SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.875 102.715 -0,82
VIOP 128.364 129.612 -0,96
USD/TRY 5,3008 5,2791 0,41
BIST BANKA 132.522 135.211 -1,99
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
ALTIN 1.326,45 1.321,02 0,41
BRENT 66,48 66,25 0,35

 IHGZT Hisse Senedi | İhlas Gazetecilik

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,56 0,79 0,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 21,8 21,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Gazetecilik
Kuruluş 15.08.2000
Faal Alanı Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni ekte sunulan Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.
Telefon (0212)4543000
Faks (0212)4543455
Adres 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna,Bahçelievler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar252,1254,1
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr-7,1-4,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,3
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,9
Piyasa Değeri 70,8 mnTL
Net Borç 3,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,35 0,00 3,51 -3,28
USD -5,81 -0,38 5,09 -2,91
Göreceli -6,88 -0,26 -0,79 -14,06

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHGZT0,000,00000,000,00 0 A/D
IHGZT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar103.643.481104.820.409107.401.521106.311.738
Nakit ve Nakit Benzerleri473.161637.897999.505464.813
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar80.930.94886.625.91590.092.70886.045.488
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar677.960489.146459.0254.746.811
Stoklar16.733.62612.662.06410.562.0119.490.215
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.827.7864.405.3875.112.7425.388.881
(Ara Toplam)103.643.481104.820.409107.225.991106.136.208
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00175.530175.530
Duran Varlıklar195.398.228194.667.355195.098.548195.704.868
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar405.504405.504402.096353.541
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar22.321.28621.990.93722.088.20322.737.619
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller107.477.081107.477.081107.477.081107.477.081
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar14.657.62214.285.34314.599.79914.582.420
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar50.506.61450.500.32050.526.96050.553.600
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar30.1218.1704.409607
TOPLAM VARLIKLAR299.041.709299.487.764302.500.069302.016.606
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.879.85724.323.81526.130.11122.343.539
Finansal Borçlar673.461525.845824.7431.433.507
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.427.5469.153.11711.658.3078.024.629
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları919.609838.915580.325492.322
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.859.24113.805.93813.066.73612.393.081
(Ara Toplam)28.879.85724.323.81526.130.11122.343.539
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.075.00721.015.50120.663.17520.578.103
Finansal Borçlar2.751.8942.935.7812.601.1211.961.330
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar12.575.24113.432.02812.941.99212.312.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü999.2162.002.9801.433.9151.484.255
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.748.6562.644.7123.686.1474.819.644
Özkaynaklar252.086.845254.148.448255.706.783259.094.964
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar252.086.845254.148.448255.706.783259.094.964
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler957.185957.185957.185957.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları89.293.77489.293.77489.293.77491.279.026
Dönem Net Kar/Zararı-7.051.607-4.256.061-3.012.078-1.985.252
Diğer Özsermaye Kalemleri48.887.49348.153.55048.467.90248.844.005
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR299.041.709299.487.764302.500.069302.016.606
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri97.021.63663.413.79528.557.650110.569.272
Satışların Maliyeti (-)-88.708.534-58.394.217-27.708.485-104.454.474
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.313.1025.019.578849.1656.114.798
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.313.1025.019.578849.1656.114.798
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.197.428-3.597.098-1.739.523-8.614.619
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.329.746-6.848.691-4.003.442-13.733.579
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.912.9934.719.6003.397.57116.008.347
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.325.911-1.391.708-613.070-3.165.249
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-5.626.990-2.098.319-2.109.299-3.390.302
Net Faaliyet Kar/Zararı-7.214.072-5.426.211-4.893.800-16.233.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler89.65386.74283.6212.630.758
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-19.568-19.568-2.452-621.288
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-416.333-746.682-649.416-182.553
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler224.55185.58166.423989.371
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.798.832-872.476-357.269-1.595.696
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler70.08567.17481.1692.009.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.547.519-3.564.722-2.968.392-2.169.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)495.912-691.339-43.686184.458
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)495.912-691.339-43.686184.458
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.051.607-4.256.061-3.012.078-1.985.252
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.051.607-4.256.061-3.012.078-1.985.252
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-7.051.607-4.256.061-3.012.078-1.985.252
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.423.2301.204.424609.7872.411.212
Kıdem Tazminatı1.740.1611.478.689664.7292.676.592
Finansman Giderleri-1.798.832-872.476-357.269-1.595.696
Yurtiçi Satışlar100.241.52266.788.61629.851.070115.307.405
Yurtdışı Satışlar2.539.9161.486.223555.1711.977.995
Net Yabancı Para Pozisyonu-5.693-133.508-106.275-267.336
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.009-132.554-591.343-912.752
Net YPP (Hedge Dahil)-5.693-133.508-106.275-267.336
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHGZT 0,6 A/D A/D 0,6 0,3 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHGZT 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi