SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.191 1.198 -0,64
VIOP 1.305 1.316 -0,83
USD/TRY 7,9796 7,9671 0,16
BIST BANKS 1.178 1.189 -0,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.646 12.543 0,82
GOLD 1.902,25 1.901,90 0,02
BRENT 41,63 42,07 -1,05

Saray Matbaacılık Hisse Senedi | SAMAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,66 5,6 2,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 31,9 31,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar29,010,4
Ödenmiş Sermaye36,618,3
Net Kâr1,00,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 24,2
PD/DD 7,0
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%) 0,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,3
Piyasa Değeri 203,5 mnTL
Net Borç 19,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,09 13,24 56,62 331,01
USD -0,56 12,96 51,10 222,59
Göreceli 1,74 13,44 45,05 314,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMAT0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar65.324.89845.984.20154.401.94369.941.046
Nakit ve Nakit Benzerleri1.692.317165.76314.01323.286
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar22.021.77317.137.20027.853.17619.491.611
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar702.1929.07125.96625.966
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar35.174.11025.041.30324.443.72344.763.717
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.734.5063.630.8642.065.0655.636.466
(Ara Toplam)65.324.89845.984.20154.401.94369.941.046
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar29.770.73530.860.15830.766.46131.774.474
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.33520.33520.33520.335
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar14.340.77514.644.21315.125.50016.266.924
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.659.57314.770.55114.884.30814.605.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı747.450731.720696.024874.890
Diğer Duran Varlıklar2.602693.33940.2947.277
TOPLAM VARLIKLAR95.095.63376.844.35985.168.404101.715.520
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler49.458.32450.756.78755.046.95961.977.193
Finansal Borçlar5.810.6578.592.1083.905.2366.014.710
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.392.11719.147.61116.874.22623.121.389
Diğer Borçlar7.416.5947.832.21112.115.22617.931.993
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.914.44513.463.69620.275.22613.479.533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.6115.6115.6115.611
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.918.9001.715.5501.871.4341.423.957
(Ara Toplam)49.458.32450.756.78755.046.95961.977.193
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.647.93915.733.25020.523.62219.775.188
Finansal Borçlar14.995.29714.284.71818.629.12817.143.057
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)508.287508.287508.2871.406.115
Uzun vadeli karşılıklar1.144.355908.0701.054.322888.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü032.17505.186
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00331.885331.885
Özkaynaklar28.989.37010.354.3229.597.82319.963.139
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.989.37010.354.3229.597.82319.963.139
Ödenmiş Sermaye36.600.00018.300.00018.300.00018.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00-19.4000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.412.9301.306.91501.306.915
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.5662.507.5661.915.3441.915.344
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.565.121-19.565.120-5.478.703-5.453.199
Dönem Net Kar/Zararı962.797591.963-13.494.195-3.264.826
Diğer Özsermaye Kalemleri7.071.1987.212.9988.374.7777.158.905
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR95.095.63376.844.35985.168.404101.715.520
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri39.417.62520.233.846115.054.86787.291.312
Satışların Maliyeti (-)-31.229.240-18.656.276-108.385.418-78.701.739
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.188.3851.577.5706.669.4498.589.573
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.188.3851.577.5706.669.4498.589.573
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-679.455-400.046-1.273.004-1.006.896
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.121.067-788.759-1.301.171-945.114
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri940.959603.5144.235.1264.515.488
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-902.021-12.641-3.294.611-663.746
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.426.801979.6385.035.78910.489.305
Net Faaliyet Kar/Zararı6.387.863388.7654.095.2746.637.563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.426.801979.6385.035.78910.489.305
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.886.6071.405.2632.458.4832.315.565
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.414.090-1.842.865-20.851.601-16.089.885
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)899.318542.036-13.357.329-3.285.015
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)63.47949.927-136.86620.189
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)63.47949.927-136.86620.189
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI962.797591.963-13.494.195-3.264.826
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)962.797591.963-13.494.195-3.264.826
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları962.797591.963-13.494.195-3.264.826
Hisse Başına Kazanç00-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Dipnot
Amortisman Giderleri874.058437.0291.905.9360
Kıdem Tazminatı68.47927.186115.83585.934
Finansman Giderleri-7.414.090-1.842.865-20.851.601-16.089.885
Yurtiçi Satışlar41.337.46022.830.663131.641.967102.699.929
Yurtdışı Satışlar2.605.5391.019.4876.570.2365.259.069
Net Yabancı Para Pozisyonu204.276374.354-19.789.043-8.352.589
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu204.276374.354-19.789.042-8.352.589
Net YPP (Hedge Dahil)204.276374.354-19.789.042-8.352.589

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 5,6 A/D 24,2 1,8 7,0 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 5,56 0,19 0,22 2,86 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi