SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Beyaz Filo Hisse Senedi | BEYAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,82 9,24 1,42
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,9 67,4 65,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Beyaz Filo
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi
Telefon (0312)4542010
Faks (0312)4542055
Adres Esenboğa Havalimanı Yolu No : 809/1 Akyurt-ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar209,4198,4
Ödenmiş Sermaye99,799,7
Net Kâr12,338,1

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,6
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,09 6,69 6,95 2,21
USD - - - -
Göreceli -6,58 11,51 11,48 -22,30

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BEYAZ06.04.20222,000,170017,0015,30 16.946.875 45
BEYAZ05.07.20210,990,09039,037,68 9.004.981 24
BEYAZ18.06.20200,950,03633,633,08 3.616.942 25
BEYAZ06.04.20222,000,170017,0015,3016.946.87545
BEYAZ05.07.20210,990,09039,037,689.004.98124
BEYAZ18.06.20200,950,03633,633,083.616.94225

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar621.166.683360.388.049253.924.246357.238.539
Nakit ve Nakit Benzerleri100.978.74759.974.036110.449.64546.964.382
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar261.798.572111.175.509100.330.325179.067.582
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar341.427630.620802.9741.029.003
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar250.848.111171.314.75335.348.990126.453.280
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.199.82617.293.1316.992.3123.724.292
(Ara Toplam)621.166.683360.388.049253.924.246357.238.539
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar77.411.05975.976.97251.731.64847.439.865
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar50.176176.398176.398185.338
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar61.618.49958.866.23833.496.73026.108.655
Şerefiye15.239.19315.239.19315.239.19315.239.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar358.938411.510429.038364.601
Ertelenmiş Vergi Varlığı00823.835944.599
Diğer Duran Varlıklar144.2531.283.6331.566.4544.597.479
TOPLAM VARLIKLAR698.577.742436.365.021305.655.894404.678.404
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler484.982.791232.191.790133.601.377230.062.048
Finansal Borçlar70.775.23617.477.0135.542.5536.586.936
Diğer Finansal Yükümlülükler51.36139.89136.65325.024.168
Ticari Borçlar352.090.377189.812.54398.706.888141.296.355
Diğer Borçlar990.2901.006.0091.017.5458.280.375
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)14.657.5423.790.2216.093.61215.892.121
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.622.64612.530.9467.279.5485.374.000
Borç Karşılıkları1.077.747848.052524.244604.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.717.5926.687.11514.400.33427.003.273
(Ara Toplam)484.982.791232.191.790133.601.377230.062.048
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.201.0615.794.1983.369.6492.844.509
Finansal Borçlar230.4691.405.1151.404.8881.405.116
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.218.8791.951.1261.964.7611.439.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.751.7132.437.95700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar209.393.890198.379.033168.684.868171.771.847
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar209.393.890198.379.033168.684.868171.771.847
Ödenmiş Sermaye99.687.50099.687.50099.687.50099.687.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.332.04901.332.0490
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.439.6296.439.6296.439.6293.848.272
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları77.483.62940.631.01540.631.01552.227.226
Dönem Net Kar/Zararı12.286.77338.052.61423.075.76516.783.464
Diğer Özsermaye Kalemleri12.164.31013.568.275-2.481.090-774.615
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR698.577.742436.365.021305.655.894404.678.404
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri645.223.3331.470.676.1391.129.150.927776.880.732
Satışların Maliyeti (-)-629.743.810-1.413.990.387-1.088.770.932-747.606.380
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.479.52356.685.75240.379.99529.274.352
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.479.52356.685.75240.379.99529.274.352
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.288.307-12.270.303-8.613.568-5.225.576
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.703.687-11.858.832-8.059.231-5.046.482
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri725.1794.462.3423.202.4372.962.263
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-225.745-3.868.843-321.164-279.014
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.986.96333.150.11626.588.46921.685.543
Net Faaliyet Kar/Zararı8.487.52932.556.61723.707.19619.002.294
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.964.269101.97800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.951.23233.252.09426.588.46921.685.543
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.758.68221.119.7677.313.1593.364.145
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.468.759-3.230.132-2.570.608-2.130.888
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.964.269101.97800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.241.15551.141.72931.331.02022.918.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.954.382-13.089.115-8.255.255-6.135.336
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.622.646-12.530.946-7.279.548-5.374.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)668.264-558.169-975.707-761.336
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.286.77338.052.61423.075.76516.783.464
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.286.77338.052.61423.075.76516.783.464
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.286.77338.052.61423.075.76516.783.464
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri821.6271.323.3311.034.028574.814
Kıdem Tazminatı142.688606.1630304.304
Finansman Giderleri-1.468.759-3.230.132-2.570.608-2.130.888
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-8.371.22271.405.022126.330.08828.900.538
Düzeltme Öncesi Kar11.522.50438.052.61423.075.76516.783.464
Düzeltmeler:42.961.7978.959.62416.280.91328.413.477
Amortisman & İtfa Payları821.6271.323.3311.034.028574.814
Karşılıklardaki Değişim401.254810.919285.802330.535
Diğer Gelir/ Gider41.738.9166.825.37414.961.08327.508.128
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)54.484.30147.012.23839.356.67845.196.941
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-64.173.97637.216.82398.093.516-17.124.682
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-9.689.67584.229.061137.450.19428.072.259
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.318.453-12.824.039-11.120.106828.279
Sabit Sermaye Yatırımları-2.757.047-23.613.268-16.125.244-8.213.518
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-15.239.193-15.239.193-15.239.193
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-2.757.047-38.852.461-31.364.437-23.452.711
Serbest Nakit Akım-11.128.26932.552.56194.965.6515.447.827
Finansal Borçlardaki Değişim52.132.980-38.285.592-50.223.073-24.190.512
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit52.132.980-38.285.592-50.223.073-24.190.512
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış41.004.711-5.733.03144.742.578-18.742.685
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim41.004.711-5.733.03144.742.578-18.742.685
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler59.974.03665.707.06765.707.06765.707.067
Dönem Sonu Nakit100.978.74759.974.036110.449.64546.964.382

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BEYAZ 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BEYAZ 8,77 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi