SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.565 1.565 0,00
VIOP 1.690 1.690 0,00
USD/TRY 7,4608 7,4647 -0,05
BIST BANKA 1.566 1.566 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.815 13.848 -0,24
ALTIN 1.848,54 1.840,26 0,45
BRENT 56,25 55,90 0,63

Makina Takım Hisse Senedi | MAKTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,65 3,56 0,91
Hacim Hareketi (Milyon TL) 19,3 303,1 283,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar129,9127,1
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr4,71,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 34,9
PD/DD 4,8
FD/Satışlar 7,9
Yabancı Oranı (%) 0,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,1 / 6,4
Piyasa Değeri 626,0 mnTL
Net Borç 9,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,64 5,03 -8,21
USD 0,67 0,77 8,41 -8,58
Göreceli -0,53 -0,36 -5,49 -13,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAKTK0,000,00000,000,00 0 A/D
MAKTK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar130.859.209126.724.275119.504.460105.882.948
Nakit ve Nakit Benzerleri328.551324.449321.792401.058
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar71.251.15275.739.28376.199.50262.759.771
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.597.72320.544.73516.883.39618.538.567
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar30.675.35427.845.31925.319.83823.020.599
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.006.4292.270.489779.9321.162.953
(Ara Toplam)130.859.209126.724.275119.504.460105.882.948
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar75.608.81479.690.85072.650.51572.275.154
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları9.449.13311.412.1772.786.9671.085.105
Maddi Duran Varlıklar64.626.76466.708.86168.278.97469.588.449
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar799.006835.901850.664867.689
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar733.911733.911733.910733.911
TOPLAM VARLIKLAR206.468.023206.415.125192.154.975178.158.102
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler50.065.90449.900.96243.494.05933.067.464
Finansal Borçlar3.402.2832.268.1892.357.3146.060.345
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar14.106.68410.937.2218.798.98610.321.060
Diğer Borçlar1.502.738805.7912.094.9151.347.696
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)26.309.85131.426.29924.418.46611.410.310
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü652.510378.7071.337.827195.371
Borç Karşılıkları2.104.1462.308.2971.889.0952.258.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.987.6921.776.4582.597.4561.474.435
(Ara Toplam)50.065.90449.900.96243.494.05933.067.464
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler26.507.10229.447.95718.856.05519.895.939
Finansal Borçlar6.439.5029.405.756311.441123.169
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.033.98613.912.24412.396.98212.544.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.033.6146.129.9576.147.6327.227.931
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar129.895.017127.066.206129.804.861125.194.699
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar129.895.017127.066.206129.804.861125.194.699
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000162.149
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183204.183204.183204.183
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-180.591.588-180.591.588-180.591.588-191.183.510
Dönem Net Kar/Zararı4.683.9571.544.4664.326.17910.591.922
Diğer Özsermaye Kalemleri105.598.465105.909.145105.866.087105.419.955
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR206.468.023206.415.125192.154.975178.158.102
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri56.562.43834.294.66419.834.95180.520.092
Satışların Maliyeti (-)-39.404.411-23.393.677-12.114.496-58.051.327
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.158.02710.900.9877.720.45522.468.765
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.158.02710.900.9877.720.45522.468.765
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.671.867-2.999.007-1.655.135-5.512.506
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.768.940-2.983.885-1.601.918-5.925.226
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri335.532245.3331.070.8482.164.900
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.057.895-3.611.818-666.196-927.521
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.994.8571.551.6104.868.05412.268.412
Net Faaliyet Kar/Zararı7.717.2204.918.0954.463.40211.031.033
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.613.262952.080473.4133.249.206
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.608.1192.503.6905.341.46715.517.618
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-846.789-567.830-193.499-1.922.436
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.613.262952.080473.4133.249.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.761.3301.935.8605.147.96813.595.182
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.077.373-391.394-821.789-3.003.260
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.370.145-1.651.828-1.337.827-3.177.934
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.292.7721.260.434516.038174.674
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.683.9571.544.4664.326.17910.591.922
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.683.9571.544.4664.326.17910.591.922
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.683.9571.544.4664.326.17910.591.922
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.268.6614.368.9631.981.3408.725.228
Kıdem Tazminatı2.046.641001.728.010
Finansman Giderleri-846.789-567.830-193.499-1.922.436
Yurtiçi Satışlar126.468.47375.739.32843.109.469177.002.326
Yurtdışı Satışlar460.606236.84177.7011.372.794
Net Yabancı Para Pozisyonu-7.903.784-4.522.538-4.222.102-4.512.638
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-7.903.784-4.522.538-4.222.102-4.512.638
Net YPP (Hedge Dahil)-7.903.784-4.522.538-4.222.102-4.512.638

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 3,1 A/D 34,9 7,9 4,8 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 3,13 0,42 0,38 -4,89 -0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi