SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.930 101.447 0,48
VIOP 126.393 125.919 0,38
USD/TRY 5,6813 5,6773 0,07
BIST BANKS 145.299 145.003 0,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.390 12.373 0,14
GOLD 1.491,45 1.494,17 -0,18
BRENT 63,66 63,63 0,05

 CEO Event Medya Hisse Senedi | CEOEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,15 6,94 1,79
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 11,9 11,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı CEO Event Medya
Kuruluş 21.04.2015
Faal Alanı Gösteri, kongre, konferans,fuar etkinliklerin organizasyonu.
Telefon (0212)2229426
Faks (0212)2219670
Adres Morbasan sok. Koza İş merkezi B Blok Kat 9 Balmumcu İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar68,636,7
Ödenmiş Sermaye18,812,0
Net Kâr1,310,6

Cari Değerler

F/K 13,0
FD/FAVÖK 9,5
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 2,53
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,9
Piyasa Değeri 128,8 mnTL
Net Borç -47,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,30 6,53 25,00 -
USD -0,60 8,22 22,80 -
Göreceli -1,77 6,52 16,86 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CEOEM0,000,00000,000,00 0 A/D
CEOEM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar68.590.97144.742.414045.410.396
Nakit ve Nakit Benzerleri47.830.44324.016.807014.465.644
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar15.625.84315.563.268026.986.732
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.106.9391.094.04002.654.483
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.027.7464.068.29901.303.537
(Ara Toplam)68.590.97144.742.414045.410.396
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.847.06010.436.30405.566.426
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar31.69621.696026.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar9.884.9289.874.9280449.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0001.810.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar778.997375.4160458.228
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10112200
Ertelenmiş Vergi Varlığı151.338164.14201.997.978
Diğer Duran Varlıklar000824.000
TOPLAM VARLIKLAR79.438.03155.178.718050.976.822
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.736.93817.152.529020.976.746
Finansal Borçlar424.654000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.631.84412.783.011018.386.317
Diğer Borçlar381.9091.992.0850312.433
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)612.060683.62100
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü320.5771.502.09201.603.025
Borç Karşılıkları119.364117.449085.346
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler246.53074.2710589.625
(Ara Toplam)9.736.93817.152.529020.976.746
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.073.1621.321.43102.567.852
Finansal Borçlar42.164000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar227.507176.3230136.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü803.4911.145.10802.430.877
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar68.627.93136.704.758027.432.224
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar68.627.93136.704.758027.432.224
Ödenmiş Sermaye18.800.00012.000.000012.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri23.882.715000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler890.092232.592028.681
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları23.825.50313.917.772010.073.266
Dönem Net Kar/Zararı1.263.24510.565.23105.343.726
Diğer Özsermaye Kalemleri-33.624-10.8370-13.449
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR79.438.03155.178.718050.976.822
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri16.777.98559.672.31910.099.32153.013.903
Satışların Maliyeti (-)-15.341.475-46.427.760-8.311.720-47.401.463
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.436.51013.244.5591.787.6015.612.440
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.436.51013.244.5591.787.6015.612.440
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.541.403-4.182.585-2.015.437-2.986.389
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.569.1904.588.2523.259.9474.067.579
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.359.230-4.773.886-2.011.681-2.806.073
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-894.9338.876.3401.020.4303.887.557
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.104.8939.061.974-227.8362.626.051
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.305.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-40.000-20.000-40.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar000445.048
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-894.93310.141.3401.000.4304.292.605
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.707.2224.766.7251.444.6812.483.407
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-199.521-1.278.659-14.988-182.657
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler01.265.000-20.000-40.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.612.76813.629.4062.430.1236.593.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-349.523-3.064.175-530.851-1.249.629
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-672.639-2.516.760-739.906-2.779.414
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)323.116-547.415209.0551.529.785
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.263.24510.565.2311.899.2725.343.726
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.263.24510.565.2311.899.2725.343.726
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.263.24510.565.2311.899.2725.343.726
Hisse Başına Kazanç0101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0101
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0101
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0101
Dipnot
Amortisman Giderleri320.869187.77793.848187.868
Kıdem Tazminatı11.76131.63815.83122.505
Finansman Giderleri-199.521-1.278.659-14.988-182.657
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu10.016.9806.197.2250844.638
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu10.016.9806.197.2250844.638
Net YPP (Hedge Dahil)10.016.9806.197.2250844.638
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CEOEM 6,9 13,0 9,5 1,2 1,9 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CEOEM 6,85 2,58 2,53 -5,19 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi