SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.084 1.100 -1,49
VIOP 1.220 1.240 -1,58
USD/TRY 7,3571 7,3409 0,22
BIST BANKA 1.102 1.125 -2,04
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.901 12.994 -0,71
ALTIN 1.944,58 1.953,75 -0,47
BRENT 44,95 44,96 -0,02

 Saray Matbaacılık Hisse Senedi | SAMAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,4878 3,65 2,1622
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 70,0 69,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar10,49,6
Ödenmiş Sermaye18,318,3
Net Kâr0,6-13,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 19,9
PD/DD 9,4
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,0 / 1,1
Piyasa Değeri 97,4 mnTL
Net Borç 22,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -7,64 -20,60 -13,36 106,20
USD -8,02 -21,46 -19,25 66,69
Göreceli -6,24 -22,30 -5,88 117,69

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMAT0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar45.984.20154.401.94369.941.04665.774.066
Nakit ve Nakit Benzerleri165.76314.01323.286151.794
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar17.137.20027.853.17619.491.6113.644.886
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.07125.96625.96625.966
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar25.041.30324.443.72344.763.71758.595.415
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.630.8642.065.0655.636.4663.356.005
(Ara Toplam)45.984.20154.401.94369.941.04665.774.066
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.860.15830.766.46131.774.47432.136.226
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.33520.33520.33520.335
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar14.644.21315.125.50016.266.92416.701.969
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.770.55114.884.30814.605.04814.551.456
Ertelenmiş Vergi Varlığı731.720696.024874.890858.206
Diğer Duran Varlıklar693.33940.2947.2774.260
TOPLAM VARLIKLAR76.844.35985.168.404101.715.52097.910.292
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler50.756.78755.046.95961.977.19358.116.365
Finansal Borçlar8.592.1083.905.2366.014.7107.365.477
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar19.147.61116.874.22623.121.38921.759.212
Diğer Borçlar7.832.21112.115.22617.931.99316.820.601
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)13.463.69620.275.22613.479.53311.043.788
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.6115.6115.6115.611
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.715.5501.871.4341.423.9571.121.676
(Ara Toplam)50.756.78755.046.95961.977.19358.116.365
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.733.25020.523.62219.775.18818.534.645
Finansal Borçlar14.284.71818.629.12817.143.05715.995.674
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)508.287508.2871.406.1151.406.115
Uzun vadeli karşılıklar908.0701.054.322888.945800.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32.17505.1860
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0331.885331.885331.885
Özkaynaklar10.354.3229.597.82319.963.13921.259.282
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.354.3229.597.82319.963.13921.259.282
Ödenmiş Sermaye18.300.00018.300.00018.300.00018.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0-19.40000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.306.91501.306.9151.306.915
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.5661.915.3441.915.3441.915.344
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.565.120-5.478.703-5.453.199-5.453.199
Dönem Net Kar/Zararı591.963-13.494.195-3.264.826-1.983.493
Diğer Özsermaye Kalemleri7.212.9988.374.7777.158.9057.173.715
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR76.844.35985.168.404101.715.52097.910.292
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri20.233.846115.054.86787.291.31232.541.055
Satışların Maliyeti (-)-18.656.276-108.385.418-78.701.739-28.093.528
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.577.5706.669.4498.589.5734.447.527
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.577.5706.669.4498.589.5734.447.527
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-400.046-1.273.004-1.006.896-617.882
Genel Yönetim Giderleri (-)-788.759-1.301.171-945.114-639.237
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri603.5144.235.1264.515.4884.062.201
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.641-3.294.611-663.746-394.004
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)979.6385.035.78910.489.3056.858.605
Net Faaliyet Kar/Zararı388.7654.095.2746.637.5633.190.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı979.6385.035.78910.489.3056.858.605
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.405.2632.458.4832.315.5652.620.948
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.842.865-20.851.601-16.089.885-11.469.067
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)542.036-13.357.329-3.285.015-1.989.514
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)49.927-136.86620.1896.021
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)49.927-136.86620.1896.021
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI591.963-13.494.195-3.264.826-1.983.493
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)591.963-13.494.195-3.264.826-1.983.493
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları591.963-13.494.195-3.264.826-1.983.493
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Dipnot
Amortisman Giderleri437.0291.905.9360876.201
Kıdem Tazminatı27.186115.83585.93449.889
Finansman Giderleri-1.842.865-20.851.601-16.089.885-11.469.067
Yurtiçi Satışlar22.830.663131.641.967102.699.92938.782.217
Yurtdışı Satışlar1.019.4876.570.2365.259.0693.740.543
Net Yabancı Para Pozisyonu374.354-19.789.043-8.352.589-22.645.252
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu374.354-19.789.042-8.352.589-23.690.153
Net YPP (Hedge Dahil)374.354-19.789.042-8.352.589-22.645.252

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 2,7 A/D 19,9 1,0 9,4 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 2,66 1,05 0,00 -104,35 -1,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi