SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Etiler İnci Büfe Hisse Senedi | ETILR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,5 10,5 4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,4 48,4 46,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Etiler İnci Büfe
Kuruluş 25.05.2010
Faal Alanı Restaurant ve büfe işletmeciliği
Telefon (0216)4072727
Faks (0216)2907963
Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar58,652,2
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr6,414,7

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,88 -1,17 -5,73 7,84
USD - - - -
Göreceli -4,41 3,29 -1,74 -18,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ETILRAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ETILRAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar71.531.73253.879.19439.579.45238.183.867
Nakit ve Nakit Benzerleri24.508.00323.954.84927.972.37629.018.792
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar20.434.33421.015.3783.523.658312.889
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar167.337145.89197.45675.813
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.335.6954.571.3022.102.87782.907
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar22.086.3634.191.7745.883.0858.693.466
(Ara Toplam)71.531.73253.879.19439.579.45238.183.867
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.519.0468.662.5073.466.5072.850.398
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları00113.470112.636
Maddi Duran Varlıklar10.822.2263.495.475832.449258.108
Şerefiye436.473436.473436.473436.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.068.8254.179.3601.374.0131.322.729
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.191.522551.199710.102720.452
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR88.050.77862.541.70143.045.95941.034.265
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.277.3629.848.5602.940.4171.795.580
Finansal Borçlar7.210.950732.97781.80394.182
Diğer Finansal Yükümlülükler4.86316.23200
Ticari Borçlar2.202.9646.128.205992.518429.156
Diğer Borçlar5.000001.200
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.566.473985.705893.945280.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.385.2781.375.839219.637339.991
Borç Karşılıkları163.106164.650195.314274.508
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler738.728444.952557.200375.818
(Ara Toplam)15.277.3629.848.5602.940.4171.795.580
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.155.623506.100122.35356.145
Finansal Borçlar14.061.806455.795108.76245.457
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar93.81750.30500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0013.59110.688
Özkaynaklar58.617.79352.187.04139.983.18939.182.540
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.617.79352.187.04139.983.18939.182.540
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.894.3652.894.36500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.9572.864.60002.864.600
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.673.529-8.022.481-8.022.481-8.022.481
Dönem Net Kar/Zararı6.368.15714.696.1912.449.9531.699.264
Diğer Özsermaye Kalemleri2.661.785-245.6345.555.7172.641.157
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR88.050.77862.541.70143.045.95941.034.265
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri20.926.64429.229.4245.528.0331.309.839
Satışların Maliyeti (-)-13.527.049-19.554.281-4.154.430-507.759
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.399.5959.675.1431.373.603802.080
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.399.5959.675.1431.373.603802.080
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-303.112-611.029-12.930-19.778
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.502.864-3.619.315-2.834.297-1.308.361
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.201.7707.432.937693.198269.459
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.079.175-1.241.009-346.041-555.282
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.716.21411.636.727-1.126.467-811.882
Net Faaliyet Kar/Zararı4.593.6195.444.799-1.473.624-526.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler05.640.4764.543.2433.189.475
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-23.1860-1.909
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.716.21417.254.0173.416.7762.375.684
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.071.612000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-658.090-33.275-47.743-21.773
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler05.617.2904.543.2433.187.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.129.73617.220.7423.369.0332.353.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-761.760-2.524.551-919.080-654.647
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.385.278-2.329.086-893.115-626.051
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)623.518-195.465-25.965-28.596
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.367.97614.696.1912.449.9531.699.264
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.367.97614.696.1912.449.9531.699.264
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.367.97614.696.1912.449.9531.699.264
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri233.982610.863111.06666.196
Kıdem Tazminatı77.09695.008107.37531.145
Finansman Giderleri-658.090-33.275-47.743-21.773
Yurtiçi Satışlar4.131.9293.413.9091.204.691519.619
Yurtdışı Satışlar16.821.36024.338.5913.147.0430
Net Yabancı Para Pozisyonu002.511.5070
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu002.511.5070
Net YPP (Hedge Dahil)002.511.5070
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-12.074.263-7.492.302-7.927.151-7.509.274
Düzeltme Öncesi Kar6.367.97614.696.1912.449.9531.699.264
Düzeltmeler:-1.401.6352.700.519705.975306.694
Amortisman & İtfa Payları233.982610.863111.06666.196
Karşılıklardaki Değişim-1.544-381.762-338.731-414.960
Diğer Gelir/ Gider-1.634.0732.471.418933.640655.458
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)4.966.34117.396.7103.155.9282.005.958
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-18.078.936-22.926.412-9.404.149-8.313.791
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-13.112.595-5.529.702-6.248.221-6.307.833
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.038.332-1.962.600-1.678.930-1.201.441
Sabit Sermaye Yatırımları-7.450.198-5.041.477-773.053-78.275
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-7.450.198-5.041.477-773.053-78.275
Serbest Nakit Akım-19.524.461-12.533.779-8.700.204-7.587.549
Finansal Borçlardaki Değişim20.463.73316.23222.9336.786
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-386.118-241.692-64.441-114.533
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit20.077.615-225.460-41.508-107.747
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış553.154-12.759.239-8.741.712-7.695.296
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim553.154-12.759.239-8.741.712-7.695.296
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler23.954.84936.714.08836.714.08836.714.088
Dönem Sonu Nakit24.508.00323.954.84927.972.37629.018.792

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ETILR 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi