SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.565 1.565 0,00
VIOP 1.690 1.690 0,00
USD/TRY 7,4612 7,4647 -0,05
BIST BANKS 1.566 1.566 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.815 13.848 -0,24
GOLD 1.849,01 1.840,26 0,48
BRENT 56,30 55,90 0,72

İhlas Yayın Holding Hisse Senedi | IHYAY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,12 1,38 0,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 14,0 138,7 124,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Yayın Holding
Kuruluş 10.07.2003
Faal Alanı Medya, Yayıncılık, Reklamcılık
Telefon (0212)4542422
Faks (0212)4542427
Adres İhlas Holding Merkez Binası 29 Ekim Cad.No: 23 34197 Yenibosna - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar341,690,7
Ödenmiş Sermaye450,0200,0
Net Kâr-10,8-10,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 6,87
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,6 / 7,5
Piyasa Değeri 522,0 mnTL
Net Borç -126,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,85 -1,69 -0,85 1,75
USD -0,18 -1,56 2,34 1,34
Göreceli -1,37 -2,66 -10,78 -3,99

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHYAY0,000,00000,000,00 0 A/D
IHYAY0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar392.839.129154.861.085152.136.789164.751.176
Nakit ve Nakit Benzerleri184.092.60718.706.93210.904.44214.721.341
Finansal Yatırımlar0021.200.00031.300.000
Ticari Alacaklar130.220.07391.870.72985.813.64588.892.294
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.620.5181.900.4742.568.3451.465.009
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar26.791.97028.464.98322.603.84223.288.481
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar36.113.96113.917.9679.046.5155.084.051
(Ara Toplam)392.839.129154.861.085152.136.789164.751.176
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar236.334.910235.411.561231.095.547222.958.971
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.555.5371.671.6511.768.0511.558.719
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller93.947.70393.947.70393.947.70393.947.703
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları23.935.71025.253.25522.686.85618.026.310
Maddi Duran Varlıklar36.228.02535.893.30935.703.73035.392.455
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.451.35946.392.81146.504.60044.424.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı33.000.25931.953.69530.196.32229.305.805
Diğer Duran Varlıklar216.317299.137288.285303.312
TOPLAM VARLIKLAR629.174.039390.272.646383.232.336387.710.147
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler72.481.89080.253.20590.145.51777.036.775
Finansal Borçlar9.095.7048.455.0759.693.8646.392.732
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar27.241.22637.463.91744.216.26932.665.889
Diğer Borçlar366.264385.812421.323380.591
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.123.05012.476.39610.425.8188.110.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü302.312412.8260463.787
Borç Karşılıkları8.638.6228.068.0267.267.4996.462.344
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.714.71212.991.15318.120.74422.560.516
(Ara Toplam)72.481.89080.253.20590.145.51777.036.775
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler101.623.158103.567.91886.560.01284.328.973
Finansal Borçlar48.889.63550.969.49632.739.71729.264.736
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)4.4496.6733500
Uzun vadeli karşılıklar24.723.29024.454.79424.124.85623.795.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27.862.29627.882.82629.491.81030.883.166
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler143.488254.129203.279385.086
Özkaynaklar455.068.991206.451.523206.526.807226.344.399
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar341.607.60690.723.63387.880.916101.330.627
Ödenmiş Sermaye450.000.000200.000.000200.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri783.054000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.104.6066.540.1676.540.1676.540.167
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-81.716.549-82.153.144-82.153.144-83.521.231
Dönem Net Kar/Zararı-10.844.236-10.791.710-13.355.4301.368.087
Diğer Özsermaye Kalemleri-22.719.269-22.871.680-23.150.677-23.056.396
Azınlık Payları113.461.385115.727.890118.645.891125.013.772
TOPLAM KAYNAKLAR629.174.039390.272.646383.232.336387.710.147
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri175.649.029104.678.40158.429.996236.569.760
Satışların Maliyeti (-)-149.999.096-88.808.094-53.553.255-202.081.435
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.649.93315.870.3074.876.74134.488.325
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.649.93315.870.3074.876.74134.488.325
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.890.942-6.867.257-2.464.343-10.263.039
Genel Yönetim Giderleri (-)-29.604.264-21.507.006-13.137.788-34.835.841
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.855.0296.565.5452.158.98636.646.005
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.979.860-5.198.617-2.052.078-10.145.511
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-13.970.104-11.137.028-10.618.48215.889.939
Net Faaliyet Kar/Zararı-10.845.273-12.503.956-10.725.390-10.610.555
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler160.51949.69648.71815.114.745
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-12.532.924-12.497.254-10.132.554-2.683.716
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-26.342.509-23.584.586-20.702.31828.320.968
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.781.9402.630.0401.043.6163.025.816
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.712.185-4.746.088-2.433.583-15.830.803
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-12.372.405-12.447.558-10.083.83612.431.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-29.272.754-25.700.634-22.092.28515.515.981
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)6.202.3395.345.4832.280.437-4.324.120
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-720.473-418.3160-501.805
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.922.8125.763.7992.280.437-3.822.315
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-23.070.415-20.355.151-19.811.84811.191.861
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-23.070.415-20.355.151-19.811.84811.191.861
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-12.226.179-9.563.441-6.456.4189.823.774
Ana Ortaklık Payları-10.844.236-10.791.710-13.355.4301.368.087
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.764.4425.132.2222.603.2778.619.609
Kıdem Tazminatı3.307.5272.249.2491.133.1965.172.907
Finansman Giderleri-8.712.185-4.746.088-2.433.583-15.830.803
Yurtiçi Satışlar163.995.22195.876.98953.081.517213.075.771
Yurtdışı Satışlar18.044.27012.384.4397.206.65231.335.666
Net Yabancı Para Pozisyonu-13.182.666-10.625.575-18.218.211-12.027.477
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-13.602.959-10.940.196-18.531.329-12.616.801
Net YPP (Hedge Dahil)-13.182.666-10.625.575-18.218.211-12.027.477

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHYAY 1,2 A/D A/D 1,6 1,5 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHYAY 1,16 6,87 6,83 -4,57 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi