SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.536 1.530 0,37
VIOP 1.624 1.616 0,49
USD/TRY 7,7032 7,7524 -0,63
BIST BANKA 1.375 1.372 0,24
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.381 13.921 3,31
ALTIN 1.692,57 1.680,56 0,71
BRENT 67,97 68,24 -0,40

Beyaz Filo Hisse Senedi | BEYAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,6 17,72 8,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,8 228,2 226,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Beyaz Filo
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi
Telefon (0312)4542010
Faks (0312)4542055
Adres Esenboğa Havalimanı Yolu No : 809/1 Akyurt-ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar154,9127,7
Ödenmiş Sermaye99,799,7
Net Kâr37,710,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 31,4
PD/DD 9,8
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 0,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,3 / 1,1
Piyasa Değeri 1.514,3 mnTL
Net Borç -8,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,33 6,22 -0,13 49,21
USD 2,10 2,17 -6,95 45,68
Göreceli 4,12 6,03 -0,33 43,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BEYAZ18.06.20200,950,03633,633,08 3.616.942 25
BEYAZ18.06.20200,950,03633,633,083.616.94225

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar381.585.760198.499.047282.354.758156.287.262
Nakit ve Nakit Benzerleri65.707.06750.635.39647.559.30613.076.655
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar135.239.27453.604.705191.334.846107.898.471
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar562.895504.773131.379278.447
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar168.122.97270.921.8289.837.43221.449.748
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar11.953.55222.832.34533.491.79513.583.941
(Ara Toplam)381.585.760198.499.047282.354.758156.287.262
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar24.348.50112.820.5469.067.59769.412.323
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar185.338146.486147.502192.502
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.0001.0001.0001.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar18.376.1777.288.0805.861.9995.788.614
Şerefiye0400.0000800.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar458.375193.2761.037.871388.678
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.692.0361.647.8922.019.2251.693.739
Diğer Duran Varlıklar3.635.5753.143.812060.547.790
TOPLAM VARLIKLAR405.934.261211.319.593291.422.355225.699.585
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler243.860.44074.351.706168.376.229105.772.618
Finansal Borçlar7.143.2848.011.11827.997.10823.290.938
Diğer Finansal Yükümlülükler44.187.00910.55585.669.1183.782
Ticari Borçlar132.884.36352.236.89642.915.51355.722.129
Diğer Borçlar967.221939.115903.6126.897.406
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.417.713844.0474.656.37211.478.769
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.745.2753.007.6324.478.7783.635.131
Borç Karşılıkları403.620335.667337.9700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler40.111.9558.966.6761.417.7584.744.463
(Ara Toplam)243.860.44074.351.706168.376.229105.772.618
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.124.1229.312.9982.712.0291.654.626
Finansal Borçlar5.879.8377.988.88200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.244.2851.324.1162.712.0291.654.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar154.949.699127.654.889120.334.097118.272.341
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar154.949.699127.654.889120.334.097118.272.341
Ödenmiş Sermaye99.687.50099.687.50099.687.50099.687.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.332.0491.332.0491.332.0491.332.049
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.848.2723.848.2723.038.6453.038.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları14.479.70114.479.7014.048.1914.048.191
Dönem Net Kar/Zararı37.747.52510.615.47114.467.76911.413.935
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.145.348-2.308.104-2.240.057-1.247.979
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR405.934.261211.319.593291.422.355225.699.585
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.300.046.710377.186.195775.579.491348.146.221
Satışların Maliyeti (-)-1.236.926.836-359.448.076-734.487.710-324.100.484
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)63.119.87417.738.11941.091.78124.045.737
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)63.119.87417.738.11941.091.78124.045.737
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.032.856-4.111.685-9.623.955-3.964.107
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.093.955-3.360.637-9.864.738-4.058.804
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.813.9911.334.6123.981.3482.148.265
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.593.615-453.572-3.370.989-2.551.180
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)50.213.43911.146.83722.213.44715.619.911
Net Faaliyet Kar/Zararı46.993.06310.265.79721.603.08816.022.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler02.658.37900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-415.82200
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı50.213.43913.389.39422.213.44715.619.911
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.206.9761.729.6561.660.132954.261
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.624.103-1.107.602-5.255.916-1.776.523
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler02.242.55700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.796.31214.011.44818.617.66314.797.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-10.048.787-3.395.977-4.149.894-3.383.714
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-9.745.275-3.007.632-4.478.778-3.635.131
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-303.512-388.345328.884251.417
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI37.747.52510.615.47114.467.76911.413.935
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)37.747.52510.615.47114.467.76911.413.935
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları37.747.52510.615.47114.467.76911.413.935
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri961.435550.3102.917.3221.227.201
Kıdem Tazminatı269.324145.570399.566108.331
Finansman Giderleri-6.624.103-1.107.602-5.255.916-1.776.523
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BEYAZ 15,2 A/D 31,4 1,2 9,8 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BEYAZ 15,19 0,17 0,17 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi