SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1242 8,1495 -0,31
BIST BANKS 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
GOLD 1.744,38 1.732,88 0,66
BRENT 63,89 63,28 0,96

Makina Takım Hisse Senedi | MAKTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,02 5,2 2,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 20,3 455,7 435,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar132,4129,9
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr6,54,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 35,4
PD/DD 5,2
FD/Satışlar 8,3
Yabancı Oranı (%) 0,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 17,8 / 10,2
Piyasa Değeri 694,0 mnTL
Net Borç 14,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,61 -12,59 -28,31 1,76
USD -3,25 -12,48 -33,32 -7,23
Göreceli -3,78 -9,91 -19,00 9,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAKTKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MAKTKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar122.476.298130.859.209126.724.275119.504.460
Nakit ve Nakit Benzerleri300.644328.551324.449321.792
Finansal Yatırımlar6.810000
Ticari Alacaklar61.835.79871.251.15275.739.28376.199.502
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar26.698.98227.597.72320.544.73516.883.396
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar32.154.25830.675.35427.845.31925.319.838
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.479.8061.006.4292.270.489779.932
(Ara Toplam)122.476.298130.859.209126.724.275119.504.460
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar80.118.48775.608.81479.690.85072.650.515
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları14.153.4199.449.13311.412.1772.786.967
Maddi Duran Varlıklar64.426.63964.626.76466.708.86168.278.974
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar797.237799.006835.901850.664
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar741.192733.911733.911733.910
TOPLAM VARLIKLAR202.594.785206.468.023206.415.125192.154.975
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler37.827.74750.065.90449.900.96243.494.059
Finansal Borçlar3.443.0163.402.2832.268.1892.357.314
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.409.90814.106.68410.937.2218.798.986
Diğer Borçlar2.187.3541.502.738805.7912.094.915
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.435.96626.309.85131.426.29924.418.466
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.234.797652.510378.7071.337.827
Borç Karşılıkları2.111.4222.104.1462.308.2971.889.095
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.005.2841.987.6921.776.4582.597.456
(Ara Toplam)37.827.74750.065.90449.900.96243.494.059
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler32.320.21526.507.10229.447.95718.856.055
Finansal Borçlar11.069.5516.439.5029.405.756311.441
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)137.888000
Uzun vadeli karşılıklar15.224.96514.033.98613.912.24412.396.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.887.8116.033.6146.129.9576.147.632
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar132.446.823129.895.017127.066.206129.804.861
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar132.446.823129.895.017127.066.206129.804.861
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri162.149000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183204.183204.183204.183
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-180.591.588-180.591.588-180.591.588-180.591.588
Dönem Net Kar/Zararı6.497.0594.683.9571.544.4664.326.179
Diğer Özsermaye Kalemleri106.175.020105.598.465105.909.145105.866.087
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR202.594.785206.468.023206.415.125192.154.975
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri85.403.49856.562.43834.294.66419.834.951
Satışların Maliyeti (-)-61.088.643-39.404.411-23.393.677-12.114.496
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)24.314.85517.158.02710.900.9877.720.455
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)24.314.85517.158.02710.900.9877.720.455
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.979.535-4.671.867-2.999.007-1.655.135
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.871.359-4.768.940-2.983.885-1.601.918
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri535.731335.532245.3331.070.848
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.640.792-3.057.895-3.611.818-666.196
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.358.9004.994.8571.551.6104.868.054
Net Faaliyet Kar/Zararı11.463.9617.717.2204.918.0954.463.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.543.8441.613.262952.080473.413
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.902.7446.608.1192.503.6905.341.467
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.419.018-846.789-567.830-193.499
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.543.8441.613.262952.080473.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.483.7265.761.3301.935.8605.147.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.986.667-1.077.373-391.394-821.789
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.515.553-2.370.145-1.651.828-1.337.827
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.528.8861.292.7721.260.434516.038
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.497.0594.683.9571.544.4664.326.179
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.497.0594.683.9571.544.4664.326.179
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.497.0594.683.9571.544.4664.326.179
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.534.4607.268.6614.368.9631.981.340
Kıdem Tazminatı2.913.6652.046.64100
Finansman Giderleri-1.419.018-846.789-567.830-193.499
Yurtiçi Satışlar195.836.119126.468.47375.739.32843.109.469
Yurtdışı Satışlar1.157.425460.606236.84177.701
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.944.124-7.903.784-4.522.538-4.222.102
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.944.124-7.903.784-4.522.538-4.222.102
Net YPP (Hedge Dahil)-8.944.124-7.903.784-4.522.538-4.222.102

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 3,5 A/D 35,4 8,3 5,2 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 3,47 0,70 0,46 -24,44 -0,64
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi