SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.391 2.391 0,00
VIOP 2.646 2.646 0,00
USD/TRY 15,5959 15,5411 0,35
BIST BANKS 1.967 1.967 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.964 14.028 -0,45
GOLD 1.826,65 1.824,06 0,14
BRENT 114,50 114,14 0,32

Saray Matbaacılık Hisse Senedi | SAMAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,52 8,17 2,65
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,9 44,0 41,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar28,329,7
Ödenmiş Sermaye36,636,6
Net Kâr-1,2-3,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 28,3
PD/DD 10,6
FD/Satışlar 4,5
Yabancı Oranı (%) 4,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,7
Piyasa Değeri 299,0 mnTL
Net Borç 12,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 81,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,13 4,88 12,53 107,36
USD 1,34 0,91 5,67 77,56
Göreceli 3,35 8,17 17,40 61,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMATAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMATAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar100.452.86785.600.41865.024.78975.931.194
Nakit ve Nakit Benzerleri632.922122.89677.490130.044
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar42.347.58228.895.66724.731.13926.230.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar193.509193.509181.241182.158
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar49.151.67746.183.96134.319.16833.133.363
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.127.17710.204.3855.715.75116.254.869
(Ara Toplam)100.452.86785.600.41865.024.78975.931.194
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar38.159.48039.948.59537.400.78236.489.913
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar160.336160.336160.33620.336
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.332.3631.332.3631.332.3631.340.885
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar33.681.53234.066.83234.724.85835.106.025
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.84934.98930.92820.240
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.953.0563.186.56300
Diğer Duran Varlıklar3441.167.5121.152.2972.427
TOPLAM VARLIKLAR138.612.347125.549.013102.425.571112.421.107
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler105.787.54691.443.64775.071.26579.589.193
Finansal Borçlar10.765.96211.078.57712.164.47012.512.034
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar15.259.20816.654.08219.993.11618.170.053
Diğer Borçlar29.028.25628.491.33313.151.77615.106.683
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0021.412.80728.825.608
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları382.231346.761241.280241.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler50.351.88934.872.8948.107.8164.733.535
(Ara Toplam)105.787.54691.443.64775.071.26579.589.193
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.500.3294.418.8269.271.2519.939.595
Finansal Borçlar2.448.9882.722.1737.146.1157.775.456
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.281.460862.769638.191557.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü001.486.9451.606.532
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler769.881833.88400
Özkaynaklar28.324.47229.686.54018.083.05522.892.319
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.324.47229.686.54018.083.05522.892.319
Ödenmiş Sermaye36.600.00036.600.00036.600.00036.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.412.9301.412.93001.412.930
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.56602.507.5662.507.566
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.230.950-14.669.175-14.669.175-14.669.175
Dönem Net Kar/Zararı-1.199.341-3.561.775-15.297.951-10.830.026
Diğer Özsermaye Kalemleri7.234.2679.904.5608.942.6157.871.024
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR138.612.347125.549.012102.425.571112.421.107
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.139.58570.899.38353.534.79733.832.077
Satışların Maliyeti (-)-10.306.217-57.519.254-46.710.668-30.182.367
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.833.36813.380.1296.824.1293.649.710
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.833.36813.380.1296.824.1293.649.710
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-718.409-1.649.800-1.210.163-1.086.480
Genel Yönetim Giderleri (-)-711.448-3.111.636-2.574.714-2.093.063
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.230.4032.884.1101.850.4961.328.849
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.960.002-9.505.148-12.206.580-6.149.471
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)673.9131.997.655-7.316.832-4.350.455
Net Faaliyet Kar/Zararı1.403.5128.618.6933.039.252470.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.500576.047461.048303.547
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı675.4132.573.702-6.855.784-4.046.908
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler07.399135136
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.592.639-9.044.031-6.714.179-5.049.324
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.500576.047461.048303.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-917.227-6.462.930-13.569.828-9.096.096
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-282.1142.901.155-1.728.123-1.733.930
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-282.1142.901.155-1.728.123-1.733.930
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.199.341-3.561.775-15.297.951-10.830.026
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.199.341-3.561.775-15.297.951-10.830.026
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.199.341-3.561.775-15.297.951-10.830.026
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Dipnot
Amortisman Giderleri663.3842.692.1352.135.9111.386.555
Kıdem Tazminatı0153.103097.751
Finansman Giderleri-1.592.639-9.044.031-6.714.179-5.049.324
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.797.616-5.223.307-2.797.734-3.578.417
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-9.595.290-5.223.307-2.797.734-3.578.417
Net YPP (Hedge Dahil)-8.797.616-5.223.307-2.797.734-3.578.417
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit7.100.6628.182.3528.388.7894.243.382
Düzeltme Öncesi Kar-1.199.341-3.561.775-15.297.951-10.830.026
Düzeltmeler:-3.009.240-318.46924.199.51815.629.073
Amortisman & İtfa Payları663.3842.692.1352.135.9111.386.555
Karşılıklardaki Değişim000-1.413.853
Diğer Gelir/ Gider-3.672.624-3.010.60422.063.60715.656.371
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-4.208.581-3.880.2448.901.5674.799.047
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler11.309.24312.062.596-512.914-555.801
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)7.100.6628.182.3528.388.6534.243.246
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit00136136
Sabit Sermaye Yatırımları-269.102-387.424-503.176-113.163
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-730.251000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-999.353-387.424-503.176-113.163
Serbest Nakit Akım6.101.3097.794.9287.885.6134.130.219
Finansal Borçlardaki Değişim-5.555.387-6.878.161-678.070-294.699
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0-879.039-7.150.056-5.397.793
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-5.555.387-7.757.200-7.828.126-5.692.492
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış545.92237.72857.487-1.562.273
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim545.92237.72857.487-1.562.273
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler87.00085.16720.0041.692.317
Dönem Sonu Nakit632.922122.89577.491130.044

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 8,2 A/D 28,3 4,5 10,6 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 8,17 3,94 4,24 29,70 0,32
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi