SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.378 0,00
VIOP 1.422 1.422 0,00
USD/TRY 8,1007 8,1057 -0,06
BIST BANKS 1.069 1.069 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
GOLD 1.745,61 1.745,25 0,02
BRENT 64,05 63,67 0,60

Servet GYO Hisse Senedi | SRVGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 89,6 137,7 48,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 57,0 53,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Servet GYO
Kuruluş 18.05.2009
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)3102700
Faks (0212)2582499
Adres Sinpaş Plaza Barbaros Bulvarı Yenidoğan Sok. No:36 34349 Darphane - Beşiktaş

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.600,9626,8
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr903,61,8

Cari Değerler

F/K 5,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,15
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 1,1
Piyasa Değeri 4.763,2 mnTL
Net Borç -943,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,23 -5,86 -25,83 16,84
USD 2,61 -5,75 -31,02 6,52
Göreceli 2,05 -2,98 -16,20 25,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SRVGY21.11.20190,760,05325,325,32 2.768.012 6
SRVGY23.06.20151,230,02882,882,88 1.497.600 5
SRVGY17.07.20140,830,01801,801,80 936.000 46
SRVGY21.11.20190,760,05325,325,322.768.0126
SRVGY23.06.20151,230,02882,882,881.497.6005
SRVGY17.07.20140,830,01801,801,80936.00046

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.470.437.283485.614.788353.785.56396.003.404
Nakit ve Nakit Benzerleri36.463.6789.090.2439.287.4075.431.093
Finansal Yatırımlar1.216.066.500000
Ticari Alacaklar100.224.32275.686.25356.813.50747.727.006
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.360.803887.103642.103536.406
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar116.321.980114.241.65945.775.88642.308.899
(Ara Toplam)1.470.437.283199.905.258112.518.90396.003.404
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0285.709.530241.266.6600
Duran Varlıklar1.162.932.4271.029.408.148898.019.0941.090.365.299
Ticari Alacaklar6.849.4319.101.27314.759.81118.824.091
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar96.00096.00096.00096.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller988.556.838868.465.322796.253.037995.576.394
Stoklar106.680.82594.993.40485.411.58073.668.358
Kullanım Hakkı Varlıkları803.1241.300.8731.225.8411.926.268
Maddi Duran Varlıklar59.858.05255.379.299195.275191.108
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.09935.29536.21037.231
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar54.05836.68241.34045.849
TOPLAM VARLIKLAR2.633.369.7101.515.022.9361.251.804.6571.186.368.703
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler474.751.813315.310.007232.925.224195.704.346
Finansal Borçlar37.233.68749.281.73641.218.14036.444.410
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar53.038.653150.120.059110.477.86998.433.096
Diğer Borçlar18.691.69419.605.78223.792.87918.330.166
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)137.138.74991.324.64753.164.37840.302.271
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü224.467.788000
Borç Karşılıkları4.093.6774.894.5994.171.3262.061.109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler87.56583.184100.632133.294
(Ara Toplam)474.751.813315.310.007232.925.224195.704.346
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler471.189.296560.549.666419.794.077415.560.836
Finansal Borçlar271.448.659322.625.399247.610.148243.146.386
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar54.822.80058.008.80000
Diğer Borçlar1.636.4931.060.704938.6661.178.697
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)61.139.27275.786.75984.175.80790.724.194
Uzun vadeli karşılıklar308.995278.188268.866258.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü81.833.077102.789.81686.800.59080.253.239
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.687.428.601639.163.263599.085.356575.103.521
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.600.853.251626.792.895586.853.317562.920.774
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.345.8145.345.8145.345.8145.345.814
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları405.703.676405.703.676405.703.676405.703.676
Dönem Net Kar/Zararı903.633.4771.793.9055.929.752-2.716.517
Diğer Özsermaye Kalemleri234.170.284161.949.500117.874.075102.587.801
Azınlık Payları86.575.35012.370.36812.232.03912.182.747
TOPLAM KAYNAKLAR2.633.369.7101.515.022.9361.251.804.6571.186.368.703
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.306.523.51982.462.62050.376.48824.836.469
Satışların Maliyeti (-)-201.522.604-32.316.019-20.761.725-9.948.235
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.105.000.91550.146.60129.614.76314.888.234
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.105.000.91550.146.60129.614.76314.888.234
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.536.911-2.229.501-1.021.751-322.214
Genel Yönetim Giderleri (-)-20.621.117-14.058.690-9.703.672-5.913.268
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.215.9494.194.5834.864.3101.038.008
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.381.943-11.158.698-2.477.449-4.314.017
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.079.676.89326.894.29521.276.2015.376.743
Net Faaliyet Kar/Zararı1.081.842.88733.858.41018.889.3408.652.752
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler88.904.215000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.168.581.10826.894.29521.276.2015.376.743
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler10.197.9520313.635453.838
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-29.919.839-21.786.634-13.345.214-8.586.120
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler88.904.215000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.148.859.2215.107.6618.244.622-2.755.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-183.081.222-3.296.934-2.436.377-131.777
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-199.699.692000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)16.618.470-3.296.934-2.436.377-131.777
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI965.777.9991.810.7275.808.245-2.887.316
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)965.777.9991.810.7275.808.245-2.887.316
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları62.144.52216.822-121.507-170.799
Ana Ortaklık Payları903.633.4771.793.9055.929.752-2.716.517
Hisse Başına Kazanç17000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç17000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç17000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç17000
Amortisman Giderleri48.19031.25424.11913.753
Kıdem Tazminatı44.32311.59241.15646.500
Finansman Giderleri-29.919.839-21.786.634-13.345.214-8.586.120
Yurtiçi Satışlar43.746.62425.563.93600
Yurtdışı Satışlar1.395.082.08556.927.22300
Net Yabancı Para Pozisyonu-241.005.466-67.623.955-52.825.972-27.078.420
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-241.005.466-67.623.955-52.825.972-27.078.420
Net YPP (Hedge Dahil)-241.005.466-67.623.955-52.825.972-27.078.420

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SRVGY 91,6 5,3 A/D A/D 3,0 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SRVGY 91,60 0,06 0,15 8,83 0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi