SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.453 2.418 1,45
VIOP 2.736 2.690 1,69
USD/TRY 16,3044 16,3646 -0,37
BIST BANKA 2.043 2.034 0,43
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.008 13.920 0,63
ALTIN 1.850,06 1.853,49 -0,19
BRENT 113,72 111,12 2,34

Gediz Ambalaj Sanayi Hisse Senedi | GEDZA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,55 27,42 10,87
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,8 67,0 63,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi
Kuruluş 01.05.1982
Faal Alanı
Telefon (0274)4127788
Faks (0274)4127732
Adres Kütahya Yolu 3.km P.K: 7 43600 Gediz Kütahya TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar170,8149,2
Ödenmiş Sermaye23,323,3
Net Kâr22,857,7

Cari Değerler

F/K 7,4
FD/FAVÖK 8,8
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 2,8
Yabancı Oranı (%) 4,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 1,0
Piyasa Değeri 514,6 mnTL
Net Borç -43,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 50,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,80 -2,13 4,35 30,61
USD 1,60 -4,23 -5,70 6,97
Göreceli 0,97 -3,12 6,70 0,34

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,00 1.372.236 11
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,001.372.23611

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar199.262.951166.128.128152.399.518152.738.004
Nakit ve Nakit Benzerleri44.683.62383.443.19281.737.91690.282.224
Finansal Yatırımlar32.187.8161.083.0053.588.9314.851.579
Ticari Alacaklar70.734.48936.354.23928.287.50629.181.686
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar806.845530.309704.503418.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar34.826.93027.957.43025.932.40220.935.700
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.023.24816.759.95312.148.2607.068.809
(Ara Toplam)199.262.951166.128.128152.399.518152.738.004
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar55.833.74852.553.43042.641.85137.139.433
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar273.158273.158273.158273.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.115.0009.115.0002.750.0002.750.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar41.068.45539.493.89335.868.22129.896.230
Şerefiye2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.277.1351.571.3791.650.4722.120.045
TOPLAM VARLIKLAR255.096.699218.681.558195.041.369189.877.437
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler60.056.98947.810.46456.093.43561.698.174
Finansal Borçlar13.646.13117.651.43923.056.99225.238.140
Diğer Finansal Yükümlülükler19.785.2197.506.54215.720.39916.285.680
Ticari Borçlar14.757.11510.171.7718.951.9558.593.594
Diğer Borçlar188.555187.306189.713193.475
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)558.807179.20425.310295.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.590.7037.832.6155.455.9067.379.548
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.530.4594.281.5872.693.1603.712.390
(Ara Toplam)60.056.98947.810.46456.093.43561.698.174
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.511.0234.583.2054.448.7014.472.846
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.672.9042.579.0442.518.3792.442.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.838.1192.004.1611.930.3222.030.089
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar189.528.687166.287.889134.499.233123.706.417
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar170.826.112149.234.988120.401.154111.263.064
Ödenmiş Sermaye23.328.00023.328.00023.328.00011.664.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.616.6093.616.60903.610.209
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları105.145.61147.414.46947.420.86959.084.869
Dönem Net Kar/Zararı22.833.53057.731.14328.735.34919.540.013
Diğer Özsermaye Kalemleri15.902.36217.144.76720.916.93617.363.973
Azınlık Payları18.702.57517.052.90114.098.07912.443.353
TOPLAM KAYNAKLAR255.096.699218.681.558195.041.369189.877.437
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri73.110.561126.282.15389.310.61260.196.510
Satışların Maliyeti (-)-46.572.923-78.284.532-54.528.952-35.130.811
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)26.537.63847.997.62134.781.66025.065.699
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)26.537.63847.997.62134.781.66025.065.699
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.257.058-2.960.895-2.142.754-1.440.620
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.793.839-6.169.034-4.222.529-2.742.103
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.203.74756.544.42121.652.66117.019.391
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.930.633-11.320.389-7.897.004-4.798.170
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)28.759.85584.091.72442.172.03433.104.197
Net Faaliyet Kar/Zararı23.486.74138.867.69228.416.37720.882.976
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler921.451132.10799.97165.852
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı29.681.30684.223.83142.272.00533.170.049
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.272.052-11.965.100-4.472.490-4.221.284
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler921.451132.10799.97165.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.409.25472.258.73137.799.51528.948.765
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.856.400-7.890.343-5.395.793-7.402.935
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.590.703-7.832.615-5.455.906-7.379.548
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)734.303-57.72860.113-23.387
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI24.552.85464.368.38832.403.72221.545.830
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)24.552.85464.368.38832.403.72221.545.830
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.719.3246.637.2453.668.3732.005.817
Ana Ortaklık Payları22.833.53057.731.14328.735.34919.540.013
Hisse Başına Kazanç1212
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1200
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1200
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1200
Dipnot
Amortisman Giderleri647.9962.453.7841.801.8611.228.650
Kıdem Tazminatı276.453170.008184.073186.120
Finansman Giderleri-1.272.052-11.965.100-4.472.490-4.221.284
Yurtiçi Satışlar52.667.74883.195.37359.581.96939.745.552
Yurtdışı Satışlar20.471.81946.394.71432.243.67621.719.550
Net Yabancı Para Pozisyonu70.859.69080.731.52658.574.49465.287.405
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu61.652.51780.731.52658.574.49465.287.405
Net YPP (Hedge Dahil)70.859.69080.731.52658.574.49465.287.405
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-45.776.20372.609.95728.684.84627.056.230
Düzeltme Öncesi Kar0000
Düzeltmeler:28.495.402220.709.127124.058.38386.467.161
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider28.495.402220.709.127124.058.38386.467.161
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)28.495.402220.709.127124.058.38386.467.161
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-69.688.741-130.578.730-81.943.895-50.835.963
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-41.193.33990.130.39742.114.48835.631.198
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-4.582.864-17.520.440-13.429.642-8.574.968
Sabit Sermaye Yatırımları-2.222.558-24.487.359-13.845.263-7.446.785
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit003.287.4790
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-2.222.558-24.487.359-10.557.784-7.446.785
Serbest Nakit Akım-47.998.76148.122.59818.127.06219.609.445
Finansal Borçlardaki Değişim8.743.727-17.291.883-120.0258.649.217
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.272.052-11.881.512-4.472.490-4.129.944
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit7.471.675-29.173.395-4.592.5154.519.273
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-40.527.08618.949.20313.534.54724.128.718
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi1.767.517-1.065.5312.643.849593.986
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-38.759.56917.883.67216.178.39624.722.704
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler83.443.19265.559.52065.559.52065.559.520
Dönem Sonu Nakit44.683.62383.443.19281.737.91690.282.224

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDZA 22,1 7,4 8,8 2,8 3,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEDZA 22,06 3,80 4,02 21,85 0,39
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi