SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKA 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
ALTIN 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

Gediz Ambalaj Sanayi Hisse Senedi | GEDZA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 34,54 50,85 16,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,4 64,6 62,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi
Kuruluş 01.05.1982
Faal Alanı
Telefon (0274)4127788
Faks (0274)4127732
Adres Kütahya Yolu 3.km P.K: 7 43600 Gediz Kütahya TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar102,991,3
Ödenmiş Sermaye11,711,7
Net Kâr11,225,7

Cari Değerler

F/K 14,0
FD/FAVÖK 11,4
PD/DD 4,4
FD/Satışlar 4,0
Yabancı Oranı (%) 8,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,0 / 2,2
Piyasa Değeri 453,3 mnTL
Net Borç -46,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,42 -3,57 -6,36 45,00
USD -0,48 -2,43 -3,13 27,80
Göreceli -1,51 -6,43 -7,79 53,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,00 1.372.236 11
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,001.372.23611

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar143.224.338126.618.666112.075.16385.699.454
Nakit ve Nakit Benzerleri87.065.55165.559.52060.220.96935.064.944
Finansal Yatırımlar1.481.5364.572.751451.6109.138.771
Ticari Alacaklar30.008.55832.412.21631.088.07021.392.452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar108.256221.847158.97172.465
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.569.33115.816.76514.134.89717.265.797
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.991.1068.035.5676.020.6462.765.025
(Ara Toplam)143.224.338126.618.666112.075.16385.699.454
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.546.51428.639.28928.158.29728.166.013
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar273.158273.158273.158273.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.750.0002.750.0002.750.0002.750.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar23.630.28323.418.92022.714.29022.987.807
Şerefiye2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.793.07397.211320.84955.048
TOPLAM VARLIKLAR173.770.852155.257.955140.233.460113.865.467
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler55.295.74649.224.30643.037.78925.921.229
Finansal Borçlar25.999.10619.682.26218.401.11810.039.496
Diğer Finansal Yükümlülükler15.870.75514.787.91312.036.8128.446.823
Ticari Borçlar5.283.8163.181.6012.658.3592.525.923
Diğer Borçlar198.534219.846222.942226.070
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)209.91029.33534.63525.256
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.195.9137.721.5735.588.8612.964.640
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.537.7123.601.7764.095.0621.693.021
(Ara Toplam)55.295.74649.224.30643.037.78925.921.229
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.279.3594.351.0514.601.4584.613.353
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.095.5571.749.0841.939.4791.806.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.183.8022.601.9672.661.9792.807.344
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar114.195.747101.682.59892.594.21383.330.885
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar102.866.57691.318.90882.902.53374.440.797
Ödenmiş Sermaye11.664.00011.664.00011.664.00011.664.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.610.2093.610.2093.610.2093.603.552
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları58.738.44033.077.51433.077.51433.084.171
Dönem Net Kar/Zararı11.173.59125.660.92617.376.4688.780.350
Diğer Özsermaye Kalemleri17.680.33617.306.25917.174.34217.308.724
Azınlık Payları11.329.17110.363.6909.691.6808.890.088
TOPLAM KAYNAKLAR173.770.852155.257.955140.233.460113.865.467
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri29.730.67994.708.32563.615.87039.913.307
Satışların Maliyeti (-)-16.561.125-62.371.361-45.645.097-28.460.819
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.169.55432.336.96417.970.77311.452.488
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.169.55432.336.96417.970.77311.452.488
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-630.551-2.005.533-1.229.770-878.821
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.351.693-4.072.724-3.201.876-1.980.019
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.258.22919.401.70317.013.5727.476.190
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.572.314-5.523.090-1.512.038-1.329.387
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)17.873.22540.137.32029.040.66114.740.451
Net Faaliyet Kar/Zararı11.187.31026.258.70713.539.1278.593.648
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35.111132.51097.39964.271
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı17.908.33640.269.83029.138.06014.804.722
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.502.632-4.742.259-4.604.024-2.190.004
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler35.111132.51097.39964.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.405.70435.527.57124.534.03612.614.718
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.295.663-7.290.012-5.254.174-2.736.348
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.195.913-7.721.573-5.588.861-2.964.640
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-99.750431.561334.687228.292
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.110.04128.237.55919.279.8629.878.370
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.110.04128.237.55919.279.8629.878.370
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları936.4502.576.6331.903.3941.098.020
Ana Ortaklık Payları11.173.59125.660.92617.376.4688.780.350
Hisse Başına Kazanç1211
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1211
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1211
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1211
Dipnot
Amortisman Giderleri638.6202.869.8822.250.3541.643.493
Kıdem Tazminatı152.805123.707141.901118.846
Finansman Giderleri-2.502.632-4.742.259-4.604.024-2.190.004
Yurtiçi Satışlar20.389.09666.006.99545.258.04529.106.355
Yurtdışı Satışlar9.925.49230.306.02619.406.37511.645.704
Net Yabancı Para Pozisyonu55.334.52446.150.81946.494.23425.844.125
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu55.334.52446.150.81946.260.55525.844.125
Net YPP (Hedge Dahil)55.334.52446.150.81946.494.23425.844.125

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDZA 38,9 14,0 11,4 4,0 4,4 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEDZA 38,86 8,05 8,05 -0,44 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi