SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1214 8,1495 -0,34
BIST BANKS 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
GOLD 1.745,72 1.732,88 0,74
BRENT 63,85 63,28 0,90

İhlas Yayın Holding Hisse Senedi | IHYAY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,75 1,17 0,42
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,1 69,8 66,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Yayın Holding
Kuruluş 10.07.2003
Faal Alanı Medya, Yayıncılık, Reklamcılık
Telefon (0212)4542422
Faks (0212)4542427
Adres İhlas Holding Merkez Binası 29 Ekim Cad.No: 23 34197 Yenibosna - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar365,1341,6
Ödenmiş Sermaye450,0450,0
Net Kâr6,4-10,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 22,7
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 6,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,5 / 6,8
Piyasa Değeri 337,5 mnTL
Net Borç -104,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,60 -12,79 -24,24 -34,21
USD -2,24 -12,69 -29,54 -40,02
Göreceli -2,78 -10,12 -14,41 -29,52

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHYAYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IHYAYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar389.846.813392.839.129154.861.085152.136.789
Nakit ve Nakit Benzerleri158.473.469184.092.60718.706.93210.904.442
Finansal Yatırımlar807.2660021.200.000
Ticari Alacaklar122.420.720130.220.07391.870.72985.813.645
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar51.434.55215.620.5181.900.4742.568.345
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar28.011.00626.791.97028.464.98322.603.842
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar28.699.80036.113.96113.917.9679.046.515
(Ara Toplam)389.846.813392.839.129154.861.085152.136.789
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar245.617.123236.334.910235.411.561231.095.547
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.229.8062.555.5371.671.6511.768.051
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller99.910.62693.947.70393.947.70393.947.703
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları21.156.73023.935.71025.253.25522.686.856
Maddi Duran Varlıklar41.396.99236.228.02535.893.30935.703.730
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.589.31446.451.35946.392.81146.504.600
Ertelenmiş Vergi Varlığı38.668.43733.000.25931.953.69530.196.322
Diğer Duran Varlıklar665.218216.317299.137288.285
TOPLAM VARLIKLAR635.463.936629.174.039390.272.646383.232.336
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler51.991.05572.481.89080.253.20590.145.517
Finansal Borçlar9.159.8799.095.7048.455.0759.693.864
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.126.30327.241.22637.463.91744.216.269
Diğer Borçlar288.730366.264385.812421.323
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.814.09912.123.05012.476.39610.425.818
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.387.099302.312412.8260
Borç Karşılıkları9.136.5638.638.6228.068.0267.267.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.078.38214.714.71212.991.15318.120.744
(Ara Toplam)51.991.05572.481.89080.253.20590.145.517
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler100.689.827101.623.158103.567.91886.560.012
Finansal Borçlar45.807.11748.889.63550.969.49632.739.717
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)04.4496.673350
Uzun vadeli karşılıklar26.764.96124.723.29024.454.79424.124.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27.998.71527.862.29627.882.82629.491.810
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler119.034143.488254.129203.279
Özkaynaklar482.783.054455.068.991206.451.523206.526.807
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar365.072.223341.607.60690.723.63387.880.916
Ödenmiş Sermaye450.000.000450.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0783.05400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.849.6626.104.6066.540.1676.540.167
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-83.466.723-81.716.549-82.153.144-82.153.144
Dönem Net Kar/Zararı6.447.217-10.844.236-10.791.710-13.355.430
Diğer Özsermaye Kalemleri-14.757.933-22.719.269-22.871.680-23.150.677
Azınlık Payları117.710.831113.461.385115.727.890118.645.891
TOPLAM KAYNAKLAR635.463.936629.174.039390.272.646383.232.336
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri252.468.153175.649.029104.678.40158.429.996
Satışların Maliyeti (-)-199.178.870-149.999.096-88.808.094-53.553.255
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)53.289.28325.649.93315.870.3074.876.741
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)53.289.28325.649.93315.870.3074.876.741
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.297.450-6.890.942-6.867.257-2.464.343
Genel Yönetim Giderleri (-)-43.576.675-29.604.264-21.507.006-13.137.788
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.253.9788.855.0296.565.5452.158.986
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-19.549.054-11.979.860-5.198.617-2.052.078
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.879.918-13.970.104-11.137.028-10.618.482
Net Faaliyet Kar/Zararı415.158-10.845.273-12.503.956-10.725.390
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.204.000160.51949.69648.718
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-15.405.609-12.532.924-12.497.254-10.132.554
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-9.081.527-26.342.509-23.584.586-20.702.318
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.717.7645.781.9402.630.0401.043.616
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.116.520-8.712.185-4.746.088-2.433.583
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-7.201.609-12.372.405-12.447.558-10.083.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.480.283-29.272.754-25.700.634-22.092.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)8.128.7906.202.3395.345.4832.280.437
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.123.206-720.473-418.3160
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)12.251.9966.922.8125.763.7992.280.437
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.351.493-23.070.415-20.355.151-19.811.848
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.351.493-23.070.415-20.355.151-19.811.848
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-10.798.710-12.226.179-9.563.441-6.456.418
Ana Ortaklık Payları6.447.217-10.844.236-10.791.710-13.355.430
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri9.854.2957.764.4425.132.2222.603.277
Kıdem Tazminatı4.483.3563.307.5272.249.2491.133.196
Finansman Giderleri-13.116.520-8.712.185-4.746.088-2.433.583
Yurtiçi Satışlar227.426.126163.995.22195.876.98953.081.517
Yurtdışı Satışlar34.424.38318.044.27012.384.4397.206.652
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.512.047-13.182.666-10.625.575-18.218.211
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.616.733-13.602.959-10.940.196-18.531.329
Net YPP (Hedge Dahil)-4.512.047-13.182.666-10.625.575-18.218.211

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHYAY 0,8 A/D 22,7 0,9 0,9 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHYAY 0,75 6,35 6,28 -7,26 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi