SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 İhlas Gazetecilik Hisse Senedi | IHGZT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,58 6,81 4,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 18,1 18,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Gazetecilik
Kuruluş 15.08.2000
Faal Alanı Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni ekte sunulan Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.
Telefon (0212)4543000
Faks (0212)4543455
Adres 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna,Bahçelievler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar252,1249,3
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr1,3-1,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 3,9
Yabancı Oranı (%) 3,76
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,6
Piyasa Değeri 538,8 mnTL
Net Borç 26,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,66 -5,47 -8,37 -34,07
USD -0,83 -6,58 -8,21 -33,96
Göreceli -0,33 -5,99 -15,11 -38,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHGZT0,000,00000,000,00 0 A/D
IHGZT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar111.597.785105.006.760109.331.143108.294.888
Nakit ve Nakit Benzerleri1.318.8651.434.65910.547.07511.228.953
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar79.243.43380.727.31175.254.03976.728.813
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar533.862537.222529.448554.044
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar23.006.37217.041.69017.937.18915.256.127
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.495.2535.265.8785.063.3924.526.951
(Ara Toplam)111.597.785105.006.760109.331.143108.294.888
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar210.874.461211.460.578202.938.953201.109.852
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar644.455629.933655.985438.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21.230.79821.145.26121.985.96022.331.423
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller121.263.028121.263.028120.985.808121.039.074
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları8.721.6069.280.97500
Maddi Duran Varlıklar16.232.36516.487.85716.644.57214.722.605
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.612.77642.495.43342.518.60342.541.772
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar169.433158.091148.02536.151
TOPLAM VARLIKLAR322.472.246316.467.338312.270.096309.404.740
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler29.596.32526.124.52527.951.09124.913.253
Finansal Borçlar3.002.0411.570.016415.910540.413
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar14.015.1898.615.92811.240.8489.143.288
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.250.7402.150.9741.402.1451.156.350
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.629.4731.508.1351.393.5001.142.354
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.698.88212.279.47213.498.68812.930.848
(Ara Toplam)29.596.32526.124.52527.951.09124.913.253
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler40.765.50840.995.19231.500.89531.732.221
Finansal Borçlar24.576.81426.426.15516.474.17216.332.025
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar13.124.37412.247.78412.939.84012.719.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.038.4852.287.6032.051.1891.950.092
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler25.83533.65035.694730.814
Özkaynaklar252.110.413249.347.621252.818.110252.759.266
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar252.110.413249.347.621252.818.110252.759.266
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler957.185957.185957.185957.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları81.187.76081.174.66083.333.81189.293.774
Dönem Net Kar/Zararı1.345.888-1.821.754147.886-5.959.963
Diğer Özsermaye Kalemleri48.619.58049.037.53048.379.22848.468.270
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR322.472.246316.467.338312.270.096309.404.740
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri108.563.09671.308.00433.052.556133.348.814
Satışların Maliyeti (-)-97.975.638-63.496.325-30.171.377-124.278.198
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.587.4587.811.6792.881.1799.070.616
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.587.4587.811.6792.881.1799.070.616
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.815.630-3.171.786-1.647.949-9.182.422
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.247.521-6.143.240-3.359.777-12.929.308
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri12.739.0974.809.2062.971.6876.673.129
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.521.541-825.579-396.473-6.176.413
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.741.8632.480.280448.667-12.544.398
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.475.693-1.503.347-2.126.547-13.041.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler129.84817.04515.30716.403.127
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-34.287-34.287-34.287-10.131.286
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-592.917-706.095-276.75662.675
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.244.5071.756.943152.931-6.209.882
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.008.152941.580548.0501.845.721
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.163.037-4.621.727-446.914-1.853.380
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler95.561-17.242-18.9806.271.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.089.622-1.923.204254.067-6.217.541
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-743.734101.450-106.181257.578
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-743.734101.450-106.181257.578
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.345.888-1.821.754147.886-5.959.963
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.345.888-1.821.754147.886-5.959.963
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.345.888-1.821.754147.886-5.959.963
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.494.3342.312.995583.9511.977.117
Kıdem Tazminatı2.269.5281.845.938984.9202.314.584
Finansman Giderleri-6.163.037-4.621.727-446.914-1.853.380
Yurtiçi Satışlar109.948.67672.869.82133.886.924137.456.725
Yurtdışı Satışlar4.182.5662.277.467918.5093.338.274
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.426.034-3.575.907-1.751.1121.587.829
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.483.943-3.754.813-2.590.241737.438
Net YPP (Hedge Dahil)-2.426.034-3.575.907-1.751.1121.587.829
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHGZT 4,5 A/D A/D 3,9 2,1 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHGZT 4,49 3,76 3,76 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi