SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKS 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
GOLD 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Makina Takım Hisse Senedi | MAKTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,72 3,29 0,57
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,3 115,0 110,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Makina Takım
Kuruluş 25.10.1957
Faal Alanı Metal ve ahşap kesici-delici takım imali ve satışı.
Telefon (0262)7441880
Faks (0262)7441444
Adres Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44 Kadıköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar140,8136,1
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr8,73,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 24,8
PD/DD 4,6
FD/Satışlar 6,4
Yabancı Oranı (%) 0,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,6 / 8,0
Piyasa Değeri 644,0 mnTL
Net Borç 17,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,13 17,52 10,65 -5,57
USD -5,19 12,87 -0,30 -26,92
Göreceli -3,75 11,93 5,23 -5,78

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MAKTKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MAKTKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar181.816.242179.733.020122.476.298130.859.209
Nakit ve Nakit Benzerleri114.551322.549300.644328.551
Finansal Yatırımlar07.96000
Ticari Alacaklar104.936.870111.753.41461.835.79871.251.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.680.52928.479.86126.698.98227.597.723
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar47.649.52338.338.87732.154.25830.675.354
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.434.769830.3591.486.6161.006.429
(Ara Toplam)181.816.242179.733.020122.476.298130.859.209
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar82.256.49683.374.22880.118.48775.608.814
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları18.166.60918.322.27214.153.4199.449.133
Maddi Duran Varlıklar62.591.90263.571.94964.426.63964.626.764
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar763.994808.419797.237799.006
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar733.991671.588741.192733.911
TOPLAM VARLIKLAR264.072.738263.107.248202.594.785206.468.023
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler89.219.10491.418.75737.827.74750.065.904
Finansal Borçlar5.942.2814.613.6303.443.0163.402.283
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar16.593.93215.529.10417.409.90814.106.684
Diğer Borçlar1.373.1052.209.6232.187.3541.502.738
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)58.432.64562.426.1159.435.96626.309.851
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.449.2451.263.2491.234.797652.510
Borç Karşılıkları2.174.1451.507.9502.111.4222.104.146
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.253.7513.869.0862.005.2841.987.692
(Ara Toplam)89.219.10491.418.75737.827.74750.065.904
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler34.082.84035.636.41632.320.21526.507.102
Finansal Borçlar12.099.06913.529.13811.069.5516.439.502
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)62.676100.283137.8880
Uzun vadeli karşılıklar16.783.25215.185.22615.224.96514.033.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.137.8436.821.7695.887.8116.033.614
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar140.770.794136.052.075132.446.823129.895.017
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.770.794136.052.075132.446.823129.895.017
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri162.149162.149162.1490
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183204.183204.183204.183
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-174.094.529-174.094.529-180.591.588-180.591.588
Dönem Net Kar/Zararı8.698.7353.605.2526.497.0594.683.957
Diğer Özsermaye Kalemleri105.800.256106.175.020106.175.020105.598.465
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR264.072.738263.107.248202.594.785206.468.023
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri52.983.90323.419.22785.403.49856.562.438
Satışların Maliyeti (-)-31.026.950-14.163.166-61.088.643-39.404.411
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21.956.9539.256.06124.314.85517.158.027
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.956.9539.256.06124.314.85517.158.027
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.978.059-1.727.839-5.979.535-4.671.867
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.122.983-3.383.955-6.871.359-4.768.940
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri333.30796.742535.731335.532
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.933.607-827.674-4.640.792-3.057.895
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.255.6113.413.3357.358.9004.994.857
Net Faaliyet Kar/Zararı11.855.9114.144.26711.463.9617.717.220
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.505.1611.252.8792.543.8441.613.262
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.760.7724.666.2149.902.7446.608.119
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.318.710-391.996-1.419.018-846.789
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.505.1611.252.8792.543.8441.613.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.442.0624.274.2188.483.7265.761.330
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.743.327-668.966-1.986.667-1.077.373
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.521.264-1.263.249-3.515.553-2.370.145
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)777.937594.2831.528.8861.292.772
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.698.7353.605.2526.497.0594.683.957
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.698.7353.605.2526.497.0594.683.957
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.698.7353.605.2526.497.0594.683.957
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.129.0481.975.3548.534.4607.268.661
Kıdem Tazminatı002.913.6652.046.641
Finansman Giderleri-1.318.710-391.996-1.419.018-846.789
Yurtiçi Satışlar101.785.15746.913.827195.836.119126.468.473
Yurtdışı Satışlar1.194.172392.2961.157.425460.606
Net Yabancı Para Pozisyonu-5.763.360-5.696.313-8.944.124-7.903.784
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5.763.360-5.696.313-8.944.124-7.903.784
Net YPP (Hedge Dahil)-5.763.360-5.696.313-8.944.124-7.903.784
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit1.372.931560.3636.816.2196.105.068
Düzeltme Öncesi Kar8.698.7353.605.2526.497.0594.683.957
Düzeltmeler:8.522.4071.380.45615.883.0299.841.251
Amortisman & İtfa Payları4.129.0481.975.3548.534.4607.268.661
Karşılıklardaki Değişim2.488.859432.9865.728.2072.046.641
Diğer Gelir/ Gider1.904.500-1.027.8841.620.362525.949
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)17.221.1424.985.70822.380.08814.525.208
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-15.299.516-3.878.518-10.836.667-7.839.482
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)1.921.6261.107.19011.543.4216.685.726
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-548.695-546.827-4.727.202-580.658
Sabit Sermaye Yatırımları-533.855-420.558-432.180-32.454
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit2.505.1611.252.8792.543.8441.613.262
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit1.971.306832.3212.111.6641.580.808
Serbest Nakit Akım3.344.2371.392.6848.927.8837.685.876
Finansal Borçlardaki Değişim-3.245.2260-4.988.549-2.665.410
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-285.104-1.370.779-4.039.748-5.092.973
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-3.530.330-1.370.779-9.028.297-7.758.383
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-186.09321.905-100.414-72.507
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-186.09321.905-100.414-72.507
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler300.644300.644401.058401.058
Dönem Sonu Nakit114.551322.549300.644328.551

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MAKTK 3,2 A/D 24,8 6,4 4,6 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MAKTK 3,22 0,57 0,16 -41,47 -1,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi