SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.857 1.810 2,64
VIOP 1.997 1.943 2,80
USD/TRY 13,2521 13,6711 -3,06
BIST BANKS 1.578 1.536 2,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.473 15.100 2,47
GOLD 1.783,97 1.771,06 0,73
BRENT 70,78 69,23 2,24

İhlas Gazetecilik Hisse Senedi | IHGZT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,72 1,38 0,66
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 77,1 75,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Gazetecilik
Kuruluş 15.08.2000
Faal Alanı Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni ekte sunulan Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.
Telefon (0212)4543000
Faks (0212)4543455
Adres 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna,Bahçelievler - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar883,3867,2
Ödenmiş Sermaye800,0800,0
Net Kâr14,1-3,6

Cari Değerler

F/K 32,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 6,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 1,1
Piyasa Değeri 584,0 mnTL
Net Borç -381,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -3,95 -17,98 -70,33
USD -3,00 -9,20 -41,37 -83,50
Göreceli -2,57 -6,28 -32,16 -76,41

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHGZTAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IHGZTAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar732.599.644723.439.564127.369.039108.101.513
Nakit ve Nakit Benzerleri405.987.759460.503.9852.968.4451.005.417
Finansal Yatırımlar10.000.00010.000.00000
Ticari Alacaklar126.757.889118.229.23483.467.86270.885.581
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar107.623.89260.972.655855.708772.899
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar33.357.28730.734.36731.303.45528.011.006
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar48.872.81742.999.3238.773.5697.426.610
(Ara Toplam)732.599.644723.439.564127.369.039108.101.513
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar223.430.994216.573.767214.421.035211.717.854
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.308.814964.563999.7431.681.901
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar36.034.22836.234.72435.140.78534.022.993
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller108.210.134108.210.134108.210.134107.536.721
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları13.038.1136.697.5397.573.3617.993.639
Maddi Duran Varlıklar23.163.61820.501.03119.611.94319.221.324
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.298.26341.352.51641.212.07541.215.859
Ertelenmiş Vergi Varlığı02.560.5751.624.6010
Diğer Duran Varlıklar377.82452.68548.39345.417
TOPLAM VARLIKLAR956.030.638940.013.331341.790.074319.819.367
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.987.80733.614.96052.612.95927.368.106
Finansal Borçlar9.725.8126.879.0016.776.3706.156.942
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.156.72515.823.02615.351.65313.907.989
Diğer Borçlar12.9722.668.86721.559.72915.662
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)811.931989.527984.783356.019
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.307.0733.477.0653.305.3562.614.364
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.973.2943.777.4744.635.0684.317.130
(Ara Toplam)28.987.80733.614.96052.612.95927.368.106
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler43.781.59239.157.86640.770.38341.424.347
Finansal Borçlar25.154.71322.872.49224.810.07726.224.786
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar18.350.09816.285.37415.960.30614.944.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü276.78100255.056
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar883.261.239867.240.505248.406.732251.026.914
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar883.261.239867.240.505248.406.732251.026.914
Ödenmiş Sermaye800.000.000800.000.000180.000.000180.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.9171.91700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler083.90183.90183.901
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları65.073.63965.073.63965.073.63985.244.504
Dönem Net Kar/Zararı14.106.739-3.592.337-2.404.731-20.170.865
Diğer Özsermaye Kalemleri4.078.9445.673.3855.653.9235.869.374
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR956.030.638940.013.331341.790.074319.819.367
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri132.930.16681.808.40538.470.573140.342.871
Satışların Maliyeti (-)-119.709.384-74.034.676-35.334.686-127.837.959
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.220.7827.773.7293.135.88712.504.912
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.220.7827.773.7293.135.88712.504.912
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.582.869-5.927.855-2.389.183-11.125.169
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.811.111-8.617.173-3.320.970-21.107.905
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.393.3864.179.5932.710.7136.413.834
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.749.447-8.459.154-3.981.268-5.733.461
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-9.529.259-11.050.860-3.844.821-19.047.789
Net Faaliyet Kar/Zararı-11.173.198-6.771.299-2.574.266-19.728.162
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler88.93125.40425.4048.391.658
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-227.58300-15.363.138
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar2.096.7852.028.395744.9683.174.773
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-7.571.126-8.997.061-3.074.449-22.844.496
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler26.896.0844.905.122154.3511.272.563
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.749.299-2.221.197-1.217.221-5.255.019
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-138.65225.40425.404-6.971.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.575.659-6.313.136-4.137.319-26.826.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-468.9202.720.7991.732.5886.656.087
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-468.9202.720.7991.732.5886.656.087
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.106.739-3.592.337-2.404.731-20.170.865
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.106.739-3.592.337-2.404.731-20.170.865
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları14.106.739-3.592.337-2.404.731-20.170.865
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.395.3892.588.0891.287.5765.194.132
Kıdem Tazminatı2.338.7092.332.8331.412.4552.567.187
Finansman Giderleri-4.749.299-2.221.197-1.217.221-5.255.019
Yurtiçi Satışlar131.168.09581.406.38439.193.781143.485.416
Yurtdışı Satışlar6.935.5643.564.192882.0964.505.844
Net Yabancı Para Pozisyonu6.325.238956.176727.174727.174
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.179.166184.109406.116406.116
Net YPP (Hedge Dahil)6.325.238956.176727.174727.174
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-225.466.199-157.178.0415.762.599-2.045.892
Düzeltme Öncesi Kar14.106.739-3.592.337-2.404.731-20.170.865
Düzeltmeler:-15.649.669-2.917.788639.39417.574.078
Amortisman & İtfa Payları4.395.3892.588.0891.287.5765.194.132
Karşılıklardaki Değişim3.031.4182.359.6621.439.2843.443.690
Diğer Gelir/ Gider-23.076.476-7.865.539-2.087.4668.936.256
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-1.542.930-6.510.125-1.765.337-2.596.787
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-222.754.177-150.037.6677.995.7711.910.561
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-224.297.107-156.547.7926.230.434-686.226
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.169.092-630.249-467.835-1.359.666
Sabit Sermaye Yatırımları-5.691.305-2.532.277-922.195-2.930.607
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-667.294-667.294-667.294-8.913.013
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-6.358.599-3.199.571-1.589.489-11.843.620
Serbest Nakit Akım-231.824.798-160.377.6124.173.110-13.889.512
Finansal Borçlardaki Değişim-2.257.603-1.447.604-455.51313.963.344
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı620.001.917620.001.91700
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit14.720.2481.092.304-1.761.350-6.750.384
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit632.464.562619.646.617-2.216.8637.212.960
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış400.639.764459.269.0051.956.247-6.676.552
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim400.639.764459.269.0051.956.247-6.676.552
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler989.671989.671989.6717.666.223
Dönem Sonu Nakit401.629.435460.258.6762.945.918989.671

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHGZT 0,7 32,0 A/D 1,2 0,7 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHGZT 0,73 5,31 6,32 101,38 1,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi