SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.087 1.112 -2,24
VIOP 1.213 1.240 -2,16
USD/TRY 7,6190 7,5555 0,84
BIST BANKS 1.068 1.098 -2,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.542 13.116 -4,37
GOLD 1.905,86 1.950,56 -2,29
BRENT 41,30 43,15 -4,29

Vakıf GYO Hisse Senedi | VKGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,52 3,76 1,24
Hacim Hareketi (Milyon TL) 18,4 582,2 563,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıf GYO
Kuruluş 12.01.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Telefon (0216)2576666
Faks (0216)5276496
Adres Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.361,61.066,6
Ödenmiş Sermaye460,0230,0
Net Kâr35,72,9

Cari Değerler

F/K 11,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,82
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 19,7 / 10,3
Piyasa Değeri 1.490,4 mnTL
Net Borç 90,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,42 0,62 0,00 87,28
USD -4,92 -0,84 -4,74 46,82
Göreceli -2,23 2,50 2,10 97,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKGYO30.05.20140,290,00990,990,99 1.049.999 24
VKGYO29.05.19977,590,300030,0030,00 112.500 A/D
VKGYO30.05.20140,290,00990,990,991.049.99924
VKGYO29.05.19977,590,300030,0030,00112.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar372.940.41076.166.58792.601.695129.916.576
Nakit ve Nakit Benzerleri307.624.1535.453.852784.11014.962.734
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar44.284.01132.006.02835.344.44630.098.655
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.474.1434.795.8801.676.7411.605.940
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.892.42931.568.24052.506.61962.480.661
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.665.6742.342.5872.289.77920.768.586
(Ara Toplam)372.940.41076.166.58792.601.695129.916.576
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.727.331.9011.718.357.3731.688.865.6541.525.195.779
Ticari Alacaklar112.360.168112.499.725112.423.935112.933.533
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar41.47435.57339.929135.147
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.047.242.4591.034.346.4561.018.634.794864.749.339
Stoklar216.588.791212.368.897208.394.562195.630.264
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar515.762486.307500.220406.688
Şerefiye14.631.40014.631.40014.631.40014.631.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar234.79275.97967.06063.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar335.717.055343.913.036334.173.754336.646.138
TOPLAM VARLIKLAR2.100.272.3111.794.523.9601.781.467.3491.655.112.355
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler111.737.01985.519.047247.021.507201.836.411
Finansal Borçlar94.389.58872.879.880184.486.527190.482.095
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.626.0207.412.86558.500.8408.168.087
Diğer Borçlar3.966.363426.371421.900401.697
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.455.7342.897.8562.140.0271.558.241
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları559.586467.498510.144432.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler739.7281.434.577962.069794.129
(Ara Toplam)111.737.01985.519.047247.021.507201.836.411
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler626.892.364642.442.839470.785.227486.018.690
Finansal Borçlar303.698.611319.626.481151.006.817166.585.951
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar13.490.77313.200.02110.147.2229.827.477
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)309.245.000309.245.000309.245.000309.245.000
Uzun vadeli karşılıklar457.980371.337386.188360.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.361.642.9281.066.562.0741.063.660.615967.257.254
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.361.642.9281.066.562.0741.063.660.615967.257.254
Ödenmiş Sermaye460.000.000230.000.000230.000.000230.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri278.977.708000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.055.9969.055.9969.055.9969.055.996
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları556.263.597556.263.597460.111.329460.111.329
Dönem Net Kar/Zararı35.744.2722.936.74396.152.268-267.000
Diğer Özsermaye Kalemleri21.601.355268.305.738268.341.022268.356.929
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.100.272.3111.794.523.9601.781.467.3491.655.112.355
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri57.951.21829.544.77921.930.8648.087.206
Satışların Maliyeti (-)-40.873.686-21.671.690-14.378.728-4.621.597
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.077.5327.873.0897.552.1363.465.609
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.077.5327.873.0897.552.1363.465.609
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.786.047-971.061-1.951.209-1.217.517
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.311.632-2.851.910-11.011.310-8.478.220
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri27.543.871860.178101.595.9824.776.033
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-178.736-178.73600
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)35.344.9884.731.56096.185.599-1.454.095
Net Faaliyet Kar/Zararı7.979.8534.050.118-5.410.383-6.230.128
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı35.344.9884.731.56096.185.599-1.454.095
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.022.109645.2867.091.3386.784.022
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.622.825-2.440.103-7.124.669-5.596.927
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.744.2722.936.74396.152.268-267.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI35.744.2722.936.74396.152.268-267.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)35.744.2722.936.74396.152.268-267.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları35.744.2722.936.74396.152.268-267.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri56.56525.791437.795522.807
Kıdem Tazminatı36.61514.844172.75843.203
Finansman Giderleri-6.622.825-2.440.103-7.124.669-5.596.927
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKGYO 3,2 11,4 A/D A/D 1,1 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKGYO 3,24 2,59 2,82 22,99 0,32
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi