SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.542 0,00
VIOP 1.631 1.631 0,00
USD/TRY 7,5287 7,5320 -0,04
BIST BANKS 1.408 1.408 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
GOLD 1.707,90 1.698,21 0,57
BRENT 70,75 69,36 2,00

Tümosan Motor ve Traktör Hisse Senedi | TMSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,92 20,1 9,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 40,3 562,0 521,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tümosan Motor ve Traktör
Kuruluş 23.09.2003
Faal Alanı Traktor imalati
Telefon (0212)4681900
Faks (0212)4652891
Adres Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok 8. Kat Yeşilköy - İstanbul Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar737,0728,0
Ödenmiş Sermaye115,0115,0
Net Kâr6,1-2,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,9
FD/Satışlar 4,2
Yabancı Oranı (%) 6,45
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 20,3 / 9,6
Piyasa Değeri 2.158,6 mnTL
Net Borç 244,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,86 8,56 5,04 33,40
USD 0,19 6,54 -0,12 31,81
Göreceli 0,60 3,59 2,96 27,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TMSN28.05.20142,920,150015,0012,75 17.250.000 28
TMSN31.05.20134,120,232623,2619,77 26.749.000 91
TMSN28.05.20142,920,150015,0012,7517.250.00028
TMSN31.05.20134,120,232623,2619,7726.749.00091

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar668.730.131700.379.566556.037.089520.303.902
Nakit ve Nakit Benzerleri48.235.19472.266.40135.916.48627.029.057
Finansal Yatırımlar89.095.10784.173.37051.764.09653.584.115
Ticari Alacaklar234.560.700276.147.504216.024.089212.822.218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar92.796.23590.990.75376.247.36760.607.598
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar174.210.451145.195.206135.522.310137.019.526
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar29.832.44431.606.33240.562.74129.241.388
(Ara Toplam)668.730.131700.379.566556.037.089520.303.902
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar695.329.876687.591.142694.637.834702.005.312
Ticari Alacaklar4.022.67402.150.3312.044.700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar700.000700.000700.000700.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.714.98517.714.98517.714.98517.714.985
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.257.2173.255.5193.338.9943.422.469
Maddi Duran Varlıklar663.456.978661.328.213666.093.733672.784.947
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.220.7373.383.7514.523.1985.338.211
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.957.2851.208.674116.5930
TOPLAM VARLIKLAR1.364.060.0071.387.970.7081.250.674.9231.222.309.214
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler399.098.226433.984.178420.736.253366.452.773
Finansal Borçlar208.370.817216.149.078262.314.316214.217.905
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar144.856.612146.649.44785.606.25498.097.273
Diğer Borçlar3.964.7038.386.53922.532.05025.258.248
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)23.801.38045.718.90437.270.84315.587.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları10.886.7659.651.2868.938.4779.640.004
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.217.9497.428.9244.074.3133.652.293
(Ara Toplam)399.098.226433.984.178420.736.253366.452.773
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler227.968.469226.032.378107.646.120124.271.637
Finansal Borçlar173.715.764174.834.53154.933.83071.317.866
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)49.389.1710049.006.881
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü046.184.46648.036.6200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.863.5345.013.3814.675.6703.946.890
Özkaynaklar736.993.312727.954.152722.292.550731.584.804
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar736.993.312727.954.152722.292.550731.584.804
Ödenmiş Sermaye115.000.000115.000.000115.000.000115.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.93414.047.93414.047.93414.047.934
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları50.649.24550.649.24550.649.24585.009.286
Dönem Net Kar/Zararı6.062.455-2.742.635-8.801.153-34.360.041
Diğer Özsermaye Kalemleri551.233.678550.999.608551.396.524551.887.625
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.364.060.0071.387.970.7081.250.674.9231.222.309.214
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri452.665.954256.917.722109.921.863367.150.171
Satışların Maliyeti (-)-348.654.098-206.951.900-91.040.263-313.797.912
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)104.011.85649.965.82218.881.60053.352.259
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)104.011.85649.965.82218.881.60053.352.259
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-36.367.673-19.723.760-7.368.887-34.380.375
Genel Yönetim Giderleri (-)-17.705.713-12.380.162-6.017.406-20.681.004
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-21.909.582-10.917.309-4.897.440-20.259.665
Diğer Faaliyet Gelirleri14.605.7589.173.2483.454.14119.639.748
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.222.873-3.470.195-4.923.794-8.875.629
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)31.411.77312.647.644-871.786-11.204.666
Net Faaliyet Kar/Zararı28.028.8886.944.591597.867-21.968.785
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı31.411.77312.647.644-871.786-11.204.666
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler21.384.51510.943.6421.840.36722.279.135
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-46.188.056-28.934.332-10.601.480-54.864.378
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.608.232-5.343.046-9.632.899-43.789.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-545.7772.600.411831.7469.429.868
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-545.7772.600.411831.7469.429.868
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.062.455-2.742.635-8.801.153-34.360.041
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.062.455-2.742.635-8.801.153-34.360.041
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.062.455-2.742.635-8.801.153-34.360.041
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri21.747.68718.409.8418.736.17418.994.018
Kıdem Tazminatı405.180387.508521.404444.830
Finansman Giderleri-46.188.056-28.934.332-10.601.480-54.864.378
Yurtiçi Satışlar439.970.308249.829.767104.573.946354.407.100
Yurtdışı Satışlar13.077.7747.950.7136.132.00217.810.381
Net Yabancı Para Pozisyonu6.573.66716.158.77132.218.46919.576.929
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.573.667-21.645.401121.786.58119.576.929
Net YPP (Hedge Dahil)6.573.66716.468.771121.786.58119.576.929

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TMSN 18,8 A/D A/D 4,2 2,9 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TMSN 18,77 5,98 6,45 46,65 0,47
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi