SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Tuborg Hisse Senedi | TBORG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,14 23,88 7,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,7 2,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tuborg
Kuruluş 11.07.1967
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere bira, malt ve meşrubat üretimi ile satışı.
Telefon (0232)3992000
Faks (0232)4361904
Adres Kemalpaşa Cad. No: 52 Işıkkent Bornova İzmie

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.344,82.122,6
Ödenmiş Sermaye322,5322,5
Net Kâr617,6292,9

Cari Değerler

F/K 8,4
FD/FAVÖK 4,2
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 9,81
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 6.021,2 mnTL
Net Borç -1.082,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,05 -3,76 -2,51 -2,81
USD -0,12 -5,17 -15,24 -4,81
Göreceli 0,69 -2,40 -9,03 -8,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TBORG24.08.20211,880,320132,0127,21 103.226.507 20
TBORG02.04.201915,861,6640166,40141,44 536.666.408 125
TBORG25.07.20181,870,182518,2515,51 58.856.724 19
TBORG26.07.20170,490,05055,054,30 16.286.667 7
TBORG06.05.20012,470,253525,3524,07 1.426.412 108
TBORG30.05.20001,980,160016,0015,62 900.000 A/D
TBORG20.06.19990,940,05005,005,00 187.594 A/D
TBORG24.08.20211,880,320132,0127,21103.226.50720
TBORG02.04.201915,861,6640166,40141,44536.666.408125
TBORG25.07.20181,870,182518,2515,5158.856.72419
TBORG26.07.20170,490,05055,054,3016.286.6677
TBORG06.05.20012,470,253525,3524,071.426.412108
TBORG30.05.20001,980,160016,0015,62900.000A/D
TBORG20.06.19990,940,05005,005,00187.594A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.730.414.0002.477.737.0001.895.073.0002.268.659.000
Nakit ve Nakit Benzerleri821.045.000494.502.000602.111.0001.032.516.000
Finansal Yatırımlar354.077.000261.467.000208.412.000146.979.000
Ticari Alacaklar1.155.711.0001.285.272.000685.335.000712.022.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.664.0001.960.0006.287.00012.565.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar343.858.000390.081.000358.895.000328.301.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar54.059.00044.455.00034.033.00036.276.000
(Ara Toplam)2.730.414.0002.477.737.0001.895.073.0002.268.659.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.393.021.0001.364.758.0001.255.284.0001.191.272.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar405.000270.000266.0001.431.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.155.0001.199.0001.246.0001.301.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları79.375.00076.419.00075.608.00049.395.000
Maddi Duran Varlıklar1.079.738.0001.049.137.000968.653.000956.084.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.456.00010.369.00011.537.00012.652.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı56.375.00052.429.00034.917.00037.875.000
Diğer Duran Varlıklar166.517.000174.935.000163.057.000132.534.000
TOPLAM VARLIKLAR4.123.435.0003.842.495.0003.150.357.0003.459.931.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.638.989.0001.586.783.0001.087.818.0001.536.137.000
Finansal Borçlar37.781.00031.522.00073.418.000397.832.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar417.287.000426.166.000279.962.000332.650.000
Diğer Borçlar77.193.00063.237.00043.123.00045.417.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.663.0009.000469.0006.492.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü101.384.00070.365.00027.129.00029.705.000
Borç Karşılıkları228.926.000206.715.000168.663.000182.817.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler773.755.000788.769.000495.054.000541.224.000
(Ara Toplam)1.638.989.0001.586.783.0001.087.818.0001.536.137.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler139.632.000133.144.000114.332.00093.301.000
Finansal Borçlar54.724.00053.790.00054.736.00033.152.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar37.085.00036.527.00031.825.00031.627.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü47.823.00042.827.00027.771.00028.522.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.344.814.0002.122.568.0001.948.207.0001.830.493.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.344.814.0002.122.568.0001.948.207.0001.830.493.000
Ödenmiş Sermaye322.508.000322.508.000322.508.000322.508.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri154.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler113.767.000105.057.000105.057.000105.057.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.017.856.0001.129.793.0001.129.793.000604.469.000
Dönem Net Kar/Zararı617.618.000292.889.000116.779.000525.324.000
Diğer Özsermaye Kalemleri272.911.000272.321.000274.070.000273.135.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR4.123.435.0003.842.495.0003.150.357.0003.459.931.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.571.565.0001.395.089.000536.276.0002.589.150.000
Satışların Maliyeti (-)-1.220.605.000-698.818.000-278.234.000-1.244.426.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.350.960.000696.271.000258.042.0001.344.724.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.350.960.000696.271.000258.042.0001.344.724.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-556.369.000-339.856.000-147.391.000-608.030.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-85.258.000-54.200.000-26.976.000-107.028.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri42.446.00039.390.00026.508.00058.201.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-34.054.000-30.239.000-17.779.000-50.329.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)717.725.000311.366.00092.404.000637.538.000
Net Faaliyet Kar/Zararı709.333.000302.215.00083.675.000629.666.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler201.847.000134.194.00085.031.000195.797.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-55.176.000-24.865.000-13.386.000-75.248.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı864.396.000420.695.000164.049.000758.087.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-46.299.000-31.053.000-16.648.000-81.599.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler146.671.000109.329.00071.645.000120.549.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)818.097.000389.642.000147.401.000676.488.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-200.479.000-96.753.000-30.622.000-151.164.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-199.660.000-96.798.000-28.649.000-158.802.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-819.00045.000-1.973.0007.638.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI617.618.000292.889.000116.779.000525.324.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)617.618.000292.889.000116.779.000525.324.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları617.618.000292.889.000116.779.000525.324.000
Hisse Başına Kazanç2100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri256.927.000164.725.00079.925.000271.627.000
Kıdem Tazminatı50.684.00038.247.00018.041.0003.879.000
Finansman Giderleri-46.299.000-31.053.000-16.648.000-81.599.000
Yurtiçi Satışlar0002.454.269.000
Yurtdışı Satışlar000134.881.000
Net Yabancı Para Pozisyonu904.748.000520.810.000487.085.000547.989.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu853.588.000430.200.000425.484.000513.724.000
Net YPP (Hedge Dahil)904.748.000520.810.000487.085.000547.989.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit703.703.00098.219.000-12.889.000915.587.000
Düzeltme Öncesi Kar617.618.000292.889.000116.779.000525.324.000
Düzeltmeler:439.249.000253.834.00076.091.000417.367.000
Amortisman & İtfa Payları256.927.000164.725.00079.925.000271.627.000
Karşılıklardaki Değişim98.649.00073.720.00031.907.000112.185.000
Diğer Gelir/ Gider83.673.00015.389.000-35.741.00033.555.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.056.867.000546.723.000192.870.000942.691.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-178.013.000-346.426.000-129.840.000171.001.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)878.854.000200.297.00063.030.0001.113.692.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-175.151.000-102.078.000-75.919.000-198.105.000
Sabit Sermaye Yatırımları-350.419.000-237.675.000-82.218.000-368.571.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-153.259.000-80.658.000-38.961.000-66.146.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-503.678.000-318.333.000-121.179.000-434.717.000
Serbest Nakit Akım200.025.000-220.114.000-134.068.000480.870.000
Finansal Borçlardaki Değişim-372.192.000-376.082.000-329.861.000194.935.000
Temettü Ödemeleri-103.227.000000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-39.133.000-27.658.000-16.232.000-81.778.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-514.552.000-403.740.000-346.093.000113.157.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-314.527.000-623.854.000-480.161.000594.027.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi103.056.00085.840.00049.756.00091.062.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-211.471.000-538.014.000-430.405.000685.089.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.032.516.0001.032.516.0001.032.516.000347.427.000
Dönem Sonu Nakit821.045.000494.502.000602.111.0001.032.516.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TBORG 18,7 8,4 4,2 1,5 2,6 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TBORG 18,67 9,81 9,81 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi