SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.837 102.715 -0,86
VIOP 128.329 129.612 -0,99
USD/TRY 5,3033 5,2791 0,46
BIST BANKA 133.080 135.211 -1,58
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
ALTIN 1.325,64 1.321,02 0,35
BRENT 66,29 66,25 0,06

 GEDZA Hisse Senedi | Gediz Ambalaj Sanayi

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,09 4,75 0,66
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,9 1,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi
Kuruluş 01.05.1982
Faal Alanı
Telefon (0274)4127788
Faks (0274)4127732
Adres Kütahya Yolu 3.km P.K: 7 43600 Gediz Kütahya TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar53,348,9
Ödenmiş Sermaye11,711,7
Net Kâr10,15,2

Cari Değerler

F/K 4,2
FD/FAVÖK 3,2
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 48,8 mnTL
Net Borç -0,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,72 -12,00 -2,56 0,72
USD 1,30 -12,33 -1,08 1,10
Göreceli 0,15 -12,23 -6,60 -10,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDZA0,000,00000,000,00 0 A/D
GEDZA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar54.941.51739.475.62937.001.60834.586.707
Nakit ve Nakit Benzerleri11.409.8208.155.65812.959.42214.195.292
Finansal Yatırımlar1.381.8291.268.08100
Ticari Alacaklar25.288.40118.463.49416.205.15613.373.700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar203.716180.536255.4000
Stoklar12.314.2639.400.7005.967.6584.997.167
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.343.4882.007.1601.613.9722.020.548
(Ara Toplam)54.941.51739.475.62937.001.60834.586.707
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar32.176.19333.065.43533.616.68627.554.157
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar273.158273.158273.158273.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.750.0002.750.0002.750.0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar26.629.47327.544.19028.217.26126.034.198
Şerefiye2.100.0002.100.0002.100.0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar423.562398.087276.2671.246.801
TOPLAM VARLIKLAR87.117.71072.541.06470.618.29462.140.864
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.339.90813.418.74714.210.91810.364.553
Finansal Borçlar7.020.0052.071.7066.382.1254.154.260
Diğer Finansal Yükümlülükler5.310.1965.984.8003.744.466778.314
Ticari Borçlar5.772.9622.823.3952.120.5462.906.660
Diğer Borçlar129.653130.568134.157131.894
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.651.5781.067.275458.3801.283.956
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.455.5141.341.0031.371.2441.109.469
(Ara Toplam)23.339.90813.418.74714.210.91810.364.553
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.878.9805.005.4026.272.2084.973.070
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar1.474.5281.356.1041.508.6431.131.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.404.4523.649.2984.763.5653.841.668
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar58.898.82254.116.91550.135.16846.803.241
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.262.68748.939.50945.268.48742.289.171
Ödenmiş Sermaye11.664.00011.664.00011.664.0005.832.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.219.7292.475.8342.475.8342.367.488
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.797.19211.541.08611.701.77011.606.696
Dönem Net Kar/Zararı10.133.8225.209.1031.278.5475.768.570
Diğer Özsermaye Kalemleri17.447.94418.049.48618.148.33616.714.417
Azınlık Payları5.636.1355.177.4064.866.6814.514.070
TOPLAM KAYNAKLAR87.117.71072.541.06470.618.29462.140.864
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri50.985.06429.621.17413.515.02942.508.627
Satışların Maliyeti (-)-36.759.240-21.657.198-10.037.440-33.463.647
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.225.8247.963.9763.477.5899.044.980
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.225.8247.963.9763.477.5899.044.980
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.242.351-787.200-366.651-1.311.753
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.199.866-1.415.696-682.145-2.615.563
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.055.7142.464.2341.114.7944.440.332
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.496.512-1.804.403-954.827-1.744.581
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.342.8096.420.9112.588.7607.813.415
Net Faaliyet Kar/Zararı10.783.6075.761.0802.428.7935.117.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.597.328-39.596-20.000-45.340
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.745.4816.381.3152.568.7607.768.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.419.365-503.887-981.209-1.022.263
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.651.578-1.067.275-458.380-1.283.956
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.232.213563.388-522.829261.693
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.326.1165.877.4281.587.5516.745.812
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.326.1165.877.4281.587.5516.745.812
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.192.294668.325309.004977.242
Ana Ortaklık Payları10.133.8225.209.1031.278.5475.768.570
Hisse Başına Kazanç1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1001
Dipnot
Amortisman Giderleri2.180.7501.432.897701.5682.796.410
Kıdem Tazminatı35.30836.648235.558218.661
Finansman Giderleri-1.597.328-39.596-20.000-45.340
Yurtiçi Satışlar33.835.55419.674.0718.412.03429.075.253
Yurtdışı Satışlar17.744.37610.152.3085.253.92014.199.131
Net Yabancı Para Pozisyonu6.285.7978.843.7057.246.1868.297.824
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.285.7978.843.7057.246.1868.297.824
Net YPP (Hedge Dahil)6.285.7978.843.7057.246.1868.297.824
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDZA 4,2 4,2 3,2 0,8 0,9 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi