SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.747 95.421 -0,71
VIOP 118.541 119.469 -0,78
USD/TRY 5,7760 5,7939 -0,31
BIST BANKA 132.413 134.120 -1,27
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.409,41 1.423,61 -1,00
BRENT 65,19 64,28 1,42

 Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş Hisse Senedi | FLAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,52 3,01 0,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 72,0 71,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Toplanti ve kongre hizmetleri
Telefon (0312)4540000
Faks (0312)4540001
Adres 441. Cadde No: 1 Birlik, Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar65,162,7
Ödenmiş Sermaye31,331,3
Net Kâr2,44,4

Cari Değerler

F/K 11,0
FD/FAVÖK 15,5
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 1,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 3,9
Piyasa Değeri 87,5 mnTL
Net Borç 12,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,19 2,19 3,70 5,26
USD 1,31 3,07 8,71 -3,99
Göreceli 1,94 0,90 -6,46 0,68
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FLAP0,000,00000,000,00 0 A/D
FLAP0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar40.620.66043.164.88141.197.90943.018.533
Nakit ve Nakit Benzerleri4.246.4256.203.9755.856.4028.404.549
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.371.75722.683.26815.372.08516.578.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.47210.2358.95717.154
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.987.00614.267.40319.960.46518.018.214
(Ara Toplam)40.620.66043.164.88141.197.90943.018.533
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar52.601.56650.783.98349.761.08149.406.820
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar122.981106.77639.67345.073
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar264.896264.89619.900.70320.374.803
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21.943.84320.216.87200
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller25.344.56525.344.56524.270.28923.567.804
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.067.9564.096.6404.342.9064.422.417
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar03.0343.4373.866
Ertelenmiş Vergi Varlığı713.401632.629326.904301.879
Diğer Duran Varlıklar143.924118.571877.169690.978
TOPLAM VARLIKLAR93.222.22693.948.86490.958.99092.425.353
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.970.31417.974.84521.384.73618.713.664
Finansal Borçlar3.679.2396.288.8086.245.7726.401.959
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.928.7837.336.0192.431.1784.045.917
Diğer Borçlar1.415.8882.088.5831.345.0071.935.015
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.305.416904.77500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları235.267155.867150.579215.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler405.7211.200.79311.212.2006.115.187
(Ara Toplam)13.970.31417.974.84521.384.73618.713.664
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.106.16913.299.19113.976.24215.124.023
Finansal Borçlar13.475.06912.675.58113.286.04514.268.573
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar85.71985.719171.440342.878
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar545.381537.891511.556510.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler007.2011.743
Özkaynaklar65.145.74362.674.82855.598.01258.587.666
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.145.74362.674.82855.598.01258.587.666
Ödenmiş Sermaye31.250.00031.250.00031.250.00031.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0007.379.374
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.989.3556.989.3556.989.3556.989.355
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.743.93713.381.78014.744.12514.744.125
Dönem Net Kar/Zararı2.395.9764.362.157-4.096.072-1.107.592
Diğer Özsermaye Kalemleri6.766.4756.691.5366.710.604-667.596
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR93.222.22693.948.86490.958.99092.425.353
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.175.16666.109.02031.100.09126.341.629
Satışların Maliyeti (-)-2.301.386-51.361.254-25.584.513-20.287.382
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)873.78014.747.7665.515.5786.054.247
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)873.78014.747.7665.515.5786.054.247
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-174.092-661.777-505.977-304.239
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.202.670-7.282.967-5.261.580-3.769.777
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.233.7211.620.7891.034.222859.068
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-259.501-1.212.139-1.430.780-613.950
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)471.2387.211.672-648.5372.225.349
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.502.9826.803.022-251.9791.980.231
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0295.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.672.886175.200-360.22791.345
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.144.1247.681.87200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler187.4411.416.5111.353.224977.387
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-22.243-1.939.442-1.354.198-1.284.975
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0295.00000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.309.3227.158.941-1.009.7382.009.106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)86.654-2.796.785-3.086.334-3.116.697
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)86.654-2.796.785-3.086.334-3.116.697
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.395.9764.362.156-4.096.072-1.107.591
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.395.9764.362.156-4.096.072-1.107.591
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.395.9764.362.156-4.096.072-1.107.591
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri62.101326.752260.555172.614
Kıdem Tazminatı15.96441.59800
Finansman Giderleri-22.243-1.939.442-1.354.198-1.284.975
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-83.071382.5045.991.906773.979
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-83.071382.5045.991.906773.979
Net YPP (Hedge Dahil)-83.071382.5045.991.906773.979
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FLAP 2,8 11,0 15,5 1,6 1,3 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FLAP 2,80 1,04 1,01 -3,10 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi