SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.177 101.849 -0,66
VIOP 127.583 128.618 -0,80
USD/TRY 5,6768 5,6550 0,39
BIST BANKS 145.546 146.650 -0,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.260 12.228 0,26
GOLD 1.426,69 1.425,30 0,10
BRENT 63,01 62,47 0,86

 CEO Event Medya Hisse Senedi | CEOEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,03 5,85 0,82
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 135,5 134,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı CEO Event Medya
Kuruluş 21.04.2015
Faal Alanı Gösteri, kongre, konferans,fuar etkinliklerin organizasyonu.
Telefon (0212)2229426
Faks (0212)2219670
Adres Morbasan sok. Koza İş merkezi B Blok Kat 9 Balmumcu İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar36,727,4
Ödenmiş Sermaye12,012,0
Net Kâr10,65,3

Cari Değerler

F/K 10,4
FD/FAVÖK 9,3
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,6
Piyasa Değeri 110,0 mnTL
Net Borç -24,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,17 3,72 15,61 -
USD 1,23 4,82 19,91 -
Göreceli -0,11 -1,12 6,95 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CEOEM0,000,00000,000,00 0 A/D
CEOEM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar44.742.41445.410.39635.336.9090
Nakit ve Nakit Benzerleri24.016.80714.465.64420.663.5150
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar15.563.26826.986.7327.000.1040
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.094.0402.654.4835.327.2650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.068.2991.303.5372.346.0250
(Ara Toplam)44.742.41445.410.39635.336.9090
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.436.3045.566.4264.918.5200
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.69626.29221.4910
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar9.874.928449.92875.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar001.438.0550
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller01.810.0001.850.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar375.416458.228571.3960
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12206.3370
Ertelenmiş Vergi Varlığı164.1421.997.978132.2410
Diğer Duran Varlıklar0824.000824.0000
TOPLAM VARLIKLAR55.178.71850.976.82240.255.4290
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.152.52920.976.74615.919.6440
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.783.01118.386.31713.680.1660
Diğer Borçlar1.992.085312.433479.5340
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.502.0921.603.0251.162.4400
Borç Karşılıkları117.44985.34667.2310
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler757.892589.625530.2730
(Ara Toplam)17.152.52920.976.74615.919.6440
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.321.4312.567.8522.267.3150
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar176.323136.975177.3970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.145.1082.430.8772.089.9180
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar36.704.75827.432.22422.068.4700
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.704.75827.432.22422.068.4700
Ödenmiş Sermaye12.000.00012.000.0005.500.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler232.59228.68128.6810
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları13.917.77210.073.2663.831.1550
Dönem Net Kar/Zararı10.565.2315.343.72612.742.1110
Diğer Özsermaye Kalemleri-10.837-13.449-33.4770
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR55.178.71850.976.82240.255.4290
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri59.672.31953.013.90373.577.5630
Satışların Maliyeti (-)-46.427.760-47.401.463-57.520.8440
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.244.5595.612.44016.056.7190
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.244.5595.612.44016.056.7190
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.182.585-2.986.389-2.933.0080
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.588.2524.067.5793.160.1730
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.773.886-2.806.073-1.880.7820
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.876.3403.887.55714.403.1020
Net Faaliyet Kar/Zararı9.061.9742.626.05113.123.7110
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.305.000000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-40.000-40.000-40.0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0445.048879.2800
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.141.3404.292.60515.242.3820
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.766.7252.483.407797.6950
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.278.659-182.657-52.4730
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.265.000-40.000-40.0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.629.4066.593.35515.987.6040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.064.175-1.249.629-3.245.4930
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.516.760-2.779.414-1.445.6490
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-547.4151.529.785-1.799.8440
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.565.2315.343.72612.742.1110
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.565.2315.343.72612.742.1110
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.565.2315.343.72612.742.1110
Hisse Başına Kazanç1120
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1120
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1120
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1120
Dipnot
Amortisman Giderleri187.777187.868223.4630
Kıdem Tazminatı31.63822.50536.4950
Finansman Giderleri-1.278.659-182.657-52.4730
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu6.197.225844.638560.4880
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.197.225844.638560.4880
Net YPP (Hedge Dahil)6.197.225844.638560.4880
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CEOEM 5,9 10,4 9,3 1,4 3,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi