SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6617 8,6400 0,25
BIST BANKA 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
ALTIN 1.776,03 1.778,97 -0,17
BRENT 75,18 75,19 -0,01

Verusatürk Girişim Sermayesi Hisse Senedi | VERTU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 22,16 30,2 8,04
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,0 171,9 165,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Verusatürk Girişim Sermayesi
Kuruluş 08.01.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0212)2907478
Faks (0212)2907493
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar696,2364,0
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr332,2181,7

Cari Değerler

F/K 2,3
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,5 / 4,2
Piyasa Değeri 1.163,8 mnTL
Net Borç -715,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,95 -9,39 -14,06 71,10
USD -1,71 -10,33 -16,35 47,31
Göreceli -2,43 -7,52 -11,01 80,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VERTUAçıklanmadı0,220,05005,005,00 2.600.000 1
VERTU08.05.20202,430,120012,0012,00 6.240.000 20
VERTU16.09.20196,870,235023,5023,50 12.220.000 79
VERTU16.08.20173,480,09509,509,50 4.940.000 22
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,00 15.600.000 47
VERTU08.05.20202,430,120012,0012,006.240.00020
VERTU16.09.20196,870,235023,5023,5012.220.00079
VERTU16.08.20173,480,09509,509,504.940.00022
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,0015.600.00047
VERTUAçıklanmadı0,220,05005,005,002.600.0001

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar716.113.986376.211.637246.411.601192.780.015
Nakit ve Nakit Benzerleri125.6383.344.46018.654.62435.848.360
Finansal Yatırımlar715.086.908372.027.011195.256.831141.056.091
Ticari Alacaklar006.250.00011.250.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar180.537164.96625.594.2774.012.156
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar720.903675.200655.869613.408
(Ara Toplam)716.113.986376.211.637246.411.601192.780.015
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.2531.3711.5141.752
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.2531.3711.5141.752
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR716.115.239376.213.008246.413.115192.781.767
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler93.63412.118.919161.222105.706
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4241.00891727.967
Diğer Borçlar012.028.51200
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları24.41011.33210.5178.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler68.80078.067149.78868.830
(Ara Toplam)93.63412.118.919161.222105.706
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.834.165102.73589.61984.743
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar19.705.772000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar128.393102.73589.61984.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar696.187.440363.991.354246.162.274192.591.318
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar696.187.440363.991.354246.162.274192.591.318
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.173.2426.173.2426.173.2426.173.242
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları287.991.253106.251.86399.525.52399.525.523
Dönem Net Kar/Zararı332.196.086181.739.39073.742.62420.171.668
Diğer Özsermaye Kalemleri17.826.85917.826.85914.720.88514.720.885
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR716.115.239376.213.008246.413.115192.781.767
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-800.931-3.174.856-2.462.857-1.752.381
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri334.422.353185.648.73676.295.28021.993.824
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-499-490.431-1.398-1.292
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)333.620.923181.983.44973.831.02520.240.151
Net Faaliyet Kar/Zararı-800.931-3.174.856-2.462.857-1.752.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı333.620.923181.983.44973.831.02520.240.151
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.424.837-244.059-88.401-68.483
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)332.196.086181.739.39073.742.62420.171.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI332.196.086181.739.39073.742.62420.171.668
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)332.196.086181.739.39073.742.62420.171.668
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları332.196.086181.739.39073.742.62420.171.668
Hisse Başına Kazanç0310
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç6000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1187.8777.7347.496
Kıdem Tazminatı38.73631.68217.75111.267
Finansman Giderleri-1.424.837-244.059-88.401-68.483
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu141.542124.789132.736116.317
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu141.542124.789132.736116.317
Net YPP (Hedge Dahil)141.542124.789132.736116.317

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VERTU 22,4 2,3 A/D A/D 1,7 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VERTU 22,38 2,16 2,62 46,41 0,61
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi