SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.414 1.409 0,35
VIOP 1.515 1.515 0,05
USD/TRY 8,4748 8,4049 0,83
BIST BANKS 1.262 1.247 1,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
GOLD 1.807,67 1.810,57 -0,16
BRENT 71,19 72,41 -1,68

CEO Event Medya Hisse Senedi | CEOEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,97 14,98 7,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,5 237,7 234,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı CEO Event Medya
Kuruluş 21.04.2015
Faal Alanı Gösteri, kongre, konferans,fuar etkinliklerin organizasyonu.
Telefon (0212)2229426
Faks (0212)2219670
Adres Morbasan sok. Koza İş merkezi B Blok Kat 9 Balmumcu İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar80,476,9
Ödenmiş Sermaye44,044,0
Net Kâr3,62,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,7
FD/Satışlar 8,6
Yabancı Oranı (%) 5,66
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,0 / 4,2
Piyasa Değeri 379,7 mnTL
Net Borç -72,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,59 -0,12 -5,88 29,39
USD -4,62 1,42 -2,87 14,04
Göreceli -3,93 -3,87 -8,35 35,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CEOEMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
CEOEMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar89.636.94278.846.12497.991.48076.267.733
Nakit ve Nakit Benzerleri72.638.97069.867.55763.343.95768.199.356
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.326.2687.794.96426.313.6393.872.992
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar742.590501.483496.460494.690
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar003.099.5050
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.929.114682.1204.737.9193.700.695
(Ara Toplam)89.636.94278.846.12497.991.48076.267.733
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.645.42510.118.92011.261.06611.435.311
Ticari Alacaklar00031.696
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.72323.72323.7210
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar8.814.3588.814.3589.874.9289.874.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar925.661994.0121.176.8241.364.757
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar28384959
Ertelenmiş Vergi Varlığı881.655286.789185.544163.871
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR100.282.36788.965.044109.252.54687.703.044
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler18.050.58111.584.22130.089.45511.664.760
Finansal Borçlar153.578152.644267.267380.335
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar13.577.7249.446.33018.016.1648.371.542
Diğer Borçlar1.054.112429.684751.195682.325
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.390.157905.57710.376.4181.578.795
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü274.453231.18300
Borç Karşılıkları397.734364.407296.343291.958
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler202.82354.396382.068359.805
(Ara Toplam)18.050.58111.584.22130.089.45511.664.760
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.835.547500.5981.750.933670.145
Finansal Borçlar01.7719.8029.467
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar470.166333.623381.763343.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.365.381165.2041.359.368317.523
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar80.396.23976.880.22577.412.15875.368.139
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.396.23976.880.22577.412.15875.368.139
Ödenmiş Sermaye44.000.00044.000.00044.000.00044.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.706.5154.706.5154.706.5154.706.515
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.273.5871.066.3421.066.3441.066.344
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.958.47824.786.80524.786.80324.786.803
Dönem Net Kar/Zararı3.620.7382.378.9182.954.194899.270
Diğer Özsermaye Kalemleri-163.079-58.355-101.698-90.793
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR100.282.36788.965.044109.252.54687.703.044
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri326.04838.873.36827.588.1123.793.277
Satışların Maliyeti (-)-1.379.911-35.906.136-25.796.375-4.767.526
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-1.053.8632.967.2321.791.737-974.249
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-1.053.8632.967.2321.791.737-974.249
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-2.542.278-2.703.7350
Genel Yönetim Giderleri (-)-959.700-4.334.391-3.138.357-1.993.304
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.433.3452.210.239696.404564.774
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-684.164-1.841.521-618.893-394.244
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.264.382-3.540.719-3.972.844-2.797.023
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.013.563-3.909.437-4.050.355-2.967.553
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-1.060.57000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.264.382-4.601.289-3.972.844-2.797.023
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.904.1288.859.8087.953.0803.892.364
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-23.594-1.383.632-85.594-47.320
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-1.060.57000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.616.1522.874.8873.894.6421.048.021
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-995.414-495.969-940.448-148.751
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-363.922-862.710-944-232.145
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-631.492366.741-939.50483.394
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.620.7382.378.9182.954.194899.270
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.620.7382.378.9182.954.194899.270
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.620.7382.378.9182.954.194899.270
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri194.676769.650582.042394.130
Kıdem Tazminatı18.79960.45952.13832.561
Finansman Giderleri-23.594-1.383.632-85.594-47.320
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu35.242.94637.196.48340.184.0019.908.096
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu35.242.94637.196.48340.184.0019.908.096
Net YPP (Hedge Dahil)35.242.94637.196.48340.184.0019.908.096

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CEOEM 8,6 A/D A/D 8,6 4,7 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CEOEM 8,63 5,78 5,66 -11,92 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi