SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.390 1.392 -0,17
VIOP 1.490 1.491 -0,08
USD/TRY 8,6591 8,6647 -0,06
BIST BANKA 1.244 1.239 0,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
ALTIN 1.766,54 1.764,28 0,13
BRENT 74,64 73,92 0,97

TE-MAPOL Polimer Plastik Hisse Senedi | TMPOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,67 16,3 2,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,4 67,0 65,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı TE-MAPOL Polimer Plastik
Kuruluş 31.07.2007
Faal Alanı Polimer plastik levha üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Organize Sanayi Bolgesi 24. Cadde No:17 Melikgazi/Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar49,145,4
Ödenmiş Sermaye14,214,2
Net Kâr7,53,5

Cari Değerler

F/K 13,8
FD/FAVÖK 8,0
PD/DD 4,1
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 12,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 1,6
Piyasa Değeri 202,3 mnTL
Net Borç 63,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,92 -7,46 -3,52 24,09
USD -3,05 -9,81 -5,08 6,22
Göreceli 0,02 -4,38 0,13 31,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TMPOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TMPOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar116.874.437110.867.676100.157.76087.413.718
Nakit ve Nakit Benzerleri6.732.53512.463.73510.109.1258.056.692
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar63.538.07756.447.36759.032.01347.263.531
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar404.472597.459716.674659.575
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar41.296.18635.878.41927.533.07727.759.689
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.903.1675.480.6962.766.8713.674.231
(Ara Toplam)116.874.437110.867.676100.157.76087.413.718
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar50.099.11250.445.87251.707.88950.554.796
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar44.570.86244.957.36346.192.80345.498.559
Şerefiye3.400.0003.400.0003.400.0003.400.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar178.375181.381184.432188.071
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.931.7311.552.3971.615.7631.134.375
Diğer Duran Varlıklar18.144354.731314.891333.791
TOPLAM VARLIKLAR166.973.549161.313.548151.865.649137.968.514
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler93.441.17190.056.19584.845.71475.886.405
Finansal Borçlar48.479.99948.037.98545.027.77546.535.024
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.439.24835.772.98231.667.81225.950.606
Diğer Borçlar569.532416.501623.781639.057
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.008.7673.851.0814.959.0491.835.671
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.670.00401.363.4050
Borç Karşılıkları361.070321.043248.109214.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler912.5511.656.603955.783711.123
(Ara Toplam)93.441.17190.056.19584.845.71475.886.405
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.433.65925.906.82925.061.62724.311.680
Finansal Borçlar21.955.31523.574.30823.022.71622.805.765
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar469.996481.657377.757401.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.008.3481.850.8641.661.1541.104.588
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar49.098.71945.350.52441.958.30837.770.429
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.098.71945.350.52441.958.30837.770.429
Ödenmiş Sermaye14.175.00014.175.00014.175.00014.175.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.541.09211.745.36211.595.67210.946.651
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15.840.79615.840.7956.591.1226.591.122
Dönem Net Kar/Zararı7.481.7453.500.1579.632.6276.097.667
Diğer Özsermaye Kalemleri60.08689.210-36.113-40.011
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR166.973.549161.313.548151.865.649137.968.514
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri100.150.23840.122.451116.427.50371.951.282
Satışların Maliyeti (-)-78.754.220-30.814.530-82.196.175-51.149.205
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21.396.0189.307.92134.231.32820.802.077
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.396.0189.307.92134.231.32820.802.077
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.071.235-2.452.575-6.960.191-4.399.772
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.360.495-1.188.226-3.406.407-2.698.691
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.554.3163.068.1058.083.3096.781.321
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.451.665-2.674.635-7.385.059-5.326.590
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.066.9396.060.59024.562.98015.158.345
Net Faaliyet Kar/Zararı13.964.2885.667.12023.864.73013.703.614
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler83.56071.38846.17046.170
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı15.150.4996.131.97824.609.15015.204.515
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler69.38329.03563.23733.637
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.220.610-2.439.111-12.556.111-8.944.228
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler83.56071.38846.17046.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.999.2723.721.90212.116.2766.293.924
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.517.527-221.745-2.483.649-196.257
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.515.0360-2.213.1890
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.491-221.745-270.460-196.257
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.481.7453.500.1579.632.6276.097.667
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.481.7453.500.1579.632.6276.097.667
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.481.7453.500.1579.632.6276.097.667
Hisse Başına Kazanç1010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.524.270759.3222.221.8891.483.792
Kıdem Tazminatı260.426315.965200.77144.441
Finansman Giderleri-5.220.610-2.439.111-12.556.111-8.944.228
Yurtiçi Satışlar84.408.519095.043.44857.972.571
Yurtdışı Satışlar14.404.409024.054.30813.838.836
Net Yabancı Para Pozisyonu6.869.6866.695.4309.120.731179.147
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.869.6866.695.4309.120.731179.147
Net YPP (Hedge Dahil)6.869.6866.695.4309.120.731179.147

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TMPOL 14,3 13,8 8,0 1,5 4,1 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TMPOL 14,27 12,62 12,46 -15,98 -0,16
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi