SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.112 0,00
VIOP 1.240 1.240 0,00
USD/TRY 7,5680 7,5555 0,17
BIST BANKA 1.098 1.098 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
ALTIN 1.951,82 1.950,56 0,06
BRENT 43,11 43,09 0,05

Marka Yatırım Holding Hisse Senedi | MARKA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,07 3,41 1,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,4 90,3 87,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marka Yatırım Holding
Kuruluş 20.12.2004
Faal Alanı Ana sözleşmede yazılı işler
Telefon (0212)2939804
Faks (0212)2939977
Adres Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar62,960,5
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr1,21,5

Cari Değerler

F/K 28,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 8,82
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,7 / 1,6
Piyasa Değeri 66,7 mnTL
Net Borç 1,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,05 1,60 43,24 169,49
USD -3,31 0,26 39,64 112,38
Göreceli -3,17 0,75 44,88 177,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARKA30.05.20120,700,00930,930,93 93.000 12
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90 395.000 A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00 506.279 A/D
MARKA30.05.20120,700,00930,930,9393.00012
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90395.000A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00506.279A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.585.26830.296.53518.030.59818.472.163
Nakit ve Nakit Benzerleri266.692104.208279.7412.980.361
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.017.9097.192.32215.231.98211.884.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.432.4611.482.70535.3792.623.677
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar01.142.278956.0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar26.868.20620.375.0221.527.496983.869
(Ara Toplam)33.585.26830.296.53518.030.59818.472.163
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar38.009.86538.401.91255.427.59945.652.758
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0013.268.7330
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar330.453376.210742.8531.176.190
Şerefiye37.271.48837.271.48837.271.48837.271.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.18737.907014.524
Ertelenmiş Vergi Varlığı306.224649.7944.144.5257.190.556
Diğer Duran Varlıklar66.51366.51300
TOPLAM VARLIKLAR71.595.13368.698.44773.458.19764.124.921
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.793.2538.230.0845.534.24222.189.492
Finansal Borçlar1.371.2551.371.2551.806.2361.001.218
Diğer Finansal Yükümlülükler2.2022.20200
Ticari Borçlar969.1871.015.965225.1002.103.763
Diğer Borçlar1.758.9001.618.4521.123.88613.052.033
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)835.33628.89618.6103.525.821
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0449.36000
Borç Karşılıkları1.250.2951.250.29500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.606.0782.493.6592.360.4102.506.657
(Ara Toplam)8.793.2538.230.0845.534.24222.189.492
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.438587364.909437.373
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.4385872876.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00364.622430.775
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar62.799.44260.467.77667.559.04641.498.056
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.862.08860.524.89467.734.88541.470.599
Ödenmiş Sermaye20.990.00020.990.00020.990.00020.990.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.243.6842.243.6842.243.6842.243.684
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112136.112136.112136.112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.894.286-14.271.627-8.013.133-8.013.133
Dönem Net Kar/Zararı1.245.2855.403.136-1.704.627-8.732.543
Diğer Özsermaye Kalemleri47.141.29346.023.58954.082.84934.846.479
Azınlık Payları-62.646-57.118-175.83927.457
TOPLAM KAYNAKLAR71.595.13368.698.44773.458.19764.124.921
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.982.27216.359.29713.950.96511.118.913
Satışların Maliyeti (-)-1.229.946-7.887.107-594.900337.236
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.752.3268.472.19013.356.06511.456.149
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.752.3268.472.19013.356.06511.456.149
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-63.051-363.051-243.051
Genel Yönetim Giderleri (-)-585.702-1.872.885-7.527.371-2.181.895
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri418.9784.975916.638681.412
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-34.570-4.718.958-10.399.442-9.901.360
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.551.0321.822.271-4.017.161-188.745
Net Faaliyet Kar/Zararı1.166.6246.536.2545.465.6439.031.203
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0229.2860-24.138.592
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.551.0322.051.557-4.017.161-24.327.337
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.500000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-337.646-19.952656.735
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0229.2860-24.138.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.557.5321.713.911-4.037.113-23.670.602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-343.570-199.7302.104.1071.444.274
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-449.3600285
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-343.570249.6302.104.1071.443.989
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.213.9621.514.181-1.933.006-22.226.328
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.213.9621.514.181-1.933.006-22.226.328
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-31.323-28.559228.379241.291
Ana Ortaklık Payları1.245.2851.542.740-2.161.385-22.467.619
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri48.477193.888474.028303.512
Kıdem Tazminatı1.8511.81700
Finansman Giderleri0-337.646-19.952656.735
Yurtiçi Satışlar2.982.27215.909.29713.200.96510.689.050
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARKA 3,2 28,1 A/D A/D 1,1 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MARKA 3,18 8,43 8,82 38,32 0,38
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi