SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.378 0,00
VIOP 1.422 1.422 0,00
USD/TRY 8,1065 8,1057 0,01
BIST BANKA 1.069 1.069 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
ALTIN 1.745,49 1.745,25 0,01
BRENT 63,97 63,96 0,02

Uşak Seramik Hisse Senedi | USAK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,15 2,75 0,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 41,8 601,9 560,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uşak Seramik
Kuruluş 21.09.1972
Faal Alanı Yer ve Duvar Seramiği İmalatı
Telefon (0276)3262001
Faks (0276)3262010
Adres Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar395,2397,0
Ödenmiş Sermaye245,0245,0
Net Kâr7,47,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 9,2
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 2,36
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 17,6 / 14,7
Piyasa Değeri 556,1 mnTL
Net Borç 237,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,61 -9,20 -14,02 -2,99
USD 5,00 -9,09 -20,03 -11,56
Göreceli 4,42 -6,42 -2,86 3,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
USAKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
USAKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar628.774.755657.219.606755.756.206533.294.467
Nakit ve Nakit Benzerleri17.585.68322.138.90282.289.8506.208.320
Finansal Yatırımlar18.195.07418.000.00000
Ticari Alacaklar270.145.688330.268.773369.435.028231.861.195
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar84.142.52364.052.05275.663.21759.360.800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar196.630.902191.012.942199.547.526201.988.087
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar42.074.88531.746.93728.820.58533.876.065
(Ara Toplam)628.774.755657.219.606755.756.206533.294.467
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar306.107.056287.638.695288.532.150291.336.513
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar61.199849.611672.97761.199
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.555.0004.220.0004.120.0004.120.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar301.311.385282.569.084283.739.173287.155.314
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar179.472000
TOPLAM VARLIKLAR934.881.811944.858.3011.044.288.356824.630.980
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler457.766.889425.040.109514.826.721437.064.409
Finansal Borçlar192.723.517164.037.686150.779.528148.651.227
Diğer Finansal Yükümlülükler8.525.46933.375.34054.003.71961.298.132
Ticari Borçlar165.506.313158.038.419232.159.052158.697.483
Diğer Borçlar6.537.4992.476.8523.077.1776.460.888
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)78.562.95561.360.31969.435.91054.646.206
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları842.5931.001.650634.2411.198.476
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.068.5434.749.8434.737.0946.111.997
(Ara Toplam)457.766.889425.040.109514.826.721437.064.409
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler81.872.670122.810.634139.141.942141.919.048
Finansal Borçlar71.719.749109.255.172120.439.232124.005.373
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0788.412611.7780
Uzun vadeli karşılıklar7.192.7038.557.3038.159.8578.702.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.960.2184.209.7479.931.0759.211.191
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar395.242.252397.007.558390.319.693245.647.523
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar395.242.252397.007.558390.319.693245.647.523
Ödenmiş Sermaye245.000.000245.000.000243.938.676100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri954.755000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959206.959206.959206.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları33.403.66433.013.66433.013.66433.013.664
Dönem Net Kar/Zararı7.434.3567.489.5712.320.2272.042.244
Diğer Özsermaye Kalemleri108.242.518111.297.364110.840.167110.384.656
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR934.881.811944.858.3011.044.288.356824.630.980
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri488.260.603358.534.399222.280.61098.844.107
Satışların Maliyeti (-)-387.674.463-284.416.912-169.716.145-72.117.966
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)100.586.14074.117.48752.564.46526.726.141
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)100.586.14074.117.48752.564.46526.726.141
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-24.638.631-16.489.664-9.705.324-5.048.875
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.484.924-9.568.376-5.688.919-2.760.012
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.551.511-1.736.056-1.140.912-576.818
Diğer Faaliyet Gelirleri40.651.10329.009.80024.402.83423.107.562
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-49.854.347-35.348.190-28.762.693-24.548.757
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)49.707.83039.985.00131.669.45116.899.241
Net Faaliyet Kar/Zararı58.911.07446.323.39136.029.31018.340.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler281.75793.86565.7220
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-112.500000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı49.877.08740.078.86631.735.17316.899.241
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.724.5651.591.922408.964135.113
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-51.068.911-39.315.637-29.275.706-15.035.312
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler169.25793.86565.7220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.532.7412.355.1512.868.4311.999.042
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)5.901.6155.134.420-548.20443.202
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)5.901.6155.134.420-548.20443.202
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.434.3567.489.5712.320.2272.042.244
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.434.3567.489.5712.320.2272.042.244
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.434.3567.489.5712.320.2272.042.244
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri27.043.59420.516.06713.518.3966.732.662
Kıdem Tazminatı1.435.4481.113.273715.062375.064
Finansman Giderleri-51.068.911-39.315.637-29.275.706-15.035.312
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu47.601.05151.985.72126.712.59720.469.031
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu37.526.45440.980.07726.712.59720.469.031
Net YPP (Hedge Dahil)47.601.05151.985.72126.712.59720.469.031

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
USAK 2,3 A/D 9,2 1,6 1,4 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
USAK 2,27 1,67 2,36 68,50 0,78
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi