SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKA 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
ALTIN 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş Hisse Senedi | FLAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,25 3,14 0,89
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,1 158,4 154,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Toplanti ve kongre hizmetleri
Telefon (0312)4540000
Faks (0312)4540001
Adres 441. Cadde No: 1 Birlik, Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar137,1134,3
Ödenmiş Sermaye93,893,8
Net Kâr5,11,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 8,2
Yabancı Oranı (%) 0,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,8
Piyasa Değeri 232,5 mnTL
Net Borç -55,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,80 -3,88 7,36 5,98
USD -0,87 -5,29 -6,66 3,80
Göreceli -0,07 -2,53 0,18 -0,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FLAPAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
FLAPAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar82.466.29377.054.63311.683.30215.986.983
Nakit ve Nakit Benzerleri67.218.54263.231.783119.1402.185.464
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.383.8788.425.1637.895.9959.612.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar101.92894.34291.45199.694
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.761.9455.303.3453.576.7164.089.487
(Ara Toplam)82.466.29377.054.63311.683.30215.986.983
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar75.464.93676.479.39577.473.64575.563.032
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.46315.46315.46310.275
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar31.886.55332.467.77029.539.30829.298.477
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller31.598.25131.296.22830.881.20030.648.550
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar11.688.41812.045.24511.960.50311.996.659
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı004.459.7312.991.877
Diğer Duran Varlıklar276.251654.689617.440617.194
TOPLAM VARLIKLAR157.931.229153.534.02889.156.94791.550.015
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.389.6459.365.0397.878.75810.206.411
Finansal Borçlar3.194.4563.133.0413.327.0933.019.336
Diğer Finansal Yükümlülükler174.27233.71917.82417.607
Ticari Borçlar1.119.405940.1791.249.7933.103.138
Diğer Borçlar01.417.2251.271.2152.131.545
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.261.6261.840.2501.531.1461.480.737
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları234.907235.150271.737295.469
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.404.9791.765.475209.950158.579
(Ara Toplam)11.389.6459.365.0397.878.75810.206.411
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.422.7789.882.96711.206.36411.722.795
Finansal Borçlar8.008.3828.809.5159.592.99510.359.314
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)015.47615.47616.086
Uzun vadeli karşılıklar1.414.3961.057.9761.597.8931.347.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar137.118.806134.286.02270.071.82569.620.809
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar137.118.806134.286.02270.071.82569.620.809
Ödenmiş Sermaye93.750.00093.750.00031.250.00031.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri07.649.0407.379.3740
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.157.9703.157.9703.157.9703.157.970
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.939.89221.939.89221.939.89227.840.731
Dönem Net Kar/Zararı5.137.3131.800.981623.556-5.900.839
Diğer Özsermaye Kalemleri13.133.6315.988.1395.721.03313.272.947
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR157.931.229153.534.02889.156.94791.550.015
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri12.303.4194.815.1391.068.04211.861.799
Satışların Maliyeti (-)-6.444.069-2.665.752-396.559-8.599.379
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.859.3502.149.387671.4833.262.420
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.859.3502.149.387671.4833.262.420
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-186.671-124.337-107.330-434.973
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.538.605-3.351.071-1.476.706-5.330.258
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri966.211847.50573.116545.195
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.049.624-116.280-46.331-13.838.667
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.949.339-594.796-885.768-15.796.283
Net Faaliyet Kar/Zararı134.074-1.326.021-912.553-2.502.811
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler75.359200200383.710
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar4.347.4743.162.005297.6817.111.634
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.473.4942.567.409-587.887-8.300.939
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.973.8782.465.13724.311139.543
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-318.182-239.688-234.033-461.406
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler75.359200200383.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.129.1904.792.858-797.609-8.622.802
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.991.877-2.991.8771.421.1652.721.963
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.991.877-2.991.8771.421.1652.721.963
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.137.3131.800.981623.556-5.900.839
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.137.3131.800.981623.556-5.900.839
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.137.3131.800.981623.556-5.900.839
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri175.509117.90657.625202.237
Kıdem Tazminatı95.03744.98936.197139.357
Finansman Giderleri-318.182-239.688-234.033-461.406
Yurtiçi Satışlar001.119.3640
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu23.491.285317.420-118.960504.652
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu23.491.285317.420-118.960504.652
Net YPP (Hedge Dahil)23.491.285317.420-118.960504.652
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit4.926.562-144.578-1.584.3316.431.490
Düzeltme Öncesi Kar5.137.3131.799.740623.556-5.900.839
Düzeltmeler:-541.196-1.503.463-1.844.3013.542.899
Amortisman & İtfa Payları175.509117.90657.625202.237
Karşılıklardaki Değişim-766.630-885.083-3.29013.672.929
Diğer Gelir/ Gider49.925-736.286-1.898.636-10.332.267
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)4.596.117296.277-1.220.745-2.357.940
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler330.458-435.847-363.5868.789.430
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)4.926.575-139.570-1.584.3316.431.490
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-13-5.00800
Sabit Sermaye Yatırımları199.668-174.916-29.893-425.959
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-861.986000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-662.318-174.916-29.893-425.959
Serbest Nakit Akım4.264.244-319.494-1.614.2246.005.531
Finansal Borçlardaki Değişim-1.999.637-1.403.853-452.100-4.295.399
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı62.768.47162.769.66600
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit60.768.83461.365.813-452.100-4.295.399
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış65.033.07861.046.319-2.066.3241.710.132
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim65.033.07861.046.319-2.066.3241.710.132
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.185.4642.185.4642.185.464475.332
Dönem Sonu Nakit67.218.54263.231.783119.1402.185.464

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FLAP 2,5 A/D A/D 8,2 1,7 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FLAP 2,48 0,80 0,67 -12,12 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi