SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.217 118.713 0,43
VIOP 135.709 134.862 0,63
USD/TRY 6,8663 6,8608 0,08
BIST BANKS 129.699 129.657 0,03
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.495 12.617 -0,97
GOLD 1.808,98 1.809,22 -0,01
BRENT 43,48 43,30 0,42

 Gediz Ambalaj Sanayi Hisse Senedi | GEDZA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,89 12,17 5,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 24,0 22,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi
Kuruluş 01.05.1982
Faal Alanı
Telefon (0274)4127788
Faks (0274)4127732
Adres Kütahya Yolu 3.km P.K: 7 43600 Gediz Kütahya TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar70,565,9
Ödenmiş Sermaye11,711,7
Net Kâr4,511,3

Cari Değerler

F/K 10,5
FD/FAVÖK 7,1
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 5,20
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,4
Piyasa Değeri 139,6 mnTL
Net Borç -18,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 4,54 22,27 77,07
USD 0,00 4,54 20,67 53,59
Göreceli 0,52 1,54 13,32 70,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,00 1.372.236 11
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,001.372.23611

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar85.383.11076.264.21766.774.78569.455.129
Nakit ve Nakit Benzerleri33.334.37130.556.25218.404.75424.052.369
Finansal Yatırımlar7.463.1135.869.9204.767.7913.710.770
Ticari Alacaklar28.056.28119.522.76621.702.26724.711.547
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar75.825385.273397.948194.444
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.995.81215.017.24517.284.17113.810.002
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.457.7084.912.7614.217.8542.975.997
(Ara Toplam)85.383.11076.264.21766.774.78569.455.129
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar28.704.68529.759.86830.518.67830.599.813
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar273.158273.158273.158273.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.750.0002.750.0002.750.0002.750.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar23.577.56924.606.84325.306.46825.443.192
Şerefiye2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.95829.86789.05233.463
TOPLAM VARLIKLAR114.087.795106.024.08597.293.463100.054.942
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler30.867.22027.913.88122.195.26326.597.822
Finansal Borçlar14.790.75012.769.1524.143.01211.539.085
Diğer Finansal Yükümlülükler7.628.1937.411.3028.813.5576.103.864
Ticari Borçlar3.325.647987.9903.884.6894.070.548
Diğer Borçlar228.725231.698238.732244.165
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)728.64110.93314.02715.455
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.586.2754.314.2763.272.5982.365.159
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.578.9892.188.5301.828.6482.259.546
(Ara Toplam)30.867.22027.913.88122.195.26326.597.822
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.382.8634.390.8384.639.6665.510.600
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.469.9221.279.9371.677.7401.573.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.912.9413.110.9012.961.9263.936.665
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar78.837.71273.719.36670.458.53467.946.520
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.516.61565.914.15663.148.67560.973.285
Ödenmiş Sermaye11.664.00011.664.00011.664.00011.664.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.485.7353.485.7353.485.7353.678.314
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları33.379.08821.900.99821.925.96421.901.063
Dönem Net Kar/Zararı4.469.47311.300.9908.739.2686.324.147
Diğer Özsermaye Kalemleri17.518.31917.562.43317.333.70817.405.761
Azınlık Payları8.321.0977.805.2107.309.8596.973.235
TOPLAM KAYNAKLAR114.087.795106.024.08597.293.463100.054.942
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri22.734.13675.746.89959.785.92242.135.514
Satışların Maliyeti (-)-16.921.219-56.222.195-44.460.297-30.852.678
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.812.91719.524.70415.325.62511.282.836
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.812.91719.524.70415.325.62511.282.836
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-534.813-1.786.236-1.379.657-862.238
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.027.501-4.747.890-3.349.939-2.220.836
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.354.1747.347.0895.781.3083.896.298
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-771.558-2.772.087-2.639.435-1.150.108
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.833.21917.565.58013.737.90210.945.952
Net Faaliyet Kar/Zararı4.250.60312.990.57810.596.0298.199.762
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32.1361.046.71489.9580
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.865.35518.612.29413.827.86010.945.952
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.300.371-1.667.648-1.039.390-923.775
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler32.1361.046.71489.9580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.564.98416.944.64612.788.47010.022.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.401.146-3.953.890-2.845.008-2.890.177
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.586.275-4.314.276-3.272.598-2.365.159
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)185.129360.386427.590-525.018
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.163.83812.990.7569.943.4627.132.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.163.83812.990.7569.943.4627.132.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları694.3651.689.7661.204.194807.853
Ana Ortaklık Payları4.469.47311.300.9908.739.2686.324.147
Hisse Başına Kazanç0111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0111
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0111
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0111
Dipnot
Amortisman Giderleri1.049.0243.243.0542.427.2471.623.503
Kıdem Tazminatı77.33145.63945.80845.940
Finansman Giderleri-1.300.371-1.667.648-1.039.390-923.775
Yurtiçi Satışlar15.140.45452.791.53341.253.93829.159.586
Yurtdışı Satışlar7.836.67925.414.66420.507.25513.834.743
Net Yabancı Para Pozisyonu27.937.85820.201.90620.624.09519.956.114
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu27.937.85820.201.90620.624.09519.956.114
Net YPP (Hedge Dahil)27.937.85820.201.90620.624.09519.956.114

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDZA 12,0 10,5 7,1 1,6 2,0 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEDZA 11,97 5,25 5,20 -5,70 -0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi