SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.519 1.509 0,67
VIOP 1.635 1.626 0,60
USD/TRY 9,4913 9,5357 -0,47
BIST BANKS 1.323 1.286 2,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.706 15.757 -0,33
GOLD 1.797,62 1.792,72 0,27
BRENT 83,43 85,65 -2,59

Gediz Ambalaj Sanayi Hisse Senedi | GEDZA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,07 21,56 6,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 20,7 18,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi
Kuruluş 01.05.1982
Faal Alanı
Telefon (0274)4127788
Faks (0274)4127732
Adres Kütahya Yolu 3.km P.K: 7 43600 Gediz Kütahya TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar111,3102,9
Ödenmiş Sermaye11,711,7
Net Kâr19,511,2

Cari Değerler

F/K 10,8
FD/FAVÖK 8,3
PD/DD 3,5
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%) 8,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 2,1
Piyasa Değeri 391,9 mnTL
Net Borç -53,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,38 3,45 5,13 25,37
USD 3,05 1,60 -2,06 -1,95
Göreceli 2,69 -2,43 -3,69 21,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,00 1.372.236 11
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,001.372.23611

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar152.738.004143.224.338126.618.666112.075.163
Nakit ve Nakit Benzerleri90.282.22487.065.55165.559.52060.220.969
Finansal Yatırımlar4.851.5791.481.5364.572.751451.610
Ticari Alacaklar29.181.68630.008.55832.412.21631.088.070
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar418.006108.256221.847158.971
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar20.935.70019.569.33115.816.76514.134.897
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.068.8094.991.1068.035.5676.020.646
(Ara Toplam)152.738.004143.224.338126.618.666112.075.163
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar37.139.43330.546.51428.639.28928.158.297
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar273.158273.158273.158273.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.750.0002.750.0002.750.0002.750.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar29.896.23023.630.28323.418.92022.714.290
Şerefiye2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.120.0451.793.07397.211320.849
TOPLAM VARLIKLAR189.877.437173.770.852155.257.955140.233.460
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler61.698.17455.295.74649.224.30643.037.789
Finansal Borçlar25.238.14025.999.10619.682.26218.401.118
Diğer Finansal Yükümlülükler16.285.68015.870.75514.787.91312.036.812
Ticari Borçlar8.593.5945.283.8163.181.6012.658.359
Diğer Borçlar193.475198.534219.846222.942
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)295.347209.91029.33534.635
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.379.5483.195.9137.721.5735.588.861
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.712.3904.537.7123.601.7764.095.062
(Ara Toplam)61.698.17455.295.74649.224.30643.037.789
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.472.8464.279.3594.351.0514.601.458
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.442.7572.095.5571.749.0841.939.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.030.0892.183.8022.601.9672.661.979
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar123.706.417114.195.747101.682.59892.594.213
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar111.263.064102.866.57691.318.90882.902.533
Ödenmiş Sermaye11.664.00011.664.00011.664.00011.664.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.610.2093.610.2093.610.2093.610.209
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları59.084.86958.738.44033.077.51433.077.514
Dönem Net Kar/Zararı19.540.01311.173.59125.660.92617.376.468
Diğer Özsermaye Kalemleri17.363.97317.680.33617.306.25917.174.342
Azınlık Payları12.443.35311.329.17110.363.6909.691.680
TOPLAM KAYNAKLAR189.877.437173.770.852155.257.955140.233.460
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri60.196.51029.730.67994.708.32563.615.870
Satışların Maliyeti (-)-35.130.811-16.561.125-62.371.361-45.645.097
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.065.69913.169.55432.336.96417.970.773
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.065.69913.169.55432.336.96417.970.773
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.440.620-630.551-2.005.533-1.229.770
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.742.103-1.351.693-4.072.724-3.201.876
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.019.39110.258.22919.401.70317.013.572
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.798.170-3.572.314-5.523.090-1.512.038
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)33.104.19717.873.22540.137.32029.040.661
Net Faaliyet Kar/Zararı20.882.97611.187.31026.258.70713.539.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler65.85235.111132.51097.399
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı33.170.04917.908.33640.269.83029.138.060
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.221.284-2.502.632-4.742.259-4.604.024
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler65.85235.111132.51097.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.948.76515.405.70435.527.57124.534.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.402.935-3.295.663-7.290.012-5.254.174
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.379.548-3.195.913-7.721.573-5.588.861
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-23.387-99.750431.561334.687
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI21.545.83012.110.04128.237.55919.279.862
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)21.545.83012.110.04128.237.55919.279.862
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.005.817936.4502.576.6331.903.394
Ana Ortaklık Payları19.540.01311.173.59125.660.92617.376.468
Hisse Başına Kazanç2121
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0121
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0121
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0121
Dipnot
Amortisman Giderleri1.228.650638.6202.869.8822.250.354
Kıdem Tazminatı186.120152.805123.707141.901
Finansman Giderleri-4.221.284-2.502.632-4.742.259-4.604.024
Yurtiçi Satışlar39.745.55220.389.09666.006.99545.258.045
Yurtdışı Satışlar21.719.5509.925.49230.306.02619.406.375
Net Yabancı Para Pozisyonu65.287.40555.334.52446.150.81946.494.234
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu65.287.40555.334.52446.150.81946.260.555
Net YPP (Hedge Dahil)65.287.40555.334.52446.150.81946.494.234
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit27.056.230-2.465.50027.484.75922.117.873
Düzeltme Öncesi Kar0000
Düzeltmeler:86.467.16125.930.031106.375.45978.401.867
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider86.467.16125.930.031106.375.45978.401.867
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)86.467.16125.930.031106.375.45978.401.867
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-50.835.963-24.269.665-67.302.324-48.569.013
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)35.631.1981.660.36639.073.13529.832.854
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-8.574.968-4.125.866-11.588.376-7.714.981
Sabit Sermaye Yatırımları-7.446.785-688.298-357.801-300.489
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit00267.812-442.228
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-7.446.785-688.298-89.989-742.717
Serbest Nakit Akım19.609.445-3.153.79827.394.77021.375.156
Finansal Borçlardaki Değişim8.649.21722.175.93514.289.72110.224.279
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-4.129.944-2.502.632-4.669.597-4.531.097
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit4.519.27319.673.3039.620.1245.693.182
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış24.128.71816.519.50537.014.89427.068.338
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi593.9864.986.526-2.011.6262.596.379
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim24.722.70421.506.03135.003.26829.664.717
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler65.559.52065.559.52030.556.25230.556.252
Dönem Sonu Nakit90.282.22487.065.55165.559.52060.220.969

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDZA 16,8 10,8 8,3 2,9 3,5 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEDZA 16,80 7,77 8,05 28,71 0,51
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi