SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKS 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
GOLD 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Etiler İnci Büfe Hisse Senedi | ETILR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5 5,96 0,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 3,4 3,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Etiler İnci Büfe
Kuruluş 25.05.2010
Faal Alanı Restaurant ve büfe işletmeciliği
Telefon (0216)4072727
Faks (0216)2907963
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar39,238,7
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr1,71,1

Cari Değerler

F/K 19,0
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 204,0 mnTL
Net Borç -28,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,39 0,20 -1,73 28,14
USD -2,75 -3,76 -11,45 -0,83
Göreceli -1,27 -4,56 -6,54 27,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ETILRAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ETILRAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar38.183.86738.287.25637.507.42718.861.521
Nakit ve Nakit Benzerleri29.018.79236.796.51636.714.08817.651.799
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar312.889395.108336.373243.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar75.813651.57081.486220.663
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar82.90740.33032.09576.358
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.693.466403.732343.385520.755
(Ara Toplam)38.183.86738.287.25637.507.42718.713.006
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar000148.515
Duran Varlıklar2.850.3983.613.8523.796.7247.308.637
Ticari Alacaklar049.64600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları112.636962.9811.059.6531.173.525
Maddi Duran Varlıklar258.108223.029254.2763.951.389
Şerefiye436.473436.473436.473436.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.322.7291.324.9031.329.0021.333.185
Ertelenmiş Vergi Varlığı720.452616.820717.320414.065
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR41.034.26541.901.10841.304.15126.170.158
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.795.5802.231.2002.727.2694.309.497
Finansal Borçlar94.182278.296409.205307.304
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar429.156297.184244.542360.316
Diğer Borçlar1.20012.00000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)280.725403.164320.245781.005
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü339.991279.448642.7360
Borç Karşılıkları274.508647.148647.148217.939
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler375.818313.960463.3932.642.933
(Ara Toplam)1.795.5802.231.2002.727.2694.309.497
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler56.145963.344968.6561.423.004
Finansal Borçlar45.457789.809791.9841.056.545
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00169.465187.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000116.087
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10.688173.5357.20762.398
Özkaynaklar39.182.54038.706.56437.608.22620.437.657
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.182.54038.706.56437.608.22620.437.657
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00025.758.294
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.864.6002.864.6002.864.6002.864.600
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.022.481-8.022.481-16.443.736-16.443.736
Dönem Net Kar/Zararı1.699.2641.069.8488.667.9935.238.555
Diğer Özsermaye Kalemleri2.641.1572.794.5972.519.3693.019.944
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR41.034.26541.901.10841.304.15126.170.158
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.309.839480.3932.394.7441.415.525
Satışların Maliyeti (-)-507.759-166.682-633.104-1.228.505
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)802.080313.7111.761.640187.020
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)802.080313.7111.761.640187.020
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-19.778-7.547-12.213-6.600
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.308.361-617.590-3.167.724-1.688.129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri269.459200.5083.704.6851.309.681
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-555.282-13.739-1.107.363-151.854
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-811.882-124.6571.179.025-349.882
Net Faaliyet Kar/Zararı-526.059-311.426-1.418.297-1.507.709
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.189.4751.668.4108.719.1516.402.562
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.9090-48.339-48.339
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.375.6841.543.7539.849.8376.004.341
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler009.1560
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-21.773-84.290-204.083-322.042
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.187.5661.668.4108.670.8126.354.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.353.9111.459.4639.654.9105.682.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-654.647-389.615-986.917-443.744
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-626.051-284.367-822.5780
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-28.596-105.248-164.339-443.744
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.699.2641.069.8488.667.9935.238.555
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.699.2641.069.8488.667.9935.238.555
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.699.2641.069.8488.667.9935.238.555
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri66.196132.018675.201145.173
Kıdem Tazminatı31.14524.18223.980117.493
Finansman Giderleri-21.773-84.290-204.083-322.042
Yurtiçi Satışlar519.619208.035745.087516.992
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-7.509.274196.4373.933.2122.209.062
Düzeltme Öncesi Kar1.699.2641.069.8488.667.9935.238.555
Düzeltmeler:306.694621.7301.445.746603.061
Amortisman & İtfa Payları66.196132.018675.201145.173
Karşılıklardaki Değişim-414.960101.819398.661100.805
Diğer Gelir/ Gider655.458387.893371.884357.083
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.005.9581.691.57810.113.7395.841.616
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-8.313.791-785.348-5.939.063-3.570.227
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-6.307.833906.2304.174.6762.271.389
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.201.441-709.793-241.464-62.327
Sabit Sermaye Yatırımları-78.27503.435.386412.356
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit002.138.6611.990.146
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-78.27505.574.0472.402.502
Serbest Nakit Akım-7.587.549196.4379.507.2594.611.564
Finansal Borçlardaki Değişim6.786499-7.286-3.357
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0027.647.63013.405.924
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-114.533-114.508-481.874-410.691
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-107.747-114.00927.158.47012.991.876
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-7.695.29682.42836.665.72917.603.440
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-7.695.29682.42836.665.72917.603.440
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler36.714.08836.714.08848.35948.359
Dönem Sonu Nakit29.018.79236.796.51636.714.08817.651.799

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ETILR 5,1 18,9 A/D A/D 5,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi