SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3501 8,3479 0,03
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,27 73,09 0,25

Makina Takım Hisse Senedi | MAKTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,61 3,37 0,76
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,7 116,8 115,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar136,1132,4
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr3,66,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 31,0
PD/DD 4,4
FD/Satışlar 6,9
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 9,6
Piyasa Değeri 592,0 mnTL
Net Borç 17,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,86 8,82 11,28 -13,20
USD 4,24 11,28 15,26 -23,23
Göreceli 3,36 4,89 9,45 -8,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAKTKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MAKTKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar179.733.020122.476.298130.859.209126.724.275
Nakit ve Nakit Benzerleri322.549300.644328.551324.449
Finansal Yatırımlar7.9606.81000
Ticari Alacaklar111.753.41461.835.79871.251.15275.739.283
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar28.479.86126.698.98227.597.72320.544.735
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar38.338.87732.154.25830.675.35427.845.319
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar830.3591.479.8061.006.4292.270.489
(Ara Toplam)179.733.020122.476.298130.859.209126.724.275
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar83.374.22880.118.48775.608.81479.690.850
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları18.322.27214.153.4199.449.13311.412.177
Maddi Duran Varlıklar63.571.94964.426.63964.626.76466.708.861
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar808.419797.237799.006835.901
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar671.588741.192733.911733.911
TOPLAM VARLIKLAR263.107.248202.594.785206.468.023206.415.125
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler91.418.75737.827.74750.065.90449.900.962
Finansal Borçlar4.613.6303.443.0163.402.2832.268.189
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar15.529.10417.409.90814.106.68410.937.221
Diğer Borçlar2.209.6232.187.3541.502.738805.791
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)62.426.1159.435.96626.309.85131.426.299
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.263.2491.234.797652.510378.707
Borç Karşılıkları1.507.9502.111.4222.104.1462.308.297
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.869.0862.005.2841.987.6921.776.458
(Ara Toplam)91.418.75737.827.74750.065.90449.900.962
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler35.636.41632.320.21526.507.10229.447.957
Finansal Borçlar13.529.13811.069.5516.439.5029.405.756
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)100.283137.88800
Uzun vadeli karşılıklar15.185.22615.224.96514.033.98613.912.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.821.7695.887.8116.033.6146.129.957
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar136.052.075132.446.823129.895.017127.066.206
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar136.052.075132.446.823129.895.017127.066.206
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri162.149162.14900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183204.183204.183204.183
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-174.094.529-180.591.588-180.591.588-180.591.588
Dönem Net Kar/Zararı3.605.2526.497.0594.683.9571.544.466
Diğer Özsermaye Kalemleri106.175.020106.175.020105.598.465105.909.145
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR263.107.248202.594.785206.468.023206.415.125
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.419.22785.403.49856.562.43834.294.664
Satışların Maliyeti (-)-14.163.166-61.088.643-39.404.411-23.393.677
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.256.06124.314.85517.158.02710.900.987
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.256.06124.314.85517.158.02710.900.987
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.727.839-5.979.535-4.671.867-2.999.007
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.383.955-6.871.359-4.768.940-2.983.885
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri96.742535.731335.532245.333
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-827.674-4.640.792-3.057.895-3.611.818
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.413.3357.358.9004.994.8571.551.610
Net Faaliyet Kar/Zararı4.144.26711.463.9617.717.2204.918.095
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.252.8792.543.8441.613.262952.080
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.666.2149.902.7446.608.1192.503.690
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-391.996-1.419.018-846.789-567.830
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.252.8792.543.8441.613.262952.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.274.2188.483.7265.761.3301.935.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-668.966-1.986.667-1.077.373-391.394
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.263.249-3.515.553-2.370.145-1.651.828
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)594.2831.528.8861.292.7721.260.434
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.605.2526.497.0594.683.9571.544.466
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.605.2526.497.0594.683.9571.544.466
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.605.2526.497.0594.683.9571.544.466
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.975.3548.534.4607.268.6614.368.963
Kıdem Tazminatı02.913.6652.046.6410
Finansman Giderleri-391.996-1.419.018-846.789-567.830
Yurtiçi Satışlar46.913.827195.836.119126.468.47375.739.328
Yurtdışı Satışlar392.2961.157.425460.606236.841
Net Yabancı Para Pozisyonu-5.696.313-8.944.124-7.903.784-4.522.538
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5.696.313-8.944.124-7.903.784-4.522.538
Net YPP (Hedge Dahil)-5.696.313-8.944.124-7.903.784-4.522.538

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 3,0 A/D 31,0 6,9 4,4 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 2,96 0,05 0,06 1,28 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi