SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7608 8,6519 1,26
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.741,56 1.768,12 -1,50
BRENT 77,22 76,19 1,35

Vakko Tekstil Hisse Senedi | VAKKO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,35 12,49 3,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,2 188,2 183,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakko Tekstil
Kuruluş 03.06.1960
Faal Alanı Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak.
Telefon (0212)6225650
Faks (0212)6723388
Adres Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No: 35 Nakkaştepe, Üsküdar - İstanbul 34662 Üsküdar / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar320,6391,6
Ödenmiş Sermaye160,0160,0
Net Kâr15,60,6

Cari Değerler

F/K 25,1
FD/FAVÖK 8,5
PD/DD 4,7
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%) 0,72
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,4 / 3,8
Piyasa Değeri 1.504,0 mnTL
Net Borç 491,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,53 -7,39 -11,32 49,92
USD 0,30 -9,63 -13,78 28,48
Göreceli 0,96 -6,29 -7,24 57,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VAKKO28.04.20213,890,520052,0044,20 83.200.000 620
VAKKO16.04.20194,800,146014,6012,41 23.366.576 39
VAKKO26.04.20184,380,193819,3816,47 31.004.048 78
VAKKO30.05.20004,100,192719,2719,27 964.000 A/D
VAKKO30.05.19997,691,0000100,00100,00 1.250.000 A/D
VAKKO28.04.20213,890,520052,0044,2083.200.000620
VAKKO16.04.20194,800,146014,6012,4123.366.57639
VAKKO26.04.20184,380,193819,3816,4731.004.04878
VAKKO30.05.20004,100,192719,2719,27964.000A/D
VAKKO30.05.19997,691,0000100,00100,001.250.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar790.134.407762.816.948720.663.830654.665.847
Nakit ve Nakit Benzerleri105.591.53056.770.12755.765.70721.767.713
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar79.321.17774.466.28583.077.76062.981.284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar378.172451.743376.480276.742
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar562.677.733584.148.719534.740.209512.944.667
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar42.165.79546.980.07446.703.67456.695.441
(Ara Toplam)790.134.407762.816.948720.663.830654.665.847
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar536.992.270554.017.782560.953.458520.647.826
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar128.634128.634128.632128.639
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları188.795.765209.831.723209.155.232219.621.106
Maddi Duran Varlıklar340.949.614336.871.191344.453.639293.179.291
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.118.2577.186.2347.215.9557.718.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.327.126.6771.316.834.7301.281.617.2881.175.313.673
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler717.484.217548.482.268513.589.002500.235.980
Finansal Borçlar371.683.110264.757.237256.808.487228.972.724
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar274.362.028225.252.246201.503.973202.091.959
Diğer Borçlar4.664.7172.679.5282.410.0172.518.728
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)41.510.82841.328.75538.458.05038.722.495
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.957.603714.682661.3270
Borç Karşılıkları7.375.0076.349.9834.378.3682.514.390
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.930.9247.399.8379.368.78025.415.684
(Ara Toplam)717.484.217548.482.268513.589.002500.235.980
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler289.007.336376.733.268377.850.763376.534.072
Finansal Borçlar225.715.494309.523.440303.367.590305.513.213
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)34.556.17540.310.04846.039.37249.280.087
Uzun vadeli karşılıklar26.115.24721.825.96622.359.83821.207.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.620.4205.073.8146.083.963533.716
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar320.635.124391.619.194390.177.523298.543.621
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar320.620.995391.605.355390.163.725298.529.706
Ödenmiş Sermaye160.000.000160.000.000160.000.000160.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.105.13213.763.2768.680.3198.680.319
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.354.45197.460.80488.693.79988.465.915
Dönem Net Kar/Zararı15.553.109612.60213.414.459-25.751.444
Diğer Özsermaye Kalemleri116.608.303119.768.673119.375.14867.134.916
Azınlık Payları14.12913.83913.79813.915
TOPLAM KAYNAKLAR1.327.126.6771.316.834.7301.281.617.2881.175.313.673
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri587.762.050265.383.269983.997.864636.244.215
Satışların Maliyeti (-)-287.134.173-133.656.906-482.152.131-322.016.717
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)300.627.877131.726.363501.845.733314.227.498
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)300.627.877131.726.363501.845.733314.227.498
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-235.532.044-111.181.501-404.196.143-293.439.585
Genel Yönetim Giderleri (-)-33.414.294-16.543.210-56.035.408-37.503.720
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri26.043.22611.892.15543.901.78830.029.680
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.669.261-5.433.999-25.033.139-13.121.102
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)46.055.50410.459.80860.482.831192.771
Net Faaliyet Kar/Zararı31.681.5394.001.65241.614.182-16.715.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.000013.03012.733
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı46.058.50410.459.80860.495.861205.504
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler27.966.21014.932.90842.891.15339.331.241
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-53.679.027-25.282.797-88.789.884-65.000.973
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.000013.03012.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.345.687109.91914.597.130-25.464.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.792.247502.724-1.182.575-287.003
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.781.830-714.682-1.213.666-40.552
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.989.5831.217.40631.091-246.451
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI15.553.440612.64313.414.555-25.751.231
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)15.553.440612.64313.414.555-25.751.231
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları3314196213
Ana Ortaklık Payları15.553.109612.60213.414.459-25.751.444
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri70.390.07136.031.835127.483.75293.619.876
Kıdem Tazminatı6.691.4763.328.7322.895.2311.540.268
Finansman Giderleri-53.679.027-25.282.797-88.789.884-65.000.973
Yurtiçi Satışlar001.291.222.0880
Yurtdışı Satışlar002.798.7170
Net Yabancı Para Pozisyonu26.054.84730.549.40524.387.5164.442.657
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu26.735.26732.214.60525.855.6165.079.324
Net YPP (Hedge Dahil)26.054.84730.549.40524.387.5164.442.657

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VAKKO 9,4 25,1 8,5 1,7 4,7 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VAKKO 9,40 0,72 0,63 -9,27 -0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi