SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.127 1.153 -2,22
VIOP 1.238 1.267 -2,24
USD/TRY 8,2892 8,1848 1,28
BIST BANKS 1.155 1.161 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.561 12.064 -4,17
GOLD 1.878,89 1.907,91 -1,52
BRENT 39,34 41,61 -5,46

İhlas Gazetecilik Hisse Senedi | IHGZT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,36 8,3 5,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 97,0 96,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Gazetecilik
Kuruluş 15.08.2000
Faal Alanı Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni ekte sunulan Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.
Telefon (0212)4543000
Faks (0212)4543455
Adres 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna,Bahçelievler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar253,0258,9
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr-19,3-12,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 6,0
Yabancı Oranı (%) 0,13
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,8 / 1,2
Piyasa Değeri 831,6 mnTL
Net Borç 17,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,76 -16,00 -28,92 1,76
USD 1,76 -19,20 -32,24 -25,62
Göreceli 4,07 -9,70 -29,29 3,32

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHGZT0,000,00000,000,00 0 A/D
IHGZT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar132.704.463122.527.323136.301.356111.597.785
Nakit ve Nakit Benzerleri16.568.6633.345.9487.699.6861.318.865
Finansal Yatırımlar021.200.00031.300.0000
Ticari Alacaklar79.035.88069.208.19759.985.54879.243.433
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar551.2211.568.99011.141.701533.862
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar28.464.98322.603.84223.288.48123.006.372
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.083.7164.600.3462.885.9407.495.253
(Ara Toplam)132.704.463122.527.323136.301.356111.597.785
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar195.456.042195.478.360193.281.731210.874.461
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar818.782845.376644.455644.455
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21.598.58621.060.93821.526.26721.230.798
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller101.279.797101.279.797101.279.797121.263.028
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları9.089.0429.681.2667.941.8048.721.606
Maddi Duran Varlıklar18.506.67518.422.85617.769.65616.232.365
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.045.63944.074.66644.008.71942.612.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar117.521113.461111.033169.433
TOPLAM VARLIKLAR328.160.505318.005.683329.583.087322.472.246
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.096.06826.960.04123.046.01529.596.325
Finansal Borçlar4.987.4356.131.6274.067.9413.002.041
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.488.21910.902.1397.459.47714.015.189
Diğer Borçlar45.7834.0874.0870
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.783.9611.634.727769.0691.250.740
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.239.9531.777.9081.737.8611.629.473
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.550.7176.509.5539.007.5809.698.882
(Ara Toplam)28.096.06826.960.04123.046.01529.596.325
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler47.100.15232.106.90634.861.56840.765.508
Finansal Borçlar28.989.78613.888.29814.018.78924.576.814
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar13.889.71913.611.40413.885.59413.124.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.215.0654.595.5996.935.6693.038.485
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.58211.60521.51625.835
Özkaynaklar252.964.285258.938.736271.675.504252.110.413
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar252.964.285258.938.736271.675.504252.110.413
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler957.185957.185957.185957.185
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları105.876.352105.876.35285.614.93181.187.760
Dönem Net Kar/Zararı-19.265.935-12.915.30320.261.4211.345.888
Diğer Özsermaye Kalemleri45.396.68345.020.50244.841.96748.619.580
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR328.160.505318.005.683329.583.087322.472.246
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri63.456.03338.013.401148.682.306108.563.096
Satışların Maliyeti (-)-57.777.503-34.253.456-131.967.461-97.975.638
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.678.5303.759.94516.714.84510.587.458
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.678.5303.759.94516.714.84510.587.458
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.903.753-2.381.238-7.037.928-4.815.630
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.714.126-6.113.005-12.233.718-9.247.521
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.711.1231.421.34626.123.26412.739.097
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.566.131-552.469-2.786.057-1.521.541
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-8.794.357-3.865.42120.780.4067.741.863
Net Faaliyet Kar/Zararı-9.939.349-4.734.298-2.556.801-3.475.693
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.2623.26215.920.599129.848
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-12.464.700-10.100.000-2.659.287-34.287
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar105.499-428.851-126.372-592.917
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-21.150.296-14.391.01033.915.3467.244.507
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler843.125189.0471.079.3341.008.152
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.826.341-1.107.162-9.659.044-6.163.037
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-12.461.438-10.096.73813.261.31295.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-22.133.512-15.309.12525.335.6362.089.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.867.5772.393.822-5.074.215-743.734
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.867.5772.393.822-5.074.215-743.734
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-19.265.935-12.915.30320.261.4211.345.888
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-19.265.935-12.915.30320.261.4211.345.888
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-19.265.935-12.915.30320.261.4211.345.888
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.537.8111.312.0694.475.3213.494.334
Kıdem Tazminatı1.583.467685.3603.097.9872.269.528
Finansman Giderleri-1.826.341-1.107.162-9.659.044-6.163.037
Yurtiçi Satışlar64.279.23238.523.827151.247.317109.948.676
Yurtdışı Satışlar2.267.9251.056.1474.770.6854.182.566
Net Yabancı Para Pozisyonu58.285-1.851.211-2.172.878-2.426.034
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu49.536-1.815.572-2.185.351-2.483.943
Net YPP (Hedge Dahil)58.285-1.851.211-2.172.878-2.426.034

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHGZT 4,6 A/D A/D 6,0 3,3 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHGZT 4,62 0,05 0,13 8,22 0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi