SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.565 1.565 0,00
VIOP 1.690 1.690 0,00
USD/TRY 7,4611 7,4647 -0,05
BIST BANKA 1.566 1.566 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.815 13.848 -0,24
ALTIN 1.848,76 1.840,26 0,46
BRENT 56,30 55,90 0,72

Gediz Ambalaj Sanayi Hisse Senedi | GEDZA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,33 35,72 19,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 87,6 86,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gediz Ambalaj Sanayi
Kuruluş 01.05.1982
Faal Alanı
Telefon (0274)4127788
Faks (0274)4127732
Adres Kütahya Yolu 3.km P.K: 7 43600 Gediz Kütahya TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar82,974,4
Ödenmiş Sermaye11,711,7
Net Kâr17,48,8

Cari Değerler

F/K 20,9
FD/FAVÖK 20,3
PD/DD 5,0
FD/Satışlar 4,9
Yabancı Oranı (%) 4,79
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,7 / 1,2
Piyasa Değeri 416,6 mnTL
Net Borç -30,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,42 23,77 40,19 33,28
USD 2,10 23,93 44,70 32,75
Göreceli 0,89 22,54 26,15 25,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,00 1.372.236 11
GEDZA28.05.20192,550,117611,7610,001.372.23611

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar112.075.16385.699.45485.383.11076.264.217
Nakit ve Nakit Benzerleri60.220.96935.064.94433.334.37130.556.252
Finansal Yatırımlar451.6109.138.7717.463.1135.869.920
Ticari Alacaklar31.088.07021.392.45228.056.28119.522.766
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar158.97172.46575.825385.273
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar14.134.89717.265.79713.995.81215.017.245
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.020.6462.765.0252.457.7084.912.761
(Ara Toplam)112.075.16385.699.45485.383.11076.264.217
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar28.158.29728.166.01328.704.68529.759.868
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar273.158273.158273.158273.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.750.0002.750.0002.750.0002.750.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar22.714.29022.987.80723.577.56924.606.843
Şerefiye2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar320.84955.0483.95829.867
TOPLAM VARLIKLAR140.233.460113.865.467114.087.795106.024.085
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler43.037.78925.921.22930.867.22027.913.881
Finansal Borçlar18.401.11810.039.49614.790.75012.769.152
Diğer Finansal Yükümlülükler12.036.8128.446.8237.628.1937.411.302
Ticari Borçlar2.658.3592.525.9233.325.647987.990
Diğer Borçlar222.942226.070228.725231.698
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)34.63525.256728.64110.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.588.8612.964.6401.586.2754.314.276
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.095.0621.693.0212.578.9892.188.530
(Ara Toplam)43.037.78925.921.22930.867.22027.913.881
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.601.4584.613.3534.382.8634.390.838
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.939.4791.806.0091.469.9221.279.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.661.9792.807.3442.912.9413.110.901
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar92.594.21383.330.88578.837.71273.719.366
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.902.53374.440.79770.516.61565.914.156
Ödenmiş Sermaye11.664.00011.664.00011.664.00011.664.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.610.2093.603.5523.485.7353.485.735
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları33.077.51433.084.17133.379.08821.900.998
Dönem Net Kar/Zararı17.376.4688.780.3504.469.47311.300.990
Diğer Özsermaye Kalemleri17.174.34217.308.72417.518.31917.562.433
Azınlık Payları9.691.6808.890.0888.321.0977.805.210
TOPLAM KAYNAKLAR140.233.460113.865.467114.087.795106.024.085
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri63.615.87039.913.30722.734.13675.746.899
Satışların Maliyeti (-)-45.645.097-28.460.819-16.921.219-56.222.195
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.970.77311.452.4885.812.91719.524.704
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.970.77311.452.4885.812.91719.524.704
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.229.770-878.821-534.813-1.786.236
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.201.876-1.980.019-1.027.501-4.747.890
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.013.5727.476.1904.354.1747.347.089
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.512.038-1.329.387-771.558-2.772.087
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)29.040.66114.740.4517.833.21917.565.580
Net Faaliyet Kar/Zararı13.539.1278.593.6484.250.60312.990.578
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler97.39964.27132.1361.046.714
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı29.138.06014.804.7227.865.35518.612.294
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.604.024-2.190.004-1.300.371-1.667.648
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler97.39964.27132.1361.046.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.534.03612.614.7186.564.98416.944.646
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.254.174-2.736.348-1.401.146-3.953.890
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.588.861-2.964.640-1.586.275-4.314.276
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)334.687228.292185.129360.386
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI19.279.8629.878.3705.163.83812.990.756
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)19.279.8629.878.3705.163.83812.990.756
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.903.3941.098.020694.3651.689.766
Ana Ortaklık Payları17.376.4688.780.3504.469.47311.300.990
Hisse Başına Kazanç1101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1101
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1101
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1101
Dipnot
Amortisman Giderleri2.250.3541.643.4931.049.0243.243.054
Kıdem Tazminatı141.901118.84677.33145.639
Finansman Giderleri-4.604.024-2.190.004-1.300.371-1.667.648
Yurtiçi Satışlar45.258.04529.106.35515.140.45452.791.533
Yurtdışı Satışlar19.406.37511.645.7047.836.67925.414.664
Net Yabancı Para Pozisyonu46.494.23425.844.12527.937.85820.265.472
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu46.260.55525.844.12527.937.85820.201.906
Net YPP (Hedge Dahil)46.494.23425.844.12527.937.85820.265.472

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GEDZA 35,7 20,9 20,3 4,9 5,0 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GEDZA 35,72 4,79 5,57 77,38 1,38
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi