SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.089 101.849 -0,75
VIOP 127.444 128.618 -0,91
USD/TRY 5,6823 5,6550 0,48
BIST BANKA 145.349 146.650 -0,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.289 12.260 0,24
ALTIN 1.428,25 1.425,30 0,21
BRENT 63,45 62,47 1,57

 İhlas Yayın Holding Hisse Senedi | IHYAY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,52 0,86 0,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 23,3 23,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Yayın Holding
Kuruluş 10.07.2003
Faal Alanı Medya, Yayıncılık, Reklamcılık
Telefon (0212)4542422
Faks (0212)4542427
Adres İhlas Holding Merkez Binası 29 Ekim Cad.No: 23 34197 Yenibosna - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar108,2113,6
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr-5,1-10,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 0,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,5
Piyasa Değeri 112,0 mnTL
Net Borç 4,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,75 5,66 0,00 69,70
USD -2,44 6,03 2,11 58,05
Göreceli -1,01 1,49 -6,99 53,21

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHYAY0,000,00000,000,00 0 A/D
IHYAY0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar144.859.204141.666.252141.134.759141.209.010
Nakit ve Nakit Benzerleri13.263.93716.344.8543.139.8742.159.324
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar100.054.39099.880.441111.862.004114.938.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.229.6232.758.7071.530.5491.330.905
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar17.937.18915.256.12716.733.62612.662.064
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.374.0657.426.1237.868.70610.117.860
(Ara Toplam)144.859.204141.666.252141.134.759141.209.010
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar228.416.062226.481.275213.724.744212.290.408
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.501.7291.269.4831.142.3301.111.458
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller114.317.857114.371.124101.429.160101.429.160
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar34.440.60432.827.62332.169.06332.135.713
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.690.83442.741.35550.736.88551.048.453
Ertelenmiş Vergi Varlığı34.645.29234.514.83427.779.42726.151.356
Diğer Duran Varlıklar819.746756.856467.879414.268
TOPLAM VARLIKLAR373.275.266368.147.527354.859.503353.499.418
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler76.056.79665.076.83372.787.25569.719.841
Finansal Borçlar1.127.2331.204.5272.216.1732.257.308
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.238.99623.067.56425.885.68926.484.947
Diğer Borçlar1.297.4461.235.3631.413.044137.916
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.554.374000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0098.0580
Borç Karşılıkları4.131.8903.307.9082.837.8322.510.742
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32.706.85736.261.47140.336.45938.328.928
(Ara Toplam)76.056.79665.076.83372.787.25569.719.841
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler70.438.62970.954.26452.886.97655.511.078
Finansal Borçlar16.924.28216.932.3582.754.1213.039.168
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)77.393000
Uzun vadeli karşılıklar21.396.00620.326.20918.498.03421.103.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31.255.55331.268.94826.119.54324.602.077
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler785.3952.426.7495.515.2786.765.848
Özkaynaklar226.779.841232.116.430229.185.272228.268.499
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar108.168.650113.551.222125.570.485124.815.475
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.528.2656.528.2656.604.0426.604.143
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-78.743.039-68.783.288-71.733.598-71.706.058
Dönem Net Kar/Zararı-5.056.966-9.959.751-8.872.934-7.779.440
Diğer Özsermaye Kalemleri-14.559.610-14.234.004-427.025-2.303.170
Azınlık Payları118.611.191118.565.208103.614.787103.453.024
TOPLAM KAYNAKLAR373.275.266368.147.527354.859.503353.499.418
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri52.257.937214.168.090156.563.297102.140.344
Satışların Maliyeti (-)-47.236.524-184.024.954-132.350.479-87.132.763
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.021.41330.143.13624.212.81815.007.581
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.021.41330.143.13624.212.81815.007.581
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.112.750-12.938.815-9.485.308-6.106.551
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.340.422-34.979.252-25.317.153-19.884.537
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.300.57416.056.52813.849.4798.504.182
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.874.238-18.578.383-12.741.277-6.629.591
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-5.005.423-20.296.786-9.481.441-9.108.916
Net Faaliyet Kar/Zararı-6.431.759-17.774.931-10.589.643-10.983.507
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28.46116.188.79489.65386.742
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-34.287-10.480.948-339.564-19.568
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-5.011.249-14.588.94000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler794.7223.678.7771.995.706730.095
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-799.357-4.143.346-3.495.522-1.586.499
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-5.8265.707.846-249.91167.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.015.884-15.053.509-11.231.168-9.898.146
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)50.9412.829.214234.417272.766
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-148.9540
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)50.9412.829.214383.371272.766
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.964.943-12.224.295-10.996.751-9.625.380
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.964.943-12.224.295-10.996.751-9.625.380
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları92.023-2.264.544-2.123.817-1.845.940
Ana Ortaklık Payları-5.056.966-9.959.751-8.872.934-7.779.440
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.269.7104.862.8803.696.3092.782.758
Kıdem Tazminatı1.222.3433.611.3683.430.6772.877.378
Finansman Giderleri-799.357-4.143.346-3.495.522-1.586.499
Yurtiçi Satışlar47.526.289210.501.995157.300.129100.232.791
Yurtdışı Satışlar6.634.79022.318.57416.017.4308.469.935
Net Yabancı Para Pozisyonu-17.857.928-10.463.851-11.936.047-11.356.782
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-18.761.2312.236.948-13.153.135-12.150.467
Net YPP (Hedge Dahil)-17.857.928144.154-11.936.047-11.356.782
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHYAY 0,6 A/D A/D 0,5 1,0 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHYAY 0,56 0,15 0,14 -0,40 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi