SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKA 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
ALTIN 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Uşak Seramik Hisse Senedi | USAK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,38 1,66 0,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,5 79,9 74,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uşak Seramik
Kuruluş 21.09.1972
Faal Alanı Yer ve Duvar Seramiği İmalatı
Telefon (0276)3262001
Faks (0276)3262010
Adres Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar732,2709,5
Ödenmiş Sermaye245,0245,0
Net Kâr28,962,1

Cari Değerler

F/K 4,6
FD/FAVÖK 4,5
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 2,65
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 1,9
Piyasa Değeri 394,4 mnTL
Net Borç 274,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 82,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,90 3,21 7,33 2,55
USD 2,02 0,50 -3,09 -16,42
Göreceli 2,40 0,40 6,43 -21,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
USAKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
USAKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.062.911.293971.585.223681.389.526668.664.451
Nakit ve Nakit Benzerleri20.988.99211.520.3575.699.2224.058.151
Finansal Yatırımlar0018.227.98518.218.505
Ticari Alacaklar398.636.037337.367.764268.905.607285.750.318
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar278.932.590304.232.064132.288.981123.485.011
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar267.176.653240.772.378182.429.054169.717.022
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar97.177.02177.692.66073.838.67767.435.444
(Ara Toplam)1.062.911.293971.585.223681.389.526668.664.451
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar725.621.116700.347.249342.214.399326.341.298
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.442.2108.264.46061.19961.199
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.800.00014.055.0006.114.7126.114.712
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları752.517903.0211.053.5240
Maddi Duran Varlıklar700.626.389677.124.768334.984.964320.072.947
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar00092.440
TOPLAM VARLIKLAR1.788.532.4091.671.932.4721.023.603.925995.005.749
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler934.157.316835.037.269546.529.855521.681.018
Finansal Borçlar246.390.497178.128.682174.453.460182.690.109
Diğer Finansal Yükümlülükler615.390649.261628.1290
Ticari Borçlar409.188.859318.274.401233.212.498207.282.886
Diğer Borçlar2.722.6144.103.2732.235.3382.026.057
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)265.993.027326.190.019128.883.769122.878.051
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.655.0961.433.5371.305.4921.443.603
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.591.8336.258.0965.811.1695.360.312
(Ara Toplam)934.157.316835.037.269546.529.855521.681.018
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler122.197.907127.349.46368.117.75466.151.806
Finansal Borçlar48.677.20550.288.03856.083.46355.286.341
Diğer Finansal Yükümlülükler134.349276.071399.5990
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)11.381.0118.203.26100
Uzun vadeli karşılıklar10.659.9897.880.5168.599.9078.249.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü51.345.35360.701.5773.034.7852.615.562
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar732.177.186709.545.740408.956.316407.172.925
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar732.177.186709.545.740408.956.316407.172.925
Ödenmiş Sermaye245.000.000245.000.000245.000.000245.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri954.755000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959206.959206.959206.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları132.883.20969.747.13040.838.02040.838.020
Dönem Net Kar/Zararı28.892.14262.106.60813.492.94511.923.912
Diğer Özsermaye Kalemleri324.240.121332.485.043109.418.392109.204.034
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.788.532.4091.671.932.4721.023.603.925995.005.749
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri323.859.628719.677.196473.327.083305.084.400
Satışların Maliyeti (-)-269.024.025-568.452.339-391.490.458-247.118.331
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)54.835.603151.224.85781.836.62557.966.069
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)54.835.603151.224.85781.836.62557.966.069
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.509.221-30.076.205-23.639.267-16.437.692
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.769.910-17.802.582-12.304.980-8.006.764
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-909.497-3.036.263-2.188.341-1.380.106
Diğer Faaliyet Gelirleri62.575.71486.303.46538.017.48035.092.613
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-63.893.126-96.364.240-38.209.183-35.726.153
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)34.329.56390.249.03243.512.33431.507.967
Net Faaliyet Kar/Zararı35.646.975100.309.80743.704.03732.141.507
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler07.997.59600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-671.303-59.33300
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı33.658.26098.187.29543.512.33431.507.967
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.325.0348.188.1584.007.1722.563.464
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.624.835-49.167.305-34.007.274-22.493.865
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-671.3037.938.26300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.358.45957.208.14813.512.23211.577.566
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)7.533.6834.898.460-19.287346.346
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)7.533.6834.898.460-19.287346.346
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI28.892.14262.106.60813.492.94511.923.912
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)28.892.14262.106.60813.492.94511.923.912
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları28.892.14262.106.60813.492.94511.923.912
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.676.00628.707.87822.025.39514.410.750
Kıdem Tazminatı635.5721.771.5751.465.124914.577
Finansman Giderleri-13.624.835-49.167.305-34.007.274-22.493.865
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu43.618.09129.262.7379.793.67147.467.468
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu43.618.09129.262.7371.349.74947.467.468
Net YPP (Hedge Dahil)43.618.09129.262.7379.793.67147.467.468
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-6.914.994214.569.917119.787.00592.018.317
Düzeltme Öncesi Kar0000
Düzeltmeler:94.506.4120647.716.616111.037.773
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider94.506.4120647.716.616111.037.773
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)94.506.412251.760.727647.716.616111.037.773
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-88.750.762-45.378.968-498.798.7540
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)5.755.650206.381.759148.917.862111.037.773
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-12.670.6448.188.158-29.130.857-19.019.456
Sabit Sermaye Yatırımları-30.103.547-73.107.982-47.072.744-33.172.308
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit1.212.00016.235.126-1.559.712-1.559.712
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-28.891.547-56.872.856-48.632.456-34.732.020
Serbest Nakit Akım-35.806.541157.697.06171.154.54957.286.297
Finansal Borçlardaki Değişim65.490.620-47.271.306-51.099.239-33.788.189
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-20.215.444-116.491.081-31.941.771-37.025.640
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit45.275.176-163.762.387-83.041.010-70.813.829
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış9.468.635-6.065.326-11.886.461-13.527.532
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim9.468.635-6.065.326-11.886.461-13.527.532
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler11.520.35717.585.68317.585.68317.585.683
Dönem Sonu Nakit20.988.99211.520.3575.699.2224.058.151

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
USAK 1,6 4,6 4,5 0,7 0,5 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
USAK 1,61 2,72 2,65 -7,67 -0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi