SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3484 8,3479 0,01
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,21 1.813,64 -0,02
BRENT 73,23 73,09 0,19

Uşak Seramik Hisse Senedi | USAK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,72 2,88 1,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 280,8 278,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uşak Seramik
Kuruluş 21.09.1972
Faal Alanı Yer ve Duvar Seramiği İmalatı
Telefon (0276)3262001
Faks (0276)3262010
Adres Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar397,1395,2
Ödenmiş Sermaye245,0245,0
Net Kâr2,17,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 8,4
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 1,90
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,7 / 13,8
Piyasa Değeri 460,6 mnTL
Net Borç 213,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,82 8,67 3,30 -19,66
USD 7,21 11,13 6,99 -28,94
Göreceli 6,31 4,74 1,60 -15,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
USAKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
USAKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar658.170.315628.774.755657.219.606755.756.206
Nakit ve Nakit Benzerleri5.700.16217.585.68322.138.90282.289.850
Finansal Yatırımlar18.198.76518.195.07418.000.0000
Ticari Alacaklar274.282.445270.145.688330.268.773369.435.028
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar124.594.88984.142.52364.052.05275.663.217
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar185.483.037196.630.902191.012.942199.547.526
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar49.911.01742.074.88531.746.93728.820.585
(Ara Toplam)658.170.315628.774.755657.219.606755.756.206
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar303.258.639306.107.056287.638.695288.532.150
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar61.19961.199849.611672.977
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.622.7124.555.0004.220.0004.120.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar298.371.160301.311.385282.569.084283.739.173
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar203.568179.47200
TOPLAM VARLIKLAR961.428.954934.881.811944.858.3011.044.288.356
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler494.320.665457.766.889425.040.109514.826.721
Finansal Borçlar181.187.533192.723.517164.037.686150.779.528
Diğer Finansal Yükümlülükler08.525.46933.375.34054.003.719
Ticari Borçlar182.157.914165.506.313158.038.419232.159.052
Diğer Borçlar1.784.6816.537.4992.476.8523.077.177
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)122.016.33578.562.95561.360.31969.435.910
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.134.822842.5931.001.650634.241
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.039.3805.068.5434.749.8434.737.094
(Ara Toplam)494.320.665457.766.889425.040.109514.826.721
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler70.024.53181.872.670122.810.634139.141.942
Finansal Borçlar56.518.58171.719.749109.255.172120.439.232
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00788.412611.778
Uzun vadeli karşılıklar8.271.6027.192.7038.557.3038.159.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.234.3482.960.2184.209.7479.931.075
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar397.083.758395.242.252397.007.558390.319.693
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar397.083.758395.242.252397.007.558390.319.693
Ödenmiş Sermaye245.000.000245.000.000245.000.000243.938.676
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0954.75500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959206.959206.959206.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları40.838.02033.403.66433.013.66433.013.664
Dönem Net Kar/Zararı2.120.4967.434.3567.489.5712.320.227
Diğer Özsermaye Kalemleri108.918.283108.242.518111.297.364110.840.167
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR961.428.954934.881.811944.858.3011.044.288.356
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri136.100.195488.260.603358.534.399222.280.610
Satışların Maliyeti (-)-112.384.245-387.674.463-284.416.912-169.716.145
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)23.715.950100.586.14074.117.48752.564.465
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)23.715.950100.586.14074.117.48752.564.465
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.271.801-24.638.631-16.489.664-9.705.324
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.498.950-14.484.924-9.568.376-5.688.919
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-591.337-2.551.511-1.736.056-1.140.912
Diğer Faaliyet Gelirleri32.713.83240.651.10329.009.80024.402.834
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-30.584.297-49.854.347-35.348.190-28.762.693
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.483.39749.707.83039.985.00131.669.451
Net Faaliyet Kar/Zararı12.353.86258.911.07446.323.39136.029.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.691281.75793.86565.722
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-112.50000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.487.08849.877.08740.078.86631.735.173
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.425.4722.724.5651.591.922408.964
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.448.186-51.068.911-39.315.637-29.275.706
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.691169.25793.86565.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.464.3741.532.7412.355.1512.868.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.343.8785.901.6155.134.420-548.204
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.343.8785.901.6155.134.420-548.204
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.120.4967.434.3567.489.5712.320.227
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.120.4967.434.3567.489.5712.320.227
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.120.4967.434.3567.489.5712.320.227
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.172.56027.043.59420.516.06713.518.396
Kıdem Tazminatı509.0001.435.4481.113.273715.062
Finansman Giderleri-11.448.186-51.068.911-39.315.637-29.275.706
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu54.267.09947.601.05151.985.72126.712.597
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu43.002.53337.526.45440.980.07726.712.597
Net YPP (Hedge Dahil)54.267.09947.601.05151.985.72126.712.597

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
USAK 1,9 A/D 8,4 1,3 1,2 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
USAK 1,88 1,90 1,97 7,46 0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi