SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7428 6,7342 0,13
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.619,22 1.618,28 0,06
BRENT 31,79 34,83 -8,73

 İhlas Gazetecilik Hisse Senedi | IHGZT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,5 5,98 2,48
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,5 1,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Gazetecilik
Kuruluş 15.08.2000
Faal Alanı Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni ekte sunulan Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.
Telefon (0212)4543000
Faks (0212)4543455
Adres 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna,Bahçelievler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar271,7252,1
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr20,31,3

Cari Değerler

F/K 26,7
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 3,5
Yabancı Oranı (%) 3,76
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,4
Piyasa Değeri 540,0 mnTL
Net Borç -20,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,09 8,43 8,70 -33,92
USD -9,36 4,38 -1,04 -41,32
Göreceli -9,14 6,70 34,48 -15,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHGZT0,000,00000,000,00 0 A/D
IHGZT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar136.301.356111.597.785105.006.760109.331.143
Nakit ve Nakit Benzerleri7.699.6861.318.8651.434.65910.547.075
Finansal Yatırımlar31.300.000000
Ticari Alacaklar59.985.54879.243.43380.727.31175.254.039
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.141.701533.862537.222529.448
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar23.288.48123.006.37217.041.69017.937.189
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.885.9407.495.2535.265.8785.063.392
(Ara Toplam)136.301.356111.597.785105.006.760109.331.143
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar193.281.731210.874.461211.460.578202.938.953
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar644.455644.455629.933655.985
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21.526.26721.230.79821.145.26121.985.960
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller101.279.797121.263.028121.263.028120.985.808
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.941.8048.721.6069.280.9750
Maddi Duran Varlıklar17.769.65616.232.36516.487.85716.644.572
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.008.71942.612.77642.495.43342.518.603
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar111.033169.433158.091148.025
TOPLAM VARLIKLAR329.583.087322.472.246316.467.338312.270.096
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.046.01529.596.32526.124.52527.951.091
Finansal Borçlar4.067.9413.002.0411.570.016415.910
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.459.47714.015.1898.615.92811.240.848
Diğer Borçlar4.087000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)769.0691.250.7402.150.9741.402.145
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.737.8611.629.4731.508.1351.393.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.007.5809.698.88212.279.47213.498.688
(Ara Toplam)23.046.01529.596.32526.124.52527.951.091
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler34.861.56840.765.50840.995.19231.500.895
Finansal Borçlar14.018.78924.576.81426.426.15516.474.172
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar13.885.59413.124.37412.247.78412.939.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.935.6693.038.4852.287.6032.051.189
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21.51625.83533.65035.694
Özkaynaklar271.675.504252.110.413249.347.621252.818.110
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar271.675.504252.110.413249.347.621252.818.110
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler957.185957.185957.185957.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları85.614.93181.187.76081.174.66083.333.811
Dönem Net Kar/Zararı20.261.4211.345.888-1.821.754147.886
Diğer Özsermaye Kalemleri44.841.96748.619.58049.037.53048.379.228
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR329.583.087322.472.246316.467.338312.270.096
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri148.682.306108.563.09671.308.00433.052.556
Satışların Maliyeti (-)-131.967.461-97.975.638-63.496.325-30.171.377
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.714.84510.587.4587.811.6792.881.179
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.714.84510.587.4587.811.6792.881.179
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.037.928-4.815.630-3.171.786-1.647.949
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.233.718-9.247.521-6.143.240-3.359.777
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri26.123.26412.739.0974.809.2062.971.687
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.786.057-1.521.541-825.579-396.473
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.780.4067.741.8632.480.280448.667
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.556.801-3.475.693-1.503.347-2.126.547
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.920.599129.84817.04515.307
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.659.287-34.287-34.287-34.287
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-126.372-592.917-706.095-276.756
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı33.915.3467.244.5071.756.943152.931
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.079.3341.008.152941.580548.050
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.659.044-6.163.037-4.621.727-446.914
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler13.261.31295.561-17.242-18.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.335.6362.089.622-1.923.204254.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.074.215-743.734101.450-106.181
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.074.215-743.734101.450-106.181
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI20.261.4211.345.888-1.821.754147.886
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)20.261.4211.345.888-1.821.754147.886
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları20.261.4211.345.888-1.821.754147.886
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.475.3213.494.3342.312.995583.951
Kıdem Tazminatı3.097.9872.269.5281.845.938984.920
Finansman Giderleri-9.659.044-6.163.037-4.621.727-446.914
Yurtiçi Satışlar151.247.317109.948.67672.869.82133.886.924
Yurtdışı Satışlar4.770.6854.182.5662.277.467918.509
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.172.878-2.426.034-3.575.907-1.751.112
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.185.351-2.483.943-3.754.813-2.590.241
Net YPP (Hedge Dahil)-2.172.878-2.426.034-3.575.907-1.751.112

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHGZT 4,5 26,7 A/D 3,5 2,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHGZT 4,50 3,76 3,76 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi