SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.385 1.401 -1,20
VIOP 1.478 1.498 -1,33
USD/TRY 8,8674 8,7619 1,20
BIST BANKS 1.203 1.240 -2,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.532 15.644 -0,72
ALTIN 1.750,43 1.742,90 0,43
BRENT 78,05 77,23 1,06

CEO Event Medya Hisse Senedi | CEOEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,89 10,94 3,05
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,5 183,5 176,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı CEO Event Medya
Kuruluş 21.04.2015
Faal Alanı Gösteri, kongre, konferans,fuar etkinliklerin organizasyonu.
Telefon (0212)2229426
Faks (0212)2219670
Adres Morbasan sok. Koza İş merkezi B Blok Kat 9 Balmumcu İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar84,880,4
Ödenmiş Sermaye44,044,0
Net Kâr8,03,6

Cari Değerler

F/K 38,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 4,6
Yabancı Oranı (%) 6,13
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,9 / 4,4
Piyasa Değeri 367,0 mnTL
Net Borç -76,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,18 1,71 3,47 29,70
USD -3,08 -1,28 -1,79 9,01
Göreceli 0,02 4,26 8,60 38,32

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CEOEMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
CEOEMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar99.361.58289.636.94278.846.12497.991.480
Nakit ve Nakit Benzerleri76.868.62172.638.97069.867.55763.343.957
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar18.502.8407.326.2687.794.96426.313.639
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar855.172742.590501.483496.460
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0003.099.505
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.134.9498.929.114682.1204.737.919
(Ara Toplam)99.361.58289.636.94278.846.12497.991.480
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.388.81910.645.42510.118.92011.261.066
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.72323.72323.72323.721
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar8.814.3588.814.3588.814.3589.874.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.277.065925.661994.0121.176.824
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17283849
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.273.656881.655286.789185.544
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR110.750.401100.282.36788.965.044109.252.546
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.681.39618.050.58111.584.22130.089.455
Finansal Borçlar301.843153.578152.644267.267
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar16.550.75813.577.7249.446.33018.016.164
Diğer Borçlar1.600.4421.054.112429.684751.195
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.917.9942.390.157905.57710.376.418
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.785.682274.453231.1830
Borç Karşılıkları476.353397.734364.407296.343
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.324202.82354.396382.068
(Ara Toplam)23.681.39618.050.58111.584.22130.089.455
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.311.3401.835.547500.5981.750.933
Finansal Borçlar267.87301.7719.802
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar469.483470.166333.623381.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.573.9841.365.381165.2041.359.368
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar84.757.66580.396.23976.880.22577.412.158
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.757.66580.396.23976.880.22577.412.158
Ödenmiş Sermaye44.000.00044.000.00044.000.00044.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.706.5154.706.5154.706.5154.706.515
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.273.5871.273.5871.066.3421.066.344
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.958.47826.958.47824.786.80524.786.803
Dönem Net Kar/Zararı7.963.6623.620.7382.378.9182.954.194
Diğer Özsermaye Kalemleri-144.577-163.079-58.355-101.698
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR110.750.401100.282.36788.965.044109.252.546
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri28.215.185326.04838.873.36827.588.112
Satışların Maliyeti (-)-24.920.284-1.379.911-35.906.136-25.796.375
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.294.901-1.053.8632.967.2321.791.737
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.294.901-1.053.8632.967.2321.791.737
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-2.542.278-2.703.735
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.441.469-959.700-4.334.391-3.138.357
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.560.6201.433.3452.210.239696.404
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.346.597-684.164-1.841.521-618.893
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.067.455-1.264.382-3.540.719-3.972.844
Net Faaliyet Kar/Zararı853.432-2.013.563-3.909.437-4.050.355
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-1.060.5700
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.067.455-1.264.382-4.601.289-3.972.844
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.614.4265.904.1288.859.8087.953.080
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-48.407-23.594-1.383.632-85.594
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-1.060.5700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.633.4744.616.1522.874.8873.894.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.669.812-995.414-495.969-940.448
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.226.344-363.922-862.710-944
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-443.468-631.492366.741-939.504
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.963.6623.620.7382.378.9182.954.194
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.963.6623.620.7382.378.9182.954.194
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.963.6623.620.7382.378.9182.954.194
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri373.698194.676769.650582.042
Kıdem Tazminatı37.28018.79960.45952.138
Finansman Giderleri-48.407-23.594-1.383.632-85.594
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu32.844.52335.242.94637.196.48340.184.001
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu32.844.52335.242.94637.196.48340.184.001
Net YPP (Hedge Dahil)32.844.52335.242.94637.196.48340.184.001

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CEOEM 8,3 38,9 A/D 4,6 4,3 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CEOEM 8,34 6,13 7,25 111,24 1,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi