SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6347 3,6303 0,12
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.630 20.588 0,20
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,67 1.235,69 0,00
BRENT 56,22 55,69 0,95

 MAKTK | Makina Takım

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,9 2,94 2,04
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 55 55

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-33.052.770-28.766.273
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000
Net Kâr-11.010.563-6.725.410

Cari Oranlar

F/K -81,9
FD/FAVÖK 44,6
PD/DD -11,9
FD/Satışlar 10,2
Yabancı Oranı (%) 0,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,2 / 1,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -29,24 41,01 120,22 22,28
USD -29,05 46,78 78,21 33,70
Göreceli -30,32 31,86 82,08 39,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar69.540.40870.145.48769.979.58361.390.843
Nakit ve Nakit Benzerleri858.075720.272655.030628.875
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar49.197.46350.975.64050.745.06343.934.519
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar278.390278.390278.761278.436
Stoklar18.070.71116.585.35616.207.11415.167.999
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.135.7691.585.8292.093.6151.381.014
(Ara Toplam)69.540.40870.145.48769.979.58361.390.843
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar129.626.457130.977.132131.188.873131.255.301
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller88.405.00088.405.00088.405.00088.405.000
Maddi Duran Varlıklar33.671.84535.126.29135.700.31435.906.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar271.214276.704276.817282.575
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.912.6645.738.0035.445.0675.301.147
Diğer Duran Varlıklar1.365.7341.431.1341.361.6751.359.822
TOPLAM VARLIKLAR199.166.865201.122.619201.168.456192.646.144
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler136.436.121130.319.901130.616.000202.110.439
Finansal Borçlar116.056.667106.589.66914.136.183182.987.588
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.452.0136.375.1397.178.6378.617.129
Diğer Borçlar1.301.251884.70892.253.276590.671
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları887.4981.218.7232.203.5651.826.250
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.738.69215.251.66214.844.3398.088.801
(Ara Toplam)136.436.121130.319.901130.616.000202.110.439
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler95.793.47399.578.61996.386.58312.586.868
Finansal Borçlar89.440.52493.258.6215.125.8016.142.636
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0085.000.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları6.352.9496.319.9986.260.7826.444.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-33.062.729-28.775.901-25.834.127-22.051.163
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-33.052.770-28.766.273-25.825.505-22.042.207
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000100.000.000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri162.149162.1490162.149
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler203.468203.468203.468203.468
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-378.295.557-378.295.557-378.295.557-364.914.018
Dönem Net Kar/Zararı-11.010.563-6.724.066-3.783.298-13.381.539
Diğer Özsermaye Kalemleri255.887.733255.887.733256.049.882255.887.733
Azınlık Payları-9.959-9.628-8.622-8.956
TOPLAM KAYNAKLAR199.166.865201.122.619201.168.456192.646.144
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri40.667.15827.953.96713.653.73454.883.947
Satışların Maliyeti (-)-27.234.529-18.116.017-8.417.722-39.342.128
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.432.6299.837.9505.236.01215.541.819
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.432.6299.837.9505.236.01215.541.819
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.737.234-2.011.580-951.405-3.985.871
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.163.194-2.996.074-1.440.551-5.758.064
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.497.4301.997.476387.0682.888.355
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-674.501-324.270-485.383-1.918.426
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.355.1306.503.5022.745.7416.767.813
Net Faaliyet Kar/Zararı6.532.2014.830.2962.844.0565.797.884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler32.53427.68664.4130
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-21.178.793-13.780.098-6.743.725-26.763.927
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler168.04687.3166.6873.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.623.083-7.161.594-3.926.884-19.992.379
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)611.517436.856143.9206.609.822
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)611.517436.856143.9206.609.822
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-11.011.566-6.724.738-3.782.964-13.382.557
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-11.011.566-6.724.738-3.782.964-13.382.557
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.0036721.678-1.018
Ana Ortaklık Payları-11.010.563-6.725.410-3.784.642-13.381.539
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.830.4283.200.0061.581.2915.425.415
Kıdem Tazminatı2.024.249001.408.224
Finansman Giderleri-21.178.793-13.780.098-6.743.725-26.763.927
Yurtiçi Satışlar75.524.96752.133.51724.415.38099.355.328
Yurtdışı Satışlar312.272302.374104.0651.124.515
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.516.167-2.794.748-4.530.892-55.691.167
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.516.167-2.794.748-4.523.866-55.691.167
Net YPP (Hedge Dahil)-2.516.167-2.794.748-4.530.892-55.691.167
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 2,0 A/D A/D 10,2 A/D 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 1,96 1,12 0,70 -42,03 -4,40
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
MAKTK 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.