SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.771 10.740 0,29
VIOP 11.750 11.725 0,21
USD/TRY 32,8221 32,8097 0,04
BIST BANKS 15.552 15.272 1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.164 18.254 -0,50
GOLD 2.322,05 2.360,00 -1,61
BRENT 85,02 85,71 -0,81

Marka Yatırım Holding Hisse Senedi | MARKA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 67,95 117 49,05
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,7 52,2 49,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marka Yatırım Holding
Kuruluş 20.12.2004
Faal Alanı Ana sözleşmede yazılı işler
Telefon (0212)2863330
Faks (0212)2863331
Adres ORTABAYIR MAHALLESİ ŞAİR ÇELEBİ SOKAK GÜRTAŞ İŞ MERKEZİ APARTMANI NO:1/3 KAĞITHANE/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar108,078,2
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr28,4-11,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 15,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,54
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,7
Piyasa Değeri 1.645,6 mnTL
Net Borç -1,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 99,3

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,00 -4,56 -11,01 139,90
USD -2,62 -5,49 -12,80 115,43
Göreceli -2,28 -7,22 -9,96 66,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARKA30.05.20120,700,00930,930,93 93.000 12
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90 395.000 A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00 506.279 A/D
MARKA30.05.20120,700,00930,930,9393.00012
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90395.000A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00506.279A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar107.242.564128.111.35160.110.30655.208.854
Nakit ve Nakit Benzerleri1.919.4241.301.5401.834.4462.157.612
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar22.978.59273.791.41125.654.52123.896.761
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar66.016.22435.548.55823.275.49119.640.012
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar11.746.96011.751.2224.564.2434.337.382
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.581.3645.718.6204.781.6055.177.087
(Ara Toplam)107.242.564128.111.35160.110.30655.208.854
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar67.396.99671.149.73518.365.64318.201.006
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0094.70994.709
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.199.6171.233.74087.95885.396
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0073.411183.081
Maddi Duran Varlıklar24.911.61627.616.8812.893.2502.338.574
Şerefiye0012.294.82912.294.829
Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.603.32140.658.400894.842903.729
Ertelenmiş Vergi Varlığı0729.8321.346.5901.673.993
Diğer Duran Varlıklar682.442910.882680.054626.695
TOPLAM VARLIKLAR174.639.560199.261.08678.475.94973.409.860
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler54.716.270118.493.25249.430.29345.488.235
Finansal Borçlar0092.746189.277
Diğer Finansal Yükümlülükler081.72656.794100.621
Ticari Borçlar1.661.7237.370.938873.367796.549
Diğer Borçlar28.750.06252.962.14540.690.74636.764.165
Müşteri Söz. Doğan Yük.13.944.57047.177.69600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)125.079135.738269.195398.802
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.162.2612.353.519166.352120.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.072.5758.411.4907.281.0937.118.187
(Ara Toplam)54.716.270118.493.25249.430.29345.488.235
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.128.0443.396.2933.267.9973.232.529
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.925.3613.396.2933.267.9973.232.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.202.683000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar106.795.24677.371.54125.777.65924.689.096
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar108.015.19378.208.86925.587.11324.476.706
Ödenmiş Sermaye20.990.00020.990.00020.990.00020.990.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.243.6842.243.6842.243.6842.243.684
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.570.5344.570.534136.112136.112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-133.405.294-116.837.900471.980470.021
Dönem Net Kar/Zararı28.364.566-16.920.7221.514.850372.061
Diğer Özsermaye Kalemleri185.251.703184.163.273230.487264.828
Azınlık Payları-1.219.947-837.328190.546212.390
TOPLAM KAYNAKLAR174.639.560199.261.08678.475.94973.409.860
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri55.898.91333.422.81818.149.23610.977.748
Satışların Maliyeti (-)-12.374.065-29.654.569-12.591.645-8.271.320
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)43.524.8483.768.2495.557.5912.706.428
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)43.524.8483.768.2495.557.5912.706.428
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-1.954.667-395.733-395.733
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.434.434-7.987.828-4.400.991-2.478.547
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri14.1921.474.3951.359.30119.101
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-73.919-5.122.375-354.845-270.990
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)41.030.687-9.822.2261.765.323-419.741
Net Faaliyet Kar/Zararı41.090.414-6.174.246760.867-167.852
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0259.941489.188639.189
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-105.831841.40034.60734.799
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı40.924.856-8.720.8852.289.118254.247
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler59514.2933.7280
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.705.498-4.640.658-327.173-331.685
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0259.941489.188639.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.219.953-13.347.2501.965.673-77.438
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-9.884.6781.667.129-497.432422.775
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-145.652-351.336-595.9270
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-9.739.0262.018.46598.495422.775
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI28.335.275-11.680.1211.468.241345.337
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)28.335.275-11.680.1211.468.241345.337
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-29.291-66.951-46.609-26.724
Ana Ortaklık Payları28.364.566-11.613.1701.514.850372.061
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Amortisman Giderleri1.501.929857.902325.432215.762
Kıdem Tazminatı1.499.2571.051.308980.843857.135
Finansman Giderleri-2.705.498-4.640.658-327.173-331.685
Yurtiçi Satışlar55.898.91333.422.81818.149.23610.977.748
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit447.492391.6523.435.6661.833.073
Düzeltme Öncesi Kar28.335.275-11.680.1211.468.241345.337
Düzeltmeler:-10.132.972-1.089.550-1.629854.653
Amortisman & İtfa Payları-1.501.929857.902325.432215.762
Karşılıklardaki Değişim915.1851.733.489-228.5661.061.666
Diğer Gelir/ Gider-9.546.228-3.680.941-98.495-422.775
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)18.202.303-12.769.6711.466.6121.199.990
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-17.947.50216.907.3922.301.524857.133
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)254.8014.137.7213.768.1362.057.123
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit192.691-3.746.069-332.470-224.050
Sabit Sermaye Yatırımları0-406.138-33.950-296.847
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-288.404-2.144.8290
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0-694.542-2.178.779-296.847
Serbest Nakit Akım447.492-302.8901.256.8871.536.226
Finansal Borçlardaki Değişim0-58.361-72.594-28.767
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit170.392421.12300
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit170.392362.762-72.594-28.767
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış617.88459.8721.184.2931.507.459
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim617.88459.8721.184.2931.507.459
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.301.5401.071.276650.153650.153
Dönem Sonu Nakit1.919.4241.131.1481.834.4462.157.612

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARKA 78,4 A/D A/D A/D 15,2 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MARKA 78,40 0,54 0,54 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi