SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.385 1.401 -1,20
VIOP 1.478 1.498 -1,33
USD/TRY 8,8799 8,7619 1,35
BIST BANKS 1.203 1.240 -2,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.532 15.644 -0,72
GOLD 1.749,56 1.742,90 0,38
BRENT 78,06 77,23 1,07

Beyaz Filo Hisse Senedi | BEYAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,49 9,54 1,05
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 21,2 20,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Beyaz Filo
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi
Telefon (0312)4542010
Faks (0312)4542055
Adres Esenboğa Havalimanı Yolu No : 809/1 Akyurt-ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar171,8156,2
Ödenmiş Sermaye99,799,7
Net Kâr16,81,6

Cari Değerler

F/K 19,3
FD/FAVÖK 14,7
PD/DD 4,9
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 0,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 1,5
Piyasa Değeri 847,3 mnTL
Net Borç -13,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,23 -2,30 -3,19 -15,67
USD -2,15 -5,17 -8,12 -29,12
Göreceli 0,98 0,15 1,61 -10,07

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BEYAZ05.07.20210,990,09039,037,68 9.004.981 24
BEYAZ18.06.20200,950,03633,633,08 3.616.942 25
BEYAZ05.07.20210,990,09039,037,689.004.98124
BEYAZ18.06.20200,950,03633,633,083.616.94225

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar357.238.539272.795.845381.585.760198.499.047
Nakit ve Nakit Benzerleri46.964.38270.341.67365.707.06750.635.396
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar179.067.582100.602.706135.239.27453.604.705
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.029.003534.007562.895504.773
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar126.453.28097.119.937168.122.97270.921.828
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.724.2924.197.52211.953.55222.832.345
(Ara Toplam)357.238.539272.795.845381.585.760198.499.047
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar47.439.86527.180.89424.348.50112.820.546
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar185.338185.338185.338146.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0001.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar26.108.65519.662.91618.376.1777.288.080
Şerefiye15.239.19300400.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar364.601411.180458.375193.276
Ertelenmiş Vergi Varlığı944.5991.005.6821.692.0361.647.892
Diğer Duran Varlıklar4.597.4795.915.7783.636.5753.143.812
TOPLAM VARLIKLAR404.678.404299.976.739405.934.261211.319.593
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler230.062.048140.693.210243.860.44074.351.706
Finansal Borçlar6.586.9367.612.5037.143.2848.011.118
Diğer Finansal Yükümlülükler25.024.1689.63844.187.00910.555
Ticari Borçlar141.296.355100.315.386132.884.36352.236.896
Diğer Borçlar8.280.3751.007.172967.221939.115
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.892.12114.551.4318.417.713844.047
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.374.000666.6319.745.2753.007.632
Borç Karşılıkları604.820517.462403.620335.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.003.27316.012.98740.111.9558.966.676
(Ara Toplam)230.062.048140.693.210243.860.44074.351.706
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.844.5093.055.5367.124.1229.312.998
Finansal Borçlar1.405.1161.405.1165.879.8377.988.882
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.439.393001.324.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler01.650.4201.244.2850
Özkaynaklar171.771.847156.227.993154.949.699127.654.889
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar171.771.847156.227.993154.949.699127.654.889
Ödenmiş Sermaye99.687.50099.687.50099.687.50099.687.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0001.332.049
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.848.2723.848.2723.848.2723.848.272
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları52.227.22652.227.22614.479.70114.479.701
Dönem Net Kar/Zararı16.783.4641.580.04837.747.52510.615.471
Diğer Özsermaye Kalemleri-774.615-1.115.053-813.299-2.308.104
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR404.678.404299.976.739405.934.261211.319.593
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri776.880.732306.749.2421.300.046.710377.186.195
Satışların Maliyeti (-)-747.606.380-300.141.769-1.236.926.836-359.448.076
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)29.274.3526.607.47363.119.87417.738.119
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)29.274.3526.607.47363.119.87417.738.119
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.225.576-2.648.559-9.032.856-4.111.685
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.046.482-2.816.321-7.093.955-3.360.637
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.962.263731.0474.813.9911.334.610
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-279.014-166.643-1.593.615-453.572
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)21.685.5431.706.99750.213.43911.146.835
Net Faaliyet Kar/Zararı19.002.2941.142.59346.993.06310.265.797
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0002.658.379
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-415.822
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı21.685.5431.706.99750.213.43913.389.392
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.364.1451.858.4054.206.9761.729.656
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.130.888-556.930-6.624.103-1.107.602
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0002.242.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.918.8003.008.47247.796.31214.011.446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.135.336-1.428.424-10.048.787-3.395.977
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.374.000-666.631-9.745.275-3.007.632
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-761.336-761.793-303.512-388.345
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI16.783.4641.580.04837.747.52510.615.469
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)16.783.4641.580.04837.747.52510.615.469
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları16.783.4641.580.04837.747.52510.615.469
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri574.814201.540961.435550.310
Kıdem Tazminatı304.30495.504269.324145.570
Finansman Giderleri-2.130.888-556.930-6.624.103-1.107.602
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BEYAZ 8,5 19,3 14,7 0,5 4,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BEYAZ 8,50 0,16 0,16 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi