SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Beyaz Filo Hisse Senedi | BEYAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,9516 4,1203 1,1687
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 3,6 3,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Beyaz Filo
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi
Telefon (0312)4542010
Faks (0312)4542055
Adres Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1/1 Çankaya-ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar120,3118,3
Ödenmiş Sermaye99,799,7
Net Kâr14,511,4

Cari Değerler

F/K 27,1
FD/FAVÖK 18,7
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 0,26
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Piyasa Değeri 391,8 mnTL
Net Borç 66,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,25 2,08 2,88 25,56
USD -0,10 2,08 1,98 9,06
Göreceli 0,75 1,13 -3,92 24,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BEYAZ18.06.20200,950,03633,633,08 3.616.942 25
BEYAZ18.06.20200,950,03633,633,083.616.94225

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar282.354.758156.287.262135.527.264159.702.556
Nakit ve Nakit Benzerleri47.559.30613.076.65512.637.64610.281.361
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar191.334.846107.898.47159.341.88642.157.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar131.379278.447407.48035.008
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar9.837.43221.449.74818.973.48278.818.058
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.491.79513.583.94144.166.77028.410.637
(Ara Toplam)282.354.758156.287.262135.527.264159.702.556
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar9.067.59769.412.32336.047.17067.481.363
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar147.502192.502192.502194.275
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.0001.0001.0001.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.861.9995.788.6147.167.4288.474.787
Şerefiye800.000800.000800.0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar237.871388.678494.9141.289.992
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.019.2251.693.7391.452.3790
Diğer Duran Varlıklar060.547.79025.938.94757.521.309
TOPLAM VARLIKLAR291.422.355225.699.585171.574.434227.183.919
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler168.376.229105.772.61859.121.734106.673.635
Finansal Borçlar27.997.10823.290.93813.110.93023.504.866
Diğer Finansal Yükümlülükler85.669.1183.7827.3320
Ticari Borçlar42.915.51355.722.12927.887.53965.383.528
Diğer Borçlar903.6126.897.4063.340.0254.651.763
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.656.37211.478.7698.040.4560
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.478.7783.635.1311.978.1460
Borç Karşılıkları337.9700379.3900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.417.7584.744.4634.377.91613.133.478
(Ara Toplam)168.376.229105.772.61859.121.734106.673.635
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.712.0291.654.6265.634.52313.769.795
Finansal Borçlar003.725.6159.634.668
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0001.594.390
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.712.0291.654.6261.620.8251.887.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000652.931
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00288.0830
Özkaynaklar120.334.097118.272.341106.818.177106.740.489
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar120.334.097118.272.341106.818.177106.740.489
Ödenmiş Sermaye99.687.50099.687.50099.687.50099.687.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.332.04900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.038.6453.038.6453.038.6453.038.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.048.1914.048.1913.608.3083.608.309
Dönem Net Kar/Zararı14.467.76911.413.935439.883484.853
Diğer Özsermaye Kalemleri-908.008-1.247.97943.841-78.818
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR291.422.355225.699.585171.574.434227.183.919
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri775.579.491348.146.221610.176.472357.881.531
Satışların Maliyeti (-)-734.487.710-323.431.709-580.734.953-342.803.792
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)41.091.78124.714.51229.441.51915.077.739
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)41.091.78124.714.51229.441.51915.077.739
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.623.955-3.964.107-12.418.942-6.324.951
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.864.738-4.058.804-8.671.120-4.212.506
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.981.3482.062.6732.788.2321.872.608
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.370.989-3.218.992-1.839.333-265.600
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)22.213.44715.535.2829.300.3566.147.290
Net Faaliyet Kar/Zararı21.603.08816.691.6018.351.4574.540.282
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler00-306.458642.560
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı22.213.44715.535.2828.993.8986.789.850
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.660.1321.039.8531.189.092389.586
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.255.916-1.777.486-9.130.829-5.924.477
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-306.458642.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.617.66314.797.6491.052.1611.254.959
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.149.894-3.383.714-612.278-770.106
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.478.778-3.635.131-1.978.1460
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)328.884251.4171.365.868-770.106
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.467.76911.413.935439.883484.853
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.467.76911.413.935439.883484.853
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları14.467.76911.413.935439.883484.853
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.917.3221.227.2012.527.3431.431.307
Kıdem Tazminatı399.566108.331252.5100
Finansman Giderleri-5.255.916-1.777.486-9.130.829-5.924.477
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu000-582.095
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu00076.301
Net YPP (Hedge Dahil)000658.396

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BEYAZ 3,9 27,1 18,7 0,6 3,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BEYAZ 3,93 0,26 0,26 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi