoklar509.038509.038909.955822.754
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.730.1682.725.3042.964.9502.714.322
(Ara Toplam)52.283.60952.229.86752.826.14185.333.624
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar41.561.09741.594.00448.741.58841.557.160
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar00-18.464-12.780
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar1.976.4921.998.1297.238.9252.250.323
Şerefiye037.271.48837.271.48837.271.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.288.61118.33220.27644.286
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.295.9942.306.0554.229.3632.003.843
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR93.844.70693.823.871101.567.729126.890.784
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.176.01721.774.09930.078.32274.311.616
Finansal Borçlar3.554.3793.554.3793.974.0084.748.555
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.732.0754.132.2209.362.3791.031.514
Diğer Borçlar11.223.0039.080.80613.532.06066.704.664
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.114.5162.968.421145.665145.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.552.0442.038.2733.064.2101.681.218
(Ara Toplam)22.176.01721.774.09930.078.32274.311.616
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.014.1301.024.27312.442.6211.970.732
Finansal Borçlar855.043855.04311.420.7121.560.368
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar11.68711.687236.81720.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü147.400157.543274.325389.434
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00510.7670
Özkaynaklar70.654.55971.025.49959.046.78650.608.436
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.675.23571.038.41159.049.62851.856.301
Ödenmiş Sermaye20.990.00020.990.00020.990.00020.990.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri002.243.6842.243.684
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112136.112136.112136.112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.485.233-7.485.233-10.253.567-2.105.568
Dönem Net Kar/Zararı19.943.05820.306.23411.065.132-4.253.862
Diğer Özsermaye Kalemleri37.091.29837.091.29834.868.26734.845.935
Azınlık Payları-20.676-12.912-2.842-1.247.865
TOPLAM KAYNAKLAR93.844.70693.823.871101.567.729126.890.784
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.930.1482.832.0524.243.5153.448.874
Satışların Maliyeti (-)-1.127.543-932.136-14.474.415-5.155.290
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.802.6051.899.916-10.230.900-1.706.416
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.802.6051.899.916-10.230.900-1.706.416
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-120.000-120.000-74.183-41.496
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.703.208-5.345.476-2.996.184-6.366.768
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri238.001235.226123.714361.388
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-416.144-498.082-1.184.181-319.060
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-4.198.746-3.828.416-14.361.734-8.072.352
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.020.603-3.565.560-13.301.267-8.114.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.138.60924.138.59224.068.8264.465.850
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-373.950
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00-5.684-12.780
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-677.393-676.687-33.390-2.134.340
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler24.138.60924.138.59224.068.8264.091.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.262.47019.633.4899.668.018-6.127.572
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)659.912659.8331.394.272625.845
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-288-2850-627.621
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)660.200660.1181.394.2721.253.466
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI19.922.38220.293.32211.062.290-5.501.727
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)19.922.38220.293.32211.062.290-5.501.727
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-20.676-12.912-2.842-1.247.865
Ana Ortaklık Payları19.943.05820.306.23411.065.132-4.253.862
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.028.1741.028.1741.022.032788.810
Kıdem Tazminatı-11.02011.02033.545-41.177
Finansman Giderleri-677.393-676.687-33.390-2.134.340
Yurtiçi Satışlar1.835.3351.783.3353.895.7143.726.940
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARKA 0,7 0,9 A/D A/D 0,2 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi