SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.414 1.409 0,35
VIOP 1.515 1.515 0,05
USD/TRY 8,4791 8,4049 0,88
BIST BANKA 1.262 1.247 1,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
ALTIN 1.811,71 1.810,57 0,06
BRENT 70,43 72,41 -2,73

Sekuro Plastik Hisse Senedi | SEKUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 20,16 26,02 5,86
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 48,4 47,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sekuro Plastik
Kuruluş 05.02.1997
Faal Alanı Plastik ambalaj üretimi
Telefon (0262)7512224
Faks (0262)7512226
Adres Kavacık Mah. FSM Cad. Yedek Reis Sok. Ergun Plaza N.9/2 Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar100,085,3
Ödenmiş Sermaye13,913,9
Net Kâr2,5-2,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 14,9
PD/DD 3,6
FD/Satışlar 2,3
Yabancı Oranı (%) 0,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,1
Piyasa Değeri 361,3 mnTL
Net Borç 101,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,97 15,64 18,49 86,39
USD 8,80 17,42 22,28 64,28
Göreceli 9,59 11,30 15,37 94,68

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SEKURAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SEKURAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar121.390.892104.271.753109.306.414106.354.235
Nakit ve Nakit Benzerleri6.912.1045.825.7417.014.91310.799.443
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar73.483.78372.036.96967.530.04466.641.865
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar815.470526.390710.559764.714
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar36.673.58621.555.92128.422.29125.239.298
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.505.9494.326.7325.628.6072.908.915
(Ara Toplam)121.390.892104.271.753109.306.414106.354.235
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar174.509.969122.764.576126.466.739108.076.378
Ticari Alacaklar0024.3270
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar24.32724.327024.327
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları298.724317.007375.567372.612
Maddi Duran Varlıklar169.181.180121.359.002125.803.281107.479.798
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.236.207295.874199.368178.099
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar769.531768.36664.19621.542
TOPLAM VARLIKLAR295.900.861227.036.329235.773.153214.430.613
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler122.741.672100.286.82999.649.26189.349.779
Finansal Borçlar52.765.51147.925.61747.202.96640.312.947
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar63.339.57745.795.24145.630.63343.937.074
Diğer Borçlar713.754470.0731.084.281204.194
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.457.6464.274.9673.974.5503.725.106
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36.009677.397683.730200.208
Borç Karşılıkları204.813186.780178.353154.907
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.224.362956.754894.748815.343
(Ara Toplam)122.741.672100.286.82999.649.26189.349.779
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler72.823.09441.108.23345.986.59045.871.132
Finansal Borçlar55.114.31926.319.56929.426.38031.952.085
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar567.058431.983370.801302.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17.141.71714.356.68116.189.40913.616.852
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar100.336.09585.641.26790.137.30279.209.702
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.966.69485.269.64989.765.59378.836.559
Ödenmiş Sermaye13.885.00013.885.00013.885.00013.885.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları84.175.47771.943.77700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler492.908492.908124.943124.943
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.484.668-17.500.194-17.133.360-17.133.360
Dönem Net Kar/Zararı2.478.999-1.984.474-2.558.904-1.930.777
Diğer Özsermaye Kalemleri18.418.97818.432.63295.447.91483.890.753
Azınlık Payları369.401371.618371.709373.143
TOPLAM KAYNAKLAR295.900.861227.036.329235.773.153214.430.613
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri54.698.329189.263.895136.723.27594.588.296
Satışların Maliyeti (-)-40.990.375-157.785.090-110.572.847-78.777.452
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.707.95431.478.80526.150.42815.810.844
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.707.95431.478.80526.150.42815.810.844
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.716.902-5.798.599-4.416.503-2.877.788
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.104.043-7.466.667-5.634.056-5.240.236
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-74.140-58.750-30.137-20.884
Diğer Faaliyet Gelirleri1.008.4042.188.7711.945.3451.613.167
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.317.204-4.336.366-3.479.425-2.045.541
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.504.06916.007.19414.535.6527.239.562
Net Faaliyet Kar/Zararı7.812.86918.154.78916.069.7327.671.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.00072.070350.69872.070
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-2.634-52.080-47.670
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.522.06916.076.63014.834.2707.263.962
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.399.278666.85217.529.5629.968.068
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.645.313-16.614.879-32.700.286-18.363.081
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler18.00069.436298.61824.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.276.034128.603-336.454-1.131.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-799.252-2.112.892-2.222.174-798.017
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-36.389-1.901.653-1.224.256-384.653
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-762.863-211.239-997.918-413.364
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.476.782-1.984.289-2.558.628-1.929.068
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.476.782-1.984.289-2.558.628-1.929.068
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-2.2171852761.709
Ana Ortaklık Payları2.478.999-1.984.474-2.558.904-1.930.777
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.736.7918.945.1436.381.4184.144.434
Kıdem Tazminatı91.397151.64459.80438.644
Finansman Giderleri-13.645.313-16.614.879-32.700.286-18.363.081
Yurtiçi Satışlar50.454.508184.290.828130.190.19788.121.521
Yurtdışı Satışlar6.002.51414.634.73713.043.1229.135.381
Net Yabancı Para Pozisyonu-34.926.272-4.300.843-1.431.251-2.270.496
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-35.502.978-4.763.930-2.079.029-2.971.554
Net YPP (Hedge Dahil)-34.926.272-4.300.842-1.431.251-2.270.496

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEKUR 26,0 A/D 14,9 2,3 3,6 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SEKUR 26,02 0,20 0,16 -4,13 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi