SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7369 6,7342 0,04
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.614,04 1.618,28 -0,26
BRENT 31,70 34,83 -8,99

 Makina Takım Hisse Senedi | MAKTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,99 2,25 1,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,4 53,0 50,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar125,290,3
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr10,69,8

Cari Değerler

F/K 23,4
FD/FAVÖK 12,9
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 3,2
Yabancı Oranı (%) 0,47
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,4 / 1,7
Piyasa Değeri 248,0 mnTL
Net Borç 5,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 8,77 -33,69 -34,04
USD -0,30 4,71 -39,63 -41,43
Göreceli -0,05 7,04 -17,96 -15,72

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAKTK0,000,00000,000,00 0 A/D
MAKTK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar105.882.948101.032.72497.488.811101.789.972
Nakit ve Nakit Benzerleri401.058484.386432.171120.361
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar62.759.77155.625.97452.802.21153.142.965
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.538.56712.749.63613.042.41717.903.329
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar23.020.59928.319.54428.456.04629.439.398
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.162.9533.853.1842.755.9661.183.919
(Ara Toplam)105.882.948101.032.72497.488.811101.789.972
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar72.275.15431.237.90233.620.20234.647.123
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.085.1051.546.1582.179.6452.806.246
Maddi Duran Varlıklar69.588.44927.390.54528.800.81629.795.428
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar867.68965.924368.700271.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı01.501.3661.537.1321.040.589
Diğer Duran Varlıklar733.911733.909733.909733.758
TOPLAM VARLIKLAR178.158.102132.270.626131.109.013136.437.095
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler33.067.46430.865.89333.500.64741.469.051
Finansal Borçlar6.060.3456.456.1246.731.83011.556.022
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.321.0607.493.1696.261.1418.326.404
Diğer Borçlar1.347.6961.021.8181.120.9191.503.166
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.410.3108.388.75912.725.87814.600.505
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü195.3712.982.5632.016.9301.257.963
Borç Karşılıkları2.258.2472.493.6422.466.547981.639
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.474.4352.029.8182.177.4023.243.352
(Ara Toplam)33.067.46430.865.89333.500.64741.469.051
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.895.93911.075.23910.892.70210.863.107
Finansal Borçlar123.169014.849287.260
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar12.544.83911.075.23910.877.85310.575.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.227.931000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar125.194.69990.329.49486.715.66484.104.937
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar125.194.69990.329.49486.715.66484.104.937
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri162.149162.14900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183204.183203.468204.183
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-191.183.510-191.183.510-191.183.510-191.183.510
Dönem Net Kar/Zararı10.591.9229.781.6486.168.5334.744.653
Diğer Özsermaye Kalemleri105.419.95571.365.02471.527.17370.339.611
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR178.158.102132.270.626131.109.013136.437.095
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri80.520.09256.708.68537.438.13917.985.900
Satışların Maliyeti (-)-58.051.327-38.099.708-24.198.633-10.377.170
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.468.76518.608.97713.239.5067.608.730
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.468.76518.608.97713.239.5067.608.730
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.512.506-4.331.651-2.972.727-1.300.681
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.925.226-4.375.586-3.141.680-1.649.829
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.164.9004.863.3402.879.9641.317.295
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-927.521-502.082-673.911-240.430
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)12.268.41214.262.9989.331.1525.735.085
Net Faaliyet Kar/Zararı11.031.0339.901.7407.125.0994.658.220
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.249.206000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı15.517.61814.262.9989.331.1525.735.085
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.922.436-1.648.714-1.291.381-773.057
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.249.206000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.595.18212.614.2848.039.7714.962.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.003.260-2.832.636-1.871.238-217.375
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.177.934-2.982.563-2.016.930-1.257.963
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)174.674149.927145.6921.040.588
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.591.9229.781.6486.168.5334.744.653
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.591.9229.781.6486.168.5334.744.653
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.591.9229.781.6486.168.5334.744.653
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.725.2286.646.5564.221.7271.702.375
Kıdem Tazminatı1.728.010930.36700
Finansman Giderleri-1.922.436-1.648.714-1.291.381-773.057
Yurtiçi Satışlar177.002.326114.962.94474.816.14630.400.624
Yurtdışı Satışlar1.372.7941.137.663981.492608.294
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.512.638-3.599.909-1.891.213-3.726.890
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.512.638-3.599.909-1.891.213-3.726.890
Net YPP (Hedge Dahil)-4.512.638-3.599.909-1.891.213-3.726.890

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 1,2 23,4 12,8 3,2 2,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 1,24 0,47 0,15 -32,03 -1,48
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi