SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.443 1.454 -0,80
VIOP 1.552 1.561 -0,56
USD/TRY 8,5617 8,5574 0,05
BIST BANKS 1.241 1.231 0,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.730 15.674 0,36
GOLD 1.858,87 1.858,85 0,00
BRENT 74,19 74,24 -0,07

Beyaz Filo Hisse Senedi | BEYAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,08 13,4 5,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,4 36,8 35,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Beyaz Filo
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi
Telefon (0312)4542010
Faks (0312)4542055
Adres Esenboğa Havalimanı Yolu No : 809/1 Akyurt-ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar156,2154,9
Ödenmiş Sermaye99,799,7
Net Kâr1,637,7

Cari Değerler

F/K 27,4
FD/FAVÖK 20,5
PD/DD 6,3
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 0,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 1,4
Piyasa Değeri 982,9 mnTL
Net Borç -61,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,41 -1,69 -10,45 -3,14
USD -2,05 -1,23 -13,17 -15,93
Göreceli 1,22 -1,34 -10,53 -0,85

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BEYAZ18.06.20200,950,03633,633,08 3.616.942 25
BEYAZ18.06.20200,950,03633,633,083.616.94225

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar272.795.845381.585.760198.499.0470
Nakit ve Nakit Benzerleri70.341.67365.707.06750.635.3960
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar100.602.706135.239.27453.604.7050
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar534.007562.895504.7730
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar97.119.937168.122.97270.921.8280
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.197.52211.953.55222.832.3450
(Ara Toplam)272.795.845381.585.760198.499.0470
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar27.180.89424.348.50112.820.5460
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar185.338185.338146.4860
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar01.0001.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.662.91618.376.1777.288.0800
Şerefiye00400.0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar411.180458.375193.2760
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.005.6821.692.0361.647.8920
Diğer Duran Varlıklar5.915.7783.635.5753.143.8120
TOPLAM VARLIKLAR299.976.739405.934.261211.319.5930
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler140.693.210243.860.44074.351.7060
Finansal Borçlar7.612.5037.143.2848.011.1180
Diğer Finansal Yükümlülükler9.63844.187.00910.5550
Ticari Borçlar100.315.386132.884.36352.236.8960
Diğer Borçlar1.007.172967.221939.1150
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)14.551.4318.417.713844.0470
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü666.6319.745.2753.007.6320
Borç Karşılıkları517.462403.620335.6670
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.012.98740.111.9558.966.6760
(Ara Toplam)140.693.210243.860.44074.351.7060
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.055.5367.124.1229.312.9980
Finansal Borçlar1.405.1165.879.8377.988.8820
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar01.244.2851.324.1160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.650.420000
Özkaynaklar156.227.993154.949.699127.654.8890
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.227.993154.949.699127.654.8890
Ödenmiş Sermaye99.687.50099.687.50099.687.5000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.332.0491.332.0490
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.848.2723.848.2723.848.2720
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları52.227.22614.479.70114.479.7010
Dönem Net Kar/Zararı1.580.04837.747.52510.615.4710
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.115.053-2.145.348-2.308.1040
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR299.976.739405.934.261211.319.5930
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri306.749.2421.300.046.710377.186.195191.074.313
Satışların Maliyeti (-)-300.141.769-1.236.926.836-359.448.076-182.191.232
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.607.47363.119.87417.738.1198.883.081
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.607.47363.119.87417.738.1198.883.081
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.648.559-9.032.856-4.111.685-2.097.987
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.816.321-7.093.955-3.360.637-3.039.852
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri731.0474.813.9911.334.612980.076
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-166.643-1.593.615-453.572-165.334
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.706.99750.213.43911.146.8374.559.984
Net Faaliyet Kar/Zararı1.142.59346.993.06310.265.7973.745.242
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler002.658.3790
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-415.8220
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.706.99750.213.43913.389.3944.559.984
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.858.4054.206.9761.729.656796.643
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-556.930-6.624.103-1.107.602-864.865
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler002.242.5570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.008.47247.796.31214.011.4484.491.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.428.424-10.048.787-3.395.977-1.049.361
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-666.631-9.745.275-3.007.632-1.133.211
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-761.793-303.512-388.34583.850
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.580.04837.747.52510.615.4713.442.401
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.580.04837.747.52510.615.4713.442.401
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.580.04837.747.52510.615.4713.442.401
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri201.540961.435550.310617.086
Kıdem Tazminatı95.504269.324145.5700
Finansman Giderleri-556.930-6.624.103-1.107.602-864.865
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BEYAZ 9,9 27,4 20,5 0,7 6,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BEYAZ 9,86 0,19 0,19 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi