SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.111 0,12
VIOP 1.240 1.241 -0,06
USD/TRY 7,5555 7,5467 0,12
BIST BANKS 1.098 1.100 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
GOLD 1.950,56 1.944,19 0,33
BRENT 43,09 43,31 -0,51

Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş Hisse Senedi | FLAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,42 4,71 1,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 116,0 114,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Toplanti ve kongre hizmetleri
Telefon (0312)4540000
Faks (0312)4540001
Adres 441. Cadde No: 1 Birlik, Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar72,972,6
Ödenmiş Sermaye31,331,3
Net Kâr-0,2-0,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 4,8
Yabancı Oranı (%) 1,45
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,3 / 3,3
Piyasa Değeri 137,5 mnTL
Net Borç 12,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,23 11,11 23,25 -3,72
USD -0,04 9,64 20,15 -24,12
Göreceli 0,11 10,18 24,66 -0,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FLAP0,000,00000,000,00 0 A/D
FLAP0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar37.626.60742.349.91642.596.47351.937.970
Nakit ve Nakit Benzerleri1.568.7401.480.310475.3325.459.388
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar16.164.00616.481.97120.820.24818.924.143
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.68192.7636.06737.188
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar19.888.18024.294.87221.294.82627.517.251
(Ara Toplam)37.626.60742.349.91642.596.47351.937.970
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar66.187.94964.256.53261.495.28655.398.699
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.75310.75316.02146.806
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar000264.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar24.837.40823.498.82122.850.27322.561.911
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller29.515.01328.923.09728.313.20725.344.565
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar9.860.5469.967.8709.402.4094.027.301
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı905.022825.938593.0361.155.361
Diğer Duran Varlıklar1.059.2071.030.053320.3401.997.859
TOPLAM VARLIKLAR103.814.556106.606.448104.091.759107.336.669
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.459.33219.899.66516.323.98927.964.363
Finansal Borçlar2.626.8812.637.5644.069.4037.983.600
Diğer Finansal Yükümlülükler8.5177.512524.400699.439
Ticari Borçlar590.4863.850.3098.258.8266.098.424
Diğer Borçlar1.991.1491.263.5941.719.0131.689.426
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.461.74311.355.8271.123.01710.727.366
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları422.917399.260361.352349.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler357.639385.599267.978416.444
(Ara Toplam)17.459.33219.899.66516.323.98927.964.363
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.407.48314.153.77314.677.02014.701.948
Finansal Borçlar11.842.36412.597.86813.237.41113.856.418
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)80.97770.28300
Uzun vadeli karşılıklar1.484.1421.485.6221.439.609845.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar72.947.74172.553.01073.090.75064.670.358
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.947.74172.553.01073.090.75064.670.358
Ödenmiş Sermaye31.250.00031.250.00031.250.00031.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri7.379.3747.379.37400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.157.9703.154.5357.035.2803.154.535
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları27.840.73127.844.16617.605.68521.578.757
Dönem Net Kar/Zararı-229.809-610.1016.357.7362.246.574
Diğer Özsermaye Kalemleri3.549.4753.535.03610.842.0496.440.492
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR103.814.556106.606.448104.091.759107.336.669
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.341.1282.252.51546.461.62017.778.792
Satışların Maliyeti (-)-2.423.803-1.870.396-39.192.836-14.755.737
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-82.675382.1197.268.7843.023.055
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-82.675382.1197.268.7843.023.055
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-230.473-133.435-637.916-507.038
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.781.878-1.660.275-6.913.564-5.067.474
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri90.809218.7483.705.0533.863.271
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-195.359-215.258-1.063.309-844.922
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.199.576-1.408.1012.359.048466.892
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.095.026-1.411.591-282.696-2.551.457
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler691.0190594.831139.831
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.999.955607.6722.725.7282.345.039
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-508.602-800.4295.679.6072.951.762
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler65.14037.655597.618475.847
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-122.357-88.100-252.083-1.641.006
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler691.0190594.831139.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-565.819-850.8746.025.1421.786.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)336.010240.773332.594459.971
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)336.010240.773332.594459.971
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-229.809-610.1016.357.7362.246.574
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-229.809-610.1016.357.7362.246.574
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-229.809-610.1016.357.7362.246.574
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri101.90752.35698.828167.181
Kıdem Tazminatı84.74543.455160.04568.421
Finansman Giderleri-122.357-88.100-252.083-1.641.006
Yurtiçi Satışlar01.377.24400
Yurtdışı Satışlar01.062.76800
Net Yabancı Para Pozisyonu-118.341-148.804-127.45891.809
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-118.341-148.804-127.45891.809
Net YPP (Hedge Dahil)-118.341-148.804-127.45891.809

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FLAP 4,4 A/D A/D 4,8 1,9 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FLAP 4,40 2,26 1,45 -80,35 -0,95
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi