SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.091 94.022 1,14
VIOP 119.173 117.767 1,19
USD/TRY 5,8206 5,8224 -0,03
BIST BANKA 133.259 128.956 3,34
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.340 12.355 -0,13
ALTIN 1.407,14 1.399,50 0,55
BRENT 64,31 64,45 -0,22

 Gediz Ambalaj Sanayi Hisse Senedi | GEDZA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,3269 5,2 0,8731
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,4 2,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi
Kuruluş 01.05.1982
Faal Alanı
Telefon (0274)4127788
Faks (0274)4127732
Adres Kütahya Yolu 3.km P.K: 7 43600 Gediz Kütahya TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar58,756,2
Ödenmiş Sermaye11,711,7
Net Kâr2,512,9

Cari Değerler

F/K 4,3
FD/FAVÖK 2,7
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 0,48
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 60,7 mnTL
Net Borç -7,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,78 9,24 15,56 28,71
USD -0,27 10,94 21,34 17,39
Göreceli 0,92 5,48 2,84 24,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,00 1.372.236 11
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,001.372.23611

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar61.001.77257.377.81754.941.51739.475.629
Nakit ve Nakit Benzerleri19.094.84614.763.67611.409.8208.155.658
Finansal Yatırımlar4.228.9763.517.8031.381.8291.268.081
Ticari Alacaklar22.630.71320.067.36725.288.40118.463.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar201.953214.727203.716180.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.881.13714.044.02112.314.2639.400.700
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.964.1474.770.2234.343.4882.007.160
(Ara Toplam)61.001.77257.377.81754.941.51739.475.629
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar31.107.95031.904.93932.176.19333.065.435
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar273.158273.158273.158273.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.750.0002.750.0002.750.0002.750.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar25.424.59626.221.04726.629.47327.544.190
Şerefiye2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar560.196560.734423.562398.087
TOPLAM VARLIKLAR92.109.72289.282.75687.117.71072.541.064
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.516.58322.113.26023.339.90813.418.747
Finansal Borçlar10.238.7388.732.3397.020.0052.071.706
Diğer Finansal Yükümlülükler5.277.1634.645.5935.310.1965.984.800
Ticari Borçlar2.460.9901.895.3675.772.9622.823.395
Diğer Borçlar127.578131.359129.653130.568
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)201.70749.47600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.142.2353.702.6252.651.5781.067.275
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.068.1722.956.5012.455.5141.341.003
(Ara Toplam)21.516.58322.113.26023.339.90813.418.747
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.396.2494.742.5994.878.9805.005.402
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.446.1671.237.7311.474.5281.356.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.950.0823.504.8683.404.4523.649.298
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar65.196.89062.426.89758.898.82254.116.915
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.654.55156.248.98053.262.68748.939.509
Ödenmiş Sermaye11.664.00011.664.00011.664.00011.664.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.219.7303.219.7303.219.7292.475.834
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları23.731.88410.797.19210.797.19211.541.086
Dönem Net Kar/Zararı2.477.05812.934.69210.133.8225.209.103
Diğer Özsermaye Kalemleri17.561.87917.633.36617.447.94418.049.486
Azınlık Payları6.542.3396.177.9175.636.1355.177.406
TOPLAM KAYNAKLAR92.109.72289.282.75687.117.71072.541.064
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri20.436.38568.495.93550.985.06429.621.174
Satışların Maliyeti (-)-15.345.199-48.442.213-36.759.240-21.657.198
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.091.18620.053.72214.225.8247.963.976
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.091.18620.053.72214.225.8247.963.976
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-422.203-1.722.026-1.242.351-787.200
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.103.423-3.141.883-2.199.866-1.415.696
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.923.2557.503.2936.055.7142.464.234
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-539.897-3.874.895-2.496.512-1.804.403
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.948.91818.818.21114.342.8096.420.911
Net Faaliyet Kar/Zararı3.565.56015.189.81310.783.6075.761.080
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.948.91818.818.21100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-490.320-1.624.068-1.597.328-39.596
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.458.59817.194.14312.745.4816.381.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.609.703-2.531.669-1.419.365-503.887
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.142.235-3.717.540-2.651.578-1.067.275
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-467.4681.185.8711.232.213563.388
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.848.89514.662.47411.326.1165.877.428
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.848.89514.662.47411.326.1165.877.428
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları371.8371.727.7821.192.294668.325
Ana Ortaklık Payları2.477.05812.934.69210.133.8225.209.103
Hisse Başına Kazanç0110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0110
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0110
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0110
Dipnot
Amortisman Giderleri842.3732.984.6012.180.7501.432.897
Kıdem Tazminatı50.48134.90635.30836.648
Finansman Giderleri-490.320-1.624.068-1.597.328-39.596
Yurtiçi Satışlar13.718.80046.818.10633.835.55419.674.071
Yurtdışı Satışlar6.961.01123.087.03817.744.37610.152.308
Net Yabancı Para Pozisyonu17.448.52411.038.5596.285.7978.843.705
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu16.892.4699.426.6126.285.7978.843.705
Net YPP (Hedge Dahil)17.448.52311.038.5596.285.7978.843.705
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDZA 5,2 4,3 2,7 0,7 1,0 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEDZA 5,20 0,48 0,48 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi