SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6039 3,6055 -0,04
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.802 20.787 0,07
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.257,14 1.256,81 0,03
BRENT 56,00 55,94 0,11

 FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,6 4,33 2,73
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 68 68

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Toplanti ve kongre hizmetleri
Telefon (0312)4540000
Faks (0312)4540001
Adres 441. Cadde No: 1 Birlik, Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar48.228.39048.917.473
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.000
Net Kâr-736.289234.367

Cari Oranlar

F/K 11,2
FD/FAVÖK 12,2
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 6,13
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 0,5
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,32 2,67 100,00 10,40
USD 2,18 11,27 63,69 22,95
Göreceli 0,32 -2,49 70,42 24,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar47.220.56838.251.27938.958.98379.655.656
Nakit ve Nakit Benzerleri28.15720.171.26720.955.90964.096.051
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.076.3786.253.05211.804.67711.799.440
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.606.303438.49617.531624.878
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar34.509.73011.388.4646.180.8663.135.287
(Ara Toplam)47.220.56838.251.27938.958.98379.655.656
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar27.695.09140.577.94741.785.28430.378.882
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar905905905905
Finansal Yatırımlar21.624.78121.324.39324.010.21520.293.650
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller740.000740.000740.000740.000
Maddi Duran Varlıklar4.596.1844.655.2954.623.1554.641.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.1924.5255.8587.192
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı61.511172.6910143.376
Diğer Duran Varlıklar668.51813.680.13812.405.1514.551.983
TOPLAM VARLIKLAR74.915.65978.829.22680.744.267110.034.538
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler24.806.69017.347.75817.556.05454.583.461
Finansal Borçlar1.635.1821.588.6051.379.9641.468.799
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.215.4877.320.5448.991.79641.227.195
Diğer Borçlar2.103.7264.455.2881.448.6968.487.732
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü087.48401.697.292
Borç Karşılıkları120.668148.300108.902114.467
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.731.6273.747.5375.626.6961.587.976
(Ara Toplam)24.806.69017.347.75817.556.05454.583.461
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.880.57912.563.99511.877.9897.725.687
Finansal Borçlar1.394.9881.640.7521.814.9682.055.708
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0574.032572.385567.865
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları92.15186.43585.84960.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0030.7830
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler393.44010.262.7769.374.0045.041.904
Özkaynaklar48.228.39048.917.47351.310.22447.725.390
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.228.39048.917.47351.310.22447.725.390
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri07.379.37400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.424.4075.424.4074.928.4494.928.449
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.345.7659.345.7659.841.723-929.303
Dönem Net Kar/Zararı-736.289234.36789.74510.771.026
Diğer Özsermaye Kalemleri9.194.5071.533.56011.450.3077.955.218
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR74.915.65978.829.22680.744.267110.034.538
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.682.1828.536.4391.262.770164.974.351
Satışların Maliyeti (-)-8.270.589-7.464.460-954.319-149.694.337
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)411.5931.071.979308.45115.280.014
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)411.5931.071.979308.45115.280.014
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-280.447-205.745-96.039-351.484
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.724.895-1.761.732-838.712-3.421.747
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.456.886630.224509.155902.247
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-992.014-711.325-584.486-586.388
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.128.877-976.599-701.63111.822.642
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.593.749-895.498-626.30011.506.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.618.7031.353.813863.8792.112.849
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-452.560-296.225-157.951-1.268.496
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler248.074165.38382.6911.064.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-714.660246.37286.98813.731.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-21.629-12.0052.757-2.959.979
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-87.4840-2.498.904
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-21.62975.4792.757-461.075
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-736.289234.36789.74510.771.026
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-736.289234.36789.74510.771.026
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-736.289234.36789.74510.771.026
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri211.714140.14568.071174.410
Kıdem Tazminatı0005.378
Finansman Giderleri-452.560-296.225-157.951-1.268.496
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu788.739-6.35132.978-2.670.225
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.954.314-763.217-1.593.946-2.973.768
Net YPP (Hedge Dahil)788.739-6.35132.978-2.670.225
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FLAP 3,1 11,2 12,2 0,5 1,6 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FLAP 3,08 6,13 6,13 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
FLAP 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.