SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKS 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
GOLD 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

İhlas Yayın Holding Hisse Senedi | IHYAY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,74 0,89 0,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 28,3 27,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Yayın Holding
Kuruluş 10.07.2003
Faal Alanı Medya, Yayıncılık, Reklamcılık
Telefon (0212)4542422
Faks (0212)4542427
Adres İhlas Holding Merkez Binası 29 Ekim Cad.No: 23 34197 Yenibosna - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar369,7370,6
Ödenmiş Sermaye450,0450,0
Net Kâr13,24,5

Cari Değerler

F/K 12,4
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,86
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 2,6
Piyasa Değeri 378,0 mnTL
Net Borç -456,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,62 9,09 3,70 -26,32
USD -8,57 4,77 -6,56 -42,98
Göreceli -7,18 3,91 -1,38 -26,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHYAYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IHYAYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar851.339.984398.765.587389.846.813392.839.129
Nakit ve Nakit Benzerleri497.672.592171.986.841158.473.469184.092.607
Finansal Yatırımlar10.591.573835.714807.2660
Ticari Alacaklar169.210.178142.111.902122.420.720130.220.073
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar67.737.50612.332.69051.434.55215.620.518
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar30.734.36731.303.45528.011.00626.791.970
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar75.393.76840.194.98528.699.80036.113.961
(Ara Toplam)851.339.984398.765.587389.846.813392.839.129
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar272.653.203252.459.864245.617.123236.334.910
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.584.4671.628.6812.229.8062.555.537
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18.570.081000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller100.584.038100.584.03899.910.62693.947.703
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları19.322.15020.804.96121.156.73023.935.710
Maddi Duran Varlıklar46.914.00545.041.44541.396.99236.228.025
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.874.98441.628.62741.589.31446.451.359
Ertelenmiş Vergi Varlığı43.323.53642.235.85938.668.43733.000.259
Diğer Duran Varlıklar479.942536.253665.218216.317
TOPLAM VARLIKLAR1.123.993.187651.225.451635.463.936629.174.039
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler62.807.06265.422.34051.991.05572.481.890
Finansal Borçlar10.144.2879.937.9899.159.8799.095.704
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar23.868.77425.602.05517.126.30327.241.226
Diğer Borçlar228.160237.885288.730366.264
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.331.5655.430.5283.814.09912.123.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.113.0231.142.6733.387.099302.312
Borç Karşılıkları11.011.90411.420.9769.136.5638.638.622
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.109.34911.650.2349.078.38214.714.712
(Ara Toplam)62.807.06265.422.34051.991.05572.481.890
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler98.271.08098.939.678100.689.827101.623.158
Finansal Borçlar41.762.20244.276.66745.807.11748.889.635
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)20.6009.50004.449
Uzun vadeli karşılıklar28.344.42626.684.95326.764.96124.723.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28.143.85227.968.55827.998.71527.862.296
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00119.034143.488
Özkaynaklar962.915.045486.863.433482.783.054455.068.991
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar369.654.369370.594.693365.072.223341.607.606
Ödenmiş Sermaye450.000.000450.000.000450.000.000450.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri783.627783.0540783.054
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.387.3897.434.5786.849.6626.104.606
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-88.720.219-77.604.422-83.466.723-81.716.549
Dönem Net Kar/Zararı13.179.3844.526.7776.447.217-10.844.236
Diğer Özsermaye Kalemleri-12.975.812-14.545.294-14.757.933-22.719.269
Azınlık Payları593.260.676116.268.740117.710.831113.461.385
TOPLAM KAYNAKLAR1.123.993.187651.225.451635.463.936629.174.039
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri139.198.18963.893.851252.468.153175.649.029
Satışların Maliyeti (-)-116.571.291-54.637.714-199.178.870-149.999.096
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.626.8989.256.13753.289.28325.649.933
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.626.8989.256.13753.289.28325.649.933
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.150.884-2.883.767-9.297.450-6.890.942
Genel Yönetim Giderleri (-)-19.968.721-9.622.088-43.576.675-29.604.264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.818.6707.036.16317.253.9788.855.029
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.012.129-6.413.781-19.549.054-11.979.860
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.686.166-2.627.336-1.879.918-13.970.104
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.492.707-3.249.718415.158-10.845.273
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.520.100480.1368.204.000160.519
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-15.405.609-12.532.924
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar570.501000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı404.435-2.147.200-9.081.527-26.342.509
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler16.087.1165.135.3259.717.7645.781.940
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.244.481-2.469.066-13.116.520-8.712.185
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.520.100480.136-7.201.609-12.372.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.247.070519.059-12.480.283-29.272.754
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-13.2822.676.1878.128.7906.202.339
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.628.516-1.142.673-4.123.206-720.473
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.615.2343.818.86012.251.9966.922.812
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.233.7883.195.246-4.351.493-23.070.415
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.233.7883.195.246-4.351.493-23.070.415
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.945.596-1.331.531-10.798.710-12.226.179
Ana Ortaklık Payları13.179.3844.526.7776.447.217-10.844.236
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.561.8392.723.6359.854.2957.764.442
Kıdem Tazminatı2.635.1781.302.1904.483.3563.307.527
Finansman Giderleri-5.244.481-2.469.066-13.116.520-8.712.185
Yurtiçi Satışlar125.055.81158.977.374227.426.126163.995.221
Yurtdışı Satışlar17.828.9976.663.17834.424.38318.044.270
Net Yabancı Para Pozisyonu4.969.391-2.128.519-4.512.047-13.182.666
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu633.499-2.128.519-4.616.733-13.602.959
Net YPP (Hedge Dahil)4.969.391-2.128.519-4.512.047-13.182.666
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-109.762.20418.643.062-116.452.136-83.953.636
Düzeltme Öncesi Kar11.233.7883.195.246-4.351.493-23.070.415
Düzeltmeler:-1.840.0941.166.78515.605.73514.326.479
Amortisman & İtfa Payları5.561.8392.723.6359.854.2957.764.442
Karşılıklardaki Değişim4.807.2173.883.3017.735.7015.483.805
Diğer Gelir/ Gider-12.209.150-5.440.151-1.984.2611.078.232
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)9.393.6944.362.03111.254.242-8.743.936
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-113.427.26918.240.614-124.263.104-72.984.974
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-104.033.57522.602.645-113.008.862-81.728.910
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-5.728.629-3.959.583-3.443.274-2.224.726
Sabit Sermaye Yatırımları-7.151.847-4.623.765-9.393.470-6.714.019
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-18.667.294-667.29410.166.9860
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-25.819.141-5.291.059773.516-6.714.019
Serbest Nakit Akım-135.581.34513.352.003-115.678.620-90.667.655
Finansal Borçlardaki Değişim-1.432.140-670.46214.793.37215.547.675
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı468.477.5230250.965.054250.965.054
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit7.480.636803.994-6.562.591-6.487.035
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit474.526.019133.532259.195.835260.025.694
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış338.944.67413.485.535143.517.215169.358.039
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim338.944.67413.485.535143.517.215169.358.039
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler158.473.469158.473.46914.721.34114.721.341
Dönem Sonu Nakit497.418.143171.959.004158.238.556184.079.380

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHYAY 0,8 12,4 A/D A/D 1,0 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHYAY 0,84 4,86 5,12 25,66 0,30
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi