SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2890 5,3036 -0,28
BIST BANKA 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
ALTIN 1.337,35 1.326,53 0,82
BRENT 66,17 66,50 -0,50

 MAKTK Hisse Senedi | Makina Takım

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,22 1,73 0,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 87,1 85,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar77,074,6
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr8,15,5

Cari Değerler

F/K 28,7
FD/FAVÖK 15,6
PD/DD 3,7
FD/Satışlar 3,9
Yabancı Oranı (%) 0,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,7 / 1,1
Piyasa Değeri 286,0 mnTL
Net Borç 10,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -2,72 -7,74 -7,14
USD -0,19 -3,45 -6,87 -7,49
Göreceli -0,01 -0,79 -9,61 -16,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAKTK0,000,00000,000,00 0 A/D
MAKTK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar90.939.859102.647.393104.572.13887.668.634
Nakit ve Nakit Benzerleri1.084.593853.953593.241407.024
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar54.138.83265.901.74868.726.97255.664.812
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.724.2298.307.24910.227.2257.656.225
Stoklar25.631.88026.281.62223.944.06322.487.040
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.360.3251.302.8211.080.6371.453.533
(Ara Toplam)90.939.859102.647.393104.572.13887.668.634
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar35.399.44036.461.00639.439.68940.546.976
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar33.270.81334.424.81636.261.53337.966.459
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar535.101550.234528.558449.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı859.617752.1791.915.820730.387
Diğer Duran Varlıklar733.909733.777733.7781.400.920
TOPLAM VARLIKLAR126.339.299139.108.399144.011.827128.215.610
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.011.78355.276.68861.342.90950.080.248
Finansal Borçlar11.875.68614.972.29119.274.66623.570.150
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.767.5317.716.7687.426.9489.987.989
Diğer Borçlar1.606.580992.785409.455653.036
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.091.869386.67300
Borç Karşılıkları1.449.8361.592.310974.9532.333.582
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.220.28129.615.86133.256.88713.535.491
(Ara Toplam)39.011.78355.276.68861.342.90950.080.248
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.319.0379.272.4599.889.0069.961.860
Finansal Borçlar00120.513334.138
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar10.319.0379.272.4599.768.4939.627.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar77.008.47974.559.25272.779.91268.173.502
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.008.47974.559.25272.779.91268.173.502
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri162.149162.149162.149162.149
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183204.183203.468203.468
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-202.286.881-202.287.596-202.286.881-209.199.490
Dönem Net Kar/Zararı8.121.7375.826.5064.606.4106.912.609
Diğer Özsermaye Kalemleri70.807.29170.654.01070.094.76670.094.766
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR126.339.299139.108.399144.011.827128.215.610
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri54.717.50034.715.65216.598.06366.201.540
Satışların Maliyeti (-)-36.533.747-22.285.382-10.219.841-45.487.130
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)18.183.75312.430.2706.378.22220.714.410
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)18.183.75312.430.2706.378.22220.714.410
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.795.899-2.633.594-1.576.878-5.506.550
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.877.287-2.545.736-1.314.621-5.468.307
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri988.487637.007869.9875.846.081
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.619.036-827.327-348.830-2.048.694
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.880.0187.060.6204.007.88013.536.940
Net Faaliyet Kar/Zararı10.510.5677.250.9403.486.7239.739.553
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00031.552
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.187.601454.52200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.609.937-1.743.294-586.904-5.082.455
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00031.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.457.6825.771.8483.420.9768.486.037
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-335.945-223.8991.185.434-1.573.428
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.091.869-386.67300
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)755.924162.7741.185.434-1.573.428
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.121.7375.547.9494.606.4106.912.609
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.121.7375.547.9494.606.4106.912.609
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.121.7375.547.9494.606.4106.912.609
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.571.0243.795.8711.943.9377.000.780
Kıdem Tazminatı0001.759.304
Finansman Giderleri-2.609.937-1.743.294-586.904-5.082.455
Yurtiçi Satışlar101.786.28866.408.21530.768.828123.159.282
Yurtdışı Satışlar1.798.6271.230.131553.0011.761.296
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.992.501-2.145.434-3.125.938-2.285.837
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.992.501-2.145.434-3.125.938-2.285.837
Net YPP (Hedge Dahil)-1.992.501-2.145.434-3.125.938-2.285.837
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 1,4 28,7 15,6 3,9 3,7 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 1,43 0,12 0,17 5,86 0,34
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi