SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.966 1.945 1,07
VIOP 2.174 2.150 1,13
USD/TRY 13,5645 13,4770 0,65
BIST BANKS 1.730 1.725 0,29
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.844,07 1.847,51 -0,19
BRENT 88,62 87,18 1,65

Verusatürk Girişim Sermayesi Hisse Senedi | VERTU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 21,26 28 6,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 18,9 274,0 255,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Verusatürk Girişim Sermayesi
Kuruluş 08.01.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0212)2907478
Faks (0212)2907493
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar992,9790,8
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr631,5426,8

Cari Değerler

F/K 1,7
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,15
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,6 / 4,7
Piyasa Değeri 1.256,3 mnTL
Net Borç -1.038,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,75 -4,05 -0,08 -2,19
USD -0,07 -3,91 -13,16 -3,42
Göreceli -1,05 -2,33 -2,84 -6,59

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VERTU28.07.20210,240,05005,005,00 2.600.000 1
VERTU08.05.20202,430,120012,0012,00 6.240.000 20
VERTU16.09.20196,870,235023,5023,50 12.220.000 79
VERTU16.08.20173,480,09509,509,50 4.940.000 22
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,00 15.600.000 47
VERTU28.07.20210,240,05005,005,002.600.0001
VERTU08.05.20202,430,120012,0012,006.240.00020
VERTU16.09.20196,870,235023,5023,5012.220.00079
VERTU16.08.20173,480,09509,509,504.940.00022
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,0015.600.00047

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.039.667.500828.427.287716.113.986376.211.637
Nakit ve Nakit Benzerleri4.197.5667.282.143125.6383.344.460
Finansal Yatırımlar1.034.740.524820.329.773715.086.908372.027.011
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar191.249285.659180.537164.966
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar538.161529.712720.903675.200
(Ara Toplam)1.039.667.500828.427.287716.113.986376.211.637
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar24.52726.6331.2531.371
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.94517.5121.2531.371
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.5829.12100
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.039.692.027828.453.920716.115.239376.213.008
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler130.2334.152.09393.63412.118.919
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.0804.039.5634241.008
Diğer Borçlar00012.028.512
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları21.02818.15924.41011.332
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler108.12594.37168.80078.067
(Ara Toplam)130.2334.152.09393.63412.118.919
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler46.668.22033.470.33719.834.165102.735
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar46.522.84433.323.92919.705.7720
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar145.376146.408128.393102.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar992.893.574790.831.490696.187.440363.991.354
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar992.893.574790.831.490696.187.440363.991.354
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.355.0876.173.2426.173.2426.173.242
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları284.209.408287.991.253287.991.253106.251.863
Dönem Net Kar/Zararı631.502.220426.840.136332.196.086181.739.390
Diğer Özsermaye Kalemleri17.826.85917.826.85917.826.85917.826.859
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.039.692.027828.453.920716.115.239376.213.008
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.701.894-1.680.353-800.931-3.174.856
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri645.604.101432.527.333334.422.353185.648.736
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.825.747-609.380-499-490.431
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)638.076.460430.237.600333.620.923181.983.449
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.701.894-1.680.353-800.931-3.174.856
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı638.076.460430.237.600333.620.923181.983.449
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.574.240-3.397.464-1.424.837-244.059
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)631.502.220426.840.136332.196.086181.739.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI631.502.220426.840.136332.196.086181.739.390
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)631.502.220426.840.136332.196.086181.739.390
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları631.502.220426.840.136332.196.086181.739.390
Hisse Başına Kazanç0803
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç12060
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.4682.0631187.877
Kıdem Tazminatı52.33750.50038.73631.682
Finansman Giderleri-6.574.240-3.397.464-1.424.837-244.059
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu150.935147.988141.542124.789
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu150.935147.988141.542124.789
Net YPP (Hedge Dahil)150.935147.988141.542124.789
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-68.012.449-45.753.950-29.018.026-43.242.341
Düzeltme Öncesi Kar631.502.220426.840.136332.196.086181.739.390
Düzeltmeler:-634.192.538-428.423.401-332.909.846-178.867.707
Amortisman & İtfa Payları4.4682.0631187.877
Karşılıklardaki Değişim52.33750.50038.73631.682
Diğer Gelir/ Gider-634.249.343-428.475.964-332.948.700-178.907.266
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.690.318-1.583.265-713.7602.871.683
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler140.8864.079.654-71.12511.751.503
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-2.549.4322.496.389-784.88514.623.186
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-65.463.017-48.250.339-28.233.141-57.865.527
Sabit Sermaye Yatırımları-27.624-27.32500
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-27.624-27.32500
Serbest Nakit Akım-68.040.073-45.781.275-29.018.026-43.242.341
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri-2.600.00000-6.120.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit71.493.17949.718.95825.799.20418.592.942
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit68.893.17949.718.95825.799.20412.472.942
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış853.1063.937.683-3.218.822-30.769.399
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim853.1063.937.683-3.218.822-30.769.399
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler3.344.4603.344.4603.344.46034.113.859
Dönem Sonu Nakit4.197.5667.282.143125.6383.344.460

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VERTU 24,2 1,7 A/D A/D 1,3 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VERTU 24,16 1,04 1,15 10,59 0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi