SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.414 1.409 0,35
VIOP 1.515 1.515 0,05
USD/TRY 8,4726 8,4049 0,81
BIST BANKA 1.262 1.247 1,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
ALTIN 1.812,03 1.810,57 0,08
BRENT 70,40 72,41 -2,78

Saray Matbaacılık Hisse Senedi | SAMAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,93 6,49 2,56
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 58,8 57,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar31,332,6
Ödenmiş Sermaye36,636,6
Net Kâr-1,24,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 9,8
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 0,77
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 1,8
Piyasa Değeri 168,4 mnTL
Net Borç 19,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,88 3,60 -3,16 -47,55
USD -0,20 5,20 -0,06 -53,77
Göreceli 0,53 -0,29 -5,71 -45,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMATAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMATAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar69.579.98556.284.02467.135.03065.324.898
Nakit ve Nakit Benzerleri87.00085.16720.0041.692.317
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar26.537.41919.195.56427.912.61822.021.773
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar149.850721.156753.324702.192
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar34.444.81229.798.47534.036.87435.174.110
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.360.9046.483.6624.412.2105.734.506
(Ara Toplam)69.579.98556.284.02467.135.03065.324.898
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar37.102.70238.266.98629.549.43129.770.735
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.33620.33620.33520.335
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar22.752.01023.276.45914.182.00714.340.775
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.329.40214.441.04514.551.83314.659.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı0508.848785.612747.450
Diğer Duran Varlıklar95420.2989.6442.602
TOPLAM VARLIKLAR106.682.68794.551.01096.684.46195.095.633
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler64.790.22849.507.62949.091.61649.458.324
Finansal Borçlar11.897.6129.910.1734.163.8945.810.657
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar18.110.17110.626.70412.552.83317.392.117
Diğer Borçlar15.337.61713.374.74910.749.3567.416.594
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.243.59111.587.03418.279.39015.914.445
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.6115.6115.6115.611
Borç Karşılıkları0275.72000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.195.6263.727.6383.340.5322.918.900
(Ara Toplam)64.790.22849.507.62949.091.61649.458.324
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.585.43312.465.39018.191.44316.647.939
Finansal Borçlar7.642.61010.533.98216.344.20914.995.297
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00508.287508.287
Uzun vadeli karşılıklar2.027.9781.931.4081.338.9471.144.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü914.845000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar31.307.02632.577.99129.401.40228.989.370
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.307.02632.577.99129.401.40228.989.370
Ödenmiş Sermaye36.600.00036.600.00036.600.00036.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.412.9301.412.9301.412.9301.412.930
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.5662.507.5662.507.5662.507.566
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-14.669.178-19.565.120-19.565.121-19.565.121
Dönem Net Kar/Zararı-1.213.3834.895.9421.487.897962.797
Diğer Özsermaye Kalemleri6.669.0916.726.6736.958.1307.071.198
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR106.682.68794.551.01096.684.46195.095.633
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri14.746.738100.635.65262.468.94139.417.625
Satışların Maliyeti (-)-12.123.956-81.752.206-51.923.215-31.229.240
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.622.78218.883.44610.545.7268.188.385
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.622.78218.883.44610.545.7268.188.385
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-573.692-1.199.953-996.218-679.455
Genel Yönetim Giderleri (-)-366.311-2.102.455-1.521.639-1.121.067
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.297.5722.405.3141.278.383940.959
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.113.832-1.024.208-1.051.186-902.021
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.866.51916.962.1448.255.0666.426.801
Net Faaliyet Kar/Zararı1.682.77915.581.0388.027.8696.387.863
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.390000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.869.90916.962.1448.255.0666.426.801
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1362.883.5712.224.5361.886.607
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.645.340-14.628.829-9.061.455-7.414.090
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.390000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)224.7055.216.8861.418.147899.318
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.438.088-320.94469.75063.479
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.438.088-320.94469.75063.479
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.213.3834.895.9421.487.897962.797
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.213.3834.895.9421.487.897962.797
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.213.3834.895.9421.487.897962.797
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri693.3321.993.5981.315.123874.058
Kıdem Tazminatı28.545243.91477.89068.479
Finansman Giderleri-1.645.340-14.628.829-9.061.455-7.414.090
Yurtiçi Satışlar0103.523.69965.051.64241.337.460
Yurtdışı Satışlar04.233.8093.727.6942.605.539
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.889.295-2.037.291-614.600204.276
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.472.177-2.037.291-614.600204.276
Net YPP (Hedge Dahil)-1.889.295-2.037.291-614.600204.276

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 4,6 A/D 9,8 2,0 5,4 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 4,60 0,07 0,77 70,06 0,75
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi