SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.409 2.405 0,14
VIOP 2.611 2.609 0,06
USD/TRY 16,7127 16,6984 0,09
BIST BANKS 1.933 1.942 -0,48
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.784 13.003 -1,69
GOLD 1.797,90 1.807,27 -0,52
BRENT 108,50 109,03 -0,49

Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş Hisse Senedi | FLAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,5335 4,32 1,7865
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,3 151,1 145,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Toplanti ve kongre hizmetleri
Telefon (0312)4540000
Faks (0312)4540001
Adres 441. Cadde No: 1 Birlik, Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar175,5169,6
Ödenmiş Sermaye93,893,8
Net Kâr6,029,8

Cari Değerler

F/K 10,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 6,0
Yabancı Oranı (%) 2,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,1 / 1,5
Piyasa Değeri 372,2 mnTL
Net Borç -60,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 78,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,93 -3,87 16,42 73,36
USD -2,87 0,10 14,54 38,67
Göreceli -3,07 1,64 23,27 33,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FLAP08.04.20222,180,06006,005,40 5.625.000 19
FLAP08.04.20222,180,06006,005,405.625.00019

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar96.029.06698.494.76582.466.29377.054.633
Nakit ve Nakit Benzerleri63.691.80276.045.29567.218.54263.231.783
Finansal Yatırımlar8.119.5517.369.74500
Ticari Alacaklar3.670.2138.920.5398.383.8788.425.163
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar177.29590.857101.92894.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar20.370.2056.068.3296.761.9455.303.345
(Ara Toplam)96.029.06698.494.76582.466.29377.054.633
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar101.402.25190.539.60275.464.93676.479.395
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar81.25168.08615.46315.463
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar39.782.19437.480.93431.886.55332.467.770
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller42.081.35433.172.10831.598.25131.296.228
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar17.540.17617.556.54811.688.41812.045.245
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.652.3671.997.01700
Diğer Duran Varlıklar264.909264.909276.251654.689
TOPLAM VARLIKLAR197.431.317189.034.367157.931.229153.534.028
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.040.71310.666.09211.389.6459.365.039
Finansal Borçlar3.456.5403.094.2333.194.4563.133.041
Diğer Finansal Yükümlülükler210.42689.314174.27233.719
Ticari Borçlar4.206.4814.962.5441.119.405940.179
Diğer Borçlar0001.417.225
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.996.103560.2654.261.6261.840.250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları241.252225.627234.907235.150
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler929.9111.734.1092.404.9791.765.475
(Ara Toplam)13.040.71310.666.09211.389.6459.365.039
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.889.1808.777.1009.422.7789.882.967
Finansal Borçlar7.224.0907.355.7598.008.3828.809.515
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00015.476
Uzun vadeli karşılıklar1.665.0901.421.3411.414.3961.057.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar175.501.424169.591.175137.118.806134.286.022
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar175.501.424169.591.175137.118.806134.286.022
Ödenmiş Sermaye93.750.00093.750.00093.750.00093.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0007.649.040
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.411.7373.157.9703.157.9703.157.970
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları50.528.04421.939.89221.939.89221.939.892
Dönem Net Kar/Zararı6.030.48029.841.9195.137.3131.800.981
Diğer Özsermaye Kalemleri20.781.16320.901.39413.133.6315.988.139
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR197.431.317189.034.367157.931.229153.534.028
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.392.81245.928.14812.303.4194.815.139
Satışların Maliyeti (-)-4.801.040-33.797.949-6.444.069-2.665.752
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.591.77212.130.1995.859.3502.149.387
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.591.77212.130.1995.859.3502.149.387
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-246.768-330.839-186.671-124.337
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.997.882-8.124.516-5.538.605-3.351.071
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.371.9755.983.087966.211847.505
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-100.661-9.388.840-3.049.624-116.280
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)618.436269.091-1.949.339-594.796
Net Faaliyet Kar/Zararı-652.8783.674.844134.074-1.326.021
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.255.35875.359200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar2.314.8287.169.1124.347.4743.162.005
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.933.2648.693.5612.473.4942.567.409
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.617.99922.303.2535.973.8782.465.137
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-148.492-794.513-318.182-239.688
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler01.255.35875.359200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.402.77130.202.3018.129.1904.792.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-372.291-360.382-2.991.877-2.991.877
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-372.291-360.382-2.991.877-2.991.877
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.030.48029.841.9195.137.3131.800.981
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.030.48029.841.9195.137.3131.800.981
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.030.48029.841.9195.137.3131.800.981
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri90.081244.687175.509117.906
Kıdem Tazminatı42.991133.34895.03744.989
Finansman Giderleri-148.492-794.513-318.182-239.688
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu26.052.44049.874.92123.491.285317.420
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu26.052.44049.874.92123.491.285317.420
Net YPP (Hedge Dahil)26.052.44049.874.92123.491.285317.420
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2.925.57922.351.5494.926.562-144.578
Düzeltme Öncesi Kar6.030.48029.841.9195.137.3131.799.740
Düzeltmeler:-2.597.726-15.502.868-541.196-1.503.463
Amortisman & İtfa Payları90.081244.687175.509117.906
Karşılıklardaki Değişim-751.485-9.256.143-766.630-885.083
Diğer Gelir/ Gider-1.936.322-6.491.41249.925-736.286
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.432.75414.339.0514.596.117296.277
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-6.358.3338.012.498330.458-435.847
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-2.925.57922.351.5494.926.575-139.570
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit00-13-5.008
Sabit Sermaye Yatırımları-73.70945.468199.668-174.916
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-9.708.998-8.474.349-861.9860
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-9.782.707-8.428.881-662.318-174.916
Serbest Nakit Akım-12.708.28613.922.6684.264.244-319.494
Finansal Borçlardaki Değişim354.793-2.831.308-1.999.637-1.403.853
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı062.768.47162.768.47162.769.666
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit354.79359.937.16360.768.83461.365.813
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-12.353.49373.859.83165.033.07861.046.319
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-12.353.49373.859.83165.033.07861.046.319
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler76.045.2952.185.4642.185.4642.185.464
Dönem Sonu Nakit63.691.80276.045.29567.218.54263.231.783

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FLAP 4,0 10,6 A/D 6,0 2,1 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FLAP 3,97 1,28 2,38 110,09 1,40
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi