SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.324 98.415 -1,11
VIOP 120.450 122.040 -1,30
USD/TRY 5,8462 5,7922 0,93
BIST BANKS 137.396 140.323 -2,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.488,20 1.490,58 -0,16
BRENT 58,80 59,42 -1,04

 Gediz Ambalaj Sanayi Hisse Senedi | GEDZA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,09 6,11 1,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,6 2,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi
Kuruluş 01.05.1982
Faal Alanı
Telefon (0274)4127788
Faks (0274)4127732
Adres Kütahya Yolu 3.km P.K: 7 43600 Gediz Kütahya TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar61,058,7
Ödenmiş Sermaye11,711,7
Net Kâr6,32,5

Cari Değerler

F/K 4,4
FD/FAVÖK 2,5
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 61,7 mnTL
Net Borç -10,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,93 -2,76 -10,79 30,94
USD 5,91 -1,58 -12,18 19,84
Göreceli 0,21 -2,15 -7,60 21,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,00 1.372.236 11
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,001.372.23611

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar69.455.12961.001.77257.377.81754.941.517
Nakit ve Nakit Benzerleri24.052.36919.094.84614.763.67611.409.820
Finansal Yatırımlar3.710.7704.228.9763.517.8031.381.829
Ticari Alacaklar24.711.54722.630.71320.067.36725.288.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar194.444201.953214.727203.716
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.810.00212.881.13714.044.02112.314.263
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.975.9971.964.1474.770.2234.343.488
(Ara Toplam)69.455.12961.001.77257.377.81754.941.517
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.599.81331.107.95031.904.93932.176.193
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar273.158273.158273.158273.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.750.0002.750.0002.750.0002.750.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar25.443.19225.424.59626.221.04726.629.473
Şerefiye2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar33.463560.196560.734423.562
TOPLAM VARLIKLAR100.054.94292.109.72289.282.75687.117.710
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler26.597.82221.516.58322.113.26023.339.908
Finansal Borçlar11.539.08510.238.7388.732.3397.020.005
Diğer Finansal Yükümlülükler6.103.8645.277.1634.645.5935.310.196
Ticari Borçlar4.070.5482.460.9901.895.3675.772.962
Diğer Borçlar244.165127.578131.359129.653
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.455201.70749.4760
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.365.1591.142.2353.702.6252.651.578
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.259.5462.068.1722.956.5012.455.514
(Ara Toplam)26.597.82221.516.58322.113.26023.339.908
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.510.6005.396.2494.722.7184.878.980
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.573.9351.446.1671.237.7311.474.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.936.6653.950.0823.484.9873.404.452
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar67.946.52065.196.89062.446.77858.898.822
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.973.28558.654.55156.264.28853.262.687
Ödenmiş Sermaye11.664.00011.664.00011.664.00011.664.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.678.3143.219.7303.219.7303.219.729
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.901.06323.731.88410.797.19210.797.192
Dönem Net Kar/Zararı6.324.1472.477.05812.934.69110.133.822
Diğer Özsermaye Kalemleri17.405.76117.561.87917.648.67517.447.944
Azınlık Payları6.973.2356.542.3396.182.4905.636.135
TOPLAM KAYNAKLAR100.054.94292.109.72289.282.75687.117.710
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri42.135.51420.436.38568.495.93550.985.064
Satışların Maliyeti (-)-30.852.678-15.345.199-48.442.213-36.759.240
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.282.8365.091.18620.053.72214.225.824
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.282.8365.091.18620.053.72214.225.824
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-862.238-422.203-1.722.026-1.242.351
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.220.836-1.103.424-3.141.883-2.199.866
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.896.2981.923.2557.503.2936.055.714
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.150.108-539.897-3.874.895-2.496.512
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.945.9524.948.91718.818.21114.342.809
Net Faaliyet Kar/Zararı8.199.7623.565.55915.189.81310.783.607
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.945.9524.948.91718.818.2110
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-923.775-490.320-1.624.068-1.597.328
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.022.1774.458.59717.194.14312.745.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.890.177-1.609.702-2.531.669-1.419.365
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.365.159-1.142.235-3.717.540-2.651.578
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-525.018-467.4671.185.8711.232.213
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.132.0002.848.89514.662.47411.326.116
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.132.0002.848.89514.662.47411.326.116
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları807.853371.8361.727.7821.192.294
Ana Ortaklık Payları6.324.1472.477.05912.934.69210.133.822
Hisse Başına Kazanç1011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1011
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1011
Dipnot
Amortisman Giderleri1.623.503842.3732.984.6012.180.750
Kıdem Tazminatı45.94050.48134.90635.308
Finansman Giderleri-923.775-490.320-1.624.068-1.597.328
Yurtiçi Satışlar29.159.58613.718.80046.818.10633.835.554
Yurtdışı Satışlar13.834.7436.961.01123.087.03817.744.376
Net Yabancı Para Pozisyonu19.956.11417.448.52411.038.5596.285.797
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu19.956.11416.892.4699.426.6126.285.797
Net YPP (Hedge Dahil)19.956.11417.448.52311.038.5596.285.797
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDZA 5,3 4,4 2,5 0,6 1,0 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi