SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.150 122.142 -1,63
VIOP 144.461 147.264 -1,90
USD/TRY 5,9455 5,9428 0,05
BIST BANKA 175.112 177.953 -1,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
ALTIN 1.577,67 1.571,81 0,37
BRENT 58,61 59,89 -2,14

 Gediz Ambalaj Sanayi Hisse Senedi | GEDZA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,45 8,89 3,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 12,2 11,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi
Kuruluş 01.05.1982
Faal Alanı
Telefon (0274)4127788
Faks (0274)4127732
Adres Kütahya Yolu 3.km P.K: 7 43600 Gediz Kütahya TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar63,161,0
Ödenmiş Sermaye11,711,7
Net Kâr8,76,3

Cari Değerler

F/K 9,0
FD/FAVÖK 5,1
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 6,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,2
Piyasa Değeri 103,7 mnTL
Net Borç -10,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,77 5,46 34,09 31,51
USD 2,60 4,75 34,09 31,51
Göreceli 4,47 7,62 26,87 25,25

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,00 1.372.236 11
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,001.372.23611

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar66.774.78569.455.12961.001.77257.377.817
Nakit ve Nakit Benzerleri18.404.75424.052.36919.094.84614.763.676
Finansal Yatırımlar4.767.7913.710.7704.228.9763.517.803
Ticari Alacaklar21.702.26724.711.54722.630.71320.067.367
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar397.948194.444201.953214.727
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar17.284.17113.810.00212.881.13714.044.021
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.217.8542.975.9971.964.1474.770.223
(Ara Toplam)66.774.78569.455.12961.001.77257.377.817
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.518.67830.599.81331.107.95031.904.939
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar273.158273.158273.158273.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.750.0002.750.0002.750.0002.750.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar25.306.46825.443.19225.424.59626.221.047
Şerefiye2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar89.05233.463560.196560.734
TOPLAM VARLIKLAR97.293.463100.054.94292.109.72289.282.756
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.195.26326.597.82221.516.58322.113.260
Finansal Borçlar4.143.01211.539.08510.238.7388.732.339
Diğer Finansal Yükümlülükler8.813.5576.103.8645.277.1634.645.593
Ticari Borçlar3.884.6894.070.5482.460.9901.895.367
Diğer Borçlar238.732244.165127.578131.359
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)14.02715.455201.70749.476
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.272.5982.365.1591.142.2353.702.625
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.828.6482.259.5462.068.1722.956.501
(Ara Toplam)22.195.26326.597.82221.516.58322.113.260
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.639.6665.510.6005.396.2494.722.718
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.677.7401.573.9351.446.1671.237.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.961.9263.936.6653.950.0823.484.987
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar70.458.53467.946.52065.196.89062.446.778
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar63.148.67560.973.28558.654.55156.264.288
Ödenmiş Sermaye11.664.00011.664.00011.664.00011.664.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.485.7353.678.3143.219.7303.219.730
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.925.96421.901.06323.731.88410.797.192
Dönem Net Kar/Zararı8.739.2686.324.1472.477.05812.934.691
Diğer Özsermaye Kalemleri17.333.70817.405.76117.561.87917.648.675
Azınlık Payları7.309.8596.973.2356.542.3396.182.490
TOPLAM KAYNAKLAR97.293.463100.054.94292.109.72289.282.756
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri59.785.92242.135.51420.436.38568.495.935
Satışların Maliyeti (-)-44.460.297-30.852.678-15.345.199-48.442.213
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.325.62511.282.8365.091.18620.053.722
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.325.62511.282.8365.091.18620.053.722
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.379.657-862.238-422.203-1.722.026
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.349.939-2.220.836-1.103.424-3.141.883
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.781.3083.896.2981.923.2557.503.293
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.639.435-1.150.108-539.897-3.874.895
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.737.90210.945.9524.948.91718.818.211
Net Faaliyet Kar/Zararı10.596.0298.199.7623.565.55915.189.813
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler89.958000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı13.827.86010.945.9524.948.91718.818.211
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.039.390-923.775-490.320-1.624.068
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler89.958000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.788.47010.022.1774.458.59717.194.143
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.845.008-2.890.177-1.609.702-2.531.669
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.272.598-2.365.159-1.142.235-3.717.540
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)427.590-525.018-467.4671.185.871
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.943.4627.132.0002.848.89514.662.474
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.943.4627.132.0002.848.89514.662.474
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.204.194807.853371.8361.727.782
Ana Ortaklık Payları8.739.2686.324.1472.477.05912.934.692
Hisse Başına Kazanç1101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1101
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1101
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1101
Dipnot
Amortisman Giderleri2.427.2471.623.503842.3732.984.601
Kıdem Tazminatı45.80845.94050.48134.906
Finansman Giderleri-1.039.390-923.775-490.320-1.624.068
Yurtiçi Satışlar41.253.93829.159.58613.718.80046.818.106
Yurtdışı Satışlar20.507.25513.834.7436.961.01123.087.038
Net Yabancı Para Pozisyonu20.624.09519.956.11417.448.52411.038.559
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu20.624.09519.956.11416.892.4699.426.612
Net YPP (Hedge Dahil)20.624.09519.956.11417.448.52311.038.559
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDZA 8,9 9,0 5,1 1,2 1,6 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEDZA 8,89 6,57 6,67 9,27 0,16
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi