SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.385 1.401 -1,20
VIOP 1.478 1.498 -1,33
USD/TRY 8,8876 8,7619 1,43
BIST BANKA 1.203 1.240 -2,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.532 15.644 -0,72
ALTIN 1.747,69 1.742,90 0,27
BRENT 78,03 77,23 1,04

Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş Hisse Senedi | FLAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,34 2,72 0,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,1 72,1 69,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Toplanti ve kongre hizmetleri
Telefon (0312)4540000
Faks (0312)4540001
Adres 441. Cadde No: 1 Birlik, Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar134,370,1
Ödenmiş Sermaye93,831,3
Net Kâr1,80,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 11,9
Yabancı Oranı (%) 0,44
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 3,8
Piyasa Değeri 222,2 mnTL
Net Borç -51,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,47 -4,44 -4,82 -19,66
USD -4,34 -7,25 -9,66 -32,48
Göreceli -1,29 -2,04 -0,10 -14,32

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FLAPAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
FLAPAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar77.054.63311.683.30215.986.98336.724.739
Nakit ve Nakit Benzerleri63.231.783119.1402.185.4642.159.724
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.425.1637.895.9959.612.33816.802.373
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar94.34291.45199.694147.208
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.303.3453.576.7164.089.48717.615.434
(Ara Toplam)77.054.63311.683.30215.986.98336.724.739
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar76.479.39577.473.64575.563.03268.909.730
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.46315.46310.27510.753
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar32.467.77029.539.30829.298.47727.283.494
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller31.296.22830.881.20030.648.55029.950.765
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar12.045.24511.960.50311.996.6599.785.749
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı04.459.7312.991.8771.263.471
Diğer Duran Varlıklar654.689617.440617.194615.498
TOPLAM VARLIKLAR153.534.02889.156.94791.550.015105.634.469
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.365.0397.878.75810.206.41118.658.162
Finansal Borçlar3.133.0413.327.0933.019.3362.958.460
Diğer Finansal Yükümlülükler33.71917.82417.60742.361
Ticari Borçlar940.1791.249.7933.103.138748.891
Diğer Borçlar1.417.2251.271.2152.131.5451.699.242
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.840.2501.531.1461.480.73712.455.543
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları235.150271.737295.469393.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.765.475209.950158.579360.031
(Ara Toplam)9.365.0397.878.75810.206.41118.658.162
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.882.96711.206.36411.722.79512.834.159
Finansal Borçlar8.809.5159.592.99510.359.31411.108.949
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)15.47615.47616.08611.304
Uzun vadeli karşılıklar1.057.9761.597.8931.347.3951.713.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar134.286.02270.071.82569.620.80974.142.148
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar134.286.02270.071.82569.620.80974.142.148
Ödenmiş Sermaye93.750.00031.250.00031.250.00031.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri7.649.0407.379.37407.379.374
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.157.9703.157.9703.157.9703.157.970
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.939.89221.939.89227.840.73127.840.731
Dönem Net Kar/Zararı1.800.981623.556-5.900.8391.075.610
Diğer Özsermaye Kalemleri5.988.1395.721.03313.272.9473.438.463
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR153.534.02889.156.94791.550.015105.634.469
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.815.1391.068.04211.861.7992.551.797
Satışların Maliyeti (-)-2.665.752-396.559-8.599.379-2.567.768
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.149.387671.4833.262.420-15.971
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.149.387671.4833.262.420-15.971
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-124.337-107.330-434.973-337.015
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.351.071-1.476.706-5.330.258-3.932.162
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri847.50573.116545.195494.111
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-116.280-46.331-13.838.667-734.218
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-594.796-885.768-15.796.283-4.525.255
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.326.021-912.553-2.502.811-4.285.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler200200383.710709.712
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar3.162.005297.6817.111.6344.455.009
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.567.409-587.887-8.300.939639.466
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.465.13724.311139.543101.950
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-239.688-234.033-461.406-334.137
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler200200383.710709.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.792.858-797.609-8.622.802407.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.991.8771.421.1652.721.963668.331
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.991.8771.421.1652.721.963668.331
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.800.981623.556-5.900.8391.075.610
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.800.981623.556-5.900.8391.075.610
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.800.981623.556-5.900.8391.075.610
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri117.90657.625202.237151.553
Kıdem Tazminatı44.98936.197139.357142.311
Finansman Giderleri-239.688-234.033-461.406-334.137
Yurtiçi Satışlar01.119.36400
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu317.420-118.960504.652237.745
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu317.420-118.960504.652237.745
Net YPP (Hedge Dahil)317.420-118.960504.652237.745

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FLAP 2,4 A/D A/D 11,9 1,7 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FLAP 2,37 0,44 0,42 -2,26 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi