SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.132 1.120 1,15
VIOP 1.274 1.257 1,35
USD/TRY 7,5471 7,6254 -1,03
BIST BANKA 1.172 1.142 2,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.607 12.643 -0,29
ALTIN 1.871,46 1.867,86 0,19
BRENT 41,97 41,94 0,07

Gediz Ambalaj Sanayi Hisse Senedi | GEDZA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,75 18,36 7,61
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 26,1 25,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi
Kuruluş 01.05.1982
Faal Alanı
Telefon (0274)4127788
Faks (0274)4127732
Adres Kütahya Yolu 3.km P.K: 7 43600 Gediz Kütahya TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar74,470,5
Ödenmiş Sermaye11,711,7
Net Kâr8,84,5

Cari Değerler

F/K 14,4
FD/FAVÖK 10,4
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%) 4,82
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,6
Piyasa Değeri 198,6 mnTL
Net Borç -25,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,56 -1,56 32,22 151,92
USD -1,69 -3,48 27,05 95,17
Göreceli -3,04 -2,34 28,98 157,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,00 1.372.236 11
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,001.372.23611

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar85.699.45485.383.11076.264.21766.774.785
Nakit ve Nakit Benzerleri35.064.94433.334.37130.556.25218.404.754
Finansal Yatırımlar9.138.7717.463.1135.869.9204.767.791
Ticari Alacaklar21.392.45228.056.28119.522.76621.702.267
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar72.46575.825385.273397.948
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar17.265.79713.995.81215.017.24517.284.171
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.765.0252.457.7084.912.7614.217.854
(Ara Toplam)85.699.45485.383.11076.264.21766.774.785
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar28.166.01328.704.68529.759.86830.518.678
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar273.158273.158273.158273.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.750.0002.750.0002.750.0002.750.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar22.987.80723.577.56924.606.84325.306.468
Şerefiye2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar55.0483.95829.86789.052
TOPLAM VARLIKLAR113.865.467114.087.795106.024.08597.293.463
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler25.921.22930.867.22027.913.88122.195.263
Finansal Borçlar10.039.49614.790.75012.769.1524.143.012
Diğer Finansal Yükümlülükler8.446.8237.628.1937.411.3028.813.557
Ticari Borçlar2.525.9233.325.647987.9903.884.689
Diğer Borçlar226.070228.725231.698238.732
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)25.256728.64110.93314.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.964.6401.586.2754.314.2763.272.598
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.693.0212.578.9892.188.5301.828.648
(Ara Toplam)25.921.22930.867.22027.913.88122.195.263
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.613.3534.382.8634.390.8384.639.666
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.806.0091.469.9221.279.9371.677.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.807.3442.912.9413.110.9012.961.926
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar83.330.88578.837.71273.719.36670.458.534
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.440.79770.516.61565.914.15663.148.675
Ödenmiş Sermaye11.664.00011.664.00011.664.00011.664.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.603.5523.485.7353.485.7353.485.735
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları33.084.17133.379.08821.900.99821.925.964
Dönem Net Kar/Zararı8.780.3504.469.47311.300.9908.739.268
Diğer Özsermaye Kalemleri17.308.72417.518.31917.562.43317.333.708
Azınlık Payları8.890.0888.321.0977.805.2107.309.859
TOPLAM KAYNAKLAR113.865.467114.087.795106.024.08597.293.463
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri39.913.30722.734.13675.746.89959.785.922
Satışların Maliyeti (-)-28.460.819-16.921.219-56.222.195-44.460.297
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.452.4885.812.91719.524.70415.325.625
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.452.4885.812.91719.524.70415.325.625
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-878.821-534.813-1.786.236-1.379.657
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.980.019-1.027.501-4.747.890-3.349.939
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.476.1904.354.1747.347.0895.781.308
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.329.387-771.558-2.772.087-2.639.435
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.740.4517.833.21917.565.58013.737.902
Net Faaliyet Kar/Zararı8.593.6484.250.60312.990.57810.596.029
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler64.27132.1361.046.71489.958
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.804.7227.865.35518.612.29413.827.860
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.190.004-1.300.371-1.667.648-1.039.390
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler64.27132.1361.046.71489.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.614.7186.564.98416.944.64612.788.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.736.348-1.401.146-3.953.890-2.845.008
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.964.640-1.586.275-4.314.276-3.272.598
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)228.292185.129360.386427.590
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.878.3705.163.83812.990.7569.943.462
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.878.3705.163.83812.990.7569.943.462
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.098.020694.3651.689.7661.204.194
Ana Ortaklık Payları8.780.3504.469.47311.300.9908.739.268
Hisse Başına Kazanç1011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1011
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1011
Dipnot
Amortisman Giderleri1.643.4931.049.0243.243.0542.427.247
Kıdem Tazminatı118.84677.33145.63945.808
Finansman Giderleri-2.190.004-1.300.371-1.667.648-1.039.390
Yurtiçi Satışlar29.106.35515.140.45452.791.53341.253.938
Yurtdışı Satışlar11.645.7047.836.67925.414.66420.507.255
Net Yabancı Para Pozisyonu25.844.12527.937.85820.201.90620.624.095
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu25.844.12527.937.85820.201.90620.624.095
Net YPP (Hedge Dahil)25.844.12527.937.85820.201.90620.624.095

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDZA 17,0 14,4 10,4 2,4 2,7 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEDZA 17,03 4,72 4,82 9,80 0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi