SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.538 1.531 0,46
VIOP 1.625 1.613 0,73
USD/TRY 7,4235 7,4455 -0,30
BIST BANKS 1.417 1.391 1,84
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.080 14.040 0,29
GOLD 1.720,88 1.714,29 0,38
BRENT 67,05 64,07 4,65

Saray Matbaacılık Hisse Senedi | SAMAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,66 10,52 4,86
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,4 181,7 178,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar32,629,4
Ödenmiş Sermaye36,636,6
Net Kâr4,91,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 13,9
PD/DD 6,9
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%) 1,41
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,2 / 1,8
Piyasa Değeri 224,0 mnTL
Net Borç 20,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,34 3,90 -40,98 -30,22
USD 1,92 1,07 -41,14 -29,46
Göreceli 2,19 0,64 -43,20 -32,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMAT0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar56.284.02467.135.03065.324.89845.984.201
Nakit ve Nakit Benzerleri85.16720.0041.692.317165.763
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.195.56427.912.61822.021.77317.137.200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar721.156753.324702.1929.071
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar29.798.47534.036.87435.174.11025.041.303
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.483.6624.412.2105.734.5063.630.864
(Ara Toplam)56.284.02467.135.03065.324.89845.984.201
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar38.266.98629.549.43129.770.73530.860.158
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.33520.33520.33520.335
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar23.276.45914.182.00714.340.77514.644.213
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.441.04514.551.83314.659.57314.770.551
Ertelenmiş Vergi Varlığı508.848785.612747.450731.720
Diğer Duran Varlıklar20.2999.6442.602693.339
TOPLAM VARLIKLAR94.551.01096.684.46195.095.63376.844.359
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler49.507.62949.091.61649.458.32450.756.787
Finansal Borçlar9.910.1734.163.8945.810.6578.592.108
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.471.85312.552.83317.392.11719.147.611
Diğer Borçlar13.374.74910.749.3567.416.5947.832.211
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.587.03418.279.39015.914.44513.463.696
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.6115.6115.6115.611
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.158.2093.340.5322.918.9001.715.550
(Ara Toplam)49.507.62949.091.61649.458.32450.756.787
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.465.39018.191.44316.647.93915.733.250
Finansal Borçlar10.533.98216.344.20914.995.29714.284.718
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0508.287508.287508.287
Uzun vadeli karşılıklar1.931.4081.338.9471.144.355908.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00032.175
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar32.577.99129.401.40228.989.37010.354.322
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.577.99129.401.40228.989.37010.354.322
Ödenmiş Sermaye36.600.00036.600.00036.600.00018.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.412.9301.412.9301.306.915
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.5662.507.5662.507.5662.507.566
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.565.120-19.565.121-19.565.121-19.565.120
Dönem Net Kar/Zararı4.895.9421.487.897962.797591.963
Diğer Özsermaye Kalemleri8.139.6036.958.1307.071.1987.212.998
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR94.551.01096.684.46195.095.63376.844.359
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri100.635.65262.468.94139.417.62520.233.846
Satışların Maliyeti (-)-81.752.206-51.923.215-31.229.240-18.656.276
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)18.883.44610.545.7268.188.3851.577.570
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)18.883.44610.545.7268.188.3851.577.570
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.199.953-996.218-679.455-400.046
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.102.455-1.521.639-1.121.067-788.759
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.405.3141.278.383940.959603.514
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.024.208-1.051.186-902.021-12.641
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.962.1448.255.0666.426.801979.638
Net Faaliyet Kar/Zararı15.581.0388.027.8696.387.863388.765
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.962.1448.255.0666.426.801979.638
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.883.5712.224.5361.886.6071.405.263
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.628.829-9.061.455-7.414.090-1.842.865
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.216.8861.418.147899.318542.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-320.94469.75063.47949.927
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-320.94469.75063.47949.927
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.895.9421.487.897962.797591.963
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.895.9421.487.897962.797591.963
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.895.9421.487.897962.797591.963
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.993.5981.315.123874.058437.029
Kıdem Tazminatı243.91477.89068.47927.186
Finansman Giderleri-14.628.829-9.061.455-7.414.090-1.842.865
Yurtiçi Satışlar103.523.69965.051.64241.337.46022.830.663
Yurtdışı Satışlar4.233.8093.727.6942.605.5391.019.487
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.037.291-614.600204.276374.354
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.037.291-614.600204.276374.354
Net YPP (Hedge Dahil)-2.037.291-614.600204.276374.354

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 6,1 A/D 13,9 2,4 6,9 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 6,13 1,41 2,07 65,38 0,70
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi