SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 33,0413 33,0783 -0,11
BIST BANKA 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
ALTIN 2.401,11 2.445,34 -1,81
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Zorlu Enerji Hisse Senedi | ZOREN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,24 6,75 1,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 368,2 4.550,8 4.182,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,3 0,4 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Zorlu Enerji
Kuruluş 21.06.1993
Faal Alanı Zorlu Enerji 738MW kurulu kapasitesi ile elektrik piyasasında önemli oyuncularındandır. Şirket ayrıca elektrik ticareti faaliyetinde bulunmaktadır.
Telefon (0212)4562300
Faks (0212)4220099
Adres LEVENT 199. BÜYÜKDERE CAD. NO:199 ŞİŞLİ İSTANBUL TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar48.931,244.186,4
Ödenmiş Sermaye5.000,05.000,0
Net Kâr3.515,610.921,3

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 2,7
FD/FAVÖK 12,6
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 2,8
Yabancı Oranı (%) 31,82
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 38,7 / 46,8
Piyasa Değeri 27.650,0 mnTL
Net Borç 38.621,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 37,3

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,25 -1,43 1,65 30,73
USD -1,13 -1,70 -0,01 16,61
Göreceli -1,40 -2,24 -4,59 -12,46

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ZOREN23.06.20050,810,03643,643,23 2.972.619 19
ZOREN23.06.20050,810,03643,643,232.972.61919

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.612.394.00022.813.797.00015.120.832.00013.668.861.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.011.248.0002.225.053.0001.896.696.0002.060.586.000
Finansal Yatırımlar402.938.000459.183.000592.996.000599.133.000
Ticari Alacaklar7.395.211.0006.889.132.0007.270.957.0006.647.446.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.243.152.0001.487.807.0001.682.063.0001.542.810.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar691.238.000611.407.000954.436.000863.412.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.868.607.0003.098.221.0002.723.684.0001.955.474.000
(Ara Toplam)15.612.394.00014.770.803.00015.120.832.00013.668.861.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar08.042.994.00000
Duran Varlıklar84.889.224.00090.536.498.00063.385.797.00061.204.065.000
Ticari Alacaklar370.765.000429.314.000144.891.000148.581.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.107.118.00014.216.576.00011.503.167.00011.084.805.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar486.008.000346.042.000288.116.000179.240.000
Finansal Yatırımlar2.247.0002.247.000246.000246.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.851.707.0005.139.360.0004.290.050.0004.295.113.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları668.806.000695.260.000245.776.000241.478.000
Maddi Duran Varlıklar44.921.852.00046.516.697.00034.120.921.00034.261.445.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.704.766.0008.815.220.0001.458.752.0001.479.695.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.110.765.0005.463.676.0001.675.601.0001.392.611.000
Diğer Duran Varlıklar8.665.190.0008.912.106.0009.658.277.0008.120.851.000
TOPLAM VARLIKLAR100.501.618.000113.350.295.00078.506.629.00074.872.926.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.026.275.00036.313.016.00024.836.264.00024.035.802.000
Finansal Borçlar14.771.086.00019.450.055.00014.216.573.00013.705.149.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.562.210.0004.464.834.0005.032.537.0004.981.143.000
Diğer Borçlar1.682.856.0001.409.988.0003.399.784.0002.967.604.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.340.993.0002.165.187.0001.276.148.0001.748.893.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü202.919.000122.176.000322.406.000151.031.000
Borç Karşılıkları87.550.00084.883.00021.279.00021.213.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler378.661.000546.922.000567.537.000460.769.000
(Ara Toplam)23.026.275.00028.244.045.00024.836.264.00024.035.802.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler08.068.971.00000
Uzun Vadeli Yükümlülükler28.543.408.00032.769.924.00032.490.761.00030.495.262.000
Finansal Borçlar25.264.300.00029.445.384.00027.498.341.00026.669.194.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar12.842.00012.849.00014.232.00012.973.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar368.376.000329.563.000300.974.000254.767.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.897.890.0002.982.128.0004.677.214.0003.558.328.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar48.931.935.00044.267.355.00021.179.604.00020.341.862.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.931.170.00044.186.399.00021.157.907.00020.342.315.000
Ödenmiş Sermaye5.000.000.0005.000.000.0005.000.000.0002.500.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri37.444.00037.444.00019.419.0001.448.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları3.197.933.0002.216.450.0002.393.815.0002.315.608.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler115.782.000115.782.0007.931.0007.931.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları42.712.443.00029.672.471.0001.435.317.0001.046.365.000
Dönem Net Kar/Zararı3.515.632.00012.566.478.0002.141.456.0002.005.865.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-5.648.064.000-5.422.226.00010.159.969.00012.465.098.000
Azınlık Payları765.00080.956.00021.697.000-453.000
TOPLAM KAYNAKLAR100.501.618.000113.350.295.00078.506.629.00074.872.926.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.217.578.00027.281.884.00023.738.608.00016.063.881.000
Satışların Maliyeti (-)-4.615.337.000-23.519.567.000-20.081.661.000-13.955.177.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)602.241.0003.762.317.0003.656.947.0002.108.704.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)602.241.0003.762.317.0003.656.947.0002.108.704.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-50.236.000-163.985.000-97.625.000-61.892.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-420.086.000-1.410.190.000-864.193.000-558.031.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri748.132.0002.944.187.0005.843.352.0002.777.324.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-620.543.000-1.858.793.000-1.894.265.000-1.214.570.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)259.508.0003.273.536.0006.644.216.0003.051.535.000
Net Faaliyet Kar/Zararı131.919.0002.188.142.0002.695.129.0001.488.781.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.696.860.0004.151.308.0002.865.081.0002.865.081.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-2.857.000-7.492.000-7.492.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-9.345.000136.234.000129.521.00039.114.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.947.023.0007.558.221.0009.631.326.0005.948.238.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.910.304.0009.200.485.0005.964.332.0004.605.281.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.588.589.000-12.077.946.000-12.296.833.000-8.801.027.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.696.860.0004.148.451.0002.857.589.0002.857.589.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.268.738.0004.680.760.0003.298.825.0001.752.492.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)647.954.0006.101.625.000-1.124.049.000264.543.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-175.264.000-484.928.000-509.464.000-218.354.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)823.218.0006.586.553.000-614.585.000482.897.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.916.692.00010.782.385.0002.174.776.0002.017.035.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)1.598.768.000203.591.00000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.515.460.00010.985.976.0002.174.776.0002.017.035.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-172.00064.646.00033.320.00011.170.000
Ana Ortaklık Payları3.515.632.00010.921.330.0002.141.456.0002.005.865.000
Hisse Başına Kazanç1011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0011
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0011
Dipnot
Amortisman Giderleri1.168.620.0004.290.350.0001.776.654.0001.183.553.000
Kıdem Tazminatı032.494.000020.365.000
Finansman Giderleri-4.588.589.000-12.077.946.000-12.296.833.000-8.801.027.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-17.437.427.000-23.489.258.000-21.655.515.000-21.276.405.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-17.579.955.000-23.634.108.000-21.775.166.000-21.400.146.000
Net YPP (Hedge Dahil)-17.437.427.000-23.489.258.000-20.971.097.000-20.630.827.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit2.296.743.00010.281.983.0006.260.271.0004.233.575.000
Düzeltme Öncesi Kar3.515.460.00010.985.976.0002.174.776.0002.017.035.000
Düzeltmeler:-3.955.074.000-9.865.678.0004.264.875.0001.734.133.000
Amortisman & İtfa Payları1.168.620.0004.290.350.0001.776.654.0001.183.553.000
Karşılıklardaki Değişim16.347.00083.503.00032.254.00020.067.000
Diğer Gelir/ Gider-5.140.041.000-14.239.531.0002.455.967.000530.513.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-439.614.0001.120.298.0006.439.651.0003.751.168.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler2.842.622.0009.524.017.000159.227.000635.119.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)2.403.008.00010.644.315.0006.598.878.0004.386.287.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-106.265.000-362.332.000-338.607.000-152.712.000
Sabit Sermaye Yatırımları-134.616.000-844.339.000-529.635.000-400.057.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit3.698.855.000765.289.000915.953.000804.832.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit3.564.239.000-79.050.000386.318.000404.775.000
Serbest Nakit Akım5.860.982.00010.202.933.0006.646.589.0004.638.350.000
Finansal Borçlardaki Değişim-4.800.920.000-7.572.717.000-4.960.197.000-3.783.280.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı01.335.545.00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-2.222.227.000-5.673.617.000-2.053.912.000-891.886.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-7.023.147.000-11.910.789.000-7.014.109.000-4.675.166.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1.162.165.000-1.707.856.000-367.520.000-36.816.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-57.179.000-146.598.000-64.780.000-204.108.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1.219.344.000-1.854.454.000-432.300.000-240.924.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.214.807.0003.779.308.0002.293.646.0002.293.646.000
Dönem Sonu Nakit995.463.0001.924.854.0001.861.346.0002.052.722.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ZOREN 5,5 2,7 12,6 2,8 0,6 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ZOREN 5,53 32,00 31,82 -17,54 -0,25
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi