SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7269 6,7342 -0,11
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.619,46 1.618,28 0,07
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş Hisse Senedi | FLAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,33 4,95 2,62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,4 90,2 86,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Toplanti ve kongre hizmetleri
Telefon (0312)4540000
Faks (0312)4540001
Adres 441. Cadde No: 1 Birlik, Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar73,164,7
Ödenmiş Sermaye31,331,3
Net Kâr6,42,2

Cari Değerler

F/K 13,7
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 2,2
Yabancı Oranı (%) 2,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,0 / 2,8
Piyasa Değeri 86,9 mnTL
Net Borç 17,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 1,09 -30,15 -39,17
USD -0,30 -2,69 -36,41 -45,98
Göreceli -0,05 -0,52 -13,58 -22,27
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FLAP0,000,00000,000,00 0 A/D
FLAP0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar42.596.47351.937.97038.742.32140.620.660
Nakit ve Nakit Benzerleri475.3325.459.3882.582.8534.246.425
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar20.820.24818.924.14319.827.54219.371.757
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.06737.1885.18815.472
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar21.294.82627.517.25116.326.73816.987.006
(Ara Toplam)42.596.47351.937.97038.742.32140.620.660
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar61.495.28655.398.69952.730.02452.601.566
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.02146.80682.545122.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0264.896264.896264.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar22.850.27322.561.91122.367.25721.943.843
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller28.313.20725.344.56525.344.56525.344.565
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar9.402.4094.027.3014.059.6064.067.956
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı593.0361.155.361479.745713.401
Diğer Duran Varlıklar320.3401.997.859131.410143.924
TOPLAM VARLIKLAR104.091.759107.336.66991.472.34593.222.226
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler16.323.98927.964.36311.822.43613.970.314
Finansal Borçlar4.069.4037.983.6003.437.7633.679.239
Diğer Finansal Yükümlülükler524.400699.439479.7460
Ticari Borçlar8.258.8266.098.4241.906.7812.928.783
Diğer Borçlar1.719.0131.689.426935.1121.415.888
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.123.01710.727.3663.138.0675.305.416
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0065.8560
Borç Karşılıkları361.352349.664350.384235.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler267.978416.4441.508.727405.721
(Ara Toplam)16.323.98927.964.36311.822.43613.970.314
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.677.02014.701.94813.702.00614.106.169
Finansal Borçlar13.237.41113.856.41812.955.78013.475.069
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00085.719
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.439.609845.530746.226545.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar73.090.75064.670.35865.947.90365.145.743
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.090.75064.670.35865.947.90365.145.743
Ödenmiş Sermaye31.250.00031.250.00031.250.00031.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri007.379.3740
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.035.2803.154.5353.154.5356.989.355
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.605.68521.578.75721.578.75717.743.937
Dönem Net Kar/Zararı6.357.7362.246.5743.478.6082.395.976
Diğer Özsermaye Kalemleri10.842.0496.440.492-893.3716.766.475
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR104.091.759107.336.66991.472.34593.222.226
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri46.461.62017.778.79217.317.7333.175.166
Satışların Maliyeti (-)-39.192.836-14.755.737-13.276.564-2.301.386
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.268.7843.023.0554.041.169873.780
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.268.7843.023.0554.041.169873.780
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-637.916-507.038-312.943-174.092
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.913.564-5.067.474-3.399.674-2.202.670
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.705.0533.863.2712.266.6472.233.721
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.063.309-844.922-670.649-259.501
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.359.048466.8921.924.550471.238
Net Faaliyet Kar/Zararı-282.696-2.551.457328.552-1.502.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler594.831139.83100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar2.725.7282.345.0392.150.3851.672.886
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.679.6072.951.7624.074.9352.144.124
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler597.618475.847446.920187.441
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-252.083-1.641.006-773.124-22.243
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler594.831139.83100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.025.1421.786.6033.748.7312.309.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)332.594459.971-270.12386.654
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-65.8560
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)332.594459.971-204.26786.654
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.357.7362.246.5743.478.6082.395.976
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.357.7362.246.5743.478.6082.395.976
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.357.7362.246.5743.478.6082.395.976
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri98.828167.181110.11162.101
Kıdem Tazminatı160.04568.42141.16315.964
Finansman Giderleri-252.083-1.641.006-773.124-22.243
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-127.45891.809-12.619-83.071
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-127.45891.809-12.619-83.071
Net YPP (Hedge Dahil)-127.45891.809-12.619-83.071

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FLAP 2,8 13,7 A/D 2,2 1,2 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FLAP 2,78 2,25 2,43 18,37 0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi