SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3550 8,4381 -0,98
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,08 1.814,19 -0,06
BRENT 73,13 75,41 -3,02

Etiler İnci Büfe Hisse Senedi | ETILR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,54 8,18 2,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 6,3 6,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Etiler İnci Büfe
Kuruluş 25.05.2010
Faal Alanı Restaurant ve büfe işletmeciliği
Telefon (0216)4072727
Faks (0216)2907963
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar38,737,6
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr1,18,7

Cari Değerler

F/K 22,0
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 226,0 mnTL
Net Borç -35,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 1,44 -5,68 41,96
USD 0,36 3,73 -2,31 25,56
Göreceli -0,48 -2,23 -7,23 49,78

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ETILRAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ETILRAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar38.287.25637.507.42718.861.5211.140.896
Nakit ve Nakit Benzerleri36.796.51636.714.08817.651.79957.223
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar395.108336.373243.431209.525
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar651.57081.486220.663172.005
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar40.33032.09576.35835.204
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar403.732343.385520.755518.424
(Ara Toplam)38.287.25637.507.42718.713.006992.381
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00148.515148.515
Duran Varlıklar3.613.8523.796.7247.308.6378.712.633
Ticari Alacaklar49.646000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0001.327.221
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları962.9811.059.6531.173.5251.285.516
Maddi Duran Varlıklar223.029254.2763.951.3893.478.371
Şerefiye436.473436.473436.473436.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.324.9031.329.0021.333.1851.337.834
Ertelenmiş Vergi Varlığı616.820717.320414.065847.218
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR41.901.10841.304.15126.170.1589.853.529
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.231.2002.727.2694.309.4977.499.907
Finansal Borçlar278.296409.205307.304347.368
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar297.184244.542360.316372.525
Diğer Borçlar12.000003.488.133
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)403.164320.245781.005593.782
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü279.448642.73600
Borç Karşılıkları647.148647.148217.939217.940
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler313.960463.3932.642.9332.480.159
(Ara Toplam)2.231.2002.727.2694.309.4977.499.907
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler963.344968.6561.423.0041.369.530
Finansal Borçlar789.809791.9841.056.5451.118.198
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0169.465187.9740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00116.0870
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler173.5357.20762.398251.332
Özkaynaklar38.706.56437.608.22620.437.657984.092
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.706.56437.608.22620.437.657984.092
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00025.758.29412.352.370
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.864.6002.864.6002.864.60019.957
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.022.481-16.443.736-16.443.736-13.599.093
Dönem Net Kar/Zararı1.069.8488.667.9935.238.555-400.723
Diğer Özsermaye Kalemleri2.794.5972.519.3693.019.9442.611.581
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR41.901.10841.304.15126.170.1589.853.529
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri480.3932.394.7441.415.525913.144
Satışların Maliyeti (-)-166.682-633.104-1.228.505-850.670
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)313.7111.761.640187.02062.474
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)313.7111.761.640187.02062.474
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.547-12.213-6.600-1.450
Genel Yönetim Giderleri (-)-617.590-3.167.724-1.688.129-1.222.890
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri200.5083.704.6851.309.6811.134.015
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.739-1.107.363-151.854-184.286
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-124.6571.179.025-349.882-212.137
Net Faaliyet Kar/Zararı-311.426-1.418.297-1.507.709-1.161.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.668.4108.719.1516.402.56284.597
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-48.339-48.3390
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.543.7539.849.8376.004.341-127.540
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler09.15600
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-84.290-204.083-322.042-263.500
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.668.4108.670.8126.354.22384.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.459.4639.654.9105.682.299-391.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-389.615-986.917-443.744-9.683
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-284.367-822.57800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-105.248-164.339-443.744-9.683
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.069.8488.667.9935.238.555-400.723
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.069.8488.667.9935.238.555-400.723
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.069.8488.667.9935.238.555-400.723
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri132.018675.201145.173145.173
Kıdem Tazminatı24.18223.980117.493119.159
Finansman Giderleri-84.290-204.083-322.042-263.500
Yurtiçi Satışlar208.035745.087516.992376.477
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ETILR 5,7 22,0 A/D A/D 5,8 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi