SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8275 5,8737 -0,79
BIST BANKA 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
ALTIN 1.346,65 1.339,66 0,52
BRENT 62,34 60,94 2,30

 Beyaz Filo Hisse Senedi | BEYAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,72 4 1,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 12,8 12,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Beyaz Filo
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi
Telefon (0312)4542010
Faks (0312)4542055
Adres Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1/1 Çankaya-ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar107,3106,7
Ödenmiş Sermaye99,799,7
Net Kâr0,90,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 26,7
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 0,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 2,1
Piyasa Değeri 286,1 mnTL
Net Borç 4,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,35 -5,28 3,99 5,13
USD 0,86 -6,25 7,73 -4,94
Göreceli -1,74 -6,68 -4,20 1,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BEYAZ0,000,00000,000,00 0 A/D
BEYAZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar135.037.217159.702.556229.059.440155.373.460
Nakit ve Nakit Benzerleri12.637.64610.281.3616.002.4806.337.638
Finansal Yatırımlar0002.030
Ticari Alacaklar59.341.88842.157.492120.814.95869.850.777
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar407.48035.008122.247474.685
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar18.973.48178.818.05851.975.18039.350.809
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar43.676.72228.410.63750.144.57539.357.521
(Ara Toplam)135.037.217159.702.556229.059.440155.373.460
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar36.047.17067.481.36350.578.92873.869.493
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar192.503194.275159.274149.274
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.0001.0001.0001.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar7.167.4288.474.7879.132.02013.126.866
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.294.9131.289.9921.253.4021.392.226
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.452.3790160.5090
Diğer Duran Varlıklar25.938.94757.521.30939.872.72359.200.127
TOPLAM VARLIKLAR171.084.387227.183.919279.638.368229.242.953
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler58.141.625106.673.635153.457.215108.453.560
Finansal Borçlar13.117.85023.504.86681.636.54637.560.948
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar27.887.53565.383.52858.466.92255.359.969
Diğer Borçlar6.948.8614.651.7636.526.7655.117.173
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü998.0370817.4061.374.640
Borç Karşılıkları360.8280238.8810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.828.51413.133.4785.770.6959.040.830
(Ara Toplam)58.141.625106.673.635153.457.215108.453.560
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.634.52313.769.79520.098.85123.834.462
Finansal Borçlar3.725.6159.634.66815.063.14617.825.581
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar288.0831.594.3903.166.2464.277.043
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.620.8251.887.8061.869.4591.156.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0652.9310575.426
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar107.308.239106.740.489106.082.30296.954.931
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar107.308.239106.740.489106.082.30296.954.931
Ödenmiş Sermaye99.687.50099.687.50045.312.50036.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00012.348.303
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.038.6453.038.6452.168.6152.168.615
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.608.3093.608.30933.847.17142.909.671
Dönem Net Kar/Zararı929.945484.85313.989.9144.314.178
Diğer Özsermaye Kalemleri43.840-78.81810.764.102-1.035.836
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR171.084.387227.183.919279.638.368229.242.953
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri610.176.472357.881.531707.347.068324.787.111
Satışların Maliyeti (-)-580.734.952-342.803.792-657.987.002-303.789.152
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)29.441.52015.077.73949.360.06620.997.959
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)29.441.52015.077.73949.360.06620.997.959
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.418.942-6.324.951-10.071.559-4.596.252
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.671.119-4.212.506-7.095.099-3.398.348
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.782.7111.872.6081.248.840246.416
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.835.425-265.600-1.638.840-1.828.756
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.298.7456.147.29031.803.40811.421.019
Net Faaliyet Kar/Zararı8.351.4594.540.28232.193.40813.003.359
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-306.458642.560166.756219.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.992.287000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.194.614389.5861.235.302459.585
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.134.733-5.924.477-15.072.135-6.601.605
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-306.458642.560166.756219.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.052.1681.254.95918.133.3315.498.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-122.223-770.106-4.143.417-1.184.496
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.488.0910-4.971.903-1.414.138
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.365.868-770.106828.486229.642
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI929.945484.85313.989.9144.314.178
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)929.945484.85313.989.9144.314.178
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları929.945484.85313.989.9144.314.178
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.527.3431.431.3072.480.3171.143.292
Kıdem Tazminatı487.5300390.3370
Finansman Giderleri-9.134.733-5.924.477-15.072.135-6.601.605
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-480.711-582.095-1.819.887-2.061.785
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-480.71176.301-1.513.429-1.288.608
Net YPP (Hedge Dahil)0658.396306.458773.177
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BEYAZ 2,9 A/D 26,7 0,5 2,7 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BEYAZ 2,87 0,35 0,28 -7,19 -0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi