SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.139 11.065 0,67
VIOP 12.094 12.029 0,55
USD/TRY 33,0626 32,9927 0,21
BIST BANKS 16.158 15.828 2,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.591 18.748 -0,84
GOLD 2.459,43 2.422,36 1,53
BRENT 83,92 84,85 -1,10

Uşak Seramik Hisse Senedi | USAK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,99 21,34 13,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,2 345,3 336,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uşak Seramik
Kuruluş 21.09.1972
Faal Alanı Yer ve Duvar Seramiği İmalatı
Telefon 027632620018h
Faks 0276326201011
Adres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 BANAZ / UŞAK

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.667,22.764,0
Ödenmiş Sermaye245,0245,0
Net Kâr-95,7169,9

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 1,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 2,0
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 10,00 46,26 91,39 87,69
USD - - - -
Göreceli 9,27 41,77 79,91 25,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
USAKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
USAKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.682.692.6492.686.423.4322.098.272.3861.991.954.988
Nakit ve Nakit Benzerleri15.087.93488.740.63518.353.25033.838.550
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar782.448.849719.063.690846.635.910647.132.287
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar644.197.654696.177.254540.588.172679.711.024
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar991.409.256955.389.904514.428.739461.589.337
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar249.548.956227.051.949178.266.315169.683.790
(Ara Toplam)2.682.692.6492.686.423.4322.098.272.3861.991.954.988
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.651.528.2352.696.989.5091.009.814.569867.297.672
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar708.54928.456.65622.431.113319.588
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller74.777.29574.975.45713.259.00013.259.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları95.434.09291.746.0602.048.7950
Maddi Duran Varlıklar2.480.608.2992.501.136.323972.075.661853.719.084
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0675.01300
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR5.334.220.8845.383.412.9413.108.086.9552.859.252.660
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.440.031.9252.398.456.3621.989.213.2791.858.205.897
Finansal Borçlar1.097.283.9031.040.804.480704.922.925630.911.540
Diğer Finansal Yükümlülükler1.099.9341.407.3101.285.9290
Ticari Borçlar608.408.641568.985.405621.705.356457.141.247
Diğer Borçlar70.279.63986.287.28785.882.56984.773.930
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)614.219.900655.258.862535.275.411638.875.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları24.187.43622.454.36521.778.87213.581.731
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.552.47223.258.65318.362.21732.922.353
(Ara Toplam)2.440.031.9252.398.456.3621.989.213.2791.858.205.897
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler227.013.358220.973.398199.305.573103.042.802
Finansal Borçlar134.432.467175.960.953160.351.96550.388.287
Diğer Finansal Yükümlülükler209.651509.321620.6170
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00018.505.122
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)323.29228.071.40022.369.915258.389
Uzun vadeli karşılıklar14.491.60816.431.72413.931.6718.761.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü77.556.34002.031.40525.129.919
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.667.175.6012.763.983.181919.568.103898.003.961
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.667.175.6012.763.983.181919.568.103898.003.961
Ödenmiş Sermaye245.000.000245.000.000245.000.000245.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri5.512.2665.512.266954.755954.755
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.706.4932.706.493206.959206.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.147.248.688951.810.692319.248.526319.000.520
Dönem Net Kar/Zararı-95.678.480195.437.99686.249.25358.534.751
Diğer Özsermaye Kalemleri1.362.386.6341.363.515.734267.908.610274.306.976
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR5.334.220.8845.383.412.9413.108.086.9552.859.252.660
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri683.323.4642.628.823.4601.492.818.028889.281.291
Satışların Maliyeti (-)-645.595.557-2.140.899.604-1.165.315.173-697.245.103
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)37.727.907487.923.856327.502.855192.036.188
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)37.727.907487.923.856327.502.855192.036.188
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-22.929.705-107.003.460-37.087.444-19.654.563
Genel Yönetim Giderleri (-)-26.683.217-80.615.747-42.960.170-24.905.339
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.354.766-14.023.216-7.838.043-4.751.248
Diğer Faaliyet Gelirleri464.494.454438.576.811325.107.106236.403.468
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-479.179.122-507.950.801-379.811.528-259.377.658
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-30.924.449216.907.443184.912.776119.750.848
Net Faaliyet Kar/Zararı-16.239.781286.281.433239.617.198142.725.038
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler034.707.798410.919618.450
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-198.162-12.255.32800
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-31.122.611239.359.913185.323.695120.369.298
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.164.76119.790.98910.246.4537.664.506
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)4.798.720-219.574.559-137.902.660-77.142.649
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-198.16222.452.470410.919618.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-17.159.13039.576.34357.667.48850.891.155
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-78.519.350130.275.77028.581.7657.643.596
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-78.519.350130.275.77028.581.7657.643.596
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-95.678.480169.852.11386.249.25358.534.751
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-95.678.480169.852.11386.249.25358.534.751
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-95.678.480169.852.11386.249.25358.534.751
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri41.805.057275.382.62437.662.57523.423.461
Kıdem Tazminatı1.407.3154.666.4363.663.1921.528.762
Finansman Giderleri4.798.720-219.574.559-137.902.660-77.142.649
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-329.108.417-269.213.254-137.943.490-15.288.801
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-329.108.417-269.213.254-137.943.490-15.288.801
Net YPP (Hedge Dahil)-329.108.417-269.213.254-137.943.490-15.288.801
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-198.295.18948.600.345-73.755.795-145.471.361
Düzeltme Öncesi Kar0000
Düzeltmeler:652.829.5592.573.908.7201.273.880.155813.059.252
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider652.829.5592.573.908.7201.273.880.155813.059.252
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)652.829.5592.573.908.7201.273.880.155813.059.252
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-735.718.124-2.266.932.431-1.229.944.072-898.565.992
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-82.888.565306.976.28943.936.083-85.506.740
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-115.406.624-258.375.944-117.691.878-59.964.621
Sabit Sermaye Yatırımları-17.589.001-169.977.492-155.556.409-21.784.122
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit03.491.666-459.000-459.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-17.589.001-166.485.826-156.015.409-22.243.122
Serbest Nakit Akım-215.884.190-117.885.481-229.771.204-167.714.483
Finansal Borçlardaki Değişim177.477.938489.383.140344.801.136192.961.540
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit17.555.605-293.083.664-114.748.231-9.480.056
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit195.033.543196.299.476230.052.905183.481.484
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-62.912.09878.413.995281.70115.767.001
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0-31.067.91300
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-62.912.09847.346.082281.70115.767.001
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler88.740.63529.777.02018.071.54918.071.549
Dönem Sonu Nakit15.087.93477.123.10218.353.25033.838.550

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
USAK 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
USAK 21,34 1,67 1,67 -0,07 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi