SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.571 1.557 0,93
VIOP 1.696 1.683 0,79
USD/TRY 7,4379 7,4731 -0,47
BIST BANKS 1.570 1.561 0,58
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.848 13.788 0,44
GOLD 1.843,39 1.837,37 0,33
BRENT 55,28 54,75 0,97

Etiler İnci Büfe Hisse Senedi | ETILR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,6 5,09 1,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 5,8 5,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Etiler İnci Büfe
Kuruluş 25.05.2010
Faal Alanı Restaurant ve büfe işletmeciliği
Telefon (0216)4072727
Faks (0216)2907963
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar20,41,0
Ödenmiş Sermaye25,812,4
Net Kâr5,2-0,4

Cari Değerler

F/K 39,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 8,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 168,4 mnTL
Net Borç -16,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,44 5,25 1,69 5,78
USD -4,86 4,55 4,27 4,65
Göreceli -5,44 3,86 -8,01 0,34

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ETILR0,000,00000,000,00 0 A/D
ETILR0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.861.5211.140.896966.7761.723.573
Nakit ve Nakit Benzerleri17.651.79957.22360.70648.359
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar243.431209.525167.224236.867
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar220.663172.005172.143789.510
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar76.35835.20445.53576.343
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar520.755518.424372.653423.979
(Ara Toplam)18.713.006992.381818.2611.575.058
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar148.515148.515148.515148.515
Duran Varlıklar7.308.6378.712.63310.034.93410.530.412
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar01.327.2211.327.2211.327.221
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0003.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.173.5251.285.5161.695.8461.780.797
Maddi Duran Varlıklar3.951.3893.478.3713.700.160752.957
Şerefiye436.473436.4731.099.3981.099.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.333.1851.337.8341.342.9231.348.011
Ertelenmiş Vergi Varlığı414.065847.218869.386822.028
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR26.170.1589.853.52911.001.71012.253.985
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.309.4977.499.9078.444.8799.026.546
Finansal Borçlar307.304347.368452.439465.555
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar360.316372.525466.586492.776
Diğer Borçlar03.488.1334.357.6535.326.438
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)781.005593.782514.435251.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları217.939217.940239.046239.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.642.9332.480.1592.414.7202.251.216
(Ara Toplam)4.309.4977.499.9078.444.8799.026.546
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.423.0041.369.5301.708.2551.718.983
Finansal Borçlar1.056.5451.118.1981.450.9231.465.526
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar187.97400192.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü116.087000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler62.398251.332257.33261.230
Özkaynaklar20.437.657984.092848.5761.508.456
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.437.657984.092848.5761.508.456
Ödenmiş Sermaye25.758.29412.352.37012.352.37012.352.370
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.864.60019.95719.95719.957
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.443.736-13.599.093-13.599.093-13.219.365
Dönem Net Kar/Zararı5.238.555-400.723-540.271-202.928
Diğer Özsermaye Kalemleri3.019.9442.611.5812.615.6132.558.422
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR26.170.1589.853.52911.001.71012.253.985
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.415.525913.144530.1654.014.484
Satışların Maliyeti (-)-1.228.505-850.670-637.835-2.897.973
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)187.02062.474-107.6701.116.511
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)187.02062.474-107.6701.116.511
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.600-1.450-1.450-9.483
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.688.129-1.222.890-730.405-2.257.279
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.309.6811.134.015421.4811.272.375
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-151.854-184.286-67.804-1.949.242
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-349.882-212.137-485.848-1.827.118
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.507.709-1.161.866-839.525-1.150.251
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.402.56284.597174.3104.115.875
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-48.33900-1.745.650
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.004.341-127.540-311.538543.107
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler00047.825
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-322.042-263.500-242.354-1.110.712
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.354.22384.597174.3102.370.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.682.299-391.040-553.892-519.780
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-443.744-9.68313.621316.852
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-443.744-9.68313.621316.852
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.238.555-400.723-540.271-202.928
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.238.555-400.723-540.271-202.928
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.238.555-400.723-540.271-202.928
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri145.173145.17378.123242.147
Kıdem Tazminatı117.493119.159124.42384.604
Finansman Giderleri-322.042-263.500-242.354-1.110.712
Yurtiçi Satışlar516.992376.477294.0361.796.044
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu000-691.558
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu000-691.558
Net YPP (Hedge Dahil)000-691.558

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ETILR 4,2 39,9 A/D A/D 8,2 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi