SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.538 1.531 0,47
VIOP 1.626 1.613 0,78
USD/TRY 7,4231 7,4455 -0,30
BIST BANKA 1.415 1.391 1,70
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.080 14.040 0,29
ALTIN 1.714,55 1.714,29 0,02
BRENT 64,84 64,07 1,20

CEO Event Medya Hisse Senedi | CEOEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,36 8,2 1,84
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,8 162,0 156,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı CEO Event Medya
Kuruluş 21.04.2015
Faal Alanı Gösteri, kongre, konferans,fuar etkinliklerin organizasyonu.
Telefon (0212)2229426
Faks (0212)2219670
Adres Morbasan sok. Koza İş merkezi B Blok Kat 9 Balmumcu İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar77,475,4
Ödenmiş Sermaye44,044,0
Net Kâr3,00,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,8
FD/Satışlar 6,0
Yabancı Oranı (%) 7,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,1 / 3,7
Piyasa Değeri 297,0 mnTL
Net Borç -63,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,50 1,20 -12,34 4,98
USD 1,09 -1,56 -12,58 6,13
Göreceli 1,35 -1,98 -15,64 1,25

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CEOEM0,000,00000,000,00 0 A/D
CEOEM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar97.991.48076.267.73370.553.13574.726.104
Nakit ve Nakit Benzerleri63.343.95768.199.35654.824.62753.058.528
Finansal Yatırımlar001.869.6578.733.815
Ticari Alacaklar26.313.6393.872.9928.448.2899.115.588
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar496.460494.690500.590477.457
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.099.505000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.737.9193.700.6954.909.9723.340.716
(Ara Toplam)97.991.48076.267.73370.553.13574.726.104
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.261.06611.435.31111.324.19411.405.035
Ticari Alacaklar031.69600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.721031.69631.696
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar9.874.9289.874.9289.874.9289.874.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.176.8241.364.7571.175.6631.339.218
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar49596980
Ertelenmiş Vergi Varlığı185.544163.871241.838159.113
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR109.252.54687.703.04481.877.32986.131.139
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler30.089.45511.664.76011.944.33716.911.768
Finansal Borçlar267.267380.33584.648163.148
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar18.016.1648.371.54210.591.99615.339.157
Diğer Borçlar751.195682.325701.622961.268
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.376.4181.578.795104.009135.893
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0016.25726.847
Borç Karşılıkları296.343291.958188.467174.549
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler382.068359.805257.338110.906
(Ara Toplam)30.089.45511.664.76011.944.33716.911.768
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.750.933670.145712.830738.156
Finansal Borçlar9.8029.4678.05842.164
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar381.763343.155348.845290.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.359.368317.523355.927405.196
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar77.412.15875.368.13969.220.16268.481.215
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.412.15875.368.13969.220.16268.481.215
Ödenmiş Sermaye44.000.00044.000.00018.800.00018.800.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.706.5154.706.51523.882.7150
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.066.3441.066.3441.066.344890.092
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları24.786.80324.786.80324.786.80323.825.503
Dönem Net Kar/Zararı2.954.194899.270769.4411.137.552
Diğer Özsermaye Kalemleri-101.698-90.793-85.14123.828.068
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR109.252.54687.703.04481.877.32986.131.139
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri27.588.1123.793.2773.625.52741.673.345
Satışların Maliyeti (-)-25.796.375-4.767.526-3.871.234-40.435.738
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.791.737-974.249-245.7071.237.607
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.791.737-974.249-245.7071.237.607
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.703.735000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.138.357-1.993.304-1.194.490-5.082.317
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri696.404564.774624.6282.577.373
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-618.893-394.244-428.924-3.573.793
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.972.844-2.797.023-1.244.493-4.841.130
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.050.355-2.967.553-1.440.197-3.844.710
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-3.972.844-2.797.023-1.244.493-4.841.130
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.953.0803.892.3642.141.3787.009.075
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-85.594-47.320-22.571-530.654
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.894.6421.048.021874.3141.637.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-940.448-148.751-104.873-499.739
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-944-232.145-229.244-1.223.671
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-939.50483.394124.371723.932
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.954.194899.270769.4411.137.552
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.954.194899.270769.4411.137.552
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.954.194899.270769.4411.137.552
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri582.042394.130184.201657.774
Kıdem Tazminatı52.13832.56117.43354.800
Finansman Giderleri-85.594-47.320-22.571-530.654
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu40.184.0019.908.0969.402.1988.924.033
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu40.184.0019.908.0969.402.1988.924.033
Net YPP (Hedge Dahil)40.184.0019.908.0969.402.1988.924.033

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CEOEM 6,8 A/D A/D 6,0 3,8 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CEOEM 6,75 7,22 6,73 -49,37 -0,49
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi