SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.542 0,00
VIOP 1.631 1.631 0,00
USD/TRY 7,5384 7,5320 0,08
BIST BANKA 1.408 1.408 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
ALTIN 1.708,29 1.698,21 0,59
BRENT 70,80 69,36 2,08

Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş Hisse Senedi | FLAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,37 7,66 1,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,4 129,7 120,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Toplanti ve kongre hizmetleri
Telefon (0312)4540000
Faks (0312)4540001
Adres 441. Cadde No: 1 Birlik, Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar69,674,1
Ödenmiş Sermaye31,331,3
Net Kâr-5,91,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 18,5
Yabancı Oranı (%) 1,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,1 / 4,3
Piyasa Değeri 208,8 mnTL
Net Borç 11,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,06 1,52 -12,79 4,87
USD 0,39 -0,37 -17,08 3,62
Göreceli 0,80 -3,13 -14,52 0,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FLAP0,000,00000,000,00 0 A/D
FLAP0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.986.98336.724.73937.626.60742.349.916
Nakit ve Nakit Benzerleri2.185.4642.159.7241.568.7401.480.310
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar9.612.33816.802.37316.164.00616.481.971
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar99.694147.2085.68192.763
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.089.48717.615.43419.888.18024.294.872
(Ara Toplam)15.986.98336.724.73937.626.60742.349.916
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar75.563.03268.909.73066.187.94964.256.532
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.27510.75310.75310.753
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar29.298.47727.283.49424.837.40823.498.821
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.648.55029.950.76529.515.01328.923.097
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar11.996.6599.785.7499.860.5469.967.870
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.991.8771.263.471905.022825.938
Diğer Duran Varlıklar617.194615.4981.059.2071.030.053
TOPLAM VARLIKLAR91.550.015105.634.469103.814.556106.606.448
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.206.41118.658.16217.459.33219.899.665
Finansal Borçlar3.019.3362.958.4602.626.8812.637.564
Diğer Finansal Yükümlülükler17.60742.3618.5177.512
Ticari Borçlar3.103.138748.891590.4863.850.309
Diğer Borçlar2.131.5451.699.2421.991.1491.263.594
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.480.73712.455.54311.461.74311.355.827
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları295.469393.634422.917399.260
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler158.579360.031357.639385.599
(Ara Toplam)10.206.41118.658.16217.459.33219.899.665
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.722.79512.834.15913.407.48314.153.773
Finansal Borçlar10.359.31411.108.94911.842.36412.597.868
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)16.08611.30480.97770.283
Uzun vadeli karşılıklar1.347.3951.713.9061.484.1421.485.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar69.620.80974.142.14872.947.74172.553.010
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.620.80974.142.14872.947.74172.553.010
Ödenmiş Sermaye31.250.00031.250.00031.250.00031.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri07.379.3747.379.3747.379.374
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.157.9703.157.9703.157.9703.154.535
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları27.840.73127.840.73127.840.73127.844.166
Dönem Net Kar/Zararı-5.900.8391.075.610-229.809-610.101
Diğer Özsermaye Kalemleri13.272.9473.438.4633.549.4753.535.036
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR91.550.015105.634.469103.814.556106.606.448
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.861.7992.551.7972.341.1282.252.515
Satışların Maliyeti (-)-8.599.379-2.567.768-2.423.803-1.870.396
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.262.420-15.971-82.675382.119
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.262.420-15.971-82.675382.119
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-434.973-337.015-230.473-133.435
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.330.258-3.932.162-2.781.878-1.660.275
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri545.195494.11190.809218.748
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.838.667-734.218-195.359-215.258
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-15.796.283-4.525.255-3.199.576-1.408.101
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.502.811-4.285.148-3.095.026-1.411.591
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler383.710709.712691.0190
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar7.111.6344.455.0091.999.955607.672
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-8.300.939639.466-508.602-800.429
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler139.543101.95065.14037.655
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-461.406-334.137-122.357-88.100
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler383.710709.712691.0190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.622.802407.279-565.819-850.874
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.721.963668.331336.010240.773
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.721.963668.331336.010240.773
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.900.8391.075.610-229.809-610.101
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.900.8391.075.610-229.809-610.101
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.900.8391.075.610-229.809-610.101
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri202.237151.553101.90752.356
Kıdem Tazminatı139.357142.31184.74543.455
Finansman Giderleri-461.406-334.137-122.357-88.100
Yurtiçi Satışlar0001.377.244
Yurtdışı Satışlar0001.062.768
Net Yabancı Para Pozisyonu504.652237.745-118.341-148.804
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu504.652237.745-118.341-148.804
Net YPP (Hedge Dahil)504.652237.745-118.341-148.804

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FLAP 6,7 A/D A/D 18,5 3,0 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FLAP 6,68 1,33 1,02 -30,80 -0,39
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi