SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 CMBTN | Çimbeton

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 33,18 39,52 6,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 21 21

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Çimbeton
Kuruluş 22.11.1985
Faal Alanı Hazırbeton, dökme ve torbalı çimento ve kireç üretimi, ticareti, satışıve nakli.
Telefon (0232)4720172
Faks (0232)2731171
Adres Kemalpaşa Caddesi No:45070 Işıkkent - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar40.580.78242.550.692
Ödenmiş Sermaye1.770.0001.770.000
Net Kâr-1.168.809801.101

Cari Oranlar

F/K 42,2
FD/FAVÖK 14,6
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 1,37
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,73 1,30 2,63 -8,44
USD 0,74 9,79 -16,00 1,97
Göreceli -1,10 -3,79 -12,55 3,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
CMBTN30.05.20012,060,119495
CMBTN31.05.20001,650,21800
CMBTN31.05.19991,820,10900
CMBTN27.05.19982,970,19030
CMBTN30.05.20012,060,119495
CMBTN31.05.20001,650,21800
CMBTN31.05.19991,820,10900
CMBTN27.05.19982,970,19030

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar66.210.68374.491.81266.494.75656.636.027
Nakit ve Nakit Benzerleri5.187.3204.422.3551.999.4468.390.294
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar57.976.82466.883.66060.743.92945.582.685
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar244.794416.204944.348820.362
Stoklar2.181.8202.362.2702.231.0061.560.472
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar619.925407.323576.027282.214
(Ara Toplam)66.210.68374.491.81266.494.75656.636.027
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar31.583.23731.680.23330.646.60227.845.904
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar45.63345.63340.20640.206
Finansal Yatırımlar925.028916.7551.010.619958.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.510.0002.510.0002.510.0002.510.000
Maddi Duran Varlıklar27.598.33427.582.73826.344.80423.475.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar499.242620.107740.973861.838
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar5.0005.00000
TOPLAM VARLIKLAR97.793.920106.172.04597.141.35884.481.931
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler55.073.14061.166.99052.879.94840.397.682
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar53.061.03760.449.21651.035.91336.794.577
Diğer Borçlar878.63201.040.8541.531.257
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü09.48222.04618.334
Borç Karşılıkları401.019186.584158.86978.078
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler732.452521.708622.2661.975.436
(Ara Toplam)55.073.14061.166.99052.879.94840.397.682
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.139.9982.454.3632.214.2522.334.658
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları1.876.2491.800.5711.721.3481.912.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü263.749653.792492.904421.847
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar40.580.78242.550.69242.047.15841.749.591
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.580.78242.550.69242.047.15841.749.591
Ödenmiş Sermaye1.770.0001.770.0001.770.0001.770.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0256.578256.5780
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.121.1968.121.1968.121.1968.121.196
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.240.504-4.240.504-4.240.504-5.723.131
Dönem Net Kar/Zararı-1.168.809801.101297.5671.482.627
Diğer Özsermaye Kalemleri36.098.89935.842.32135.842.32136.098.899
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR97.793.920106.172.04597.141.35884.481.931
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri157.107.401112.019.42149.125.170157.850.300
Satışların Maliyeti (-)-149.046.350-104.609.324-45.817.206-145.933.767
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.061.0517.410.0973.307.96411.916.533
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.061.0517.410.0973.307.96411.916.533
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-611.783-408.909-202.167-832.904
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.025.229-6.093.567-2.860.785-9.785.352
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri623.682388.916198.987603.784
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-257.493-132.598-57.748-205.434
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.209.7721.163.939386.2511.696.627
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.575.961907.621245.0121.298.277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler119.35485.35144.248167.999
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-190.108-141.722-91.919-393.379
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-33.501-41.77452.0901.180.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.314.0271.065.794390.6702.651.997
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)145.218-264.693-93.103-1.169.370
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-12.880-32.748-22.046-82.311
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)158.098-231.945-71.057-1.087.059
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.168.809801.101297.5671.482.627
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.168.809801.101297.5671.482.627
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.168.809801.101297.5671.482.627
Hisse Başına Kazanç-1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri1.954.0921.281.576631.3482.522.260
Kıdem Tazminatı162.620108.41372.133105.924
Finansman Giderleri-190.108-141.722-91.919-393.379
Yurtiçi Satışlar160.729.658114.616.82250.285.270161.583.743
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-63.321-101.614-145.621-195.559
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-63.321-101.614-145.621-195.559
Net YPP (Hedge Dahil)-63.321-101.614-145.621-195.559
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CMBTN 37,5 A/D 14,6 0,3 1,6 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CMBTN 37,48 1,37 1,37 -0,45 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
CMBTN 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.