SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.046 102.715 -0,65
VIOP 128.610 129.612 -0,77
USD/TRY 5,3017 5,2791 0,43
BIST BANKA 133.379 135.211 -1,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
ALTIN 1.326,47 1.321,02 0,41
BRENT 66,32 66,25 0,11

 CMBTN Hisse Senedi | Çimbeton

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 26,12 31,26 5,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 14,6 14,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Çimbeton
Kuruluş 22.11.1985
Faal Alanı Hazırbeton, dökme ve torbalı çimento ve kireç üretimi, ticareti, satışıve nakli.
Telefon (0232)4720172
Faks (0232)2731171
Adres Kemalpaşa Caddesi No:45070 Işıkkent - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar31,833,7
Ödenmiş Sermaye1,81,8
Net Kâr-6,8-5,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%) 0,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 52,3 mnTL
Net Borç -8,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,20 0,34 3,36 3,36
USD 0,77 -0,04 4,93 3,75
Göreceli -0,37 0,08 -0,93 -8,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CMBTN29.05.20012,060,119411,9411,21 211.302 95
CMBTN30.05.20001,650,218021,8019,30 129.000 A/D
CMBTN30.05.19991,820,109010,9010,90 64.352 A/D
CMBTN26.05.19982,970,190319,0319,03 112.302 A/D
CMBTN29.05.20012,060,119411,9411,21211.30295
CMBTN30.05.20001,650,218021,8019,30129.000A/D
CMBTN30.05.19991,820,109010,9010,9064.352A/D
CMBTN26.05.19982,970,190319,0319,03112.302A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar98.729.994106.972.83293.441.37278.222.061
Nakit ve Nakit Benzerleri8.241.5903.239.5892.458.83312.320.164
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar85.415.21698.772.66886.242.47761.621.655
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar298.716236.400275.569148.113
Stoklar3.980.7253.615.1773.275.7653.291.489
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar793.7471.108.9981.188.728840.640
(Ara Toplam)98.729.994106.972.83293.441.37278.222.061
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar38.632.77138.339.63837.729.22237.815.975
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar70.06870.06870.06845.783
Finansal Yatırımlar895.306964.7601.217.0391.187.419
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.355.0005.355.0005.355.0005.355.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar30.349.50430.410.35429.923.35030.382.815
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar198.437233.683268.928304.174
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.764.4561.305.773894.83777.878
Diğer Duran Varlıklar000462.906
TOPLAM VARLIKLAR137.362.765145.312.470131.170.594116.038.036
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler103.906.829109.842.84393.871.62575.464.383
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar101.488.307107.035.94492.366.97273.807.178
Diğer Borçlar102.1611.000.008100.68817.241
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü022.44400
Borç Karşılıkları1.075.351622.074454.513339.734
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.241.0101.162.373949.4521.300.230
(Ara Toplam)103.906.829109.842.84393.871.62575.464.383
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.651.7611.785.4161.811.9331.931.793
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar1.614.3891.748.3331.773.6701.906.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü37.37237.08338.26324.955
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar31.804.17533.684.21135.487.03638.641.860
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.804.17533.684.21135.487.03638.641.860
Ödenmiş Sermaye1.770.0001.770.0001.770.0001.770.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri256.578256.578256.578256.578
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.121.1968.121.1968.121.1968.121.196
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.140.780-7.140.780-7.140.780-7.948.858
Dönem Net Kar/Zararı-6.837.685-4.957.649-3.154.824808.078
Diğer Özsermaye Kalemleri35.634.86635.634.86635.634.86635.634.866
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR137.362.765145.312.470131.170.594116.038.036
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri198.636.493133.438.40263.574.956187.724.581
Satışların Maliyeti (-)-192.214.029-130.158.219-62.944.884-180.309.917
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.422.4643.280.183630.0727.414.664
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.422.4643.280.183630.0727.414.664
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.237.045-1.212.290-587.629-1.569.951
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.898.067-7.662.207-3.814.376-12.488.405
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri800.645295.91881.6064.541.422
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.401.836-499.772-244.504-503.423
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-8.313.839-5.798.168-3.934.831-2.605.693
Net Faaliyet Kar/Zararı-7.712.648-5.594.314-3.771.933-6.643.692
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0029.6203.110.445
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-292.113-222.65900
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler476.105163.89692.474322.251
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-344.356-288.536-140.233-516.262
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-292.113-222.65929.6203.110.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.474.203-6.145.467-3.952.970310.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.636.5181.187.818798.146497.337
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-37.643-27.949-5.5050
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.674.1611.215.767803.651497.337
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-6.837.685-4.957.649-3.154.824808.078
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-6.837.685-4.957.649-3.154.824808.078
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-6.837.685-4.957.649-3.154.824808.078
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-4-3-20
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.887.5521.247.277621.9872.395.924
Kıdem Tazminatı212.249155.35555.074192.434
Finansman Giderleri-344.356-288.536-140.233-516.262
Yurtiçi Satışlar202.112.784135.901.44664.899.151191.980.400
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-139.729-94.238-257.244-327.786
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-139.729-94.238-257.244-327.786
Net YPP (Hedge Dahil)-139.729-94.238-257.244-327.786
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CMBTN 29,6 A/D A/D 0,2 1,6 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CMBTN 29,56 0,16 0,19 3,03 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi