SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.325 1.284 3,25
VIOP 1.470 1.422 3,38
USD/TRY 7,8407 7,8256 0,19
BIST BANKS 1.468 1.407 4,31
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.291 13.336 -0,33
GOLD 1.805,72 1.776,57 1,64
BRENT 47,45 47,88 -0,90

Marka Yatırım Holding Hisse Senedi | MARKA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,22 9,85 7,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 90,3 88,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marka Yatırım Holding
Kuruluş 20.12.2004
Faal Alanı Ana sözleşmede yazılı işler
Telefon (0212)2939804
Faks (0212)2939977
Adres Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,524,1
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr0,60,8

Cari Değerler

F/K 36,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 6,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,63
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,1 / 1,8
Piyasa Değeri 152,2 mnTL
Net Borç 1,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,57 0,69 120,36 514,41
USD 3,70 0,30 135,05 368,69
Göreceli 7,22 3,09 90,97 447,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARKA30.05.20120,700,00930,930,93 93.000 12
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90 395.000 A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00 506.279 A/D
MARKA30.05.20120,700,00930,930,9393.00012
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90395.000A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00506.279A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.342.08133.721.46133.585.26830.296.535
Nakit ve Nakit Benzerleri150.943249.081266.692104.208
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.668.6073.162.4465.017.9097.192.322
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.478.1541.406.0241.432.4611.482.705
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0001.142.278
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar29.044.37728.903.91026.868.20620.375.022
(Ara Toplam)33.342.08133.721.46133.585.26830.296.535
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar670.588951.35338.009.86538.401.912
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar311.139446.967330.453376.210
Şerefiye0037.271.48837.271.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.71632.46635.18737.907
Ertelenmiş Vergi Varlığı329.733321.920306.224649.794
Diğer Duran Varlıklar0150.00066.51366.513
TOPLAM VARLIKLAR34.012.66934.672.81471.595.13368.698.447
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.583.24610.617.8768.793.2538.230.084
Finansal Borçlar1.371.2551.371.2551.371.2551.371.255
Diğer Finansal Yükümlülükler2.2022.2022.2022.202
Ticari Borçlar295.859875.736969.1871.015.965
Diğer Borçlar1.786.1762.670.9201.758.9001.618.452
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)28.896835.336835.33628.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000449.360
Borç Karşılıkları1.250.2951.250.2951.250.2951.250.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.848.5633.612.1322.606.0782.493.659
(Ara Toplam)8.583.24610.617.8768.793.2538.230.084
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.56913.0882.438587
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.56913.0882.438587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar25.414.85424.041.85062.799.44260.467.776
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.477.50024.104.49662.862.08860.524.894
Ödenmiş Sermaye20.990.00020.990.00020.990.00020.990.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.243.68402.243.6842.243.684
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112136.112136.112136.112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-10.130.610-10.130.610-8.894.286-14.271.627
Dönem Net Kar/Zararı635.046757.4841.245.2855.403.136
Diğer Özsermaye Kalemleri11.603.26812.351.51047.141.29346.023.589
Azınlık Payları-62.646-62.646-62.646-57.118
TOPLAM KAYNAKLAR34.012.66934.672.81471.595.13368.698.447
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.653.8033.960.2342.982.27216.359.297
Satışların Maliyeti (-)-2.183.309-2.175.881-1.229.946-7.887.107
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.470.4941.784.3531.752.3268.472.190
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.470.4941.784.3531.752.3268.472.190
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-63.051
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.346.228-704.314-585.702-1.872.885
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.1451.609418.9784.975
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-241.391-53.781-34.570-4.718.958
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)887.0201.027.8671.551.0321.822.271
Net Faaliyet Kar/Zararı1.124.2661.080.0391.166.6246.536.254
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000229.286
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı887.0201.027.8671.551.0322.051.557
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler43.72411.4096.5000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.96014.7590-337.646
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000229.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)923.7841.054.0351.557.5321.713.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-320.061-327.874-343.570-199.730
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-449.360
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-320.061-327.874-343.570249.630
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI603.723726.1611.213.9621.514.181
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)603.723726.1611.213.9621.514.181
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-31.323-31.323-31.323-28.559
Ana Ortaklık Payları635.046757.4841.245.2851.542.740
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri167.70652.27648.477193.888
Kıdem Tazminatı012.5011.8511.817
Finansman Giderleri-6.96014.7590-337.646
Yurtiçi Satışlar3.970.3803.960.2342.982.27215.909.297
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARKA 7,3 36,6 A/D A/D 6,0 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MARKA 7,25 1,63 1,63 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi