SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.409 2.405 0,14
VIOP 2.611 2.609 0,06
USD/TRY 16,7127 16,6984 0,09
BIST BANKS 1.933 1.942 -0,48
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.784 13.003 -1,69
GOLD 1.797,90 1.807,27 -0,52
BRENT 108,50 109,03 -0,49

CEO Event Medya Hisse Senedi | CEOEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,09 13,19 4,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,8 85,9 82,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı CEO Event Medya
Kuruluş 21.04.2015
Faal Alanı Gösteri, kongre, konferans,fuar etkinliklerin organizasyonu.
Telefon (0212)2229426
Faks (0212)2219670
Adres Morbasan sok. Koza İş merkezi B Blok Kat 9 Balmumcu İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar111,6104,0
Ödenmiş Sermaye44,044,0
Net Kâr7,727,2

Cari Değerler

F/K 12,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,6
FD/Satışlar 3,6
Yabancı Oranı (%) 0,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 3,0
Piyasa Değeri 400,0 mnTL
Net Borç -97,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 38,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,33 -6,86 -10,18 -33,11
USD -0,27 -3,01 -11,63 -46,50
Göreceli -0,47 -1,52 -4,89 -48,34

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CEOEMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
CEOEMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar121.012.915114.094.949132.781.79499.361.582
Nakit ve Nakit Benzerleri36.884.665100.616.72589.847.81076.868.621
Finansal Yatırımlar60.841.2801.302.23600
Ticari Alacaklar9.965.5048.039.58134.677.40318.502.840
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.761.332350.459679.415855.172
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.560.1343.785.9487.577.1663.134.949
(Ara Toplam)121.012.915114.094.949132.781.79499.361.582
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.873.54911.656.77515.489.59011.388.819
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.72323.72323.72323.723
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar8.814.3588.814.3588.814.3588.814.358
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.659.2712.212.9542.243.7251.277.065
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00717
Ertelenmiş Vergi Varlığı376.197605.7404.407.7771.273.656
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR132.886.464125.751.724148.271.384110.750.401
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.464.23115.606.40153.467.83223.681.396
Finansal Borçlar301.094306.734286.926301.843
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar14.876.74412.606.99034.688.39316.550.758
Diğer Borçlar1.460.272908.606855.0901.600.442
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)294.85517.93017.057.4532.917.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.158.86919.4011.785.682
Borç Karşılıkları426.584497.587479.580476.353
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler104.682109.68580.98948.324
(Ara Toplam)17.464.23115.606.40153.467.83223.681.396
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.845.1546.155.2548.232.4972.311.340
Finansal Borçlar73.383152.683196.545267.873
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar651.689546.196522.894469.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.120.0825.456.3757.513.0581.573.984
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar111.577.079103.990.06986.571.05584.757.665
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar111.577.079103.990.06986.571.05584.757.665
Ödenmiş Sermaye44.000.00044.000.00044.000.00044.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri04.706.5154.706.5154.706.515
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0616.08701.273.587
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları53.442.29427.615.97826.958.47826.958.478
Dönem Net Kar/Zararı7.687.07927.231.1379.815.8017.963.662
Diğer Özsermaye Kalemleri6.447.706-179.6481.090.261-144.577
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR132.886.464125.751.724148.271.384110.750.401
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.068.49079.049.20166.085.56128.215.185
Satışların Maliyeti (-)-5.376.939-69.557.725-61.856.055-24.920.284
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-308.4499.491.4764.229.5063.294.901
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-308.4499.491.4764.229.5063.294.901
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.537.169-5.724.652-3.844.862-2.441.469
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri990.2124.843.8532.855.6712.560.620
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-713.368-3.109.963-2.737.442-2.346.597
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.568.7745.500.714502.8731.067.455
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.845.6183.766.824384.644853.432
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler876.88701.116.5720
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.691.8875.500.7141.619.4451.067.455
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.322.40030.665.08211.900.9229.614.426
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-25.168-273.049-248.226-48.407
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler876.88701.116.5720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.605.34535.892.74713.272.14110.633.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.081.734-8.661.610-3.456.340-2.669.812
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-3.659.066-198.231-2.226.344
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.081.734-5.002.544-3.258.109-443.468
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.687.07927.231.1379.815.8017.963.662
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.687.07927.231.1379.815.8017.963.662
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.687.07927.231.1379.815.8017.963.662
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri159.066576.852564.474373.698
Kıdem Tazminatı23.12182.36859.19337.280
Finansman Giderleri-25.168-273.049-248.226-48.407
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu62.916.30556.698.97634.012.06732.844.523
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu62.916.30556.698.97634.012.06732.844.523
Net YPP (Hedge Dahil)62.916.30556.698.97634.012.06732.844.523
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-63.026.78731.271.24720.385.7817.260.284
Düzeltme Öncesi Kar7.687.07927.231.1379.815.8017.963.662
Düzeltmeler:-3.957.3184.536.4332.387.8591.266.037
Amortisman & İtfa Payları159.066576.852564.474373.698
Karşılıklardaki Değişim-65.579224.460179.473161.584
Diğer Gelir/ Gider-4.050.8053.735.1211.643.912730.755
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.729.76131.767.57012.203.6609.229.699
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-65.466.242-1.425.30810.606.481-3.525.213
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-61.736.48130.342.26222.810.1415.704.486
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.290.306928.985-2.424.3601.555.798
Sabit Sermaye Yatırımları-605.385-103.624-54.621-13.767
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-605.385-103.624-54.621-13.767
Serbest Nakit Akım-63.632.17231.167.62320.331.1607.246.517
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-99.888-418.455-350.907-245.453
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-99.888-418.455-350.907-245.453
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-63.732.06030.749.16819.980.2537.001.064
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-63.732.06030.749.16819.980.2537.001.064
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler100.616.72569.867.55769.867.55769.867.557
Dönem Sonu Nakit36.884.665100.616.72589.847.81076.868.621

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CEOEM 9,1 12,8 A/D 3,6 3,6 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CEOEM 9,09 0,53 0,38 -14,28 -0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi