SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.644 10.320 3,14
VIOP 11.563 11.167 3,54
USD/TRY 32,2020 32,2745 -0,22
BIST BANKA 14.378 13.717 4,82
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.704 18.739 -0,18
ALTIN 2.415,01 2.376,46 1,62
BRENT 84,00 83,27 0,88

Vera GYO Hisse Senedi | VRGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 26,9 61,75 34,85
Hacim Hareketi (Milyon TL) 73,9 995,8 921,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vera GYO
Kuruluş
Faal Alanı Gayrimenkul yatırım ortaklığı.
Telefon (0312)2201661
Faks (0312)2201662
Adres Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı Yelken Plaza Apt No:139 A/59 Çankaya / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.608,62.305,9
Ödenmiş Sermaye205,0150,0
Net Kâr575,01.066,9

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 10,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,76
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,4 / 9,7
Piyasa Değeri 6.051,6 mnTL
Net Borç -314,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 26,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,09 0,07 -17,59 47,60
USD -3,18 -0,05 -17,05 34,97
Göreceli -6,04 -3,93 -26,07 3,59

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VRGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
VRGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.295.215.974300.521.366297.140.048376.015.340
Nakit ve Nakit Benzerleri314.896.179888.3681.191.4502.951.825
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.414.819000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.026.308347.615161.121130.201
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar275.562.20298.080.10197.667.778249.673.768
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar693.316.466201.205.282198.119.699123.259.546
(Ara Toplam)1.295.215.974300.521.366297.140.048376.015.340
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.468.482.5152.209.833.7842.209.694.6622.332.634.474
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar000126.300
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.466.475.0002.209.201.0292.208.980.3972.328.996.148
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.007.515632.755714.2653.186.756
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı000325.270
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR3.763.698.4892.510.355.1502.506.834.7102.708.649.814
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler90.373.334180.757.305206.378.744127.568.471
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.898.43798.899.007113.887.37129.740.167
Diğer Borçlar8.057.21431.004.39922.643.97512.403.763
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)79.590.88750.346.920084.896.503
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları576.060200.000200.000329.546
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler250.736306.97969.647.398198.492
(Ara Toplam)90.373.334180.757.305206.378.744127.568.471
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler64.689.58723.698.475356.602450.192.778
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0340.160340.160560.492
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)64.626.72723.330.00000
Uzun vadeli karşılıklar62.860016.44212.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000449.619.412
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler028.31500
Özkaynaklar3.608.635.5682.305.899.3702.300.099.3642.130.888.565
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.608.635.5682.305.899.3702.300.099.3642.130.888.565
Ödenmiş Sermaye205.000.000150.000.000150.000.000150.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.05653.77853.778136.056
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.805.856.9661.088.902.5271.088.902.5271.670.624.764
Dönem Net Kar/Zararı574.994.0891.066.901.6701.061.110.799135.232.202
Diğer Özsermaye Kalemleri1.022.648.45741.39532.260174.895.543
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.763.698.4892.510.355.1502.506.834.7102.708.649.814
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.833.790-4.016.608-2.280.109-7.864.279
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri266.8729.391.2642.336.4188.278.420
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.636.787-384.184-284.922-7.202.252
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-10.203.7054.990.472-228.613-6.788.111
Net Faaliyet Kar/Zararı-8.833.790-4.016.608-2.280.109-7.864.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler123.329.207788.944.705788.944.70595.223.505
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-8.669.99000-1.659.637
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı104.455.512793.935.177788.716.09286.775.757
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler33.363.236287.831192.3832.918.664
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)164.495.776-239-474.53371.703.641
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler114.659.217788.944.705788.944.70593.563.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)302.314.524794.222.769788.433.942161.398.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)272.679.565272.678.901272.676.857-26.165.860
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)272.679.565272.678.901272.676.857-26.165.860
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI574.994.0891.066.901.6701.061.110.799135.232.202
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)574.994.0891.066.901.6701.061.110.799135.232.202
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları574.994.0891.066.901.6701.061.110.799135.232.202
Hisse Başına Kazanç0070
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.220.123294.755213.2451.384.513
Kıdem Tazminatı78.80741.02218.05149.361
Finansman Giderleri164.495.776-239-474.53371.703.641
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu000-532.902
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu000-532.902
Net YPP (Hedge Dahil)000-532.902
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-564.121.8715.855.7665.938.216-10.175.784
Düzeltme Öncesi Kar574.994.0891.066.901.6701.061.110.799135.232.202
Düzeltmeler:-558.695.259-1.070.659.795-1.062.997.488-66.569.215
Amortisman & İtfa Payları1.220.123294.755213.2451.384.513
Karşılıklardaki Değişim301.56120.5028.629-198.986
Diğer Gelir/ Gider-560.216.943-1.070.975.052-1.063.219.362-67.754.742
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)16.298.830-3.758.125-1.886.68968.662.987
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-580.420.7019.613.8917.824.905-78.838.771
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-564.121.8715.855.7665.938.216-10.175.784
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları1.003.968707.651707.6511.266.522
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-27.675.114-7.466.498-7.245.8660
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-26.671.146-6.758.847-6.538.2151.266.522
Serbest Nakit Akım-590.793.017-903.081-599.999-8.909.262
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı844.269.981000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit58.467.392000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit902.737.373000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış311.944.356-903.081-599.999-8.909.262
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim311.944.356-903.081-599.999-8.909.262
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.951.8231.791.4491.791.44911.861.085
Dönem Sonu Nakit314.896.179888.3681.191.4502.951.823

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VRGYO 29,5 10,5 A/D A/D 1,7 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VRGYO 29,52 0,76 0,33 -43,72 -0,44
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi