SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1298 8,1495 -0,24
BIST BANKS 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
GOLD 1.745,71 1.732,88 0,74
BRENT 63,81 63,28 0,84

Etiler İnci Büfe Hisse Senedi | ETILR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,21 6,77 2,56
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 10,9 10,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Etiler İnci Büfe
Kuruluş 25.05.2010
Faal Alanı Restaurant ve büfe işletmeciliği
Telefon (0216)4072727
Faks (0216)2907963
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar37,620,4
Ödenmiş Sermaye40,025,8
Net Kâr8,75,2

Cari Değerler

F/K 25,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 224,0 mnTL
Net Borç -35,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,28 -5,56 0,00 40,70
USD -2,92 -5,45 -6,99 28,27
Göreceli -3,45 -2,67 12,98 50,74

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ETILRAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ETILRAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar37.507.42718.861.5211.140.896966.776
Nakit ve Nakit Benzerleri36.714.08817.651.79957.22360.706
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar336.373243.431209.525167.224
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar81.486220.663172.005172.143
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar32.09576.35835.20445.535
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar343.385520.755518.424372.653
(Ara Toplam)37.507.42718.713.006992.381818.261
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0148.515148.515148.515
Duran Varlıklar3.796.7247.308.6378.712.63310.034.934
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar001.327.2211.327.221
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.059.6531.173.5251.285.5161.695.846
Maddi Duran Varlıklar254.2763.951.3893.478.3713.700.160
Şerefiye436.473436.473436.4731.099.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.329.0021.333.1851.337.8341.342.923
Ertelenmiş Vergi Varlığı717.320414.065847.218869.386
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR41.304.15126.170.1589.853.52911.001.710
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.727.2694.309.4977.499.9078.444.879
Finansal Borçlar409.205307.304347.368452.439
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar244.542360.316372.525466.586
Diğer Borçlar003.488.1334.357.653
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)320.245781.005593.782514.435
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü642.736000
Borç Karşılıkları647.148217.939217.940239.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler463.3932.642.9332.480.1592.414.720
(Ara Toplam)2.727.2694.309.4977.499.9078.444.879
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler968.6561.423.0041.369.5301.708.255
Finansal Borçlar791.9841.056.5451.118.1981.450.923
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar169.465187.97400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0116.08700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7.20762.398251.332257.332
Özkaynaklar37.608.22620.437.657984.092848.576
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.608.22620.437.657984.092848.576
Ödenmiş Sermaye40.000.00025.758.29412.352.37012.352.370
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.864.6002.864.60019.95719.957
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.443.736-16.443.736-13.599.093-13.599.093
Dönem Net Kar/Zararı8.667.9935.238.555-400.723-540.271
Diğer Özsermaye Kalemleri2.519.3693.019.9442.611.5812.615.613
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR41.304.15126.170.1589.853.52911.001.710
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.394.7441.415.525913.144530.165
Satışların Maliyeti (-)-633.104-1.228.505-850.670-637.835
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.761.640187.02062.474-107.670
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.761.640187.02062.474-107.670
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.213-6.600-1.450-1.450
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.167.724-1.688.129-1.222.890-730.405
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.704.6851.309.6811.134.015421.481
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.107.363-151.854-184.286-67.804
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.179.025-349.882-212.137-485.848
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.418.297-1.507.709-1.161.866-839.525
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.719.1516.402.56284.597174.310
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-48.339-48.33900
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.849.8376.004.341-127.540-311.538
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.156000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-204.083-322.042-263.500-242.354
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8.670.8126.354.22384.597174.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.654.9105.682.299-391.040-553.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-986.917-443.744-9.68313.621
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-822.578000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-164.339-443.744-9.68313.621
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.667.9935.238.555-400.723-540.271
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.667.9935.238.555-400.723-540.271
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.667.9935.238.555-400.723-540.271
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri675.201145.173145.17378.123
Kıdem Tazminatı23.980117.493119.159124.423
Finansman Giderleri-204.083-322.042-263.500-242.354
Yurtiçi Satışlar745.087516.992376.477294.036
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ETILR 5,6 25,8 A/D A/D 6,0 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi