SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7342 6,6145 1,81
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.618,28 1.613,66 0,29
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Gediz Ambalaj Sanayi Hisse Senedi | GEDZA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,09 9,44 4,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 13,2 12,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi
Kuruluş 01.05.1982
Faal Alanı
Telefon (0274)4127788
Faks (0274)4127732
Adres Kütahya Yolu 3.km P.K: 7 43600 Gediz Kütahya TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar65,963,1
Ödenmiş Sermaye11,711,7
Net Kâr11,38,7

Cari Değerler

F/K 6,9
FD/FAVÖK 3,8
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%) 4,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,3
Piyasa Değeri 77,6 mnTL
Net Borç -16,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,48 -11,45 -11,33 -1,63
USD -1,77 -14,76 -19,27 -12,65
Göreceli -1,53 -12,86 9,70 25,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,00 1.372.236 11
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,001.372.23611

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar76.264.21766.774.78569.455.12961.001.772
Nakit ve Nakit Benzerleri30.556.25218.404.75424.052.36919.094.846
Finansal Yatırımlar5.869.9204.767.7913.710.7704.228.976
Ticari Alacaklar19.522.76621.702.26724.711.54722.630.713
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar385.273397.948194.444201.953
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar15.017.24517.284.17113.810.00212.881.137
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.912.7614.217.8542.975.9971.964.147
(Ara Toplam)76.264.21766.774.78569.455.12961.001.772
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar29.759.86830.518.67830.599.81331.107.950
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar273.158273.158273.158273.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.750.0002.750.0002.750.0002.750.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar24.606.84325.306.46825.443.19225.424.596
Şerefiye2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar29.86789.05233.463560.196
TOPLAM VARLIKLAR106.024.08597.293.463100.054.94292.109.722
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.913.88122.195.26326.597.82221.516.583
Finansal Borçlar12.769.1524.143.01211.539.08510.238.738
Diğer Finansal Yükümlülükler7.411.3028.813.5576.103.8645.277.163
Ticari Borçlar987.9903.884.6894.070.5482.460.990
Diğer Borçlar231.698238.732244.165127.578
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.93314.02715.455201.707
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.314.2763.272.5982.365.1591.142.235
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.188.5301.828.6482.259.5462.068.172
(Ara Toplam)27.913.88122.195.26326.597.82221.516.583
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.390.8384.639.6665.510.6005.396.249
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.279.9371.677.7401.573.9351.446.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.110.9012.961.9263.936.6653.950.082
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar73.719.36670.458.53467.946.52065.196.890
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.914.15663.148.67560.973.28558.654.551
Ödenmiş Sermaye11.664.00011.664.00011.664.00011.664.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.485.7353.485.7353.678.3143.219.730
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.900.99821.925.96421.901.06323.731.884
Dönem Net Kar/Zararı11.300.9908.739.2686.324.1472.477.058
Diğer Özsermaye Kalemleri17.562.43317.333.70817.405.76117.561.879
Azınlık Payları7.805.2107.309.8596.973.2356.542.339
TOPLAM KAYNAKLAR106.024.08597.293.463100.054.94292.109.722
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri75.746.89959.785.92242.135.51420.436.385
Satışların Maliyeti (-)-56.222.195-44.460.297-30.852.678-15.345.199
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)19.524.70415.325.62511.282.8365.091.186
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)19.524.70415.325.62511.282.8365.091.186
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.786.236-1.379.657-862.238-422.203
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.747.890-3.349.939-2.220.836-1.103.424
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.347.0895.781.3083.896.2981.923.255
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.772.087-2.639.435-1.150.108-539.897
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)17.565.58013.737.90210.945.9524.948.917
Net Faaliyet Kar/Zararı12.990.57810.596.0298.199.7623.565.559
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.046.71489.95800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı18.612.29413.827.86010.945.9524.948.917
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.667.648-1.039.390-923.775-490.320
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.046.71489.95800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.944.64612.788.47010.022.1774.458.597
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.953.890-2.845.008-2.890.177-1.609.702
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.314.276-3.272.598-2.365.159-1.142.235
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)360.386427.590-525.018-467.467
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.990.7569.943.4627.132.0002.848.895
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.990.7569.943.4627.132.0002.848.895
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.689.7661.204.194807.853371.836
Ana Ortaklık Payları11.300.9908.739.2686.324.1472.477.059
Hisse Başına Kazanç1110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1110
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1110
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1110
Dipnot
Amortisman Giderleri3.243.0542.427.2471.623.503842.373
Kıdem Tazminatı45.63945.80845.94050.481
Finansman Giderleri-1.667.648-1.039.390-923.775-490.320
Yurtiçi Satışlar52.791.53341.253.93829.159.58613.718.800
Yurtdışı Satışlar25.414.66420.507.25513.834.7436.961.011
Net Yabancı Para Pozisyonu20.201.90620.624.09519.956.11417.448.524
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu20.201.90620.624.09519.956.11416.892.469
Net YPP (Hedge Dahil)20.201.90620.624.09519.956.11417.448.523

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDZA 6,7 6,9 3,8 0,8 1,2 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEDZA 6,65 4,15 4,68 52,57 0,94
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi