SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.417 1.409 0,59
VIOP 1.519 1.515 0,31
USD/TRY 8,4478 8,4049 0,51
BIST BANKS 1.263 1.247 1,27
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
GOLD 1.815,95 1.810,57 0,30
BRENT 71,42 72,41 -1,37

İhlas Gazetecilik Hisse Senedi | IHGZT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,99 1,63 0,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,5 25,2 23,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Gazetecilik
Kuruluş 15.08.2000
Faal Alanı Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni ekte sunulan Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.
Telefon (0212)4543000
Faks (0212)4543455
Adres 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna,Bahçelievler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar248,4251,0
Ödenmiş Sermaye180,0180,0
Net Kâr-2,4-20,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,9
FD/Satışlar 7,1
Yabancı Oranı (%) 6,65
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 1,3
Piyasa Değeri 976,0 mnTL
Net Borç 28,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,39 7,02 9,91 -50,41
USD 4,13 10,10 14,66 -55,82
Göreceli 2,72 3,28 7,41 -48,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHGZTAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IHGZTAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar127.369.039108.101.513129.726.819132.704.463
Nakit ve Nakit Benzerleri2.968.4451.005.4175.397.13416.568.663
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar83.467.86270.885.58187.516.10279.035.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar855.708772.899592.377551.221
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar31.303.45528.011.00626.791.97028.464.983
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.773.5697.426.6109.429.2368.083.716
(Ara Toplam)127.369.039108.101.513129.726.819132.704.463
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar214.421.035211.717.854195.679.355195.456.042
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar999.7431.681.9011.682.382818.782
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar35.140.78534.022.99321.568.08021.598.586
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller108.210.134107.536.721101.279.797101.279.797
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.573.3617.993.6398.392.5339.089.042
Maddi Duran Varlıklar19.611.94319.221.32418.488.86918.506.675
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.212.07541.215.85944.141.55444.045.639
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.624.601000
Diğer Duran Varlıklar48.39345.417126.140117.521
TOPLAM VARLIKLAR341.790.074319.819.367325.406.174328.160.505
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler52.612.95927.368.10631.949.50328.096.068
Finansal Borçlar6.776.3706.156.9425.583.0664.987.435
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar15.351.65313.907.98914.848.66912.488.219
Diğer Borçlar21.559.72915.66222.94245.783
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)984.783356.019867.5891.783.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.305.3562.614.3642.358.4072.239.953
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.635.0684.317.1308.268.8306.550.717
(Ara Toplam)52.612.95927.368.10631.949.50328.096.068
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler40.770.38341.424.34745.087.58247.100.152
Finansal Borçlar24.810.07726.224.78627.544.53328.989.786
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar15.960.30614.944.50513.648.01713.889.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0255.0563.895.0324.215.065
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0005.582
Özkaynaklar248.406.732251.026.914248.369.089252.964.285
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar248.406.732251.026.914248.369.089252.964.285
Ödenmiş Sermaye180.000.000180.000.000180.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler83.90183.90183.901957.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları65.073.63985.244.50485.244.504105.876.352
Dönem Net Kar/Zararı-2.404.731-20.170.865-24.287.642-19.265.935
Diğer Özsermaye Kalemleri5.653.9235.869.3747.328.32645.396.683
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR341.790.074319.819.367325.406.174328.160.505
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri38.470.573140.342.871102.516.31063.456.033
Satışların Maliyeti (-)-35.334.686-127.837.959-95.070.602-57.777.503
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.135.88712.504.9127.445.7085.678.530
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.135.88712.504.9127.445.7085.678.530
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.389.183-11.125.169-8.467.729-5.903.753
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.320.970-21.107.905-12.789.967-9.714.126
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.710.7136.413.8344.779.5622.711.123
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.981.268-5.733.461-3.992.644-1.566.131
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.844.821-19.047.789-13.025.070-8.794.357
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.574.266-19.728.162-13.811.988-9.939.349
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.4048.391.658114.0863.262
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-15.363.138-12.500.370-12.464.700
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar744.9683.174.773199.229105.499
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-3.074.449-22.844.496-25.212.125-21.150.296
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler154.3511.272.563971.985843.125
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.217.221-5.255.019-3.372.799-1.826.341
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler25.404-6.971.480-12.386.284-12.461.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.137.319-26.826.952-27.612.939-22.133.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.732.5886.656.0873.325.2972.867.577
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.732.5886.656.0873.325.2972.867.577
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.404.731-20.170.865-24.287.642-19.265.935
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.404.731-20.170.865-24.287.642-19.265.935
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.404.731-20.170.865-24.287.642-19.265.935
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.287.5765.194.1323.854.0262.537.811
Kıdem Tazminatı1.412.4552.567.1871.892.4541.583.467
Finansman Giderleri-1.217.221-5.255.019-3.372.799-1.826.341
Yurtiçi Satışlar39.193.781143.485.416103.619.89564.279.232
Yurtdışı Satışlar882.0964.505.8443.585.9682.267.925
Net Yabancı Para Pozisyonu727.174727.174-696.86658.285
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu406.116406.116-706.24649.536
Net YPP (Hedge Dahil)727.174727.174-696.86658.285

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHGZT 1,2 A/D A/D 7,1 3,9 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHGZT 1,22 6,62 6,65 2,92 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi