SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3470 8,3479 -0,01
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,16 73,09 0,10

Servet GYO Hisse Senedi | SRVGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 72,35 92,95 20,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,9 45,1 43,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Servet GYO
Kuruluş 18.05.2009
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)3102700
Faks (0212)2582499
Adres Sinpaş Plaza Barbaros Bulvarı Yenidoğan Sok. No:36 34349 Darphane - Beşiktaş

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.700,91.600,9
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr-3,5903,6

Cari Değerler

F/K 4,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,4
Piyasa Değeri 3.796,0 mnTL
Net Borç -870,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,55 -1,68 -13,66 -6,89
USD 0,91 0,54 -10,57 -17,65
Göreceli 0,07 -5,23 -15,08 -1,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SRVGY21.11.20190,760,05325,325,32 2.768.012 6
SRVGY23.06.20151,230,02882,882,88 1.497.600 5
SRVGY17.07.20140,830,01801,801,80 936.000 46
SRVGY21.11.20190,760,05325,325,322.768.0126
SRVGY23.06.20151,230,02882,882,881.497.6005
SRVGY17.07.20140,830,01801,801,80936.00046

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.296.055.9341.470.437.283485.614.788353.785.563
Nakit ve Nakit Benzerleri263.286.37536.463.6789.090.2439.287.407
Finansal Yatırımlar786.326.3451.216.066.50000
Ticari Alacaklar163.372.431100.224.32275.686.25356.813.507
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.856.1021.360.803887.103642.103
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar81.214.681116.321.980114.241.65945.775.886
(Ara Toplam)1.296.055.9341.470.437.283199.905.258112.518.903
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00285.709.530241.266.660
Duran Varlıklar1.386.931.5941.162.932.4271.029.408.148898.019.094
Ticari Alacaklar5.931.0096.849.4319.101.27314.759.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar96.00096.00096.00096.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.194.084.808988.556.838868.465.322796.253.037
Stoklar112.965.500106.680.82594.993.40485.411.580
Kullanım Hakkı Varlıkları1.034.005803.1241.300.8731.225.841
Maddi Duran Varlıklar72.736.93959.858.05255.379.299195.275
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.22934.09935.29536.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar50.10454.05836.68241.340
TOPLAM VARLIKLAR2.682.987.5282.633.369.7101.515.022.9361.251.804.657
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler616.213.619474.751.813315.310.007232.925.224
Finansal Borçlar37.946.97937.233.68749.281.73641.218.140
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar144.294.52553.038.653150.120.059110.477.869
Diğer Borçlar15.226.31318.691.69419.605.78223.792.879
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)172.279.546137.138.74991.324.64753.164.378
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü243.560.720224.467.78800
Borç Karşılıkları2.360.2374.093.6774.894.5994.171.326
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler545.29987.56583.184100.632
(Ara Toplam)616.213.619474.751.813315.310.007232.925.224
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler272.370.234471.189.296560.549.666419.794.077
Finansal Borçlar140.788.481271.448.659322.625.399247.610.148
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar054.822.80058.008.8000
Diğer Borçlar1.669.4241.636.4931.060.704938.666
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)40.393.18561.139.27275.786.75984.175.807
Uzun vadeli karşılıklar215.678308.995278.188268.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü89.303.46681.833.077102.789.81686.800.590
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.794.403.6751.687.428.601639.163.263599.085.356
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.700.910.6261.600.853.251626.792.895586.853.317
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.092.7082.092.70800
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.345.8145.345.8145.345.8145.345.814
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.309.337.153405.703.676405.703.676405.703.676
Dönem Net Kar/Zararı-3.534.741903.633.4771.793.9055.929.752
Diğer Özsermaye Kalemleri335.669.692232.077.576161.949.500117.874.075
Azınlık Payları93.493.04986.575.35012.370.36812.232.039
TOPLAM KAYNAKLAR2.682.987.5282.633.369.7101.515.022.9361.251.804.657
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri50.926.3661.306.523.51982.462.62050.376.488
Satışların Maliyeti (-)-29.000.559-201.522.604-32.316.019-20.761.725
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21.925.8071.105.000.91550.146.60129.614.763
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.925.8071.105.000.91550.146.60129.614.763
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-721.585-2.536.911-2.229.501-1.021.751
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.958.992-20.621.117-14.058.690-9.703.672
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.991.9047.215.9494.194.5834.864.310
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.259.416-9.381.943-11.158.698-2.477.449
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)19.977.7181.079.676.89326.894.29521.276.201
Net Faaliyet Kar/Zararı16.245.2301.081.842.88733.858.41018.889.340
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler088.904.21500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı19.977.7181.168.581.10826.894.29521.276.201
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.169.55010.197.9520313.635
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-28.169.783-29.919.839-21.786.634-13.345.214
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler088.904.21500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.022.5151.148.859.2215.107.6618.244.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.205.283-183.081.222-3.296.934-2.436.377
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.205.283-199.699.69200
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)016.618.470-3.296.934-2.436.377
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.227.798965.777.9991.810.7275.808.245
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.227.798965.777.9991.810.7275.808.245
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları306.94362.144.52216.822-121.507
Ana Ortaklık Payları-3.534.741903.633.4771.793.9055.929.752
Hisse Başına Kazanç01700
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç01700
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç01700
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç01700
Amortisman Giderleri12.32148.19031.25424.119
Kıdem Tazminatı44.01744.32311.59241.156
Finansman Giderleri-28.169.783-29.919.839-21.786.634-13.345.214
Yurtiçi Satışlar043.746.62425.563.9360
Yurtdışı Satışlar01.395.082.08556.927.2230
Net Yabancı Para Pozisyonu-409.321.730-241.005.466-67.623.955-52.825.972
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-409.321.730-241.005.466-67.623.955-52.825.972
Net YPP (Hedge Dahil)-409.321.730-241.005.466-67.623.955-52.825.972

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SRVGY 73,0 4,2 A/D A/D 2,2 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SRVGY 73,00 0,40 0,40 -0,02 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi