SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Uşak Seramik Hisse Senedi | USAK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,57 1,94 0,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,2 47,8 42,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uşak Seramik
Kuruluş 21.09.1972
Faal Alanı Yer ve Duvar Seramiği İmalatı
Telefon (0276)3262001
Faks (0276)3262010
Adres Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar407,2397,1
Ödenmiş Sermaye245,0245,0
Net Kâr11,92,1

Cari Değerler

F/K 23,4
FD/FAVÖK 7,4
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 0,76
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 11,2
Piyasa Değeri 399,4 mnTL
Net Borç 215,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,24 1,88 -0,61 -30,34
USD -1,93 -2,15 -10,44 -46,09
Göreceli -0,43 -2,96 -5,48 -30,49

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
USAKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
USAKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar668.664.451658.170.315628.774.755657.219.606
Nakit ve Nakit Benzerleri4.058.1515.700.16217.585.68322.138.902
Finansal Yatırımlar18.218.50518.198.76518.195.07418.000.000
Ticari Alacaklar285.750.318274.282.445270.145.688330.268.773
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar123.485.011124.594.88984.142.52364.052.052
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar169.717.022185.483.037196.630.902191.012.942
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar67.435.44449.911.01742.074.88531.746.937
(Ara Toplam)668.664.451658.170.315628.774.755657.219.606
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar326.341.298303.258.639306.107.056287.638.695
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar61.19961.19961.199849.611
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.114.7124.622.7124.555.0004.220.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar320.072.947298.371.160301.311.385282.569.084
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar92.440203.568179.4720
TOPLAM VARLIKLAR995.005.749961.428.954934.881.811944.858.301
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler521.681.018494.320.665457.766.889425.040.109
Finansal Borçlar182.690.109181.187.533192.723.517164.037.686
Diğer Finansal Yükümlülükler008.525.46933.375.340
Ticari Borçlar207.282.886182.157.914165.506.313158.038.419
Diğer Borçlar2.026.0571.784.6816.537.4992.476.852
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)122.878.051122.016.33578.562.95561.360.319
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.443.6031.134.822842.5931.001.650
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.360.3126.039.3805.068.5434.749.843
(Ara Toplam)521.681.018494.320.665457.766.889425.040.109
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler66.151.80670.024.53181.872.670122.810.634
Finansal Borçlar55.286.34156.518.58171.719.749109.255.172
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)000788.412
Uzun vadeli karşılıklar8.249.9038.271.6027.192.7038.557.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.615.5625.234.3482.960.2184.209.747
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar407.172.925397.083.758395.242.252397.007.558
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar407.172.925397.083.758395.242.252397.007.558
Ödenmiş Sermaye245.000.000245.000.000245.000.000245.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00954.7550
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959206.959206.959206.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları40.838.02040.838.02033.403.66433.013.664
Dönem Net Kar/Zararı11.923.9122.120.4967.434.3567.489.571
Diğer Özsermaye Kalemleri109.204.034108.918.283108.242.518111.297.364
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR995.005.749961.428.954934.881.811944.858.301
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri305.084.400136.100.195488.260.603358.534.399
Satışların Maliyeti (-)-247.118.331-112.384.245-387.674.463-284.416.912
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)57.966.06923.715.950100.586.14074.117.487
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)57.966.06923.715.950100.586.14074.117.487
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-16.437.692-7.271.801-24.638.631-16.489.664
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.006.764-3.498.950-14.484.924-9.568.376
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.380.106-591.337-2.551.511-1.736.056
Diğer Faaliyet Gelirleri35.092.61332.713.83240.651.10329.009.800
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-35.726.153-30.584.297-49.854.347-35.348.190
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)31.507.96714.483.39749.707.83039.985.001
Net Faaliyet Kar/Zararı32.141.50712.353.86258.911.07446.323.391
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler03.691281.75793.865
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-112.5000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı31.507.96714.487.08849.877.08740.078.866
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.563.4641.425.4722.724.5651.591.922
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-22.493.865-11.448.186-51.068.911-39.315.637
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler03.691169.25793.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.577.5664.464.3741.532.7412.355.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)346.346-2.343.8785.901.6155.134.420
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)346.346-2.343.8785.901.6155.134.420
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.923.9122.120.4967.434.3567.489.571
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.923.9122.120.4967.434.3567.489.571
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları11.923.9122.120.4967.434.3567.489.571
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri14.410.7507.172.56027.043.59420.516.067
Kıdem Tazminatı914.577509.0001.435.4481.113.273
Finansman Giderleri-22.493.865-11.448.186-51.068.911-39.315.637
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu47.467.46854.267.09947.601.05151.985.721
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu47.467.46843.002.53337.526.45440.980.077
Net YPP (Hedge Dahil)47.467.46854.267.09947.601.05151.985.721
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit92.018.31754.951.778-17.175.850-88.467.712
Düzeltme Öncesi Kar0000
Düzeltmeler:111.037.773179.501.936491.666.794-23.864.544
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider111.037.773179.501.936491.666.794-23.864.544
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)111.037.773179.501.936491.666.794-23.864.544
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler0-117.762.128-463.535.001-30.613.388
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)111.037.77361.739.80828.131.793-54.477.932
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-19.019.456-6.788.030-45.307.643-33.989.780
Sabit Sermaye Yatırımları-33.172.308-4.232.333-37.665.231-12.085.121
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-1.559.712-67.712-18.435.000-18.000.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-34.732.020-4.300.045-56.100.231-30.085.121
Serbest Nakit Akım57.286.29750.651.733-73.276.081-118.552.833
Finansal Borçlardaki Değişim-33.788.189-37.438.229-49.923.114-16.811.035
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı00145.594.421145.594.421
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-37.025.640-25.099.025-6.480.85410.237.038
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-70.813.829-62.537.25489.190.453139.020.424
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-13.527.532-11.885.52115.914.37220.467.591
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-13.527.532-11.885.52115.914.37220.467.591
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler17.585.68317.585.6831.671.3111.671.311
Dönem Sonu Nakit4.058.1515.700.16217.585.68322.138.902

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
USAK 1,6 23,4 7,4 1,1 1,0 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
USAK 1,63 0,76 0,90 14,29 0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi