SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3523 8,3479 0,05
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,28 73,09 0,26

İhlas Yayın Holding Hisse Senedi | IHYAY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,66 0,77 0,11
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 29,7 29,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Yayın Holding
Kuruluş 10.07.2003
Faal Alanı Medya, Yayıncılık, Reklamcılık
Telefon (0212)4542422
Faks (0212)4542427
Adres İhlas Holding Merkez Binası 29 Ekim Cad.No: 23 34197 Yenibosna - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar370,6365,1
Ödenmiş Sermaye450,0450,0
Net Kâr4,56,4

Cari Değerler

F/K 14,1
FD/FAVÖK 12,5
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 5,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 5,0
Piyasa Değeri 342,0 mnTL
Net Borç -118,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,33 2,70 11,76 -33,33
USD 1,70 5,02 15,75 -41,03
Göreceli 0,85 -1,01 9,92 -29,66

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHYAYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IHYAYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar398.765.587389.846.813392.839.129154.861.085
Nakit ve Nakit Benzerleri171.986.841158.473.469184.092.60718.706.932
Finansal Yatırımlar835.714807.26600
Ticari Alacaklar142.111.902122.420.720130.220.07391.870.729
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.332.69051.434.55215.620.5181.900.474
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar31.303.45528.011.00626.791.97028.464.983
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar40.194.98528.699.80036.113.96113.917.967
(Ara Toplam)398.765.587389.846.813392.839.129154.861.085
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar252.459.864245.617.123236.334.910235.411.561
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.628.6812.229.8062.555.5371.671.651
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller100.584.03899.910.62693.947.70393.947.703
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları20.804.96121.156.73023.935.71025.253.255
Maddi Duran Varlıklar45.041.44541.396.99236.228.02535.893.309
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.628.62741.589.31446.451.35946.392.811
Ertelenmiş Vergi Varlığı42.235.85938.668.43733.000.25931.953.695
Diğer Duran Varlıklar536.253665.218216.317299.137
TOPLAM VARLIKLAR651.225.451635.463.936629.174.039390.272.646
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler65.422.34051.991.05572.481.89080.253.205
Finansal Borçlar9.937.9899.159.8799.095.7048.455.075
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar25.602.05517.126.30327.241.22637.463.917
Diğer Borçlar237.885288.730366.264385.812
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.430.5283.814.09912.123.05012.476.396
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.142.6733.387.099302.312412.826
Borç Karşılıkları11.420.9769.136.5638.638.6228.068.026
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.650.2349.078.38214.714.71212.991.153
(Ara Toplam)65.422.34051.991.05572.481.89080.253.205
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler98.939.678100.689.827101.623.158103.567.918
Finansal Borçlar44.276.66745.807.11748.889.63550.969.496
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)9.50004.4496.673
Uzun vadeli karşılıklar26.684.95326.764.96124.723.29024.454.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27.968.55827.998.71527.862.29627.882.826
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0119.034143.488254.129
Özkaynaklar486.863.433482.783.054455.068.991206.451.523
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar370.594.693365.072.223341.607.60690.723.633
Ödenmiş Sermaye450.000.000450.000.000450.000.000200.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri783.0540783.0540
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.434.5786.849.6626.104.6066.540.167
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-77.604.422-83.466.723-81.716.549-82.153.144
Dönem Net Kar/Zararı4.526.7776.447.217-10.844.236-10.791.710
Diğer Özsermaye Kalemleri-14.545.294-14.757.933-22.719.269-22.871.680
Azınlık Payları116.268.740117.710.831113.461.385115.727.890
TOPLAM KAYNAKLAR651.225.451635.463.936629.174.039390.272.646
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri63.893.851252.468.153175.649.029104.678.401
Satışların Maliyeti (-)-54.637.714-199.178.870-149.999.096-88.808.094
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.256.13753.289.28325.649.93315.870.307
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.256.13753.289.28325.649.93315.870.307
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.883.767-9.297.450-6.890.942-6.867.257
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.622.088-43.576.675-29.604.264-21.507.006
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.036.16317.253.9788.855.0296.565.545
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.413.781-19.549.054-11.979.860-5.198.617
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.627.336-1.879.918-13.970.104-11.137.028
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.249.718415.158-10.845.273-12.503.956
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler480.1368.204.000160.51949.696
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-15.405.609-12.532.924-12.497.254
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.147.200-9.081.527-26.342.509-23.584.586
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.135.3259.717.7645.781.9402.630.040
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.469.066-13.116.520-8.712.185-4.746.088
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler480.136-7.201.609-12.372.405-12.447.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)519.059-12.480.283-29.272.754-25.700.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.676.1878.128.7906.202.3395.345.483
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.142.673-4.123.206-720.473-418.316
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.818.86012.251.9966.922.8125.763.799
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.195.246-4.351.493-23.070.415-20.355.151
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.195.246-4.351.493-23.070.415-20.355.151
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.331.531-10.798.710-12.226.179-9.563.441
Ana Ortaklık Payları4.526.7776.447.217-10.844.236-10.791.710
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.723.6359.854.2957.764.4425.132.222
Kıdem Tazminatı1.302.1904.483.3563.307.5272.249.249
Finansman Giderleri-2.469.066-13.116.520-8.712.185-4.746.088
Yurtiçi Satışlar58.977.374227.426.126163.995.22195.876.989
Yurtdışı Satışlar6.663.17834.424.38318.044.27012.384.439
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.128.519-4.512.047-13.182.666-10.625.575
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.128.519-4.616.733-13.602.959-10.940.196
Net YPP (Hedge Dahil)-2.128.519-4.512.047-13.182.666-10.625.575

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHYAY 0,8 14,1 12,5 0,9 0,9 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHYAY 0,76 5,16 5,31 14,17 0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi