SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.952 1.945 0,37
VIOP 2.157 2.150 0,37
USD/TRY 13,5851 13,4770 0,80
BIST BANKS 1.724 1.725 -0,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.835,38 1.847,51 -0,66
BRENT 88,19 87,18 1,16

TE-MAPOL Polimer Plastik Hisse Senedi | TMPOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,07 17,85 4,78
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,1 35,4 33,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı TE-MAPOL Polimer Plastik
Kuruluş 31.07.2007
Faal Alanı Polimer plastik levha üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Organize Sanayi Bolgesi 24. Cadde No:17 Melikgazi/Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar54,649,1
Ödenmiş Sermaye14,214,2
Net Kâr13,47,5

Cari Değerler

F/K 12,0
FD/FAVÖK 8,0
PD/DD 3,7
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 2,91
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,2
Piyasa Değeri 203,1 mnTL
Net Borç 56,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,07 -3,18 -1,17 -1,10
USD -0,74 -3,03 -14,11 -2,34
Göreceli -1,72 -1,45 -3,90 -5,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TMPOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TMPOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar124.602.533116.874.437110.867.676100.157.760
Nakit ve Nakit Benzerleri21.020.6536.732.53512.463.73510.109.125
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar64.902.23463.538.07756.447.36759.032.013
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar330.697404.472597.459716.674
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar33.799.27941.296.18635.878.41927.533.077
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.549.6704.903.1675.480.6962.766.871
(Ara Toplam)124.602.533116.874.437110.867.676100.157.760
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar50.143.72650.099.11250.445.87251.707.889
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar44.607.36944.570.86244.957.36346.192.803
Şerefiye3.400.0003.400.0003.400.0003.400.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar175.366178.375181.381184.432
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.942.8471.931.7311.552.3971.615.763
Diğer Duran Varlıklar18.14418.144354.731314.891
TOPLAM VARLIKLAR174.746.259166.973.549161.313.548151.865.649
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler98.176.35093.441.17190.056.19584.845.714
Finansal Borçlar58.127.90848.479.99948.037.98545.027.775
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.564.89434.439.24835.772.98231.667.812
Diğer Borçlar667.855569.532416.501623.781
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.545.6747.008.7673.851.0814.959.049
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.670.00401.363.405
Borç Karşılıkları389.622361.070321.043248.109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.880.397912.5511.656.603955.783
(Ara Toplam)98.176.35093.441.17190.056.19584.845.714
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler21.925.43724.433.65925.906.82925.061.627
Finansal Borçlar19.260.33721.955.31523.574.30823.022.716
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar533.934469.996481.657377.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.131.1662.008.3481.850.8641.661.154
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar54.644.47249.098.71945.350.52441.958.308
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.644.47249.098.71945.350.52441.958.308
Ödenmiş Sermaye14.175.00014.175.00014.175.00014.175.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.329.61311.541.09211.745.36211.595.672
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15.840.79515.840.79615.840.7956.591.122
Dönem Net Kar/Zararı13.377.5837.481.7453.500.1579.632.627
Diğer Özsermaye Kalemleri-78.51960.08689.210-36.113
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR174.746.259166.973.549161.313.548151.865.649
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri161.336.076100.150.23840.122.451116.427.503
Satışların Maliyeti (-)-130.858.940-78.754.220-30.814.530-82.196.175
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)30.477.13621.396.0189.307.92134.231.328
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)30.477.13621.396.0189.307.92134.231.328
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.648.010-5.071.235-2.452.575-6.960.191
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.636.522-2.360.495-1.188.226-3.406.407
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.538.9475.554.3163.068.1058.083.309
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.174.151-4.451.665-2.674.635-7.385.059
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)21.557.40015.066.9396.060.59024.562.980
Net Faaliyet Kar/Zararı19.192.60413.964.2885.667.12023.864.730
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler83.56083.56071.38846.170
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı21.640.96015.150.4996.131.97824.609.150
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler97.58169.38329.03563.237
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.205.363-5.220.610-2.439.111-12.556.111
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler83.56083.56071.38846.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.533.1789.999.2723.721.90212.116.276
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-155.595-2.517.527-221.745-2.483.649
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-2.515.0360-2.213.189
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-155.595-2.491-221.745-270.460
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.377.5837.481.7453.500.1579.632.627
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.377.5837.481.7453.500.1579.632.627
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.377.5837.481.7453.500.1579.632.627
Hisse Başına Kazanç0101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.304.2741.524.270759.3222.221.889
Kıdem Tazminatı258.219260.426315.965200.771
Finansman Giderleri-8.205.363-5.220.610-2.439.111-12.556.111
Yurtiçi Satışlar084.408.519095.043.448
Yurtdışı Satışlar22.663.48014.404.409024.054.308
Net Yabancı Para Pozisyonu16.810.0656.869.6866.695.4309.120.731
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu16.810.0656.869.6866.695.4309.120.731
Net YPP (Hedge Dahil)16.810.0656.869.6866.695.4309.120.731
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit2.849.001-5.511.169-1.682.924-668.635
Düzeltme Öncesi Kar13.377.5837.481.7453.500.1579.632.627
Düzeltmeler:2.480.6891.978.1161.335.2453.364.903
Amortisman & İtfa Payları2.304.2741.524.270759.3222.221.889
Karşılıklardaki Değişim450.994424.649388.899348.464
Diğer Gelir/ Gider-274.57929.197187.024794.550
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)15.858.2729.459.8614.835.40212.997.530
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-8.914.097-15.252.496-4.127.191-14.845.893
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)6.944.175-5.792.635708.211-1.848.363
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-4.095.174281.466-2.391.1351.179.728
Sabit Sermaye Yatırımları-626.214187.288550.557-12.161.878
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-626.214187.288550.557-12.161.878
Serbest Nakit Akım2.222.787-5.323.881-1.132.367-12.830.513
Finansal Borçlardaki Değişim17.038.5497.164.3045.661.03428.134.169
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-8.349.808-5.217.013-2.174.057-9.143.985
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit8.688.7411.947.2913.486.97718.990.184
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış10.911.528-3.376.5902.354.6106.159.671
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim10.911.528-3.376.5902.354.6106.159.671
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler10.109.12510.109.12510.109.1253.949.454
Dönem Sonu Nakit21.020.6536.732.53512.463.73510.109.125

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TMPOL 14,3 12,0 8,0 1,3 3,7 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TMPOL 14,33 2,89 2,91 2,25 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi