SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Marka Yatırım Holding Hisse Senedi | MARKA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,06 5,59 1,53
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 12,8 12,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Marka Yatırım Holding
Kuruluş 20.12.2004
Faal Alanı Ana sözleşmede yazılı işler
Telefon (0212)2939804
Faks (0212)2939977
Adres Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar14,437,9
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr-0,90,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 6,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,5
Piyasa Değeri 88,6 mnTL
Net Borç -0,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,24 -0,71 -6,22 -34,37
USD -3,36 -4,64 -15,50 -49,21
Göreceli -1,89 -5,43 -10,81 -34,51

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MARKA30.05.20120,700,00930,930,93 93.000 12
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90 395.000 A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00 506.279 A/D
MARKA30.05.20120,700,00930,930,9393.00012
MARKA05.05.20087,520,07907,907,90395.000A/D
MARKA21.05.200610,530,100010,0010,00506.279A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar38.281.76543.480.15636.369.46733.342.081
Nakit ve Nakit Benzerleri1.733.5211.927.352723.397150.943
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar14.466.85612.334.42610.475.8822.668.607
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.699.7378.910.1363.376.6361.478.154
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.408.5904.634.72200
Canlı Varlıklar0668.075561.8580
Diğer Dönen Varlıklar14.973.06115.005.44521.231.69429.044.377
(Ara Toplam)38.281.76543.480.15636.369.46733.342.081
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar12.385.7712.227.9021.369.306670.588
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.234000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0015.2280
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.904.8751.365.414405.391311.139
Şerefiye6.697.001000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar852.80231.62126.96529.716
Ertelenmiş Vergi Varlığı903.859830.867921.722329.733
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR50.667.53645.708.05837.738.77334.012.669
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler34.884.3298.326.9657.060.7578.583.246
Finansal Borçlar449.815001.371.255
Diğer Finansal Yükümlülükler0019.9932.202
Ticari Borçlar626.245968.749270.742295.859
Diğer Borçlar28.446.5551.781.7831.682.7781.786.176
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)160.52028.61038.89628.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00512.1710
Borç Karşılıkları643.0191.250.2951.250.2951.250.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.558.1754.297.5283.285.8823.848.563
(Ara Toplam)34.884.3298.326.9657.060.7578.583.246
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.244.66135.77310.72514.569
Finansal Borçlar591.162000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar653.49935.77310.72514.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar14.538.54637.345.32030.667.29125.414.854
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.382.70837.857.16830.729.93725.477.500
Ödenmiş Sermaye20.990.00020.990.00020.990.00020.990.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0002.243.684
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112136.112136.112136.112
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.078.430-9.867.920-10.130.610-10.130.610
Dönem Net Kar/Zararı-867.826314.386431.587635.046
Diğer Özsermaye Kalemleri3.202.85226.284.59019.302.84811.603.268
Azınlık Payları155.838-511.848-62.646-62.646
TOPLAM KAYNAKLAR50.667.53645.708.05837.738.77334.012.669
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.825.5622.379.76212.426.4654.653.803
Satışların Maliyeti (-)-5.180.422-1.612.446-9.527.560-2.183.309
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.645.140767.3162.898.9052.470.494
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.645.140767.3162.898.9052.470.494
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-862.612000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.234.854-715.545-1.842.536-1.346.228
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri830.638146.756153.1564.145
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.529.702-33.947-253.195-241.391
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.151.390164.580956.330887.020
Net Faaliyet Kar/Zararı-452.32651.7711.056.3691.124.266
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-26.563-18.956-10.6950
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.177.953145.624945.635887.020
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler61.0253.69365.05243.724
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-90.0650-7.631-6.960
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.206.993149.3171.003.056923.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)186.537-90.855-90.247-320.061
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-362.1750
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)186.537-90.855271.928-320.061
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.020.45658.462912.809603.723
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.020.45658.462912.809603.723
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-152.630-255.924-31.323-31.323
Ana Ortaklık Payları-867.826314.386944.132635.046
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri94.74519.695115.302167.706
Kıdem Tazminatı268.54625.04800
Finansman Giderleri-90.0650-7.631-6.960
Yurtiçi Satışlar6.825.5622.379.76211.713.0373.970.380
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit568.878-4.430.201-6.175.552-2.844.862
Düzeltme Öncesi Kar-1.020.45658.462912.809603.723
Düzeltmeler:1.456.252-9.542-146.488502.231
Amortisman & İtfa Payları94.74519.695115.302167.706
Karşılıklardaki Değişim1.343.971-120.09210.13813.982
Diğer Gelir/ Gider17.53690.855-271.928320.543
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)435.79648.920766.3211.105.954
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler1.088.935-4.314.196-8.003.744-2.815.025
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)1.524.731-4.265.276-7.237.423-1.709.071
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-955.853-164.9251.061.871-1.135.791
Sabit Sermaye Yatırımları-1.462.984-984.374-133.541-94.444
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-6.681.77318.956-13.0550
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-8.144.757-965.418-146.596-94.444
Serbest Nakit Akım-7.575.879-5.395.619-6.322.148-2.939.306
Finansal Borçlardaki Değişim-19.993-19.993-1.353.4640
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit8.605.9966.619.5678.297.0642.841.168
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit8.586.0036.599.5746.943.6002.841.168
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.010.1241.203.955621.452-98.138
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.010.1241.203.955621.452-98.138
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler723.397723.397104.208249.081
Dönem Sonu Nakit1.733.5211.927.352725.660150.943

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MARKA 4,2 A/D A/D A/D 6,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi