SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,4392 8,5020 -0,74
BIST BANKS 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.200 15.150 0,33
GOLD 1.836,74 1.826,58 0,56
BRENT 67,68 67,05 0,94

Zorlu Enerji Hisse Senedi | ZOREN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,97 2,86 0,89
Hacim Hareketi (Milyon TL) 12,9 520,3 507,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Zorlu Enerji
Kuruluş 21.06.1993
Faal Alanı Zorlu Enerji 738MW kurulu kapasitesi ile elektrik piyasasında önemli oyuncularındandır. Şirket ayrıca elektrik ticareti faaliyetinde bulunmaktadır.
Telefon (0212)4562300
Faks (0212)4220099
Adres Levent 199. Büyükdere Cad. No:199 Şişli-İstanbul TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.445,11.648,1
Ödenmiş Sermaye2.000,02.000,0
Net Kâr73,973,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 10,0
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 4,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 14,0 / 34,6
Piyasa Değeri 4.200,0 mnTL
Net Borç 13.902,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,94 0,00 -1,87 -24,19
USD -0,94 0,73 -3,64 -32,14
Göreceli -0,69 -1,48 -5,14 -22,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ZOREN23.06.20050,810,03643,643,23 2.972.619 19
ZOREN23.06.20050,810,03643,643,232.972.61919

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.964.006.0003.797.252.0003.867.813.0003.448.904.000
Nakit ve Nakit Benzerleri728.314.000948.424.0001.233.277.000577.056.000
Finansal Yatırımlar258.578.00032.500.00055.783.0000
Ticari Alacaklar1.423.992.0001.381.608.0001.067.057.0001.025.137.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar983.066.0001.008.808.0001.094.760.0001.262.488.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar69.428.00077.113.00067.968.00069.725.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar500.628.000348.799.000348.968.000514.498.000
(Ara Toplam)3.964.006.0003.797.252.0003.867.813.0003.448.904.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.438.563.00016.663.401.00016.272.067.00016.112.243.000
Ticari Alacaklar43.287.00025.267.00027.504.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.360.233.0001.342.948.0001.379.412.0001.271.909.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar246.000246.000246.000246.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar681.368.000624.023.000585.987.000540.181.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları36.003.00038.628.00040.852.00045.375.000
Maddi Duran Varlıklar10.774.018.00010.619.026.00010.218.986.00010.223.234.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.506.887.0001.524.449.0001.541.429.0001.559.649.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı488.843.000438.761.000415.701.000395.098.000
Diğer Duran Varlıklar2.547.678.0002.050.053.0002.061.950.0002.076.551.000
TOPLAM VARLIKLAR21.402.569.00020.460.653.00020.139.880.00019.561.147.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.027.850.0007.434.315.0007.334.685.0007.503.098.000
Finansal Borçlar4.853.642.0004.577.194.0004.558.524.0004.547.180.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.814.581.0001.704.654.0001.649.463.0001.827.168.000
Diğer Borçlar970.845.000909.269.000868.786.000845.223.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)91.548.00017.056.00023.547.00049.636.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü56.489.00040.351.00010.061.00017.051.000
Borç Karşılıkları13.817.00013.479.00014.526.00012.981.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler226.928.000172.312.000209.778.000203.859.000
(Ara Toplam)8.027.850.0007.434.315.0007.334.685.0007.503.098.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.077.499.00011.530.146.00010.518.907.0009.570.061.000
Finansal Borçlar10.035.603.00010.672.924.0009.596.312.0008.604.486.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar17.503.00018.904.00017.042.00018.554.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)001.209.000890.000
Uzun vadeli karşılıklar44.000.00040.081.00035.509.00034.926.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü736.941.000515.537.000617.987.000686.764.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler243.452.000282.700.000250.848.000224.441.000
Özkaynaklar2.297.220.0001.496.192.0002.286.288.0002.487.988.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.445.149.0001.648.099.0002.412.531.0002.606.695.000
Ödenmiş Sermaye2.000.000.0002.000.000.0002.000.000.0002.000.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri916.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları590.369.000545.069.000469.963.000403.515.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.931.0007.931.0007.931.0007.931.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-969.887.000-1.046.944.000-1.115.561.000-1.170.880.000
Dönem Net Kar/Zararı73.851.00073.588.00039.883.00033.989.000
Diğer Özsermaye Kalemleri741.969.00068.455.0001.010.315.0001.332.140.000
Azınlık Payları-147.929.000-151.907.000-126.243.000-118.707.000
TOPLAM KAYNAKLAR21.402.569.00020.460.653.00020.139.880.00019.561.147.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.579.113.0006.188.309.0004.079.295.0002.311.418.000
Satışların Maliyeti (-)-7.062.390.000-4.811.009.000-3.272.960.000-1.883.934.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.516.723.0001.377.300.000806.335.000427.484.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.516.723.0001.377.300.000806.335.000427.484.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-37.021.000-28.986.000-19.785.000-15.766.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-265.958.000-190.786.000-123.724.000-64.901.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri787.212.000321.432.000212.813.000107.855.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-301.662.000-197.731.000-118.475.000-63.734.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.699.294.0001.281.229.000757.164.000390.938.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.213.744.0001.157.528.000662.826.000346.817.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler71.884.00059.086.00058.409.00050.147.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar50.679.00058.742.00025.587.00028.927.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.821.857.0001.399.057.000841.160.000470.012.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler981.728.0001.029.852.000590.455.000333.457.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.658.892.000-2.259.917.000-1.398.624.000-749.122.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler71.884.00059.086.00058.409.00050.147.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)144.693.000168.992.00032.991.00054.347.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-106.486.000-135.026.000-7.066.000-26.780.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-117.810.000-79.376.000-43.818.000-23.640.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)11.324.000-55.650.00036.752.000-3.140.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI38.207.00033.966.00025.925.00027.567.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)38.207.00033.966.00025.925.00027.567.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-35.644.000-39.622.000-13.958.000-6.422.000
Ana Ortaklık Payları73.851.00073.588.00039.883.00033.989.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri603.293.000443.879.000287.266.000130.593.000
Kıdem Tazminatı5.702.0007.449.0003.792.0001.975.000
Finansman Giderleri-2.658.892.000-2.259.917.000-1.398.624.000-749.122.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.388.075.000-9.134.514.000-8.044.317.000-7.623.248.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.397.268.000-9.151.148.000-8.052.891.000-7.631.709.000
Net YPP (Hedge Dahil)-8.388.075.000-9.134.514.000-8.044.317.000-7.623.248.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ZOREN 2,1 A/D 10,0 2,1 1,7 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ZOREN 2,10 4,70 4,70 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi