SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8231 5,8096 0,23
BIST BANKA 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
ALTIN 1.274,94 1.275,80 -0,07
BRENT 74,14 71,95 3,04

 IHGZT Hisse Senedi | İhlas Gazetecilik

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,57 1,1 0,53
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 41,9 41,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Gazetecilik
Kuruluş 15.08.2000
Faal Alanı Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni ekte sunulan Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.
Telefon (0212)4543000
Faks (0212)4543455
Adres 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna,Bahçelievler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar252,8252,1
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr-6,0-7,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 3,91
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 0,9
Piyasa Değeri 132,0 mnTL
Net Borç 5,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,80 37,50 39,24 80,33
USD 6,07 36,56 32,08 63,34
Göreceli 7,81 36,41 44,88 71,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHGZT0,000,00000,000,00 0 A/D
IHGZT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar108.294.888103.643.481104.820.409107.401.521
Nakit ve Nakit Benzerleri11.228.953473.161637.897999.505
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar76.728.81380.930.94886.625.91590.092.708
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar554.044677.960489.146459.025
Stoklar15.256.12716.733.62612.662.06410.562.011
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.526.9514.827.7864.405.3875.112.742
(Ara Toplam)108.294.888103.643.481104.820.409107.225.991
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar000175.530
Duran Varlıklar201.109.852195.398.228194.667.355195.098.548
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar438.827405.504405.504402.096
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar22.331.42322.321.28621.990.93722.088.203
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller121.039.074107.477.081107.477.081107.477.081
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar14.722.60514.657.62214.285.34314.599.799
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.541.77250.506.61450.500.32050.526.960
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar36.15130.1218.1704.409
TOPLAM VARLIKLAR309.404.740299.041.709299.487.764302.500.069
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler24.913.25328.879.85724.323.81526.130.111
Finansal Borçlar540.413673.461525.845824.743
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.143.28811.427.5469.153.11711.658.307
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.142.354919.609838.915580.325
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.087.19815.859.24113.805.93813.066.736
(Ara Toplam)24.913.25328.879.85724.323.81526.130.111
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.732.22118.075.00721.015.50120.663.175
Finansal Borçlar16.332.0252.751.8942.935.7812.601.121
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar12.719.29012.575.24113.432.02812.941.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.950.092999.2162.002.9801.433.915
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler730.8141.748.6562.644.7123.686.147
Özkaynaklar252.759.266252.086.845254.148.448255.706.783
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar252.759.266252.086.845254.148.448255.706.783
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler957.185957.185957.185957.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları89.293.77489.293.77489.293.77489.293.774
Dönem Net Kar/Zararı-5.959.963-7.051.607-4.256.061-3.012.078
Diğer Özsermaye Kalemleri48.468.27048.887.49348.153.55048.467.902
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR309.404.740299.041.709299.487.764302.500.069
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri133.348.81497.021.63663.413.79528.557.650
Satışların Maliyeti (-)-124.278.198-88.708.534-58.394.217-27.708.485
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.070.6168.313.1025.019.578849.165
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.070.6168.313.1025.019.578849.165
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.182.422-6.197.428-3.597.098-1.739.523
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.929.308-9.329.746-6.848.691-4.003.442
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.673.1296.912.9934.719.6003.397.571
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.176.413-5.325.911-1.391.708-613.070
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-12.544.398-5.626.990-2.098.319-2.109.299
Net Faaliyet Kar/Zararı-13.041.114-7.214.072-5.426.211-4.893.800
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.403.12789.65386.74283.621
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-10.131.286-19.568-19.568-2.452
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar62.675-416.333-746.682-649.416
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.845.721224.55185.58166.423
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.853.380-1.798.832-872.476-357.269
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.271.84170.08567.17481.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.217.541-7.547.519-3.564.722-2.968.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)257.578495.912-691.339-43.686
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)257.578495.912-691.339-43.686
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.959.963-7.051.607-4.256.061-3.012.078
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.959.963-7.051.607-4.256.061-3.012.078
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.959.963-7.051.607-4.256.061-3.012.078
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.977.1171.423.2301.204.424609.787
Kıdem Tazminatı2.314.5841.740.1611.478.689664.729
Finansman Giderleri-1.853.380-1.798.832-872.476-357.269
Yurtiçi Satışlar137.456.725100.241.52266.788.61629.851.070
Yurtdışı Satışlar3.338.2742.539.9161.486.223555.171
Net Yabancı Para Pozisyonu1.587.829-5.693-133.508-106.275
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu737.4386.009-132.554-591.343
Net YPP (Hedge Dahil)1.587.829-5.693-133.508-106.275
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHGZT 1,1 A/D A/D 1,0 0,5 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHGZT 1,10 3,64 3,91 26,88 0,35
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi