SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7909 5,7861 0,08
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,56 1.360,41 1,41
BRENT 62,48 61,82 1,07

 Makina Takım Hisse Senedi | MAKTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,22 1,4 0,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 41,7 41,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar84,179,4
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr4,711,1

Cari Değerler

F/K 22,4
FD/FAVÖK 11,4
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 3,4
Yabancı Oranı (%) 0,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 1,2
Piyasa Değeri 252,0 mnTL
Net Borç 11,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,56 -2,33 -3,08 -18,18
USD -1,73 -3,16 0,06 -26,14
Göreceli -1,59 -4,03 -10,76 -20,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAKTK0,000,00000,000,00 0 A/D
MAKTK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar101.789.97290.437.70290.939.859102.647.393
Nakit ve Nakit Benzerleri120.36196.8861.084.593853.953
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar53.142.96547.690.71254.138.83265.901.748
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.903.32914.176.7798.724.2298.307.249
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar29.439.39827.099.50425.631.88026.281.622
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.183.9191.373.8211.360.3251.302.821
(Ara Toplam)101.789.97290.437.70290.939.859102.647.393
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar34.647.12333.935.01735.399.44036.461.006
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.806.246000
Maddi Duran Varlıklar29.795.42831.418.28433.270.81334.424.816
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar271.102374.800535.101550.234
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.040.5891.408.018859.617752.179
Diğer Duran Varlıklar733.758733.915733.909733.777
TOPLAM VARLIKLAR136.437.095124.372.719126.339.299139.108.399
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler41.469.05134.547.49239.011.78355.276.688
Finansal Borçlar11.556.0229.982.69411.875.68614.972.291
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.326.4048.616.4996.767.5317.716.768
Diğer Borçlar1.503.1661.132.1111.606.580992.785
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)14.600.505000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.257.9631.031.3801.091.869386.673
Borç Karşılıkları981.6391.626.1511.449.8361.592.310
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.243.35212.158.65716.220.28129.615.861
(Ara Toplam)41.469.05134.547.49239.011.78355.276.688
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.863.10710.464.94310.319.0379.272.459
Finansal Borçlar287.260000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.575.84710.464.94310.319.0379.272.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar84.104.93779.360.28477.008.47974.559.252
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.104.93779.360.28477.008.47974.559.252
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00162.149162.149
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183204.183204.183204.183
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-191.183.510-202.287.596-202.286.881-202.287.596
Dönem Net Kar/Zararı4.744.65311.104.0868.121.7375.826.506
Diğer Özsermaye Kalemleri70.339.61170.339.61170.807.29170.654.010
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR136.437.095124.372.719126.339.299139.108.399
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.985.90075.934.95554.717.50034.715.652
Satışların Maliyeti (-)-10.377.170-50.833.434-36.533.747-22.285.382
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.608.73025.101.52118.183.75312.430.270
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.608.73025.101.52118.183.75312.430.270
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.300.681-4.991.389-3.795.899-2.633.594
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.649.829-5.478.147-3.877.287-2.545.736
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri185.5483.302.912988.487637.007
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-240.430-1.877.445-1.619.036-827.327
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.603.33816.057.4529.880.0187.060.620
Net Faaliyet Kar/Zararı4.658.22014.631.98510.510.5677.250.940
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.603.33816.057.45200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.131.74701.187.601454.522
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-773.057-3.528.422-2.609.937-1.743.294
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.962.02812.529.0308.457.6825.771.848
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-217.375-1.424.944-335.945-223.899
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.257.963-2.123.249-1.091.869-386.673
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.040.588698.305755.924162.774
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.744.65311.104.0868.121.7375.547.949
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.744.65311.104.0868.121.7375.547.949
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.744.65311.104.0868.121.7375.547.949
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.702.3757.527.4135.571.0243.795.871
Kıdem Tazminatı01.839.96500
Finansman Giderleri-773.057-3.528.422-2.609.937-1.743.294
Yurtiçi Satışlar30.400.624143.966.698101.786.28866.408.215
Yurtdışı Satışlar608.2941.839.9651.798.6271.230.131
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.726.890-2.680.893-1.992.501-2.145.434
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.726.890-2.680.893-1.992.501-2.145.434
Net YPP (Hedge Dahil)-3.726.890-2.680.893-1.992.501-2.145.434
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 1,3 22,4 11,4 3,4 3,0 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 1,26 0,44 0,40 -4,01 -0,22
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi