SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKS 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 IHGZT | İhlas Gazetecilik

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,47 0,86 0,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 13 13

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Gazetecilik
Kuruluş 15.08.2000
Faal Alanı Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni ekte sunulan Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.
Telefon (0212)4543000
Faks (0212)4543455
Adres 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna,Bahçelievler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar259.269.896259.733.041
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000
Net Kâr1.745.3951.979.556

Cari Oranlar

F/K 27,4
FD/FAVÖK -6,0
PD/DD 0,3
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 5,58
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,13 25,42 85,00 25,18
USD -4,87 30,55 49,71 36,88
Göreceli -6,58 17,28 52,96 42,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar117.868.306121.135.834119.957.563121.041.759
Nakit ve Nakit Benzerleri444.80092.4661.436.8751.183.485
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar80.789.28281.682.40980.414.52982.577.824
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.816.27423.841.29722.866.61822.232.115
Stoklar6.906.1476.803.6217.191.8576.745.681
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.911.8038.716.0418.047.6848.302.654
(Ara Toplam)117.868.306121.135.834119.957.563121.041.759
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar189.567.189190.170.379190.898.929190.810.039
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar97.188111.33362.41331.948
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar23.740.15523.612.75823.608.20523.554.067
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller84.857.28884.857.28884.857.28884.857.288
Maddi Duran Varlıklar27.960.19127.953.75128.412.78427.830.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar51.946.78451.936.65551.916.60151.930.435
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı928.9961.674.9152.023.9202.566.160
Diğer Duran Varlıklar36.58723.67917.71840.077
TOPLAM VARLIKLAR307.435.495311.306.213310.856.492311.851.798
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler30.027.80025.941.92627.235.92928.114.816
Finansal Borçlar1.408.3781.131.166683.129808.801
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.332.34810.353.91410.934.89611.788.625
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0377.147303.757137.971
Borç Karşılıkları44.79944.79944.79944.799
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.242.27514.034.90015.269.34815.334.620
(Ara Toplam)30.027.80025.941.92627.235.92928.114.816
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.137.79925.631.24625.326.17126.223.651
Finansal Borçlar2.993.0513.133.3233.483.5753.009.802
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları12.643.59312.921.42912.903.51912.441.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.501.1559.576.4948.939.07710.772.824
Özkaynaklar259.269.896259.733.041258.294.392257.513.331
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar259.269.896259.733.041258.294.392257.513.331
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler957.185957.185957.185957.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları92.730.87092.730.87092.730.87095.686.559
Dönem Net Kar/Zararı1.745.3951.979.556781.061-2.955.689
Diğer Özsermaye Kalemleri43.836.44644.065.43043.825.27643.825.276
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR307.435.495311.306.213310.856.492311.851.798
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri69.627.26846.756.14321.533.22784.465.659
Satışların Maliyeti (-)-64.370.148-44.389.916-19.581.435-82.564.978
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.257.1202.366.2271.951.7921.900.681
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.257.1202.366.2271.951.7921.900.681
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.580.701-2.397.650-1.199.320-8.400.157
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.961.593-6.626.479-2.994.905-12.805.327
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.532.38810.887.9124.542.36618.351.708
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.780.170-2.036.184-579.536-14.676.729
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.467.0442.193.8261.720.397-15.629.824
Net Faaliyet Kar/Zararı-11.285.174-6.657.902-2.242.433-19.304.803
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-921.60958.69254.138200.748
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler134.265121.76130.0864.079.621
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-873.106-451.492-267.588-956.009
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.575.0971.570.61390.0252.162.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.381.6913.493.4001.627.058-10.143.416
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.636.296-1.513.844-845.9977.187.727
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-682.637-303.757-137.971
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.636.296-831.207-542.2407.325.698
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.745.3951.979.556781.061-2.955.689
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.745.3951.979.556781.061-2.955.689
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.745.3951.979.556781.061-2.955.689
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.925.0351.317.356667.0262.630.430
Kıdem Tazminatı2.304.3242.284.7241.045.1644.974.200
Finansman Giderleri-873.106-451.492-267.588-956.009
Yurtiçi Satışlar78.876.71353.681.53625.625.521102.351.776
Yurtdışı Satışlar1.445.763770.8527.2671.408.799
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.053.0341.145.069-790.5581.608.901
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.053.034-1.145.069-790.5581.608.901
Net YPP (Hedge Dahil)-1.053.0341.145.069-790.5581.608.901
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHGZT 0,7 27,4 A/D 1,1 0,3 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHGZT 0,74 5,58 5,58 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
IHGZT 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.