SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 123.556 123.556 0,00
VIOP 149.679 149.679 0,00
USD/TRY 5,9367 5,9346 0,04
BIST BANKA 181.051 181.051 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.556 13.549 0,05
ALTIN 1.555,21 1.558,76 -0,23
BRENT 64,31 64,51 -0,31

 Beyaz Filo Hisse Senedi | BEYAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,95 3,25 0,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 2,0 1,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Beyaz Filo
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi
Telefon (0312)4542010
Faks (0312)4542055
Adres Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1/1 Çankaya-ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar118,3106,8
Ödenmiş Sermaye99,799,7
Net Kâr11,40,9

Cari Değerler

F/K 26,1
FD/FAVÖK 14,0
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 0,26
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,8
Piyasa Değeri 310,0 mnTL
Net Borç 10,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -0,96 -0,64 -1,58
USD -0,34 -1,63 -0,81 -1,24
Göreceli -0,75 -2,67 -10,59 -8,85

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BEYAZ0,000,00000,000,00 0 A/D
BEYAZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar156.287.26299.230.735159.702.556229.059.440
Nakit ve Nakit Benzerleri13.076.65512.637.64610.281.3616.002.480
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar107.898.47159.341.88642.157.492120.814.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar278.447407.48035.008122.247
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar21.449.74818.973.48278.818.05851.975.180
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.583.9417.870.24128.410.63750.144.575
(Ara Toplam)156.287.26299.230.735159.702.556229.059.440
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar69.412.32372.343.69967.481.36350.578.928
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar192.502192.502194.275159.274
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.0001.0001.0001.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.788.6147.167.4288.474.7879.132.020
Şerefiye800.000800.00000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar388.678494.9141.289.9921.253.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.693.7391.452.3790160.509
Diğer Duran Varlıklar60.547.79062.235.47657.521.30939.872.723
TOPLAM VARLIKLAR225.699.585171.574.434227.183.919279.638.368
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler105.772.61859.121.734106.673.635153.457.215
Finansal Borçlar23.290.93813.110.93023.504.86681.636.546
Diğer Finansal Yükümlülükler3.7827.33200
Ticari Borçlar55.722.12927.887.53965.383.52858.466.922
Diğer Borçlar6.897.4063.340.0254.651.7636.526.765
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.478.7698.040.45600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.635.1311.978.1460817.406
Borç Karşılıkları000238.881
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.744.4634.757.30613.133.4785.770.695
(Ara Toplam)105.772.61859.121.734106.673.635153.457.215
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.654.6265.634.52313.769.79520.098.851
Finansal Borçlar03.725.6159.634.66815.063.146
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar001.594.3903.166.246
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.654.6261.620.8251.887.8061.869.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00652.9310
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0288.08300
Özkaynaklar118.272.341106.818.177106.740.489106.082.302
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar118.272.341106.818.177106.740.489106.082.302
Ödenmiş Sermaye99.687.50099.687.50099.687.50045.312.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.332.0491.332.04900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.038.6453.038.6453.038.6452.168.615
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.048.1913.608.3053.608.30933.847.171
Dönem Net Kar/Zararı11.413.935439.886484.85313.989.914
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.247.979-1.288.208-78.81810.764.102
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR225.699.585171.574.434227.183.919279.638.368
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri348.146.221610.176.472357.881.531707.347.068
Satışların Maliyeti (-)-323.431.709-580.734.952-342.803.792-657.987.002
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)24.714.51229.441.52015.077.73949.360.066
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)24.714.51229.441.52015.077.73949.360.066
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.964.107-12.418.942-6.324.951-10.071.559
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.058.804-8.671.119-4.212.506-7.095.099
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.062.6732.782.7111.872.6081.248.840
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.218.992-1.835.425-265.600-1.638.840
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.535.2829.298.7456.147.29031.803.408
Net Faaliyet Kar/Zararı16.691.6018.351.4594.540.28232.193.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0-306.458642.560166.756
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı15.535.2828.992.2876.789.8500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.039.8531.194.614389.5861.235.302
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.777.486-9.134.733-5.924.477-15.072.135
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-306.458642.560166.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.797.6491.052.1681.254.95918.133.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.383.714-122.223-770.106-4.143.417
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.635.131-1.488.0910-4.971.903
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)251.4171.365.868-770.106828.486
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.413.935929.945484.85313.989.914
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.413.935929.945484.85313.989.914
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları11.413.935929.945484.85313.989.914
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.227.2012.527.3431.431.3072.480.317
Kıdem Tazminatı108.331487.5300390.337
Finansman Giderleri-1.777.486-9.134.733-5.924.477-15.072.135
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu00-582.095-1.819.887
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0076.301-1.513.429
Net YPP (Hedge Dahil)00658.396306.458
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BEYAZ 3,1 26,1 14,0 0,5 2,6 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BEYAZ 3,11 0,26 0,26 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi