SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKS 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
GOLD 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Verusatürk Girişim Sermayesi Hisse Senedi | VERTU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,61 34,1 24,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,2 306,2 300,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Verusatürk Girişim Sermayesi
Kuruluş 08.01.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0212)2907478
Faks (0212)2907493
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar364,0246,2
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr181,773,7

Cari Değerler

F/K 8,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,6 / 3,5
Piyasa Değeri 1.559,0 mnTL
Net Borç -375,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,02 -0,40 -11,04 129,20
USD 2,33 -2,26 -15,41 126,46
Göreceli 2,75 -4,96 -12,80 119,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VERTU08.05.20202,430,120012,0012,00 6.240.000 20
VERTU16.09.20196,870,235023,5023,50 12.220.000 79
VERTU16.08.20173,480,09509,509,50 4.940.000 22
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,00 15.600.000 47
VERTU08.05.20202,430,120012,0012,006.240.00020
VERTU16.09.20196,870,235023,5023,5012.220.00079
VERTU16.08.20173,480,09509,509,504.940.00022
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,0015.600.00047

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar376.211.637246.411.601192.780.015179.459.284
Nakit ve Nakit Benzerleri3.344.46018.654.62435.848.36035.716.870
Finansal Yatırımlar372.027.011195.256.831141.056.091129.514.697
Ticari Alacaklar06.250.00011.250.00011.250.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar164.96625.594.2774.012.1562.277.026
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar675.200655.869613.408700.691
(Ara Toplam)376.211.637246.411.601192.780.015179.459.284
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.3711.5141.7524.486
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.3711.5141.7524.486
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR376.213.008246.413.115192.781.767179.463.770
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.118.919161.222105.706269.160
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.00891727.967107.802
Diğer Borçlar12.028.512000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları11.33210.5178.90910.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler78.067149.78868.830150.620
(Ara Toplam)12.118.919161.222105.706269.160
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler102.73589.61984.74376.054
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar102.73589.61984.74376.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar363.991.354246.162.274192.591.318179.118.556
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar363.991.354246.162.274192.591.318179.118.556
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.173.2426.173.2426.173.2424.370.408
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları106.251.86399.525.52399.525.523107.448.357
Dönem Net Kar/Zararı181.739.39073.742.62420.171.668578.906
Diğer Özsermaye Kalemleri17.826.85914.720.88514.720.88514.720.885
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR376.213.008246.413.115192.781.767179.463.770
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.174.856-2.462.857-1.752.381-1.066.905
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri185.648.73676.295.28021.993.8244.076.946
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-490.431-1.398-1.292-2.405.771
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)181.983.44973.831.02520.240.151604.270
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.174.856-2.462.857-1.752.381-1.066.905
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı181.983.44973.831.02520.240.151604.270
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-244.059-88.401-68.483-25.364
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)181.739.39073.742.62420.171.668578.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI181.739.39073.742.62420.171.668578.906
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)181.739.39073.742.62420.171.668578.906
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları181.739.39073.742.62420.171.668578.906
Hisse Başına Kazanç3100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.8777.7347.4964.762
Kıdem Tazminatı31.68217.75111.2674.407
Finansman Giderleri-244.059-88.401-68.483-25.364
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu124.789132.736116.317110.772
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu124.789132.736116.317110.772
Net YPP (Hedge Dahil)124.789132.736116.317110.772

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VERTU 30,0 8,6 A/D A/D 4,3 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VERTU 29,98 2,05 2,19 14,04 0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi