SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Makina Takım Hisse Senedi | MAKTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,87 3,36 0,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,9 98,1 93,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar168,0157,6
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr10,423,6

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 1,29
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 1,5
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,97 -1,89 -2,50 -1,89
USD - - - -
Göreceli -0,62 2,54 1,63 -25,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAKTKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MAKTKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar258.689.444162.941.635167.549.812181.816.242
Nakit ve Nakit Benzerleri1.078.521369283.562114.551
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar185.077.68939.601.10578.559.192104.936.870
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar170.84858.016.07542.367.50927.680.529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar61.536.84150.964.48144.929.02647.649.523
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.825.54514.359.6051.410.5231.434.769
(Ara Toplam)258.689.444162.941.635167.549.812181.816.242
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar159.847.943163.300.91680.929.40682.256.496
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları15.818.11516.289.74417.377.51518.166.609
Maddi Duran Varlıklar142.723.795145.425.83561.943.17162.591.902
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar571.847851.072874.729763.994
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar734.186734.265733.991733.991
TOPLAM VARLIKLAR418.537.387326.242.551248.479.218264.072.738
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler218.293.273135.304.12966.143.07289.219.104
Finansal Borçlar5.919.6306.125.7716.113.2305.942.281
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.176.27819.325.0549.228.46416.593.932
Diğer Borçlar39.603.71594.082.2672.390.3131.373.105
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)149.401.3688.734.96740.516.61458.432.645
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.861.523169.5472.905.0212.449.245
Borç Karşılıkları3.408.9194.912.0742.877.6402.174.145
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.921.8401.954.4492.111.7902.253.751
(Ara Toplam)218.293.273135.304.12966.143.07289.219.104
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler32.270.05433.353.79933.735.95034.082.840
Finansal Borçlar7.961.5269.456.55410.829.94212.099.069
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0024.80662.676
Uzun vadeli karşılıklar022.694.33317.843.74716.783.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.422.1951.202.9125.037.4555.137.843
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22.886.333000
Özkaynaklar167.974.060157.584.623148.600.196140.770.794
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar167.974.060157.584.623148.600.196140.770.794
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri162.149162.149162.149162.149
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler00204.183204.183
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-150.479.034-174.094.529-174.094.529-174.094.529
Dönem Net Kar/Zararı10.389.43723.615.49516.596.3838.698.735
Diğer Özsermaye Kalemleri107.901.508107.901.508105.732.010105.800.256
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR418.537.387326.242.551248.479.218264.072.738
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri37.416.872123.798.43585.848.22552.983.903
Satışların Maliyeti (-)-18.302.959-72.552.017-50.758.801-31.026.950
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)19.113.91351.246.41835.089.42421.956.953
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)19.113.91351.246.41835.089.42421.956.953
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.757.003-8.206.706-5.981.459-3.978.059
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.628.112-12.246.510-8.961.023-6.122.983
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri189.820685.9291.046.789333.307
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-432.496-4.394.390-1.521.535-1.933.607
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.486.12227.084.74119.672.19610.255.611
Net Faaliyet Kar/Zararı9.728.79830.793.20220.146.94211.855.911
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.601.0846.289.1254.192.6422.505.161
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı15.087.20633.373.86623.864.83812.760.772
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.195.799-2.687.760-1.727.597-1.318.710
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.601.0846.289.1254.192.6422.505.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.891.40730.686.10622.137.24111.442.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.501.970-7.070.611-5.540.858-2.743.327
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.987.014-6.185.924-6.490.330-3.521.264
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)485.044-884.687949.472777.937
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.389.43723.615.49516.596.3838.698.735
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.389.43723.615.49516.596.3838.698.735
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.389.43723.615.49516.596.3838.698.735
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.712.2118.621.0916.119.7104.129.048
Kıdem Tazminatı01.260.8402.508.9530
Finansman Giderleri-2.195.799-2.687.760-1.727.597-1.318.710
Yurtiçi Satışlar68.583.628237.065.565161.681.480101.785.157
Yurtdışı Satışlar1.047.1361.642.3441.518.4241.194.172
Net Yabancı Para Pozisyonu137.522-9.271.675-777.409-5.763.360
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu137.522-9.271.675-777.409-5.763.360
Net YPP (Hedge Dahil)137.522-9.271.675-777.409-5.763.360
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit4.920.6036.939.0471.870.1151.372.931
Düzeltme Öncesi Kar10.389.43723.615.49516.596.3838.698.735
Düzeltmeler:9.382.04019.688.1767.780.0778.522.407
Amortisman & İtfa Payları3.712.2118.621.0916.119.7104.129.048
Karşılıklardaki Değişim1.959.8328.085.3812.508.9532.488.859
Diğer Gelir/ Gider3.709.9972.981.704-848.5861.904.500
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)19.771.47743.303.67124.376.46017.221.142
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-14.552.969-27.736.536-21.961.808-15.299.516
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)5.218.50815.567.1352.414.6521.921.626
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-297.905-8.628.088-544.537-548.695
Sabit Sermaye Yatırımları-297.448-6.133.700-1.042.444-533.855
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit987.7726.289.1254.192.6422.505.161
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit690.324155.4253.150.1981.971.306
Serbest Nakit Akım5.610.9277.094.4725.020.3133.344.237
Finansal Borçlardaki Değişim00-3.981.444-3.245.226
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-4.532.775-7.394.747-1.055.951-285.104
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-4.532.775-7.394.747-5.037.395-3.530.330
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.078.152-300.275-17.082-186.093
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.078.152-300.275-17.082-186.093
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler369300.644300.644300.644
Dönem Sonu Nakit1.078.521369283.562114.551

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 3,12 0,89 1,29 40,35 1,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi