SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKS 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
GOLD 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Gediz Ambalaj Sanayi Hisse Senedi | GEDZA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,24 24,4 6,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,5 64,6 59,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi
Kuruluş 01.05.1982
Faal Alanı
Telefon (0274)4127788
Faks (0274)4127732
Adres Kütahya Yolu 3.km P.K: 7 43600 Gediz Kütahya TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar325,9287,8
Ödenmiş Sermaye46,746,7
Net Kâr100,361,2

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 8,6
FD/FAVÖK 8,0
PD/DD 3,1
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%) 0,90
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,8
Piyasa Değeri 1.024,6 mnTL
Net Borç -40,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 52,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,81 -7,11 16,01 19,09
USD -0,95 -7,27 13,48 -22,84
Göreceli -1,77 -7,87 8,82 -18,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,00 1.372.236 11
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,001.372.23611

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar310.846.648262.030.710192.233.272192.371.103
Nakit ve Nakit Benzerleri44.850.96478.053.25738.945.83635.193.449
Finansal Yatırımlar18.675.972173.3603.113.1963.818.427
Ticari Alacaklar141.339.031109.123.21980.347.61872.517.054
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar150.061190.161786.5651.078.919
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar86.624.28166.525.50564.291.68663.863.802
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar19.206.3397.965.2084.748.37115.899.452
(Ara Toplam)310.846.648262.030.710192.233.272192.371.103
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar139.019.322131.409.352129.194.254119.302.284
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar126.616126.616126.616126.616
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar273.158273.158273.158273.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.115.0009.115.0009.115.0009.115.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar126.125.746112.586.629112.309.25099.471.248
Şerefiye2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı487.394000
Diğer Duran Varlıklar791.4087.207.9495.270.2308.216.262
TOPLAM VARLIKLAR449.865.970393.440.062321.427.526311.673.387
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler84.443.92370.424.26843.370.31956.108.664
Finansal Borçlar10.342.812006.300.000
Diğer Finansal Yükümlülükler13.126.45029.596.87111.372.47021.535.138
Ticari Borçlar26.403.70416.713.52417.659.0409.087.302
Diğer Borçlar176.079178.626179.015181.123
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.067.9131.565.970230.005257.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15.635.3975.952.147803.27916.057.085
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.691.56816.417.13013.126.5102.690.932
(Ara Toplam)84.443.92370.424.26843.370.31956.108.664
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.025.6226.756.2536.512.2516.678.714
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.025.6225.074.8385.115.7845.452.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü01.681.4151.396.4671.225.912
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar358.396.425316.259.541271.544.956248.886.009
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar325.929.689287.810.935246.900.184226.596.733
Ödenmiş Sermaye46.656.00046.656.00023.328.00023.328.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.957.8255.957.8255.335.9665.335.966
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları159.871.108159.871.108185.970.487103.807.353
Dönem Net Kar/Zararı100.348.31761.173.36217.919.08279.231.820
Diğer Özsermaye Kalemleri13.096.43914.152.64014.346.64914.893.594
Azınlık Payları32.466.73628.448.60624.644.77222.289.276
TOPLAM KAYNAKLAR449.865.970393.440.062321.427.526311.673.387
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri332.452.037186.501.03780.690.946308.331.376
Satışların Maliyeti (-)-211.783.684-125.118.268-59.580.164-210.022.279
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)120.668.35361.382.76921.110.78298.309.097
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)120.668.35361.382.76921.110.78298.309.097
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.238.524-3.683.436-1.653.139-6.322.824
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.252.686-9.170.379-4.549.659-10.322.455
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.977.3129.734.9265.390.9904.443.925
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.352.128-4.410.700-1.667.526-2.535.710
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)101.802.32753.853.18018.631.44883.572.033
Net Faaliyet Kar/Zararı98.177.14348.528.95414.907.98481.663.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.941.5222.074.122467.8494.178.210
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-365000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı104.743.48455.927.30219.099.29787.750.243
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler21.338.45318.073.4392.233.65821.525.939
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.764.990-905.059-764.023-9.618.734
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.941.1572.074.122467.8494.178.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)124.316.94773.095.68220.568.93299.657.448
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-14.557.547-6.602.025-1.144.736-15.054.321
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-15.635.397-5.952.147-803.279-16.080.012
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.077.850-649.878-341.4571.025.691
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI109.759.40066.493.65719.424.19684.603.127
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)109.759.40066.493.65719.424.19684.603.127
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları9.411.0835.320.2951.505.1145.371.307
Ana Ortaklık Payları100.348.31761.173.36217.919.08279.231.820
Hisse Başına Kazanç2113
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0113
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0113
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0113
Dipnot
Amortisman Giderleri3.061.5201.857.939876.4222.697.503
Kıdem Tazminatı-1.974.121958.716909.771738.932
Finansman Giderleri-1.764.990-905.059-764.023-9.618.734
Yurtiçi Satışlar271.739.353151.113.88367.231.271233.461.542
Yurtdışı Satışlar70.097.98438.673.44615.535.66183.170.166
Net Yabancı Para Pozisyonu67.398.08086.491.16758.535.76664.133.123
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu67.398.08079.452.66753.335.24164.133.123
Net YPP (Hedge Dahil)67.398.08086.491.16758.535.76664.133.123
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit25.467.31026.175.69133.524.75520.442.789
Düzeltme Öncesi Kar0000
Düzeltmeler:343.490.20442.084.956117.267.128394.326.971
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider343.490.20442.084.956117.267.128394.326.971
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)343.490.20442.084.956117.267.128394.326.971
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-284.615.115-160.894.604-79.292.284-352.327.943
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)58.875.08942.084.95637.974.84441.999.028
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-33.407.779-15.909.265-4.450.089-21.556.239
Sabit Sermaye Yatırımları-29.726.895-1.707.834-13.725.300-62.766.680
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-29.726.895-1.707.834-13.725.300-62.766.680
Serbest Nakit Akım-4.259.58524.467.85719.799.455-42.323.891
Finansal Borçlardaki Değişim-4.365.8761.761.733-16.462.6673.123.569
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.764.990-905.059-764.023-9.618.734
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-6.130.866856.674-17.226.690-6.495.165
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-10.390.45125.324.5312.572.765-48.819.056
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi20.047.96617.535.2771.179.623569.313
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim9.657.51542.859.8083.752.388-48.249.743
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler35.193.44935.193.44935.193.44983.443.192
Dönem Sonu Nakit44.850.96478.053.25738.945.83735.193.449

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDZA 22,0 8,6 8,0 2,4 3,1 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEDZA 21,96 0,67 0,90 23,53 0,41
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi