SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Marka Yatırım Holding Hisse Senedi | MARKA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,98 3,81 0,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 3,7 3,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marka Yatırım Holding
Kuruluş 20.12.2004
Faal Alanı Ana sözleşmede yazılı işler
Telefon (0212)2939804
Faks (0212)2939977
Adres Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar10,39,3
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr0,3-5,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 6,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 63,4 mnTL
Net Borç 0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 99,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,67 -0,66 -5,92 -28,27
USD 0,79 -3,27 -15,05 -41,54
Göreceli 1,17 -3,37 -6,71 -45,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARKA30.05.20120,700,00930,930,93 93.000 12
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90 395.000 A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00 506.279 A/D
MARKA30.05.20120,700,00930,930,9393.00012
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90395.000A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00506.279A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.198.79433.494.96039.764.82438.281.765
Nakit ve Nakit Benzerleri498.6121.929.8681.708.5731.733.521
Finansal Yatırımlar0067.6520
Ticari Alacaklar11.684.71514.471.47317.849.36414.466.856
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar480.440171.3711.641.2773.699.737
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.475.6262.059.2112.132.0013.408.590
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar17.059.40114.863.03716.365.95714.973.061
(Ara Toplam)33.198.79433.494.96039.764.82438.281.765
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.843.22718.181.07616.347.92612.385.771
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.81635.00027.23427.234
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar454.927430.50300
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.606.1454.503.3094.515.9523.904.875
Şerefiye10.150.0006.697.0016.697.0016.697.001
Maddi Olmayan Duran Varlıklar816.745878.489878.816852.802
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.787.5942.136.774728.923903.859
Diğer Duran Varlıklar03.500.0003.500.0000
TOPLAM VARLIKLAR51.042.02151.676.03656.112.75050.667.536
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler40.069.60440.775.85139.154.64834.884.329
Finansal Borçlar444.594462.738460.336449.815
Diğer Finansal Yükümlülükler5.72515.6175.2870
Ticari Borçlar1.313.852467.930511.505626.245
Diğer Borçlar31.926.07132.607.82329.246.27828.446.555
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)206.65475.2723.581.868160.520
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları877.4982.308.692659.343643.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.295.2104.837.7794.690.0314.558.175
(Ara Toplam)40.069.60440.775.85139.154.64834.884.329
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.044.7411.108.2411.299.3291.244.661
Finansal Borçlar291.826394.318503.157591.162
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar752.915713.923796.172653.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar9.927.6769.791.94415.658.77314.538.546
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.330.5339.283.26015.383.75114.382.708
Ödenmiş Sermaye20.990.00020.990.00020.990.00020.990.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.243.6842.243.68400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112136.112136.112136.112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-14.430.638-9.085.385-9.067.030-9.078.430
Dönem Net Kar/Zararı280.474-5.891.429264.893-867.826
Diğer Özsermaye Kalemleri1.110.901890.2783.059.7763.202.852
Azınlık Payları-402.857508.684275.022155.838
TOPLAM KAYNAKLAR51.042.02151.676.03656.112.75050.667.536
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.331.90514.809.68812.870.4716.825.562
Satışların Maliyeti (-)-2.032.585-10.884.142-9.276.776-5.180.422
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)299.3203.925.5463.593.6951.645.140
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)299.3203.925.5463.593.6951.645.140
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-264.810-1.367.358-962.612-862.612
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.424.722-4.260.249-2.570.622-1.234.854
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.950.312340.2001.059.098830.638
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-190.753-5.734.368-723.149-1.529.702
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)369.347-7.096.229396.410-1.151.390
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.390.212-1.702.06160.461-452.326
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0100.17055.9710
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar238.411226.981-104.957-26.563
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı607.758-6.769.078347.424-1.177.953
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.314136.784105.02061.025
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-131.699-238.307-173.847-90.065
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0100.17055.9710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)481.373-6.870.601278.597-1.206.993
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-281.4021.233.514-35.748186.537
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-142.95800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-281.4021.376.472-35.748186.537
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI199.971-5.637.087242.849-1.020.456
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)199.971-5.637.087242.849-1.020.456
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-80.503-558.048-22.044-152.630
Ana Ortaklık Payları280.474-5.079.039264.893-867.826
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0294.810192.61294.745
Kıdem Tazminatı38.992634.510307.349268.546
Finansman Giderleri-131.699-238.307-173.847-90.065
Yurtiçi Satışlar2.331.90514.809.68812.870.4716.825.562
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit2.180.012-3.827.6501.268.746568.878
Düzeltme Öncesi Kar199.971-5.637.087242.849-1.020.456
Düzeltmeler:-1.242.7244.976.065728.1581.456.252
Amortisman & İtfa Payları0294.810192.61294.745
Karşılıklardaki Değişim-1.396.4695.735.280211.2141.343.971
Diğer Gelir/ Gider153.745-1.054.025324.33217.536
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-1.042.753-661.022971.007435.796
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler3.297.729-1.872.1661.021.8381.088.935
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)2.254.976-2.533.1881.992.8451.524.731
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-74.964-1.294.462-724.099-955.853
Sabit Sermaye Yatırımları-148.377-2.222.592-2.177.562-1.462.984
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-3.452.999-6.697.001-6.697.001-6.681.773
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3.601.376-8.919.593-8.874.563-8.144.757
Serbest Nakit Akım-1.421.364-12.747.243-7.605.817-7.575.879
Finansal Borçlardaki Değişim-9.892-19.082-14.706-19.993
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit013.972.7968.605.6998.605.996
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-9.89213.953.7148.590.9938.586.003
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1.431.2561.206.471985.1761.010.124
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1.431.2561.206.471985.1761.010.124
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.929.868723.397723.397723.397
Dönem Sonu Nakit498.6121.929.8681.708.5731.733.521

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARKA 3,0 A/D A/D A/D 6,1 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi