SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.963 118.713 0,21
VIOP 135.440 134.862 0,43
USD/TRY 6,8655 6,8608 0,07
BIST BANKS 129.405 129.657 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.495 12.617 -0,97
GOLD 1.814,13 1.809,22 0,27
BRENT 43,38 43,30 0,18

 CEO Event Medya Hisse Senedi | CEOEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,7645 4,56 1,7956
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,0 143,4 137,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı CEO Event Medya
Kuruluş 21.04.2015
Faal Alanı Gösteri, kongre, konferans,fuar etkinliklerin organizasyonu.
Telefon (0212)2229426
Faks (0212)2219670
Adres Morbasan sok. Koza İş merkezi B Blok Kat 9 Balmumcu İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar69,268,5
Ödenmiş Sermaye18,818,8
Net Kâr0,81,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 3,5
Yabancı Oranı (%) 5,97
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,3 / 1,5
Piyasa Değeri 181,7 mnTL
Net Borç -56,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,18 -9,43 15,69 12,84
USD -4,18 -9,43 14,17 -2,13
Göreceli -3,68 -12,03 7,22 8,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CEOEM0,000,00000,000,00 0 A/D
CEOEM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar70.553.13574.726.10475.604.15568.590.971
Nakit ve Nakit Benzerleri54.824.62753.058.52851.762.22047.830.443
Finansal Yatırımlar1.869.6578.733.81500
Ticari Alacaklar8.448.2899.115.58818.713.84215.625.843
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar500.590477.457428.5351.106.939
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.909.9723.340.7164.699.5584.027.746
(Ara Toplam)70.553.13574.726.10475.604.15568.590.971
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.324.19411.405.03511.158.25710.847.060
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar31.69631.69631.69631.696
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar9.874.9289.874.9289.874.9289.884.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.175.6631.339.218633.401778.997
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar698090101
Ertelenmiş Vergi Varlığı241.838159.113618.142151.338
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR81.877.32986.131.13986.762.41279.438.031
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.944.33716.911.76815.570.4929.736.938
Finansal Borçlar84.648163.148300.948424.654
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.591.99615.339.15713.593.1997.631.844
Diğer Borçlar701.622961.268351.116381.909
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)104.009135.893839.558612.060
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16.25726.8471.244320.577
Borç Karşılıkları188.467174.549128.212119.364
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler257.338110.906356.215246.530
(Ara Toplam)11.944.33716.911.76815.570.4929.736.938
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler712.830738.1562.005.0201.073.162
Finansal Borçlar8.05842.16442.16442.164
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar348.845290.796222.119227.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü355.927405.1961.740.737803.491
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar69.220.16268.481.21569.186.90068.627.931
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.220.16268.481.21569.186.90068.627.931
Ödenmiş Sermaye18.800.00018.800.00018.800.00018.800.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri23.882.7150023.882.715
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.066.344890.092890.092890.092
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları24.786.80323.825.50323.825.50323.825.503
Dönem Net Kar/Zararı769.4411.137.5521.812.3071.263.245
Diğer Özsermaye Kalemleri-85.14123.828.06823.858.998-33.624
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR81.877.32986.131.13986.762.41279.438.031
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.625.52741.673.34530.058.39916.777.985
Satışların Maliyeti (-)-3.871.234-40.435.738-28.948.401-15.341.475
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-245.7071.237.6071.109.9981.436.510
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-245.7071.237.6071.109.9981.436.510
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.194.490-5.082.317-3.547.054-2.541.403
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri624.6282.577.3731.659.5141.569.190
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-428.924-3.573.793-1.325.634-1.359.230
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.244.493-4.841.130-2.103.176-894.933
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.440.197-3.844.710-2.437.056-1.104.893
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.244.493-4.841.130-2.103.176-894.933
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.141.3787.009.0754.934.9792.707.222
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-22.571-530.654-504.877-199.521
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)874.3141.637.2912.326.9261.612.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-104.873-499.739-514.619-349.523
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-229.244-1.223.671-369.770-672.639
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)124.371723.932-144.849323.116
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI769.4411.137.5521.812.3071.263.245
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)769.4411.137.5521.812.3071.263.245
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları769.4411.137.5521.812.3071.263.245
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri184.201657.774113.120320.869
Kıdem Tazminatı17.43354.80030.95411.761
Finansman Giderleri-22.571-530.654-504.877-199.521
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu9.402.1988.924.0338.317.41510.016.980
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.402.1988.924.0338.317.41510.016.980
Net YPP (Hedge Dahil)9.402.1988.924.0338.317.41510.016.980

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CEOEM 4,1 A/D A/D 3,4 2,6 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CEOEM 4,13 7,90 5,97 -192,35 -1,92
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi