SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,4381 8,5020 -0,75
BIST BANKA 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.200 15.150 0,33
ALTIN 1.835,13 1.826,58 0,47
BRENT 67,58 67,05 0,79

İhlas Gazetecilik Hisse Senedi | IHGZT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,19 2,33 1,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 16,1 15,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Gazetecilik
Kuruluş 15.08.2000
Faal Alanı Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni ekte sunulan Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.
Telefon (0212)4543000
Faks (0212)4543455
Adres 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna,Bahçelievler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar251,0248,4
Ödenmiş Sermaye180,0180,0
Net Kâr-20,2-24,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,2
FD/Satışlar 9,5
Yabancı Oranı (%) 0,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 1,6
Piyasa Değeri 1.296,0 mnTL
Net Borç 31,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,61 36,13 -1,22 -34,15
USD -0,61 37,12 -3,00 -41,05
Göreceli -0,36 34,12 -4,51 -32,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHGZTAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IHGZTAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar108.101.513129.726.819132.704.463122.527.323
Nakit ve Nakit Benzerleri1.005.4175.397.13416.568.6633.345.948
Finansal Yatırımlar00021.200.000
Ticari Alacaklar70.885.58187.516.10279.035.88069.208.197
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar772.899592.377551.2211.568.990
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar28.011.00626.791.97028.464.98322.603.842
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.426.6109.429.2368.083.7164.600.346
(Ara Toplam)108.101.513129.726.819132.704.463122.527.323
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar211.717.854195.679.355195.456.042195.478.360
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.681.9011.682.382818.782845.376
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar34.022.99321.568.08021.598.58621.060.938
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller107.536.721101.279.797101.279.797101.279.797
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.993.6398.392.5339.089.0429.681.266
Maddi Duran Varlıklar19.221.32418.488.86918.506.67518.422.856
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.215.85944.141.55444.045.63944.074.666
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar45.417126.140117.521113.461
TOPLAM VARLIKLAR319.819.367325.406.174328.160.505318.005.683
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.368.10631.949.50328.096.06826.960.041
Finansal Borçlar6.156.9425.583.0664.987.4356.131.627
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar13.907.98914.848.66912.488.21910.902.139
Diğer Borçlar15.66222.94245.7834.087
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)356.019867.5891.783.9611.634.727
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.614.3642.358.4072.239.9531.777.908
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.317.1308.268.8306.550.7176.509.553
(Ara Toplam)27.368.10631.949.50328.096.06826.960.041
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler41.424.34745.087.58247.100.15232.106.906
Finansal Borçlar26.224.78627.544.53328.989.78613.888.298
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.944.50513.648.01713.889.71913.611.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü255.0563.895.0324.215.0654.595.599
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler005.58211.605
Özkaynaklar251.026.914248.369.089252.964.285258.938.736
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar251.026.914248.369.089252.964.285258.938.736
Ödenmiş Sermaye180.000.000180.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler83.90183.901957.185957.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları85.244.50485.244.504105.876.352105.876.352
Dönem Net Kar/Zararı-20.170.865-24.287.642-19.265.935-12.915.303
Diğer Özsermaye Kalemleri5.869.3747.328.32645.396.68345.020.502
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR319.819.367325.406.174328.160.505318.005.683
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri140.342.871102.516.31063.456.03338.013.401
Satışların Maliyeti (-)-127.837.959-95.070.602-57.777.503-34.253.456
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.504.9127.445.7085.678.5303.759.945
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.504.9127.445.7085.678.5303.759.945
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.125.169-8.467.729-5.903.753-2.381.238
Genel Yönetim Giderleri (-)-21.107.905-12.789.967-9.714.126-6.113.005
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.413.8344.779.5622.711.1231.421.346
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.733.461-3.992.644-1.566.131-552.469
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-19.047.789-13.025.070-8.794.357-3.865.421
Net Faaliyet Kar/Zararı-19.728.162-13.811.988-9.939.349-4.734.298
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.391.658114.0863.2623.262
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-15.363.138-12.500.370-12.464.700-10.100.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar3.174.773199.229105.499-428.851
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-22.844.496-25.212.125-21.150.296-14.391.010
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.272.563971.985843.125189.047
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.255.019-3.372.799-1.826.341-1.107.162
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-6.971.480-12.386.284-12.461.438-10.096.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-26.826.952-27.612.939-22.133.512-15.309.125
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)6.656.0873.325.2972.867.5772.393.822
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.656.0873.325.2972.867.5772.393.822
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-20.170.865-24.287.642-19.265.935-12.915.303
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-20.170.865-24.287.642-19.265.935-12.915.303
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-20.170.865-24.287.642-19.265.935-12.915.303
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.194.1323.854.0262.537.8111.312.069
Kıdem Tazminatı2.567.1871.892.4541.583.467685.360
Finansman Giderleri-5.255.019-3.372.799-1.826.341-1.107.162
Yurtiçi Satışlar143.485.416103.619.89564.279.23238.523.827
Yurtdışı Satışlar4.505.8443.585.9682.267.9251.056.147
Net Yabancı Para Pozisyonu727.174-696.86658.285-1.851.211
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu406.116-706.24649.536-1.815.572
Net YPP (Hedge Dahil)727.174-696.86658.285-1.851.211

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHGZT 1,6 A/D A/D 9,5 5,2 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHGZT 1,62 0,51 0,51 -0,04 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi