SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.396 1.392 0,26
VIOP 1.496 1.491 0,34
USD/TRY 8,6559 8,6647 -0,10
BIST BANKA 1.248 1.239 0,73
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
ALTIN 1.766,60 1.764,28 0,13
BRENT 74,67 73,92 1,01

Verusatürk Girişim Sermayesi Hisse Senedi | VERTU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 20,2308 23,7422 3,5115
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,7 121,1 114,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Verusatürk Girişim Sermayesi
Kuruluş 08.01.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0212)2907478
Faks (0212)2907493
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar790,8696,2
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr426,8332,2

Cari Değerler

F/K 1,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,8 / 4,4
Piyasa Değeri 1.077,4 mnTL
Net Borç -827,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,27 -8,16 -6,83 58,77
USD -4,39 -10,49 -8,33 35,91
Göreceli -1,36 -5,10 -3,30 68,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VERTU28.07.20210,240,05005,005,00 2.600.000 1
VERTU08.05.20202,430,120012,0012,00 6.240.000 20
VERTU16.09.20196,870,235023,5023,50 12.220.000 79
VERTU16.08.20173,480,09509,509,50 4.940.000 22
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,00 15.600.000 47
VERTU28.07.20210,240,05005,005,002.600.0001
VERTU08.05.20202,430,120012,0012,006.240.00020
VERTU16.09.20196,870,235023,5023,5012.220.00079
VERTU16.08.20173,480,09509,509,504.940.00022
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,0015.600.00047

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar828.427.287716.113.986376.211.637246.411.601
Nakit ve Nakit Benzerleri7.282.143125.6383.344.46018.654.624
Finansal Yatırımlar820.329.773715.086.908372.027.011195.256.831
Ticari Alacaklar0006.250.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar285.659180.537164.96625.594.277
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar529.712720.903675.200655.869
(Ara Toplam)828.427.287716.113.986376.211.637246.411.601
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar26.6331.2531.3711.514
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar17.5121.2531.3711.514
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.121000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR828.453.920716.115.239376.213.008246.413.115
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.152.09393.63412.118.919161.222
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.039.5634241.008917
Diğer Borçlar0012.028.5120
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları18.15924.41011.33210.517
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler94.37168.80078.067149.788
(Ara Toplam)4.152.09393.63412.118.919161.222
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler33.470.33719.834.165102.73589.619
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar33.323.92919.705.77200
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar146.408128.393102.73589.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar790.831.490696.187.440363.991.354246.162.274
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar790.831.490696.187.440363.991.354246.162.274
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.173.2426.173.2426.173.2426.173.242
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları287.991.253287.991.253106.251.86399.525.523
Dönem Net Kar/Zararı426.840.136332.196.086181.739.39073.742.624
Diğer Özsermaye Kalemleri17.826.85917.826.85917.826.85914.720.885
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR828.453.920716.115.239376.213.008246.413.115
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.680.353-800.931-3.174.856-2.462.857
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri432.527.333334.422.353185.648.73676.295.280
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-609.380-499-490.431-1.398
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)430.237.600333.620.923181.983.44973.831.025
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.680.353-800.931-3.174.856-2.462.857
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı430.237.600333.620.923181.983.44973.831.025
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.397.464-1.424.837-244.059-88.401
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)426.840.136332.196.086181.739.39073.742.624
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI426.840.136332.196.086181.739.39073.742.624
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)426.840.136332.196.086181.739.39073.742.624
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları426.840.136332.196.086181.739.39073.742.624
Hisse Başına Kazanç8031
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0600
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.0631187.8777.734
Kıdem Tazminatı50.50038.73631.68217.751
Finansman Giderleri-3.397.464-1.424.837-244.059-88.401
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu147.988141.542124.789132.736
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu147.988141.542124.789132.736
Net YPP (Hedge Dahil)147.988141.542124.789132.736

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VERTU 20,7 1,8 A/D A/D 1,4 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VERTU 20,72 2,32 2,10 -21,83 -0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi