SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKS 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
GOLD 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

Vakıf GYO Hisse Senedi | VKGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,43 1,8007 0,3707
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,0 102,9 98,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıf GYO
Kuruluş 12.01.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Telefon (0216)2576666
Faks (0216)5276496
Adres Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.474,31.444,5
Ödenmiş Sermaye460,0460,0
Net Kâr29,9118,6

Cari Değerler

F/K 10,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,62
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,7 / 11,4
Piyasa Değeri 1.490,0 mnTL
Net Borç -355,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,68 2,05 2,05 -37,92
USD 1,64 3,26 5,57 -45,28
Göreceli 0,59 -0,98 0,49 -34,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKGYO30.05.20140,290,00990,990,99 1.049.999 24
VKGYO29.05.19977,590,300030,0030,00 112.500 A/D
VKGYO30.05.20140,290,00990,990,991.049.99924
VKGYO29.05.19977,590,300030,0030,00112.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.216.708.2621.204.036.114470.796.605372.940.410
Nakit ve Nakit Benzerleri751.592.064820.021.801225.958.531307.624.153
Finansal Yatırımlar00220.060.2740
Ticari Alacaklar7.256.9688.311.72312.534.24344.284.011
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar898.287879.5685.641.7645.474.143
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar406.474.197321.093.6212.083.47312.892.429
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar50.486.74653.729.4014.518.3202.665.674
(Ara Toplam)1.216.708.2621.204.036.114470.796.605372.940.410
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.790.831.0771.724.945.3021.932.706.8751.727.331.901
Ticari Alacaklar1.883.6232.750.9133.190.399112.360.168
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar231.577231.579224.55141.474
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller916.965.374867.782.4131.088.077.3281.047.242.459
Stoklar535.505.162532.926.026488.757.495216.588.791
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar511.781537.191506.360515.762
Şerefiye14.631.40014.631.40014.631.40014.631.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar426.617163.351222.492234.792
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar320.675.543305.922.429337.096.850335.717.055
TOPLAM VARLIKLAR3.007.539.3392.928.981.4162.403.503.4802.100.272.311
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.175.269.2801.025.308.718261.928.509111.737.019
Finansal Borçlar127.836.741105.675.25699.364.28994.389.588
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar219.636.981188.879.050158.719.2729.626.020
Diğer Borçlar20.823.298432.885438.3403.966.363
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)801.706.600727.821.2411.181.5022.455.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları662.583576.087780.085559.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.603.0771.924.1991.445.021739.728
(Ara Toplam)1.175.269.2801.025.308.718261.928.509111.737.019
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler357.969.343459.197.454770.203.095626.892.364
Finansal Borçlar268.102.829289.165.205300.150.636303.698.611
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar63.125.000126.250.000126.250.0000
Diğer Borçlar016.247.09114.294.09713.490.773
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)26.203.94027.096.800329.132.438309.245.000
Uzun vadeli karşılıklar537.574438.358375.924457.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.474.300.7161.444.475.2441.371.371.8761.361.642.928
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.474.300.7161.444.475.2441.371.371.8761.361.642.928
Ödenmiş Sermaye460.000.000460.000.000460.000.000460.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000278.977.708
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.055.9969.055.9969.055.9969.055.996
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları674.855.708556.263.597556.263.597556.263.597
Dönem Net Kar/Zararı29.891.137118.592.11145.470.25435.744.272
Diğer Özsermaye Kalemleri300.497.875300.563.540300.582.02921.601.355
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.007.539.3392.928.981.4162.403.503.4802.100.272.311
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri880.82977.714.45275.168.30657.951.218
Satışların Maliyeti (-)-257.486-53.532.596-50.811.091-40.873.686
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)623.34324.181.85624.357.21517.077.532
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)623.34324.181.85624.357.21517.077.532
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-229.123-3.009.036-2.831.049-1.786.047
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.540.932-14.617.561-10.560.356-7.311.632
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.423.68192.944.08528.041.16027.543.871
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-374.044-11.033.049-178.736-178.736
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.097.07588.466.29538.828.23435.344.988
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.146.7126.555.25910.965.8107.979.853
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.097.07588.466.29538.828.23435.344.988
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler36.813.10741.858.90916.654.9987.022.109
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.824.895-11.733.093-10.012.978-6.622.825
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.891.137118.592.11145.470.25435.744.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI29.891.137118.592.11145.470.25435.744.272
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)29.891.137118.592.11145.470.25435.744.272
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları29.891.137118.592.11145.470.25435.744.272
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri84.989112.30595.09456.565
Kıdem Tazminatı39.917152.90845.08336.615
Finansman Giderleri-4.824.895-11.733.093-10.012.978-6.622.825
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKGYO 1,5 10,2 A/D A/D 1,0 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKGYO 1,49 3,69 3,62 -7,20 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi