SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.383 114.809 2,24
VIOP 133.504 131.285 1,69
USD/TRY 6,8658 6,8612 0,07
BIST BANKA 126.426 124.982 1,16
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.808,94 1.798,58 0,58
BRENT 42,48 43,24 -1,76

 Makina Takım Hisse Senedi | MAKTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,36 2,69 1,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,7 171,6 164,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar129,8125,2
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr4,310,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 23,3
PD/DD 3,5
FD/Satışlar 5,6
Yabancı Oranı (%) 2,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,5 / 2,8
Piyasa Değeri 460,0 mnTL
Net Borç 2,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -6,88 15,58 22,34
USD 0,15 -7,02 14,57 6,12
Göreceli 0,86 -6,12 9,97 21,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAKTK0,000,00000,000,00 0 A/D
MAKTK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar119.504.460105.882.948101.032.72497.488.811
Nakit ve Nakit Benzerleri321.792401.058484.386432.171
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar76.199.50262.759.77155.625.97452.802.211
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.883.39618.538.56712.749.63613.042.417
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar25.319.83823.020.59928.319.54428.456.046
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar779.9321.162.9533.853.1842.755.966
(Ara Toplam)119.504.460105.882.948101.032.72497.488.811
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar72.650.51572.275.15431.237.90233.620.202
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.786.9671.085.1051.546.1582.179.645
Maddi Duran Varlıklar68.278.97469.588.44927.390.54528.800.816
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar850.664867.68965.924368.700
Ertelenmiş Vergi Varlığı001.501.3661.537.132
Diğer Duran Varlıklar733.910733.911733.909733.909
TOPLAM VARLIKLAR192.154.975178.158.102132.270.626131.109.013
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler43.494.05933.067.46430.865.89333.500.647
Finansal Borçlar2.357.3146.060.3456.456.1246.731.830
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.798.98610.321.0607.493.1696.261.141
Diğer Borçlar2.094.9151.347.6961.021.8181.120.919
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)24.418.46611.410.3108.388.75912.725.878
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.337.827195.3712.982.5632.016.930
Borç Karşılıkları1.889.0952.258.2472.493.6422.466.547
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.597.4561.474.4352.029.8182.177.402
(Ara Toplam)43.494.05933.067.46430.865.89333.500.647
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.856.05519.895.93911.075.23910.892.702
Finansal Borçlar311.441123.169014.849
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar12.396.98212.544.83911.075.23910.877.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.147.6327.227.93100
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar129.804.861125.194.69990.329.49486.715.664
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar129.804.861125.194.69990.329.49486.715.664
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0162.149162.1490
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183204.183204.183203.468
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-180.591.588-191.183.510-191.183.510-191.183.510
Dönem Net Kar/Zararı4.326.17910.591.9229.781.6486.168.533
Diğer Özsermaye Kalemleri105.866.087105.419.95571.365.02471.527.173
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR192.154.975178.158.102132.270.626131.109.013
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri19.834.95180.520.09256.708.68537.438.139
Satışların Maliyeti (-)-12.114.496-58.051.327-38.099.708-24.198.633
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.720.45522.468.76518.608.97713.239.506
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.720.45522.468.76518.608.97713.239.506
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.655.135-5.512.506-4.331.651-2.972.727
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.601.918-5.925.226-4.375.586-3.141.680
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.070.8482.164.9004.863.3402.879.964
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-666.196-927.521-502.082-673.911
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.868.05412.268.41214.262.9989.331.152
Net Faaliyet Kar/Zararı4.463.40211.031.0339.901.7407.125.099
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler473.4133.249.20600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.341.46715.517.61814.262.9989.331.152
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-193.499-1.922.436-1.648.714-1.291.381
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler473.4133.249.20600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.147.96813.595.18212.614.2848.039.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-821.789-3.003.260-2.832.636-1.871.238
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.337.827-3.177.934-2.982.563-2.016.930
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)516.038174.674149.927145.692
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.326.17910.591.9229.781.6486.168.533
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.326.17910.591.9229.781.6486.168.533
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.326.17910.591.9229.781.6486.168.533
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.981.3408.725.2286.646.5564.221.727
Kıdem Tazminatı01.728.010930.3670
Finansman Giderleri-193.499-1.922.436-1.648.714-1.291.381
Yurtiçi Satışlar43.109.469177.002.326114.962.94474.816.146
Yurtdışı Satışlar77.7011.372.7941.137.663981.492
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.222.102-4.512.638-3.599.909-1.891.213
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.222.102-4.512.638-3.599.909-1.891.213
Net YPP (Hedge Dahil)-4.222.102-4.512.638-3.599.909-1.891.213

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 2,3 A/D 23,3 5,6 3,5 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 2,30 2,46 2,14 -32,34 -1,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi