SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.308 1.284 1,89
VIOP 1.448 1.422 1,77
USD/TRY 7,8485 7,8256 0,29
BIST BANKS 1.444 1.407 2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.291 13.336 -0,33
GOLD 1.808,89 1.776,57 1,82
BRENT 47,94 47,88 0,13

Beyaz Filo Hisse Senedi | BEYAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,89 13,67 9,78
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 47,3 46,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Beyaz Filo
Kuruluş 24.08.1993
Faal Alanı Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi
Telefon (0312)4542010
Faks (0312)4542055
Adres Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1/1 Çankaya-ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar127,7120,3
Ödenmiş Sermaye99,799,7
Net Kâr10,614,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,9
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 0,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,3
Piyasa Değeri 874,3 mnTL
Net Borç -34,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,39 -12,30 -12,12 180,19
USD -5,27 -12,64 -6,26 113,74
Göreceli -2,06 -10,21 -23,84 149,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BEYAZ18.06.20200,950,03633,633,08 3.616.942 25
BEYAZ18.06.20200,950,03633,633,083.616.94225

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar198.499.047282.354.758156.287.262135.527.264
Nakit ve Nakit Benzerleri50.635.39647.559.30613.076.65512.637.646
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar53.604.705191.334.846107.898.47159.341.886
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar504.773131.379278.447407.480
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar70.921.8289.837.43221.449.74818.973.482
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar22.832.34533.491.79513.583.94144.166.770
(Ara Toplam)198.499.047282.354.758156.287.262135.527.264
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar12.820.5469.067.59769.412.32336.047.170
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar146.486147.502192.502192.502
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.0001.0001.0001.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar7.288.0805.861.9995.788.6147.167.428
Şerefiye400.000800.000800.000800.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar193.276237.871388.678494.914
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.647.8922.019.2251.693.7391.452.379
Diğer Duran Varlıklar3.143.812060.547.79025.938.947
TOPLAM VARLIKLAR211.319.593291.422.355225.699.585171.574.434
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler74.351.706168.376.229105.772.61859.121.734
Finansal Borçlar8.011.11827.997.10823.290.93813.110.930
Diğer Finansal Yükümlülükler10.55585.669.1183.7827.332
Ticari Borçlar52.236.89642.915.51355.722.12927.887.539
Diğer Borçlar939.115903.6126.897.4063.340.025
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)844.0474.656.37211.478.7698.040.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.007.6324.478.7783.635.1311.978.146
Borç Karşılıkları335.667337.9700379.390
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.966.6761.417.7584.744.4634.377.916
(Ara Toplam)74.351.706168.376.229105.772.61859.121.734
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.312.9982.712.0291.654.6265.634.523
Finansal Borçlar7.988.882003.725.615
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.324.1162.712.0291.654.6261.620.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000288.083
Özkaynaklar127.654.889120.334.097118.272.341106.818.177
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.654.889120.334.097118.272.341106.818.177
Ödenmiş Sermaye99.687.50099.687.50099.687.50099.687.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.332.04901.332.0490
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.848.2723.038.6453.038.6453.038.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları14.479.7014.048.1914.048.1913.608.308
Dönem Net Kar/Zararı10.615.47114.467.76911.413.935439.883
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.308.104-908.008-1.247.97943.841
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR211.319.593291.422.355225.699.585171.574.434
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri377.186.195775.579.491348.146.221610.176.472
Satışların Maliyeti (-)-359.448.076-734.487.710-324.100.484-580.734.953
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.738.11941.091.78124.045.73729.441.519
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.738.11941.091.78124.045.73729.441.519
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.111.685-9.623.955-3.964.107-12.418.942
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.360.637-9.864.738-4.058.804-8.671.120
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.334.6123.981.3482.148.2652.788.232
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-453.572-3.370.989-2.551.180-1.839.333
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.146.83722.213.44715.619.9119.300.356
Net Faaliyet Kar/Zararı10.265.79721.603.08816.022.8268.351.457
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.658.379000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-415.822000
Diğer Gelir ve Giderler000-306.458
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı13.389.39422.213.44715.619.9118.993.898
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.729.6561.660.132954.2611.189.092
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.107.602-5.255.916-1.776.523-9.130.829
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.242.55700-306.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.011.44818.617.66314.797.6491.052.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.395.977-4.149.894-3.383.714-612.278
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.007.632-4.478.778-3.635.131-1.978.146
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-388.345328.884251.4171.365.868
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.615.47114.467.76911.413.935439.883
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.615.47114.467.76911.413.935439.883
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.615.47114.467.76911.413.935439.883
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri550.3102.917.3221.227.2012.527.343
Kıdem Tazminatı145.570399.566108.331252.510
Finansman Giderleri-1.107.602-5.255.916-1.776.523-9.130.829
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BEYAZ 8,8 A/D A/D 1,0 6,8 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BEYAZ 8,77 0,18 0,18 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi