SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.398 1.419 -1,53
VIOP 1.496 1.520 -1,53
USD/TRY 8,6554 8,6468 0,10
BIST BANKA 1.257 1.278 -1,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.490 15.652 -1,03
ALTIN 1.757,23 1.755,04 0,12
BRENT 74,07 75,34 -1,69

Ziraat GYO Hisse Senedi | ZRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,59 1,61 0,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,1 413,2 411,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ziraat GYO
Kuruluş 01.11.2016
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0216)3697772
Faks (0216)3697774
Adres Sahrayı Cedit Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 48, Kat: 8-9, 34734 Kozyatağı-Kadıköy

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7.039,75.111,0
Ödenmiş Sermaye4.693,63.520,2
Net Kâr72,66,3

Cari Değerler

F/K 17,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 3,2
Piyasa Değeri 7.462,9 mnTL
Net Borç -1.307,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 0,00 -
USD -1,40 -1,86 -1,17 -
Göreceli -0,10 1,36 2,12 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ZRGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ZRGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.408.599.034106.599.578138.414.105213.755.731
Nakit ve Nakit Benzerleri1.311.641.29011.084.21830.497.49754.252.229
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.865.1621.838.9522.356.900795.934
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar149.797191.383582.5922.127.695
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar60.801.37380.273.08791.339.19363.063.573
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar34.141.41213.211.93813.637.92393.516.300
(Ara Toplam)1.408.599.034106.599.578138.414.105213.755.731
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.750.337.5965.427.331.2555.297.489.2482.721.340.495
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.042.7992.626.8312.232.2630
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar116.954.487114.976.364115.371.102112.125.376
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.060.040.5494.783.137.6604.681.482.1022.226.868.916
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.129.2434.354.47400
Maddi Duran Varlıklar6.279.328681.328669.7504.523.748
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.28440.85746.81746.299
Ertelenmiş Vergi Varlığı695.5111.797.5871.772.6270
Diğer Duran Varlıklar559.158.395519.716.154495.914.587377.776.156
TOPLAM VARLIKLAR7.158.936.6305.533.930.8335.435.903.3532.935.096.226
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler114.264.497417.849.173339.174.74873.764.542
Finansal Borçlar1.017.794340.523.681201.480.8490
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar63.189.52016.031.87361.483.35818.438.044
Diğer Borçlar345.720446.33713.6848.331
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)22.041.34627.775.25500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0251.828171.2010
Borç Karşılıkları4.432.13711.044.62610.233.5907.610.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.237.98021.775.57365.792.06647.707.444
(Ara Toplam)114.264.497417.849.173339.174.74873.764.542
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.934.4805.064.8486.170.99017.335.891
Finansal Borçlar2.826.4052.940.72800
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)2.023.2632.023.26300
Uzun vadeli karşılıklar84.812100.85772.99572.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler006.097.99517.262.896
Özkaynaklar7.039.737.6535.111.016.8125.090.557.6152.843.995.794
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.039.737.6535.111.016.8125.090.557.6152.843.995.794
Ödenmiş Sermaye4.693.620.0003.520.215.0003.520.215.0001.300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00658.135.9840
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0023.070.823-780.406
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler888.868.0625.585.6465.585.6465.585.647
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları264.734883.547.150505.783.485504.914.196
Dönem Net Kar/Zararı72.593.6216.349.424377.763.66533.404.057
Diğer Özsermaye Kalemleri1.384.391.236695.319.5923.0121.000.872.300
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR7.158.936.6305.533.930.8335.435.903.3532.935.096.226
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri82.516.72333.914.288144.637.28624.568.734
Satışların Maliyeti (-)-37.297.384-14.532.228-80.445.693-1.357.836
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)45.219.33919.382.06064.191.59323.210.898
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)45.219.33919.382.06064.191.59323.210.898
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.976.314-1.800.371-3.528.370-36.863
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.642.946-8.053.509-16.713.189-5.720.233
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.080.4571.115.215320.547.3735.841
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-776.006-1.127.498-10.660.5600
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)34.904.5309.515.897353.836.84717.459.643
Net Faaliyet Kar/Zararı27.600.0799.528.18043.950.03417.453.802
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler001.884.7020
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.583.385-394.738310.120-2.935.606
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı36.487.9159.121.159356.031.66914.524.037
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler41.087.915782.84125.121.55121.785.361
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.071.499-3.571.308-3.113.551-2.905.341
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler001.884.7020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.504.3316.332.692378.039.66933.404.057
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-910.71016.732-276.0040
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-153.2100
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-910.71016.732-122.7940
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI72.593.6216.349.424377.763.66533.404.057
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)72.593.6216.349.424377.763.66533.404.057
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları72.593.6216.349.424377.763.66533.404.057
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri429.896177.631168.86273.943
Kıdem Tazminatı063.47000
Finansman Giderleri-4.071.499-3.571.308-3.113.551-2.905.341
Yurtiçi Satışlar34.864.31316.908.43855.505.18920.822.820
Yurtdışı Satışlar7.430.6973.396.4157.920.5122.339.645
Net Yabancı Para Pozisyonu004.762.4674.735.370
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu004.762.4674.735.370
Net YPP (Hedge Dahil)004.762.4674.735.370

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ZRGYO 1,6 17,9 A/D A/D 1,1 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ZRGYO 1,59 0,39 0,43 4,14 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi