SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.142 0,00
VIOP 147.264 147.264 0,00
USD/TRY 5,9487 5,9428 0,10
BIST BANKS 177.953 177.953 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.580,90 1.571,81 0,58
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Etiler İnci Büfe Hisse Senedi | ETILR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,3 3,59 1,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,4 0,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Etiler İnci Büfe
Kuruluş 25.05.2010
Faal Alanı Restaurant ve büfe işletmeciliği
Telefon (0216)4072727
Faks (0216)2907963
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7,17,0
Ödenmiş Sermaye12,412,4
Net Kâr2,92,8

Cari Değerler

F/K 17,5
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 6,8
Yabancı Oranı (%) 20,53
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 28,5 mnTL
Net Borç 0,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,41 -3,92 2,94 0,00
USD 0,24 -5,05 3,12 0,17
Göreceli 0,74 -4,45 -4,63 -6,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ETILR0,000,00000,000,00 0 A/D
ETILR0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.788.4526.624.3333.263.8603.066.025
Nakit ve Nakit Benzerleri85.56721.88938.07233.686
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.535.1172.633.8281.670.918398.787
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.146.8372.883.130473.8931.539.306
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar82.60988.010202.372182.955
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar789.807477.674358.803391.489
(Ara Toplam)5.639.9376.104.5312.744.0582.546.223
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar148.515519.802519.802519.802
Duran Varlıklar12.532.94412.487.41815.452.03726.675.648
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00618.206686.205
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar5.783.4865.783.4877.965.98720.103.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.400.0003.400.0003.400.0003.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0841.568865.7340
Maddi Duran Varlıklar964.521971.1291.045.2951.112.703
Şerefiye914.971000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.353.1001.358.4051.364.8221.372.890
Ertelenmiş Vergi Varlığı116.866132.829191.9930
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR18.321.39619.111.75118.715.89729.741.673
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.967.89111.102.63513.334.74712.461.029
Finansal Borçlar913.8911.198.7281.374.5841.508.337
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar924.230662.276597.185776.079
Diğer Borçlar6.114.9066.363.9748.371.1317.726.180
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)281.861264.171586.988358.503
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları699.524716.109778.896778.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.033.4791.897.3771.625.9631.313.034
(Ara Toplam)10.967.89111.102.63513.334.74712.461.029
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler284.4701.014.5931.239.3552.009.488
Finansal Borçlar0853.8011.019.426527.640
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0160.792219.929121.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0001.173.620
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler284.47000187.213
Özkaynaklar7.069.0356.994.5234.141.79515.271.156
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.069.0356.994.5234.141.79515.271.156
Ödenmiş Sermaye12.352.37012.352.37012.352.37012.352.370
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.95719.95719.95719.957
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.496.081-11.496.081-11.496.081-8.804.024
Dönem Net Kar/Zararı2.860.7262.766.137-370.010-2.692.057
Diğer Özsermaye Kalemleri3.332.0633.352.1403.635.55914.394.910
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR18.321.39619.111.75118.715.89729.741.673
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.026.3482.244.6991.139.9745.201.762
Satışların Maliyeti (-)-2.120.492-1.737.987-816.631-3.019.121
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)905.856506.712323.3432.182.641
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)905.856506.712323.3432.182.641
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-181.081-13.704-34.058-165.311
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.724.738-1.044.927-579.615-2.553.898
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.058.110902.797782.429254.276
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-542.594-614.725-489.707-1.444.065
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-484.447-263.8472.392-1.726.357
Net Faaliyet Kar/Zararı-999.963-551.919-290.330-536.568
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.987.5953.604.40439.780128.598
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.503.1483.340.55742.172-1.597.759
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler434.997248.89526.789105.576
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.001.727-771.635-392.558-1.330.801
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.987.5953.604.40439.780128.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.936.4182.817.817-323.597-2.822.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-75.692-51.680-46.413130.927
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-75.692-51.680-46.413130.927
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.860.7262.766.137-370.010-2.692.057
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.860.7262.766.137-370.010-2.692.057
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.860.7262.766.137-370.010-2.692.057
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri242.147162.67782.256305.323
Kıdem Tazminatı115.985100.13962.85943.705
Finansman Giderleri-1.001.727-771.635-392.558-1.330.801
Yurtiçi Satışlar1.383.9701.073.043561.9292.231.547
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.751.9681.751.968-1.997.36137.074
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.751.9681.751.968-1.997.36137.074
Net YPP (Hedge Dahil)1.751.9681.751.968-1.997.36137.074
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ETILR 2,5 17,5 A/D 6,8 4,0 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi