SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.011 2.014 -0,15
VIOP 2.223 2.230 -0,30
USD/TRY 13,4717 13,3767 0,71
BIST BANKA 1.764 1.758 0,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.604 15.912 -1,94
ALTIN 1.832,04 1.838,14 -0,33
BRENT 87,74 88,38 -0,72

Ziraat GYO Hisse Senedi | ZRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,66 2,89 1,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,2 174,2 167,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ziraat GYO
Kuruluş 01.11.2016
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0216)3697772
Faks (0216)3697774
Adres Sahrayı Cedit Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 48, Kat: 8-9, 34734 Kozyatağı-Kadıköy

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7.107,07.039,7
Ödenmiş Sermaye4.693,64.693,6
Net Kâr140,272,6

Cari Değerler

F/K 23,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,9 / 3,1
Piyasa Değeri 10.654,5 mnTL
Net Borç -1.159,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,44 -3,40 -9,20 -6,58
USD -0,14 -2,68 -11,77 -7,14
Göreceli -0,29 -0,43 -14,58 -13,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ZRGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ZRGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.248.412.2141.408.599.034106.599.578138.414.105
Nakit ve Nakit Benzerleri1.162.724.9861.311.641.29011.084.21830.497.497
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.002.6011.865.1621.838.9522.356.900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar177.878149.797191.383582.592
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar50.469.59760.801.37380.273.08791.339.193
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar32.037.15234.141.41213.211.93813.637.923
(Ara Toplam)1.248.412.2141.408.599.034106.599.578138.414.105
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.120.352.7845.750.337.5965.427.331.2555.297.489.248
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.439.4763.042.7992.626.8312.232.263
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar116.954.487116.954.487114.976.364115.371.102
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.389.228.7235.060.040.5494.783.137.6604.681.482.102
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.904.0114.129.2434.354.4740
Maddi Duran Varlıklar6.244.3386.279.328681.328669.750
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.53537.28440.85746.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı0695.5111.797.5871.772.627
Diğer Duran Varlıklar600.549.214559.158.395519.716.154495.914.587
TOPLAM VARLIKLAR7.368.764.9987.158.936.6305.533.930.8335.435.903.353
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler256.922.469114.264.497417.849.173339.174.748
Finansal Borçlar992.2211.017.794340.523.681201.480.849
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar206.154.47563.189.52016.031.87361.483.358
Diğer Borçlar312.527345.720446.33713.684
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.642.56322.041.34627.775.2550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00251.828171.201
Borç Karşılıkları345.9904.432.13711.044.62610.233.590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler30.474.69323.237.98021.775.57365.792.066
(Ara Toplam)256.922.469114.264.497417.849.173339.174.748
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.819.8564.934.4805.064.8486.170.990
Finansal Borçlar2.711.7812.826.4052.940.7280
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)2.023.2632.023.2632.023.2630
Uzun vadeli karşılıklar84.81284.812100.85772.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0006.097.995
Özkaynaklar7.107.022.6737.039.737.6535.111.016.8125.090.557.615
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.107.022.6737.039.737.6535.111.016.8125.090.557.615
Ödenmiş Sermaye4.693.620.0004.693.620.0003.520.215.0003.520.215.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000658.135.984
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları48.253.1740023.070.823
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler890.359.872888.868.0625.585.6465.585.646
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.227.076264.734883.547.150505.783.485
Dönem Net Kar/Zararı140.176.40172.593.6216.349.424377.763.665
Diğer Özsermaye Kalemleri1.335.840.3021.384.391.236695.319.5923.012
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR7.368.764.9987.158.936.6305.533.930.8335.435.903.353
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri150.589.49882.516.72333.914.288144.637.286
Satışların Maliyeti (-)-84.147.444-37.297.384-14.532.228-80.445.693
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)66.442.05445.219.33919.382.06064.191.593
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)66.442.05445.219.33919.382.06064.191.593
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.993.414-1.976.314-1.800.371-3.528.370
Genel Yönetim Giderleri (-)-27.059.342-15.642.946-8.053.509-16.713.189
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.916.6928.080.4571.115.215320.547.373
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-971.511-776.006-1.127.498-10.660.560
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)47.334.47934.904.5309.515.897353.836.847
Net Faaliyet Kar/Zararı34.389.29827.600.0799.528.18043.950.034
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0001.884.702
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.583.3851.583.385-394.738310.120
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı48.917.86436.487.9159.121.159356.031.669
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler96.980.00041.087.915782.84125.121.551
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.409.508-4.071.499-3.571.308-3.113.551
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0001.884.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)141.488.35673.504.3316.332.692378.039.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.311.955-910.71016.732-276.004
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-153.210
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.311.955-910.71016.732-122.794
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI140.176.40172.593.6216.349.424377.763.665
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)140.176.40172.593.6216.349.424377.763.665
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları140.176.40172.593.6216.349.424377.763.665
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri676.164429.896177.631168.862
Kıdem Tazminatı36.482063.4700
Finansman Giderleri-4.409.508-4.071.499-3.571.308-3.113.551
Yurtiçi Satışlar034.864.31316.908.43855.505.189
Yurtdışı Satışlar07.430.6973.396.4157.920.512
Net Yabancı Para Pozisyonu0004.762.467
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0004.762.467
Net YPP (Hedge Dahil)0004.762.467
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit164.873.21238.143.349-14.119.828101.635.332
Düzeltme Öncesi Kar140.176.40172.593.6216.349.424377.763.665
Düzeltmeler:-101.678.276-42.297.3704.602.771-310.284.931
Amortisman & İtfa Payları676.164429.896177.631168.862
Karşılıklardaki Değişim-10.097.406-5.709.324925.4456.315.475
Diğer Gelir/ Gider-92.257.034-37.017.9423.499.695-316.769.268
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)38.498.12530.296.25110.952.19567.478.734
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler40.752.392-24.329.686-25.549.10329.676.593
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)79.250.5175.966.565-14.596.90897.155.327
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit85.622.69532.176.784477.0804.480.005
Sabit Sermaye Yatırımları-23.218-41.921-26.6865.621.567
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-672.274.952-394.506.464-130.036.380-674.381.622
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-672.298.170-394.548.385-130.063.066-668.760.055
Serbest Nakit Akım-507.424.958-356.405.036-144.182.894-567.124.723
Finansal Borçlardaki Değişim-200.878.242-200.738.045126.581.617-348.004.069
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı1.851.101.3661.851.101.3660832.071.484
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-21.140.126-21.006.654-1.780.354-13.840.346
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.629.082.9981.629.356.667124.801.263470.227.069
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.121.658.0401.272.951.631-19.381.631-96.897.654
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi99.43550.24694.892-981.548
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.121.757.4751.273.001.877-19.286.739-97.879.202
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler30.370.95730.370.95730.370.957128.250.159
Dönem Sonu Nakit1.152.128.4321.303.372.83411.084.21830.370.957

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ZRGYO 2,3 23,2 A/D A/D 1,5 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ZRGYO 2,27 2,31 2,25 -6,38 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi