SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKA 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Makina Takım Hisse Senedi | MAKTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,4 2,16 0,76
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 64,4 63,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar90,386,7
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr9,86,2

Cari Değerler

F/K 33,9
FD/FAVÖK 19,4
PD/DD 4,8
FD/Satışlar 5,6
Yabancı Oranı (%) 4,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,4 / 1,5
Piyasa Değeri 432,0 mnTL
Net Borç 6,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,89 11,92 11,92 14,89
USD 1,72 10,60 12,11 15,09
Göreceli 2,23 11,31 3,69 7,64

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAKTK0,000,00000,000,00 0 A/D
MAKTK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar101.032.72497.488.811101.789.97290.437.702
Nakit ve Nakit Benzerleri484.386432.171120.36196.886
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar55.625.97452.802.21153.142.96547.690.712
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.749.63613.042.41717.903.32914.176.779
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar28.319.54428.456.04629.439.39827.099.504
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.853.1842.755.9661.183.9191.373.821
(Ara Toplam)101.032.72497.488.811101.789.97290.437.702
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar31.237.90233.620.20234.647.12333.935.017
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.546.1582.179.6452.806.2460
Maddi Duran Varlıklar27.390.54528.800.81629.795.42831.418.284
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar65.924368.700271.102374.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.501.3661.537.1321.040.5891.408.018
Diğer Duran Varlıklar733.909733.909733.758733.915
TOPLAM VARLIKLAR132.270.626131.109.013136.437.095124.372.719
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler30.865.89333.500.64741.469.05134.547.492
Finansal Borçlar6.456.1246.731.83011.556.0229.982.694
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.493.1696.261.1418.326.4048.616.499
Diğer Borçlar1.021.8181.120.9191.503.1661.132.111
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.388.75912.725.87814.600.5050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.982.5632.016.9301.257.9631.031.380
Borç Karşılıkları2.493.6422.466.547981.6391.626.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.029.8182.177.4023.243.35212.158.657
(Ara Toplam)30.865.89333.500.64741.469.05134.547.492
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.075.23910.892.70210.863.10710.464.943
Finansal Borçlar014.849287.2600
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar11.075.23910.877.85310.575.84710.464.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar90.329.49486.715.66484.104.93779.360.284
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.329.49486.715.66484.104.93779.360.284
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri162.149000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183203.468204.183204.183
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-191.183.510-191.183.510-191.183.510-202.287.596
Dönem Net Kar/Zararı9.781.6486.168.5334.744.65311.104.086
Diğer Özsermaye Kalemleri71.365.02471.527.17370.339.61170.339.611
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR132.270.626131.109.013136.437.095124.372.719
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri56.708.68537.438.13917.985.90075.934.955
Satışların Maliyeti (-)-38.099.708-24.198.633-10.377.170-50.833.434
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)18.608.97713.239.5067.608.73025.101.521
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)18.608.97713.239.5067.608.73025.101.521
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.331.651-2.972.727-1.300.681-4.991.389
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.375.586-3.141.680-1.649.829-5.478.147
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.863.3402.879.9641.317.2953.302.912
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-502.082-673.911-240.430-1.877.445
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.262.9989.331.1525.735.08516.057.452
Net Faaliyet Kar/Zararı9.901.7407.125.0994.658.22014.631.985
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.262.9989.331.1525.735.08516.057.452
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.648.714-1.291.381-773.057-3.528.422
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.614.2848.039.7714.962.02812.529.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.832.636-1.871.238-217.375-1.424.944
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.982.563-2.016.930-1.257.963-2.123.249
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)149.927145.6921.040.588698.305
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.781.6486.168.5334.744.65311.104.086
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.781.6486.168.5334.744.65311.104.086
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.781.6486.168.5334.744.65311.104.086
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.646.5564.221.7271.702.3757.527.413
Kıdem Tazminatı930.367001.839.965
Finansman Giderleri-1.648.714-1.291.381-773.057-3.528.422
Yurtiçi Satışlar114.962.94474.816.14630.400.624143.966.698
Yurtdışı Satışlar1.137.663981.492608.2941.839.965
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.599.909-1.891.213-3.726.890-2.680.893
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.599.909-1.891.213-3.726.890-2.680.893
Net YPP (Hedge Dahil)-3.599.909-1.891.213-3.726.890-2.680.893
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 2,2 33,8 19,4 5,6 4,8 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 2,16 4,45 4,85 40,00 1,87
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi