SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.105 94.022 1,15
VIOP 119.197 117.767 1,21
USD/TRY 5,8189 5,8224 -0,06
BIST BANKA 133.416 128.956 3,46
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.340 12.355 -0,13
ALTIN 1.406,81 1.399,50 0,52
BRENT 64,11 64,45 -0,53

 Çimbeton Hisse Senedi | CMBTN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 24,18 30,6 6,42
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 6,8 6,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Çimbeton
Kuruluş 22.11.1985
Faal Alanı Hazırbeton, dökme ve torbalı çimento ve kireç üretimi, ticareti, satışıve nakli.
Telefon (0232)4720172
Faks (0232)2731171
Adres Kemalpaşa Caddesi No:45070 Işıkkent - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar48,047,8
Ödenmiş Sermaye1,81,8
Net Kâr0,29,6

Cari Değerler

F/K 3,5
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 45,7 mnTL
Net Borç -1,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,77 1,02 5,82 -9,79
USD -1,80 2,59 11,11 -17,72
Göreceli -0,63 -2,45 -5,83 -12,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CMBTN29.05.20012,060,119411,9411,21 211.302 95
CMBTN30.05.20001,650,218021,8019,30 129.000 A/D
CMBTN30.05.19991,820,109010,9010,90 64.352 A/D
CMBTN26.05.19982,970,190319,0319,03 112.302 A/D
CMBTN29.05.20012,060,119411,9411,21211.30295
CMBTN30.05.20001,650,218021,8019,30129.000A/D
CMBTN30.05.19991,820,109010,9010,9064.352A/D
CMBTN26.05.19982,970,190319,0319,03112.302A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar61.453.34580.546.81398.729.994106.972.832
Nakit ve Nakit Benzerleri4.311.2639.852.9848.241.5903.239.589
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar53.658.51667.481.94085.415.21698.772.668
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar369.227204.878298.716236.400
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.828.4892.798.7733.980.7253.615.177
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar285.850208.238793.7471.108.998
(Ara Toplam)61.453.34580.546.81398.729.994106.972.832
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar39.561.44437.469.66538.632.77138.339.638
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar147.059147.05970.06870.068
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.688.9131.369.223895.306964.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.425.0009.425.0005.355.0005.355.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.303.905000
Maddi Duran Varlıklar25.773.62026.270.19230.349.50430.410.354
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar127.947163.191198.437233.683
Ertelenmiş Vergi Varlığı001.764.4561.305.773
Diğer Duran Varlıklar95.00095.00000
TOPLAM VARLIKLAR101.014.789118.016.478137.362.765145.312.470
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler50.157.37568.601.749103.906.829109.842.843
Finansal Borçlar1.040.804000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar47.167.19866.177.381101.488.307107.035.944
Diğer Borçlar117.11592.744102.1611.000.008
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)172.531534.51600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00022.444
Borç Karşılıkları708.586738.9711.075.351622.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler951.1411.058.1371.241.0101.162.373
(Ara Toplam)50.157.37568.601.749103.906.829109.842.843
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.854.3041.622.8411.651.7611.785.416
Finansal Borçlar1.328.983000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.275.8711.503.0701.614.3891.748.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü249.450119.77137.37237.083
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar48.003.11047.791.88831.804.17533.684.211
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.003.11047.791.88831.804.17533.684.211
Ödenmiş Sermaye1.770.0001.770.0001.770.0001.770.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00256.578256.578
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.767.9158.121.1968.121.1968.121.196
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.207.974-7.140.780-7.140.780-7.140.780
Dönem Net Kar/Zararı190.7439.579.525-6.837.685-4.957.649
Diğer Özsermaye Kalemleri35.482.42635.461.94735.634.86635.634.866
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR101.014.789118.016.478137.362.765145.312.470
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri35.906.295254.679.989198.636.493133.438.402
Satışların Maliyeti (-)-33.230.001-244.710.227-192.214.029-130.158.219
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.676.2949.969.7626.422.4643.280.183
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.676.2949.969.7626.422.4643.280.183
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-399.150-2.555.672-2.237.045-1.212.290
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.587.212-15.407.738-11.898.067-7.662.207
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.076.3541.403.872800.645295.918
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-44.774-1.168.791-1.401.836-499.772
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-278.488-7.758.567-8.313.839-5.798.168
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.310.068-7.993.648-7.712.648-5.594.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler319.69017.276.84600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-292.113-222.659
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı41.2029.518.27900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler429.510823.308476.105163.896
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-155.410-448.088-344.356-288.536
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler319.69017.276.846-292.113-222.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)315.3029.893.499-8.474.203-6.145.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-124.559-313.9741.636.5181.187.818
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-33.906-37.643-27.949
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-124.559-280.0681.674.1611.215.767
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI190.7439.579.525-6.837.685-4.957.649
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)190.7439.579.525-6.837.685-4.957.649
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları190.7439.579.525-6.837.685-4.957.649
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç05-4-3
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri929.5252.724.8701.887.5521.247.277
Kıdem Tazminatı99.916227.635212.249155.355
Finansman Giderleri-155.410-448.088-344.356-288.536
Yurtiçi Satışlar36.785.203259.010.961202.112.784135.901.446
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-240.076-225.783-139.729-94.238
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-240.076-225.783-139.729-94.238
Net YPP (Hedge Dahil)-240.076-225.783-139.729-94.238
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CMBTN 25,8 3,5 A/D 0,2 1,0 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CMBTN 25,80 0,08 0,06 -1,63 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi