SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6366 3,6303 0,17
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,78 1.235,69 0,01
BRENT 56,22 55,69 0,95

 BEYAZ | Beyaz Filo

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,16 8,24 2,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 1 1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Beyaz Filo
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi
Telefon (0312)4542010
Faks (0312)4542055
Adres Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1/1 Çankaya-ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar87.568.90866.623.307
Ödenmiş Sermaye36.250.00036.250.000
Net Kâr21.444.42542.503.703

Cari Oranlar

F/K 5,9
FD/FAVÖK 4,8
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 11,19 5,30 112,00 -14,51
USD 11,49 9,61 71,56 -6,52
Göreceli 9,49 -1,53 75,28 -2,81

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar102.285.71243.696.56946.005.85042.280.458
Nakit ve Nakit Benzerleri6.986.9312.641.8681.883.9172.361.959
Finansal Yatırımlar1.709.329592.495323.171371.470
Ticari Alacaklar32.177.33713.734.70718.967.61420.100.347
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.800.78918.7408.898.7592.192.964
Stoklar14.939.91715.014.7074.325.9217.884.322
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar37.671.40911.694.05211.606.4689.369.396
(Ara Toplam)102.285.71243.696.56946.005.85042.280.458
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar113.006.228132.415.776136.249.645164.423.876
Ticari Alacaklar0021.2310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar155.47853.873061.635
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar40.444.00451.205.0892.004.5932.109.538
Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.79640.87332.25932.478
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı003.065.1034.499.241
Diğer Duran Varlıklar72.376.95081.115.941131.126.459157.720.984
TOPLAM VARLIKLAR215.291.940176.112.345182.255.495206.704.334
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler121.768.41899.008.015121.376.105147.731.811
Finansal Borçlar65.858.46531.553.74248.530.239102.135.163
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar23.103.08729.297.85421.485.47215.585.437
Diğer Borçlar7.269.83019.275.13850.139.83211.381.721
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü06.298.90901.368.771
Borç Karşılıkları574.522543.384839.691531.749
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.962.51415380.87116.728.970
(Ara Toplam)121.768.41899.008.015121.376.105147.731.811
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.954.61410.481.02320.675.25234.618.051
Finansal Borçlar3.082.6417.672.37217.112.07729.802.945
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar686.6601.716.6503.222.7154.464.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları830.633442.231340.460351.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.354.680649.77000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar87.568.90866.623.30740.204.13824.354.472
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.568.90866.623.30740.204.13824.354.472
Ödenmiş Sermaye36.250.00036.250.00036.250.00037.312.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri12.348.30312.348.30300
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.168.6152.168.6151.956.2152.168.615
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları16.462.628-26.041.075-24.954.615-17.519.599
Dönem Net Kar/Zararı21.444.42542.503.70314.966.578-8.521.476
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.105.063-606.23911.985.96010.914.932
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR215.291.940176.112.345182.255.495206.704.334
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri336.391.678407.312.940198.983.260345.199.277
Satışların Maliyeti (-)-300.482.557-329.852.648-170.685.979-293.167.767
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)35.909.12177.460.29228.297.28152.031.510
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)35.909.12177.460.29228.297.28152.031.510
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.427.216-3.685.390-1.773.513-3.915.262
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.360.383-3.323.332-1.962.297-4.614.997
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.133.8642.989.9441.637.8631.816.504
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.187.173-2.838.486-1.269.222-27.070.561
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)27.068.21370.603.02824.930.11218.247.194
Net Faaliyet Kar/Zararı28.121.52270.451.57024.561.47143.501.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler43.3913.481.9441.747.55614.022.681
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.031.052-19.796.265-11.120.912-34.695.831
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler193.4904.051.1783.867.376-1.676.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.274.04258.339.88519.424.132-4.102.475
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-829.617-15.836.182-4.457.554-4.419.001
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-10.628.454-3.244.188-1.923.250
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-829.617-5.207.728-1.213.366-2.495.751
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI21.444.42542.503.70314.966.578-8.521.476
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)21.444.42542.503.70314.966.578-8.521.476
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları21.444.42542.503.70314.966.578-8.521.476
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.965.7004.302.1937.415.96211.122.086
Kıdem Tazminatı0115.301152.47171.926
Finansman Giderleri-5.031.052-19.796.265-11.120.912-34.695.831
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-7.821.063-17.298.299-17.303.139-45.868.834
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5.802.753-13.202.207-9.976.223-39.154.977
Net YPP (Hedge Dahil)2.018.3114.096.0927.326.9166.713.857
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BEYAZ 8,0 5,9 4,8 0,6 3,3 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BEYAZ 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.