SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.377 1.401 -1,76
VIOP 1.470 1.498 -1,89
USD/TRY 8,8515 8,7619 1,02
BIST BANKS 1.198 1.240 -3,39
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.746,53 1.742,90 0,21
BRENT 77,19 77,23 -0,05

Çimbeton Hisse Senedi | CMBTN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 202 235,8 33,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,4 87,8 86,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Çimbeton
Kuruluş 22.11.1985
Faal Alanı Hazırbeton, dökme ve torbalı çimento ve kireç üretimi, ticareti, satışıve nakli.
Telefon (0232)4720172
Faks (0232)2731171
Adres Kemalpaşa Caddesi No:45070 Işıkkent - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar33,232,0
Ödenmiş Sermaye1,81,8
Net Kâr0,3-1,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 22,0
PD/DD 11,2
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 0,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 2,3
Piyasa Değeri 370,8 mnTL
Net Borç 21,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,10 -2,06 -5,55 -29,34
USD -2,32 -4,43 -8,17 -39,45
Göreceli -1,68 -0,90 -1,20 -25,54

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CMBTN29.05.20012,060,119411,9411,21 211.302 95
CMBTN30.05.20001,650,218021,8019,30 129.000 A/D
CMBTN30.05.19991,820,109010,9010,90 64.352 A/D
CMBTN26.05.19982,970,190319,0319,03 112.302 A/D
CMBTN29.05.20012,060,119411,9411,21211.30295
CMBTN30.05.20001,650,218021,8019,30129.000A/D
CMBTN30.05.19991,820,109010,9010,9064.352A/D
CMBTN26.05.19982,970,190319,0319,03112.302A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar154.445.564128.123.093116.733.53895.903.603
Nakit ve Nakit Benzerleri4.062.1654.064.744885.4502.042.409
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar145.561.492120.205.424111.595.95888.924.239
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar692.629851.998434.112446.374
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.787.5352.130.3842.274.6742.596.889
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.341.743870.5431.543.3441.893.692
(Ara Toplam)154.445.564128.123.093116.733.53895.903.603
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar72.961.84171.140.24668.638.06465.727.227
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar130.037170.445130.037130.037
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.965.6293.926.7413.620.3293.617.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.065.00012.065.00012.065.00010.240.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları24.094.38624.801.97122.089.76423.490.854
Maddi Duran Varlıklar29.440.06026.451.30426.830.06527.369.075
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar86.63594.305101.97550.527
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.180.0943.630.4803.800.894829.469
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR227.407.405199.263.339185.371.602161.630.830
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler184.202.814158.277.828144.917.416120.430.498
Finansal Borçlar16.785.87218.499.53517.304.16116.790.835
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar147.966.057129.494.919120.896.63692.548.445
Diğer Borçlar15.901.9644.809.9441.151.6692.415.637
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)354.7182.016.3152.436.6815.530.945
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.800.1962.338.7992.148.8092.267.045
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.394.0071.118.316979.460877.591
(Ara Toplam)184.202.814158.277.828144.917.416120.430.498
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.988.1068.989.6007.506.5779.543.106
Finansal Borçlar8.880.6897.740.5156.155.7728.141.476
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.107.4171.249.0851.350.8051.401.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar33.216.48531.995.91132.947.60931.657.226
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.216.48531.995.91132.947.60931.657.226
Ödenmiş Sermaye1.770.0001.770.0001.770.0001.770.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri256.5780256.5780
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.767.91514.767.91514.767.91514.767.915
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.438.067-18.438.067-6.910.151-6.910.151
Dönem Net Kar/Zararı268.876-951.698-11.527.916-12.969.993
Diğer Özsermaye Kalemleri34.591.18334.847.76134.591.18334.999.455
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR227.407.405199.263.339185.371.602161.630.830
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri199.664.91184.235.374248.092.415157.151.816
Satışların Maliyeti (-)-184.693.570-78.794.771-241.954.169-154.161.839
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.971.3415.440.6036.138.2462.989.977
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.971.3415.440.6036.138.2462.989.977
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.486.834-801.138-2.357.232-2.330.148
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.229.879-4.704.357-18.679.259-13.335.068
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.016.0871.238.0902.071.787641.628
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.066.793-1.029.147-1.492.930-181.439
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.203.922144.051-14.319.388-12.215.050
Net Faaliyet Kar/Zararı3.254.628-64.892-14.898.245-12.675.239
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.635308.5054.019.8532.069.029
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-654.7000-382.2400
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.553.857452.556-10.681.775-10.146.021
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler162.77499.978331.623312.176
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.826.955-1.333.818-4.282.055-3.306.937
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-650.065308.5053.637.6132.069.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-110.324-781.284-14.632.207-13.140.782
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)379.200-170.4143.104.291170.789
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)379.200-170.4143.104.291170.789
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI268.876-951.698-11.527.916-12.969.993
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)268.876-951.698-11.527.916-12.969.993
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları268.876-951.698-11.527.916-12.969.993
Hisse Başına Kazanç00-7-7
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri11.980.1615.816.05518.498.56513.566.540
Kıdem Tazminatı148.57746.426192.493155.969
Finansman Giderleri-2.826.955-1.333.818-4.282.055-3.306.937
Yurtiçi Satışlar204.496.00886.254.677254.334.099161.310.745
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.280.027-969.447-1.214.073-1.484.804
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.280.027-969.447-1.214.073-1.484.804
Net YPP (Hedge Dahil)-1.280.027-969.447-1.214.073-1.484.804

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CMBTN 209,5 A/D 22,0 1,1 11,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CMBTN 209,50 0,11 0,14 3,59 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi