SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.532 98.415 -0,90
VIOP 120.733 122.040 -1,07
USD/TRY 5,8232 5,7922 0,54
BIST BANKA 137.388 140.323 -2,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.491,36 1.490,58 0,05
BRENT 59,01 59,42 -0,69

 Makina Takım Hisse Senedi | MAKTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,27 1,59 0,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 26,2 25,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar86,784,1
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr6,24,7

Cari Değerler

F/K 23,8
FD/FAVÖK 12,4
PD/DD 3,1
FD/Satışlar 3,5
Yabancı Oranı (%) 0,69
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,6
Piyasa Değeri 272,0 mnTL
Net Borç 6,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,62 1,49 -13,38 -11,69
USD 6,61 2,72 -14,73 -19,17
Göreceli 0,88 2,12 -10,28 -18,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAKTK0,000,00000,000,00 0 A/D
MAKTK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar97.488.811101.789.97290.437.70290.939.859
Nakit ve Nakit Benzerleri432.171120.36196.8861.084.593
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar52.802.21153.142.96547.690.71254.138.832
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.042.41717.903.32914.176.7798.724.229
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar28.456.04629.439.39827.099.50425.631.880
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.755.9661.183.9191.373.8211.360.325
(Ara Toplam)97.488.811101.789.97290.437.70290.939.859
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar33.620.20234.647.12333.935.01735.399.440
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.179.6452.806.24600
Maddi Duran Varlıklar28.800.81629.795.42831.418.28433.270.813
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar368.700271.102374.800535.101
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.537.1321.040.5891.408.018859.617
Diğer Duran Varlıklar733.909733.758733.915733.909
TOPLAM VARLIKLAR131.109.013136.437.095124.372.719126.339.299
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler33.500.64741.469.05134.547.49239.011.783
Finansal Borçlar6.731.83011.556.0229.982.69411.875.686
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.261.1418.326.4048.616.4996.767.531
Diğer Borçlar1.120.9191.503.1661.132.1111.606.580
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.725.87814.600.50500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.016.9301.257.9631.031.3801.091.869
Borç Karşılıkları2.466.547981.6391.626.1511.449.836
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.177.4023.243.35212.158.65716.220.281
(Ara Toplam)33.500.64741.469.05134.547.49239.011.783
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.892.70210.863.10710.464.94310.319.037
Finansal Borçlar14.849287.26000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.877.85310.575.84710.464.94310.319.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar86.715.66484.104.93779.360.28477.008.479
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.715.66484.104.93779.360.28477.008.479
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000162.149
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler203.468204.183204.183204.183
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-191.183.510-191.183.510-202.287.596-202.286.881
Dönem Net Kar/Zararı6.168.5334.744.65311.104.0868.121.737
Diğer Özsermaye Kalemleri71.527.17370.339.61170.339.61170.807.291
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR131.109.013136.437.095124.372.719126.339.299
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri37.438.13917.985.90075.934.95554.717.500
Satışların Maliyeti (-)-24.198.633-10.377.170-50.833.434-36.533.747
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.239.5067.608.73025.101.52118.183.753
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.239.5067.608.73025.101.52118.183.753
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.972.727-1.300.681-4.991.389-3.795.899
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.141.680-1.649.829-5.478.147-3.877.287
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.879.9641.317.2953.302.912988.487
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-673.911-240.430-1.877.445-1.619.036
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.331.1525.735.08516.057.4529.880.018
Net Faaliyet Kar/Zararı7.125.0994.658.22014.631.98510.510.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.331.1525.735.08516.057.4520
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0001.187.601
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.291.381-773.057-3.528.422-2.609.937
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.039.7714.962.02812.529.0308.457.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.871.238-217.375-1.424.944-335.945
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.016.930-1.257.963-2.123.249-1.091.869
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)145.6921.040.588698.305755.924
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.168.5334.744.65311.104.0868.121.737
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.168.5334.744.65311.104.0868.121.737
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.168.5334.744.65311.104.0868.121.737
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.221.7271.702.3757.527.4135.571.024
Kıdem Tazminatı001.839.9650
Finansman Giderleri-1.291.381-773.057-3.528.422-2.609.937
Yurtiçi Satışlar74.816.14630.400.624143.966.698101.786.288
Yurtdışı Satışlar981.492608.2941.839.9651.798.627
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.891.213-3.726.890-2.680.893-1.992.501
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.891.213-3.726.890-2.680.893-1.992.501
Net YPP (Hedge Dahil)-1.891.213-3.726.890-2.680.893-1.992.501
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 1,4 23,8 12,4 3,5 3,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 1,36 0,71 0,69 -2,03 -0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi