SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9169 5,8838 0,56
BIST BANKS 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
GOLD 1.492,32 1.488,71 0,24
BRENT 59,11 60,51 -2,31

 İhlas Gazetecilik Hisse Senedi | IHGZT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,83 2,5 0,67
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,8 1,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Gazetecilik
Kuruluş 15.08.2000
Faal Alanı Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni ekte sunulan Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.
Telefon (0212)4543000
Faks (0212)4543455
Adres 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna,Bahçelievler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar249,3252,8
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr-1,80,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 2,2
Yabancı Oranı (%) 3,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,7
Piyasa Değeri 278,4 mnTL
Net Borç 26,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,31 -7,20 0,87 280,33
USD 0,11 -10,03 -3,22 239,85
Göreceli 6,75 1,70 10,63 269,36

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHGZT0,000,00000,000,00 0 A/D
IHGZT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar105.006.760109.331.143108.294.888103.643.481
Nakit ve Nakit Benzerleri1.434.65910.547.07511.228.953473.161
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar80.727.31175.254.03976.728.81380.930.948
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar537.222529.448554.044677.960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar17.041.69017.937.18915.256.12716.733.626
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.265.8785.063.3924.526.9514.827.786
(Ara Toplam)105.006.760109.331.143108.294.888103.643.481
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar211.460.578202.938.953201.109.852195.398.228
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar629.933655.985438.827405.504
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21.145.26121.985.96022.331.42322.321.286
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller121.263.028120.985.808121.039.074107.477.081
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları9.280.975000
Maddi Duran Varlıklar16.487.85716.644.57214.722.60514.657.622
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.495.43342.518.60342.541.77250.506.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar158.091148.02536.15130.121
TOPLAM VARLIKLAR316.467.338312.270.096309.404.740299.041.709
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler26.124.52527.951.09124.913.25328.879.857
Finansal Borçlar1.570.016415.910540.413673.461
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.615.92811.240.8489.143.28811.427.546
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.150.9741.402.1451.156.3500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.508.1351.393.5001.142.354919.609
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.279.47213.498.68812.930.84815.859.241
(Ara Toplam)26.124.52527.951.09124.913.25328.879.857
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler40.995.19231.500.89531.732.22118.075.007
Finansal Borçlar26.426.15516.474.17216.332.0252.751.894
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar12.247.78412.939.84012.719.29012.575.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.287.6032.051.1891.950.092999.216
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33.65035.694730.8141.748.656
Özkaynaklar249.347.621252.818.110252.759.266252.086.845
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar249.347.621252.818.110252.759.266252.086.845
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler957.185957.185957.185957.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları81.174.66083.333.81189.293.77489.293.774
Dönem Net Kar/Zararı-1.821.754147.886-5.959.963-7.051.607
Diğer Özsermaye Kalemleri49.037.53048.379.22848.468.27048.887.493
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR316.467.338312.270.096309.404.740299.041.709
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri71.308.00433.052.556133.348.81497.021.636
Satışların Maliyeti (-)-63.496.325-30.171.377-124.278.198-88.708.534
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.811.6792.881.1799.070.6168.313.102
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.811.6792.881.1799.070.6168.313.102
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.171.786-1.647.949-9.182.422-6.197.428
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.143.240-3.359.777-12.929.308-9.329.746
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.809.2062.971.6876.673.1296.912.993
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-825.579-396.473-6.176.413-5.325.911
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.480.280448.667-12.544.398-5.626.990
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.503.347-2.126.547-13.041.114-7.214.072
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.04515.30716.403.12789.653
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-34.287-34.287-10.131.286-19.568
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-706.095-276.75662.675-416.333
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.756.943152.931-6.209.8820
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler941.580548.0501.845.721224.551
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.621.727-446.914-1.853.380-1.798.832
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-17.242-18.9806.271.84170.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.923.204254.067-6.217.541-7.547.519
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)101.450-106.181257.578495.912
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)101.450-106.181257.578495.912
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.821.754147.886-5.959.963-7.051.607
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.821.754147.886-5.959.963-7.051.607
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.821.754147.886-5.959.963-7.051.607
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.312.995583.9511.977.1171.423.230
Kıdem Tazminatı1.845.938984.9202.314.5841.740.161
Finansman Giderleri-4.621.727-446.914-1.853.380-1.798.832
Yurtiçi Satışlar72.869.82133.886.924137.456.725100.241.522
Yurtdışı Satışlar2.277.467918.5093.338.2742.539.916
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.575.907-1.751.1121.587.829-5.693
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.754.813-2.590.241737.4386.009
Net YPP (Hedge Dahil)-3.575.907-1.751.1121.587.829-5.693
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHGZT 2,3 A/D A/D 2,2 1,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHGZT 2,32 3,59 3,59 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi