SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,4518 8,5020 -0,59
BIST BANKS 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.200 15.150 0,33
GOLD 1.833,82 1.826,58 0,40
BRENT 67,77 67,05 1,07

CEO Event Medya Hisse Senedi | CEOEM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,44 10,75 5,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 136,6 133,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı CEO Event Medya
Kuruluş 21.04.2015
Faal Alanı Gösteri, kongre, konferans,fuar etkinliklerin organizasyonu.
Telefon (0212)2229426
Faks (0212)2219670
Adres Morbasan sok. Koza İş merkezi B Blok Kat 9 Balmumcu İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar76,977,4
Ödenmiş Sermaye44,044,0
Net Kâr2,43,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,2
FD/Satışlar 10,4
Yabancı Oranı (%) 10,91
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,5 / 4,0
Piyasa Değeri 473,0 mnTL
Net Borç -69,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,02 13,76 77,69 67,19
USD 6,02 14,59 74,48 49,66
Göreceli 6,29 12,08 71,76 71,30

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CEOEMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
CEOEMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar78.846.12497.991.48076.267.73370.553.135
Nakit ve Nakit Benzerleri69.867.55763.343.95768.199.35654.824.627
Finansal Yatırımlar0001.869.657
Ticari Alacaklar7.794.96426.313.6393.872.9928.448.289
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar501.483496.460494.690500.590
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar03.099.50500
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar682.1204.737.9193.700.6954.909.972
(Ara Toplam)78.846.12497.991.48076.267.73370.553.135
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.118.92011.261.06611.435.31111.324.194
Ticari Alacaklar0031.6960
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.72323.721031.696
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar8.814.3589.874.9289.874.9289.874.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar994.0121.176.8241.364.7571.175.663
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar38495969
Ertelenmiş Vergi Varlığı286.789185.544163.871241.838
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR88.965.044109.252.54687.703.04481.877.329
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.584.22130.089.45511.664.76011.944.337
Finansal Borçlar152.644267.267380.33584.648
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.446.33018.016.1648.371.54210.591.996
Diğer Borçlar429.684751.195682.325701.622
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)905.57710.376.4181.578.795104.009
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü231.1830016.257
Borç Karşılıkları364.407296.343291.958188.467
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.396382.068359.805257.338
(Ara Toplam)11.584.22130.089.45511.664.76011.944.337
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler500.5981.750.933670.145712.830
Finansal Borçlar1.7719.8029.4678.058
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar333.623381.763343.155348.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü165.2041.359.368317.523355.927
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar76.880.22577.412.15875.368.13969.220.162
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.880.22577.412.15875.368.13969.220.162
Ödenmiş Sermaye44.000.00044.000.00044.000.00018.800.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.706.5154.706.5154.706.51523.882.715
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.066.3421.066.3441.066.3441.066.344
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları24.786.80524.786.80324.786.80324.786.803
Dönem Net Kar/Zararı2.378.9182.954.194899.270769.441
Diğer Özsermaye Kalemleri-58.355-101.698-90.793-85.141
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR88.965.044109.252.54687.703.04481.877.329
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri38.873.36827.588.1123.793.2773.625.527
Satışların Maliyeti (-)-35.906.136-25.796.375-4.767.526-3.871.234
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.967.2321.791.737-974.249-245.707
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.967.2321.791.737-974.249-245.707
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.542.278-2.703.73500
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.334.391-3.138.357-1.993.304-1.194.490
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.210.239696.404564.774624.628
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.841.521-618.893-394.244-428.924
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.540.719-3.972.844-2.797.023-1.244.493
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.909.437-4.050.355-2.967.553-1.440.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.060.570000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-4.601.289-3.972.844-2.797.023-1.244.493
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.859.8087.953.0803.892.3642.141.378
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.383.632-85.594-47.320-22.571
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.060.570000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.874.8873.894.6421.048.021874.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-495.969-940.448-148.751-104.873
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-862.710-944-232.145-229.244
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)366.741-939.50483.394124.371
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.378.9182.954.194899.270769.441
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.378.9182.954.194899.270769.441
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.378.9182.954.194899.270769.441
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri769.650582.042394.130184.201
Kıdem Tazminatı60.45952.13832.56117.433
Finansman Giderleri-1.383.632-85.594-47.320-22.571
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu37.196.48340.184.0019.908.0969.402.198
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu37.196.48340.184.0019.908.0969.402.198
Net YPP (Hedge Dahil)37.196.48340.184.0019.908.0969.402.198

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CEOEM 10,8 A/D A/D 10,4 6,2 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CEOEM 10,75 10,91 10,91 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi