SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.120 1.120 0,00
VIOP 1.257 1.257 0,00
USD/TRY 7,5628 7,6254 -0,82
BIST BANKS 1.142 1.142 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.607 12.643 -0,29
GOLD 1.871,16 1.867,86 0,18
BRENT 41,95 41,94 0,02

Makina Takım Hisse Senedi | MAKTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,1 2,69 0,59
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,8 374,4 371,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar127,1129,8
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr1,54,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 26,2
PD/DD 3,6
FD/Satışlar 6,0
Yabancı Oranı (%) 0,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,5 / 3,9
Piyasa Değeri 452,0 mnTL
Net Borç 11,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,44 -5,04 -0,44 20,21
USD 0,31 -6,89 -4,33 -6,87
Göreceli -1,07 -5,79 -2,88 22,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAKTK0,000,00000,000,00 0 A/D
MAKTK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar126.724.275119.504.460105.882.948101.032.724
Nakit ve Nakit Benzerleri324.449321.792401.058484.386
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar75.739.28376.199.50262.759.77155.625.974
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.544.73516.883.39618.538.56712.749.636
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar27.845.31925.319.83823.020.59928.319.544
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.270.489779.9321.162.9533.853.184
(Ara Toplam)126.724.275119.504.460105.882.948101.032.724
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar79.690.85072.650.51572.275.15431.237.902
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.412.1772.786.9671.085.1051.546.158
Maddi Duran Varlıklar66.708.86168.278.97469.588.44927.390.545
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar835.901850.664867.68965.924
Ertelenmiş Vergi Varlığı0001.501.366
Diğer Duran Varlıklar733.911733.910733.911733.909
TOPLAM VARLIKLAR206.415.125192.154.975178.158.102132.270.626
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler49.900.96243.494.05933.067.46430.865.893
Finansal Borçlar2.268.1892.357.3146.060.3456.456.124
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.937.2218.798.98610.321.0607.493.169
Diğer Borçlar805.7912.094.9151.347.6961.021.818
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)31.426.29924.418.46611.410.3108.388.759
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü378.7071.337.827195.3712.982.563
Borç Karşılıkları2.308.2971.889.0952.258.2472.493.642
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.776.4582.597.4561.474.4352.029.818
(Ara Toplam)49.900.96243.494.05933.067.46430.865.893
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler29.447.95718.856.05519.895.93911.075.239
Finansal Borçlar9.405.756311.441123.1690
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar13.912.24412.396.98212.544.83911.075.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.129.9576.147.6327.227.9310
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar127.066.206129.804.861125.194.69990.329.494
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.066.206129.804.861125.194.69990.329.494
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00162.149162.149
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183204.183204.183204.183
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-180.591.588-180.591.588-191.183.510-191.183.510
Dönem Net Kar/Zararı1.544.4664.326.17910.591.9229.781.648
Diğer Özsermaye Kalemleri105.909.145105.866.087105.419.95571.365.024
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR206.415.125192.154.975178.158.102132.270.626
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri34.294.66419.834.95180.520.09256.708.685
Satışların Maliyeti (-)-23.393.677-12.114.496-58.051.327-38.099.708
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.900.9877.720.45522.468.76518.608.977
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.900.9877.720.45522.468.76518.608.977
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.999.007-1.655.135-5.512.506-4.331.651
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.983.885-1.601.918-5.925.226-4.375.586
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri245.3331.070.8482.164.9004.863.340
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.611.818-666.196-927.521-502.082
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.551.6104.868.05412.268.41214.262.998
Net Faaliyet Kar/Zararı4.918.0954.463.40211.031.0339.901.740
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler952.080473.4133.249.2060
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.503.6905.341.46715.517.61814.262.998
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-567.830-193.499-1.922.436-1.648.714
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler952.080473.4133.249.2060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.935.8605.147.96813.595.18212.614.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-391.394-821.789-3.003.260-2.832.636
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.651.828-1.337.827-3.177.934-2.982.563
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.260.434516.038174.674149.927
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.544.4664.326.17910.591.9229.781.648
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.544.4664.326.17910.591.9229.781.648
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.544.4664.326.17910.591.9229.781.648
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.368.9631.981.3408.725.2286.646.556
Kıdem Tazminatı001.728.010930.367
Finansman Giderleri-567.830-193.499-1.922.436-1.648.714
Yurtiçi Satışlar75.739.32843.109.469177.002.326114.962.944
Yurtdışı Satışlar236.84177.7011.372.7941.137.663
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.522.538-4.222.102-4.512.638-3.599.909
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.522.538-4.222.102-4.512.638-3.599.909
Net YPP (Hedge Dahil)-4.522.538-4.222.102-4.512.638-3.599.909

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 2,3 A/D 26,2 6,0 3,6 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 2,26 0,17 0,42 24,81 0,67
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi