SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.771 10.740 0,29
VIOP 11.750 11.725 0,21
USD/TRY 32,8221 32,8097 0,04
BIST BANKS 15.552 15.272 1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.164 18.254 -0,50
GOLD 2.322,05 2.360,00 -1,61
BRENT 85,02 85,71 -0,81

Saray Matbaacılık Hisse Senedi | SAMAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 42,06 56 13,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 16,3 313,7 297,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres BALIKHİSAR MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:60 AKYURT / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar373,4361,9
Ödenmiş Sermaye36,636,6
Net Kâr7,95,9

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,4
FD/Satışlar 5,7
Yabancı Oranı (%) 0,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,4 / 3,1
Piyasa Değeri 1.632,4 mnTL
Net Borç 2,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 80,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,33 1,23 1,18 10,12
USD -1,96 0,25 -0,85 -1,11
Göreceli -1,62 -1,59 2,38 -23,63

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMATAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMATAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar86.214.26298.366.618158.596.573102.271.790
Nakit ve Nakit Benzerleri4.953.186188.8417.408.630412.548
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar24.731.43026.508.75430.965.06120.080.828
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar122.437760.1724.326.037401.344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar56.231.83468.852.416105.612.54669.995.674
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar175.3752.056.43510.284.29911.381.396
(Ara Toplam)86.214.26298.366.618158.596.573102.271.790
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar437.415.257442.604.26558.615.90357.908.699
Ticari Alacaklar00020.336
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.33623.39920.3360
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar437.324.272442.480.52050.246.48851.240.445
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.64934.2674.73212.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı008.308.3546.609.105
Diğer Duran Varlıklar50.00066.07935.99325.951
TOPLAM VARLIKLAR523.629.519540.970.883217.212.476160.180.489
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler111.683.607127.358.054178.059.333126.173.295
Finansal Borçlar6.628.9243.205.5846.941.5055.455.968
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.130.33325.556.18249.797.96317.768.113
Diğer Borçlar69.956.49772.388.59360.409.75157.741.570
Müşteri Söz. Doğan Yük.00028.174.719
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)663.1382.365.63943.051.4530
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları924.9401.059.3651.076.421337.969
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.379.77522.782.69116.782.24016.694.956
(Ara Toplam)111.683.607127.358.054178.059.333126.173.295
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler38.551.89251.702.7541.697.0881.491.147
Finansal Borçlar516.5450740.8541.005.279
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar842.8613.147.090956.234485.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü37.192.48648.555.66400
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar373.394.020361.910.07537.456.05532.516.047
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar373.394.020361.910.07537.456.05532.516.047
Ödenmiş Sermaye36.600.00036.600.00036.600.00036.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri001.412.9301.412.930
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.754.70416.754.7042.507.5662.507.566
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-106.985.350-118.868.306-5.759.074-5.759.074
Dönem Net Kar/Zararı7.864.62611.882.956-3.351.753-8.249.248
Diğer Özsermaye Kalemleri419.160.040415.540.7216.046.3866.003.873
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR523.629.519540.970.883217.212.476160.180.489
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri36.101.579292.934.093131.776.39962.066.837
Satışların Maliyeti (-)-18.903.017-290.580.425-117.373.502-57.442.845
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.198.5622.353.66814.402.8974.623.992
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.198.5622.353.66814.402.8974.623.992
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-214.636-2.248.612-1.247.838-774.557
Genel Yönetim Giderleri (-)-373.836-5.370.373-3.093.511-1.889.331
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri356.37617.814.89216.526.34415.391.293
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.191.044-17.975.464-26.849.855-23.319.590
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)12.775.422-5.425.889-261.963-5.968.193
Net Faaliyet Kar/Zararı16.610.090-5.265.31710.061.5481.960.104
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler06.184.5931.5001.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.775.422758.704-260.463-5.966.693
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler02.044.41111.3503.745
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)18.609.221-41.192.713-5.358.673-2.937.288
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler06.184.5931.5001.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.384.643-38.389.598-5.607.786-8.900.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-23.520.01744.246.8532.256.033650.989
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-23.520.01744.246.8532.256.033650.989
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.864.6265.857.255-3.351.753-8.249.247
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.864.6265.857.255-3.351.753-8.249.247
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.864.6265.857.255-3.351.753-8.249.247
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.195.6553.794.2543.315.7962.267.685
Kıdem Tazminatı0873.742421.966193.718
Finansman Giderleri18.609.221-41.192.713-5.358.673-2.937.288
Yurtiçi Satışlar36.208.225000
Yurtdışı Satışlar1.051.660000
Net Yabancı Para Pozisyonu0-2.053.441-46.627.815-46.837.440
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0-2.053.441-46.627.815-46.837.440
Net YPP (Hedge Dahil)0-2.053.441-46.627.815-46.837.440
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit7.368.3685.251.7614.584.559-1.673.863
Düzeltme Öncesi Kar7.864.6265.857.255-3.351.753-8.249.248
Düzeltmeler:-7.011.167-29.081.244-3.143.558-2.705.686
Amortisman & İtfa Payları5.195.6553.794.2543.315.7962.267.685
Karşılıklardaki Değişim2.409.5137.122.508-488.963-1.740.294
Diğer Gelir/ Gider-14.496.528-39.998.006-5.970.391-3.233.077
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)853.459-23.223.989-6.495.311-10.954.934
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler6.514.90928.475.75011.079.8709.281.071
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)7.368.3685.251.7614.584.559-1.673.863
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-25.7894.856.8303.249.2532.247.165
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-5.895.08700
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-25.789-1.038.2573.249.2532.247.165
Serbest Nakit Akım7.342.5794.213.5047.833.812573.302
Finansal Borçlardaki Değişim4.639.357-5.217.464-845.162-580.737
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-7.217.591476.08800
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-2.578.234-4.741.376-845.162-580.737
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış4.764.345-527.8726.988.650-7.435
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim4.764.345-527.8726.988.650-7.435
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler188.841691.991419.980419.980
Dönem Sonu Nakit4.953.186164.1197.408.630412.545

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 44,6 A/D A/D 5,7 4,4 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 44,60 0,32 0,27 -5,13 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi