SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2900 5,3036 -0,26
BIST BANKA 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
ALTIN 1.337,73 1.326,53 0,84
BRENT 66,11 66,50 -0,59

 BEYAZ Hisse Senedi | Beyaz Filo

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,55 4,56 2,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,4 79,1 77,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Beyaz Filo
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi
Telefon (0312)4542010
Faks (0312)4542055
Adres Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1/1 Çankaya-ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar106,7106,1
Ödenmiş Sermaye99,745,3
Net Kâr0,514,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 16,4
PD/DD 3,9
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 3,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,3 / 1,9
Piyasa Değeri 410,7 mnTL
Net Borç 22,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,20 5,64 18,39 50,92
USD -1,39 4,84 19,50 50,35
Göreceli -1,21 7,74 15,99 35,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BEYAZ0,000,00000,000,00 0 A/D
BEYAZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar159.702.556229.059.440155.373.46098.463.072
Nakit ve Nakit Benzerleri10.281.3616.002.4806.337.6381.655.546
Finansal Yatırımlar002.0300
Ticari Alacaklar42.157.492120.814.95869.850.77739.442.715
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar35.008122.247474.685365.825
Stoklar78.818.05851.975.18039.350.80931.152.567
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar28.410.63750.144.57539.357.52125.846.419
(Ara Toplam)159.702.556229.059.440155.373.46098.463.072
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar67.481.36350.578.92873.869.49398.000.939
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar194.275159.274149.274149.274
Finansal Yatırımlar1.0001.0001.0001.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar8.474.7879.132.02013.126.86619.502.795
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.289.9921.253.4021.392.2261.203.421
Ertelenmiş Vergi Varlığı0160.50900
Diğer Duran Varlıklar57.521.30939.872.72359.200.12777.144.449
TOPLAM VARLIKLAR227.183.919279.638.368229.242.953196.464.011
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler106.673.635153.457.215108.453.56097.499.731
Finansal Borçlar23.504.86681.636.54637.560.94830.655.398
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar65.383.52858.466.92255.359.96932.359.289
Diğer Borçlar4.651.7636.526.7655.117.17324.877.942
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0817.4061.374.6402.873.764
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.133.4786.009.5769.040.8306.733.338
(Ara Toplam)106.673.635153.457.215108.453.56097.499.731
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.769.79520.098.85123.834.4626.383.579
Finansal Borçlar9.634.66815.063.14617.825.5811.349.570
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.594.3903.166.2464.277.0433.168.914
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar1.887.8061.869.4591.156.4121.075.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü652.9310575.426790.055
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar106.740.489106.082.30296.954.93192.580.701
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar106.740.489106.082.30296.954.93192.580.701
Ödenmiş Sermaye99.687.50045.312.50036.250.00036.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri012.348.30312.348.30312.348.303
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.038.6452.168.6152.168.6152.168.615
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.608.30933.847.17142.909.67116.462.628
Dönem Net Kar/Zararı484.85313.989.9144.314.17826.447.043
Diğer Özsermaye Kalemleri-78.818-1.584.201-1.035.836-1.095.888
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR227.183.919279.638.368229.242.953196.464.011
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri357.881.531707.347.068324.787.111519.126.404
Satışların Maliyeti (-)-342.803.792-657.987.002-303.789.152-462.418.360
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.077.73949.360.06620.997.95956.708.044
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.077.73949.360.06620.997.95956.708.044
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.324.951-10.071.559-4.596.252-6.449.725
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.212.506-7.095.099-3.398.348-6.883.957
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.872.6081.248.840246.4162.423.844
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-265.600-1.638.840-1.828.756-6.536.839
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.147.29031.803.40811.421.01939.261.367
Net Faaliyet Kar/Zararı4.540.28232.193.40813.003.35943.374.362
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler642.560166.756219.6751.068.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler389.5861.235.302459.585187.629
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.924.477-15.072.135-6.601.605-10.929.363
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler642.560166.756219.6751.068.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.254.95918.133.3315.498.67429.588.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-770.106-4.143.417-1.184.496-3.141.447
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-4.971.903-1.414.138-2.878.750
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-770.106828.486229.642-262.697
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI484.85313.989.9144.314.17826.447.043
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)484.85313.989.9144.314.17826.447.043
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları484.85313.989.9144.314.17826.447.043
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.431.3072.480.3171.143.2922.571.807
Kıdem Tazminatı0390.3370277.384
Finansman Giderleri-5.924.477-15.072.135-6.601.605-10.929.363
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-582.095-1.819.887-2.061.785-3.546.979
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu76.301-1.513.429-1.288.608-2.134.514
Net YPP (Hedge Dahil)658.396306.458773.1771.412.465
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BEYAZ 4,1 A/D 16,4 0,6 3,8 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BEYAZ 4,12 4,79 3,02 -176,75 -1,78
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi