SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.389 2.394 -0,21
VIOP 2.650 2.655 -0,18
USD/TRY 15,9837 15,8419 0,90
BIST BANKA 2.035 2.012 1,16
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.882 14.008 -0,90
ALTIN 1.844,47 1.842,03 0,13
BRENT 111,93 112,04 -0,10

İhlas Gazetecilik Hisse Senedi | IHGZT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,63 0,73 0,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 30,3 29,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Gazetecilik
Kuruluş 15.08.2000
Faal Alanı Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni ekte sunulan Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.
Telefon (0212)4543000
Faks (0212)4543455
Adres 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna,Bahçelievler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar997,9988,3
Ödenmiş Sermaye800,0800,0
Net Kâr10,3117,2

Cari Değerler

F/K 4,0
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%) 0,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,1
Piyasa Değeri 520,0 mnTL
Net Borç -83,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 59,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,52 -2,99 -10,96 -12,16
USD -2,32 -6,82 -18,27 -26,48
Göreceli -1,47 -0,54 -7,21 -31,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHGZTAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IHGZTAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar579.269.359595.229.280732.599.644723.439.564
Nakit ve Nakit Benzerleri63.058.328170.452.070405.987.759460.503.985
Finansal Yatırımlar50.651.61343.495.96010.000.00010.000.000
Ticari Alacaklar148.273.136121.645.661126.757.889118.229.234
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar175.024.055170.517.331107.623.89260.972.655
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar99.375.79855.935.22633.357.28730.734.367
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar42.886.42933.183.03248.872.81742.999.323
(Ara Toplam)579.269.359595.229.280732.599.644723.439.564
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar535.336.355499.292.563223.430.994216.573.767
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.613.5511.654.7741.308.814964.563
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar37.140.32436.274.90236.034.22836.234.724
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller199.749.854199.749.854108.210.134108.210.134
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları9.999.41311.688.97013.038.1136.697.539
Maddi Duran Varlıklar77.107.39470.391.02623.163.61820.501.031
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.477.81144.296.81241.298.26341.352.516
Ertelenmiş Vergi Varlığı0002.560.575
Diğer Duran Varlıklar165.248.008135.236.225377.82452.685
TOPLAM VARLIKLAR1.114.605.7141.094.521.843956.030.638940.013.331
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler53.580.64941.687.04628.987.80733.614.960
Finansal Borçlar9.925.0879.682.5209.725.8126.879.001
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar29.865.51419.892.1429.156.72515.823.026
Diğer Borçlar30.66447.88312.9722.668.867
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)860.444525.287811.931989.527
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları5.200.9854.857.8723.307.0733.477.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.697.9556.681.3425.973.2943.777.474
(Ara Toplam)53.580.64941.687.04628.987.80733.614.960
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler63.144.05164.558.11743.781.59239.157.866
Finansal Borçlar20.169.62223.265.87225.154.71322.872.492
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar27.426.34624.589.21818.350.09816.285.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15.548.08316.703.027276.7810
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar997.881.014988.276.680883.261.239867.240.505
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar997.881.014988.276.680883.261.239867.240.505
Ödenmiş Sermaye800.000.000800.000.000800.000.000800.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri001.9171.917
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler00083.901
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları182.836.70165.612.34965.073.63965.073.639
Dönem Net Kar/Zararı10.348.380117.224.35214.106.739-3.592.337
Diğer Özsermaye Kalemleri4.695.9335.439.9794.078.9445.673.385
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.114.605.7141.094.521.843956.030.638940.013.331
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri78.977.175197.672.984132.930.16681.808.405
Satışların Maliyeti (-)-64.661.585-174.295.360-119.709.384-74.034.676
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.315.59023.377.62413.220.7827.773.729
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.315.59023.377.62413.220.7827.773.729
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.924.586-14.547.273-9.582.869-5.927.855
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.405.535-33.661.726-14.811.111-8.617.173
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.967.7119.899.38310.393.3864.179.593
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.274.622-10.890.465-8.749.447-8.459.154
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.321.442-25.822.457-9.529.259-11.050.860
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.014.531-24.831.375-11.173.198-6.771.299
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler794115.023.43388.93125.404
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-737.912-227.5830
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar659.6321.724.1752.096.7852.028.395
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.661.01690.187.239-7.571.126-8.997.061
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler14.283.94052.839.00326.896.0844.905.122
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.192.029-8.410.015-4.749.299-2.221.197
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler794114.285.521-138.65225.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.430.895134.616.22714.575.659-6.313.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)917.485-17.391.875-468.9202.720.799
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)917.485-17.391.875-468.9202.720.799
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.348.380117.224.35214.106.739-3.592.337
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.348.380117.224.35214.106.739-3.592.337
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.348.380117.224.35214.106.739-3.592.337
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.440.1246.723.0154.395.3892.588.089
Kıdem Tazminatı2.216.6373.616.8912.338.7092.332.833
Finansman Giderleri-3.192.029-8.410.015-4.749.299-2.221.197
Yurtiçi Satışlar78.329.678196.497.714131.168.09581.406.384
Yurtdışı Satışlar3.931.0568.612.4026.935.5643.564.192
Net Yabancı Para Pozisyonu898.4999.196.7326.325.238956.176
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu140.5377.229.7146.179.166184.109
Net YPP (Hedge Dahil)898.4999.196.7326.325.238956.176
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-106.496.076-428.328.350-225.466.199-157.178.041
Düzeltme Öncesi Kar10.348.380117.224.35214.106.739-3.592.337
Düzeltmeler:-6.122.776-111.487.834-15.649.669-2.917.788
Amortisman & İtfa Payları2.440.1246.723.0154.395.3892.588.089
Karşılıklardaki Değişim2.307.3405.860.3993.031.4182.359.662
Diğer Gelir/ Gider-10.870.240-124.071.248-23.076.476-7.865.539
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)4.225.6045.736.518-1.542.930-6.510.125
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-110.407.286-432.101.791-222.754.177-150.037.667
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-106.181.682-426.365.273-224.297.107-156.547.792
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-314.394-1.963.077-1.169.092-630.249
Sabit Sermaye Yatırımları-8.218.934-28.652.061-5.691.305-2.532.277
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-28.667.295-667.294-667.294
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-8.218.934-57.319.356-6.358.599-3.199.571
Serbest Nakit Akım-114.715.010-485.647.706-231.824.798-160.377.612
Finansal Borçlardaki Değişim-771.594-2.869.005-2.257.603-1.447.604
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0620.001.917620.001.917620.001.917
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit8.803.85837.142.67414.720.2481.092.304
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit8.032.264654.275.586632.464.562619.646.617
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-106.682.746168.627.880400.639.764459.269.005
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-106.682.746168.627.880400.639.764459.269.005
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler169.617.551989.671989.671989.671
Dönem Sonu Nakit62.934.805169.617.551401.629.435460.258.676

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHGZT 0,7 4,0 A/D 1,8 0,5 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHGZT 0,65 0,08 0,08 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi