SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKA 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
ALTIN 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

CEO Event Medya Hisse Senedi | CEOEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,28 15,83 7,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,8 142,3 133,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı CEO Event Medya
Kuruluş 21.04.2015
Faal Alanı Gösteri, kongre, konferans,fuar etkinliklerin organizasyonu.
Telefon (0212)2229426
Faks (0212)2219670
Adres Morbasan sok. Koza İş merkezi B Blok Kat 9 Balmumcu İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar86,684,8
Ödenmiş Sermaye44,044,0
Net Kâr9,88,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 7,3
FD/Satışlar 7,1
Yabancı Oranı (%) 3,79
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,2 / 4,3
Piyasa Değeri 635,4 mnTL
Net Borç -89,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,37 -5,31 10,48 6,25
USD -4,44 -6,70 -3,95 4,06
Göreceli -3,67 -3,98 3,09 -0,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CEOEMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
CEOEMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar132.781.79499.361.58289.636.94278.846.124
Nakit ve Nakit Benzerleri89.847.81076.868.62172.638.97069.867.557
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar34.677.40318.502.8407.326.2687.794.964
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar679.415855.172742.590501.483
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.577.1663.134.9498.929.114682.120
(Ara Toplam)132.781.79499.361.58289.636.94278.846.124
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.489.59011.388.81910.645.42510.118.920
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.72323.72323.72323.723
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar8.814.3588.814.3588.814.3588.814.358
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.243.7251.277.065925.661994.012
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7172838
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.407.7771.273.656881.655286.789
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR148.271.384110.750.401100.282.36788.965.044
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler53.467.83223.681.39618.050.58111.584.221
Finansal Borçlar286.926301.843153.578152.644
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.688.39316.550.75813.577.7249.446.330
Diğer Borçlar855.0901.600.4421.054.112429.684
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)17.057.4532.917.9942.390.157905.577
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19.4011.785.682274.453231.183
Borç Karşılıkları479.580476.353397.734364.407
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler80.98948.324202.82354.396
(Ara Toplam)53.467.83223.681.39618.050.58111.584.221
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.232.4972.311.3401.835.547500.598
Finansal Borçlar196.545267.87301.771
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar522.894469.483470.166333.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.513.0581.573.9841.365.381165.204
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar86.571.05584.757.66580.396.23976.880.225
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.571.05584.757.66580.396.23976.880.225
Ödenmiş Sermaye44.000.00044.000.00044.000.00044.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.706.5154.706.5154.706.5154.706.515
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler01.273.5871.273.5871.066.342
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.958.47826.958.47826.958.47824.786.805
Dönem Net Kar/Zararı9.815.8017.963.6623.620.7382.378.918
Diğer Özsermaye Kalemleri1.090.261-144.577-163.079-58.355
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR148.271.384110.750.401100.282.36788.965.044
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri66.085.56128.215.185326.04838.873.368
Satışların Maliyeti (-)-61.856.055-24.920.284-1.379.911-35.906.136
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.229.5063.294.901-1.053.8632.967.232
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.229.5063.294.901-1.053.8632.967.232
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-2.542.278
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.844.862-2.441.469-959.700-4.334.391
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.855.6712.560.6201.433.3452.210.239
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.737.442-2.346.597-684.164-1.841.521
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)502.8731.067.455-1.264.382-3.540.719
Net Faaliyet Kar/Zararı384.644853.432-2.013.563-3.909.437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.116.572000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-1.060.570
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.619.4451.067.455-1.264.382-4.601.289
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.900.9229.614.4265.904.1288.859.808
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-248.226-48.407-23.594-1.383.632
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.116.57200-1.060.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.272.14110.633.4744.616.1522.874.887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.456.340-2.669.812-995.414-495.969
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-198.231-2.226.344-363.922-862.710
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.258.109-443.468-631.492366.741
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.815.8017.963.6623.620.7382.378.918
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.815.8017.963.6623.620.7382.378.918
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.815.8017.963.6623.620.7382.378.918
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri564.474373.698194.676769.650
Kıdem Tazminatı59.19337.28018.79960.459
Finansman Giderleri-248.226-48.407-23.594-1.383.632
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu34.012.06732.844.52335.242.94637.196.483
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu34.012.06732.844.52335.242.94637.196.483
Net YPP (Hedge Dahil)34.012.06732.844.52335.242.94637.196.483
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit20.385.7817.260.2842.904.42811.307.085
Düzeltme Öncesi Kar9.815.8017.963.6623.620.7382.378.918
Düzeltmeler:2.387.8591.266.0371.048.0242.039.522
Amortisman & İtfa Payları564.474373.698194.676769.650
Karşılıklardaki Değişim179.473161.58465.146228.977
Diğer Gelir/ Gider1.643.912730.755788.2021.040.895
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)12.203.6609.229.6994.668.7624.418.440
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler10.606.481-3.525.213-1.808.9036.685.608
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)22.810.1415.704.4862.859.85911.104.048
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-2.424.3601.555.79844.569203.037
Sabit Sermaye Yatırımları-54.621-13.767-11.524-6.244
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-54.621-13.767-11.524-6.244
Serbest Nakit Akım20.331.1607.246.5172.892.90411.300.841
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0006.023.800
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-350.907-245.453-121.491-515.612
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-350.907-245.453-121.4915.508.188
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış19.980.2537.001.0642.771.41316.809.029
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim19.980.2537.001.0642.771.41316.809.029
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler69.867.55769.867.55769.867.55753.058.528
Dönem Sonu Nakit89.847.81076.868.62172.638.97069.867.557

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CEOEM 14,4 A/D A/D 7,1 7,3 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CEOEM 14,44 4,50 3,79 -71,93 -0,72
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi