SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.806 95.421 -0,64
VIOP 118.599 119.469 -0,73
USD/TRY 5,7745 5,7939 -0,33
BIST BANKA 132.844 134.120 -0,95
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.408,78 1.423,61 -1,04
BRENT 65,79 64,28 2,35

 İhlas Gazetecilik Hisse Senedi | IHGZT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,68 2,36 1,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 41,9 41,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Gazetecilik
Kuruluş 15.08.2000
Faal Alanı Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni ekte sunulan Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.
Telefon (0212)4543000
Faks (0212)4543455
Adres 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna,Bahçelievler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar252,8252,8
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr0,1-6,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 3,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 1,0
Piyasa Değeri 210,0 mnTL
Net Borç 6,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,57 -1,69 -7,41 186,89
USD -1,43 -0,85 -2,94 161,67
Göreceli -0,82 -2,93 -16,48 174,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHGZT0,000,00000,000,00 0 A/D
IHGZT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar109.331.143108.294.888103.643.481104.820.409
Nakit ve Nakit Benzerleri10.547.07511.228.953473.161637.897
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar75.254.03976.728.81380.930.94886.625.915
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar529.448554.044677.960489.146
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar17.937.18915.256.12716.733.62612.662.064
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.063.3924.526.9514.827.7864.405.387
(Ara Toplam)109.331.143108.294.888103.643.481104.820.409
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar202.938.953201.109.852195.398.228194.667.355
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar655.985438.827405.504405.504
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21.985.96022.331.42322.321.28621.990.937
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller120.985.808121.039.074107.477.081107.477.081
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar16.644.57214.722.60514.657.62214.285.343
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.518.60342.541.77250.506.61450.500.320
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar148.02536.15130.1218.170
TOPLAM VARLIKLAR312.270.096309.404.740299.041.709299.487.764
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.951.09124.913.25328.879.85724.323.815
Finansal Borçlar415.910540.413673.461525.845
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.240.8489.143.28811.427.5469.153.117
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.402.1451.156.35000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.393.5001.142.354919.609838.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.498.68812.930.84815.859.24113.805.938
(Ara Toplam)27.951.09124.913.25328.879.85724.323.815
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.500.89531.732.22118.075.00721.015.501
Finansal Borçlar16.474.17216.332.0252.751.8942.935.781
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar12.939.84012.719.29012.575.24113.432.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.051.1891.950.092999.2162.002.980
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler35.694730.8141.748.6562.644.712
Özkaynaklar252.818.110252.759.266252.086.845254.148.448
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar252.818.110252.759.266252.086.845254.148.448
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler957.185957.185957.185957.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları83.333.81189.293.77489.293.77489.293.774
Dönem Net Kar/Zararı147.886-5.959.963-7.051.607-4.256.061
Diğer Özsermaye Kalemleri48.379.22848.468.27048.887.49348.153.550
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR312.270.096309.404.740299.041.709299.487.764
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri33.052.556133.348.81497.021.63663.413.795
Satışların Maliyeti (-)-30.171.377-124.278.198-88.708.534-58.394.217
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.881.1799.070.6168.313.1025.019.578
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.881.1799.070.6168.313.1025.019.578
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.647.949-9.182.422-6.197.428-3.597.098
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.359.777-12.929.308-9.329.746-6.848.691
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.971.6876.673.1296.912.9934.719.600
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-396.473-6.176.413-5.325.911-1.391.708
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)448.667-12.544.398-5.626.990-2.098.319
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.126.547-13.041.114-7.214.072-5.426.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.30716.403.12789.65386.742
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-34.287-10.131.286-19.568-19.568
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-276.75662.675-416.333-746.682
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı152.931-6.209.88200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler548.0501.845.721224.55185.581
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-446.914-1.853.380-1.798.832-872.476
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-18.9806.271.84170.08567.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)254.067-6.217.541-7.547.519-3.564.722
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-106.181257.578495.912-691.339
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-106.181257.578495.912-691.339
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI147.886-5.959.963-7.051.607-4.256.061
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)147.886-5.959.963-7.051.607-4.256.061
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları147.886-5.959.963-7.051.607-4.256.061
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri583.9511.977.1171.423.2301.204.424
Kıdem Tazminatı984.9202.314.5841.740.1611.478.689
Finansman Giderleri-446.914-1.853.380-1.798.832-872.476
Yurtiçi Satışlar33.886.924137.456.725100.241.52266.788.616
Yurtdışı Satışlar918.5093.338.2742.539.9161.486.223
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.751.1121.587.829-5.693-133.508
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.590.241737.4386.009-132.554
Net YPP (Hedge Dahil)-1.751.1121.587.829-5.693-133.508
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHGZT 1,8 A/D A/D 1,6 0,8 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHGZT 1,75 3,59 3,59 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi