SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.857 1.810 2,64
VIOP 1.997 1.943 2,80
USD/TRY 13,2345 13,6711 -3,19
BIST BANKS 1.578 1.536 2,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.473 15.100 2,47
GOLD 1.780,41 1.771,06 0,53
BRENT 69,06 69,23 -0,25

Saray Matbaacılık Hisse Senedi | SAMAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,61 4,51 0,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 17,0 16,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar18,122,9
Ödenmiş Sermaye36,636,6
Net Kâr-15,3-10,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 13,7
PD/DD 9,1
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 3,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 1,6
Piyasa Değeri 164,3 mnTL
Net Borç 19,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 7,16 16,32 -48,80
USD -3,00 1,30 -16,85 -71,53
Göreceli -2,57 4,56 -3,79 -59,29

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMATAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMATAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar65.024.78975.931.19469.579.98556.284.024
Nakit ve Nakit Benzerleri77.490130.04487.00085.167
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar24.731.13926.230.76026.537.41919.195.564
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar181.241182.158149.850721.156
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar34.319.16833.133.36334.444.81229.798.475
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.715.75116.254.8698.360.9046.483.662
(Ara Toplam)65.024.78975.931.19469.579.98556.284.024
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar37.400.78236.489.91337.102.70238.266.986
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar160.33620.33620.33620.336
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.332.3631.340.88500
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar34.724.85835.106.02522.752.01023.276.459
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.92820.24014.329.40214.441.044
Ertelenmiş Vergi Varlığı000508.848
Diğer Duran Varlıklar1.152.2972.42795420.299
TOPLAM VARLIKLAR102.425.571112.421.107106.682.68794.551.010
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler75.071.26579.589.19364.790.22849.507.629
Finansal Borçlar12.164.47012.512.03411.897.6129.910.174
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar19.993.11618.170.05318.110.17110.626.704
Diğer Borçlar13.151.77615.106.68315.337.61713.374.749
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)21.412.80728.825.60815.243.59111.587.034
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü005.6110
Borç Karşılıkları241.280241.2800281.332
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.107.8164.733.5354.195.6263.727.636
(Ara Toplam)75.071.26579.589.19364.790.22849.507.629
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.271.2519.939.59510.585.43312.465.390
Finansal Borçlar7.146.1157.775.4567.642.61010.533.982
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar638.191557.6072.027.9781.931.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.486.9451.606.532914.8450
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar18.083.05522.892.31931.307.02632.577.991
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.083.05522.892.31931.307.02632.577.991
Ödenmiş Sermaye36.600.00036.600.00036.600.00036.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.412.9301.412.9301.412.930
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.5662.507.5662.507.5662.507.566
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-14.669.175-14.669.175-14.669.178-19.565.120
Dönem Net Kar/Zararı-15.297.951-10.830.026-1.213.3834.895.945
Diğer Özsermaye Kalemleri8.942.6157.871.0246.669.0916.726.670
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR102.425.571112.421.107106.682.68794.551.010
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri53.534.79733.832.07714.746.738100.635.652
Satışların Maliyeti (-)-46.710.668-30.182.367-12.123.956-81.752.206
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.824.1293.649.7102.622.78218.883.446
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.824.1293.649.7102.622.78218.883.446
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.210.163-1.086.480-573.692-1.199.953
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.574.714-2.093.063-366.311-2.102.455
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.850.4961.328.8491.297.5722.405.314
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.206.580-6.149.471-1.113.832-1.024.208
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-7.316.832-4.350.4551.866.51916.962.144
Net Faaliyet Kar/Zararı3.039.252470.1671.682.77915.581.038
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler461.048303.5473.3900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-6.855.784-4.046.9081.869.90916.962.144
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1351361362.883.571
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.714.179-5.049.324-1.645.340-14.628.829
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler461.048303.5473.3900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.569.828-9.096.096224.7055.216.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.728.123-1.733.930-1.438.088-320.944
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.728.123-1.733.930-1.438.088-320.944
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-15.297.951-10.830.026-1.213.3834.895.942
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-15.297.951-10.830.026-1.213.3834.895.942
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-15.297.951-10.830.026-1.213.3834.895.942
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.135.9111.386.555693.3321.993.598
Kıdem Tazminatı097.75128.545243.914
Finansman Giderleri-6.714.179-5.049.324-1.645.340-14.628.829
Yurtiçi Satışlar000103.523.699
Yurtdışı Satışlar0004.233.809
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.797.734-3.578.417-1.889.295-2.037.291
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.797.734-3.578.417-2.472.177-2.037.291
Net YPP (Hedge Dahil)-2.797.734-3.578.417-1.889.295-2.037.291
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit8.388.7894.243.3822.298.64912.158.914
Düzeltme Öncesi Kar-15.297.951-10.830.026-1.213.3834.895.942
Düzeltmeler:24.199.51815.629.0735.482.4472.423.481
Amortisman & İtfa Payları2.135.9111.386.555693.3321.993.598
Karşılıklardaki Değişim0-1.413.853-179.151877.086
Diğer Gelir/ Gider22.063.60715.656.3714.968.266-447.203
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)8.901.5674.799.0474.269.0647.319.423
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-512.914-555.801-1.970.5514.839.491
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)8.388.6534.243.2462.298.51312.158.914
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1361361360
Sabit Sermaye Yatırımları-503.176-113.163-104.696-9.701.294
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-503.176-113.163-104.696-9.701.294
Serbest Nakit Akım7.885.6134.130.2192.193.9532.457.620
Finansal Borçlardaki Değişim-678.070-294.699-299.482-2.090.209
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-7.150.056-5.397.793-1.973.235-296.257
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-7.828.126-5.692.492-2.272.717-2.386.466
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış57.487-1.562.273-78.76471.154
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim57.487-1.562.273-78.76471.154
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler20.0041.692.317165.76314.013
Dönem Sonu Nakit77.491130.04486.99985.167

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 4,5 A/D 13,7 2,0 9,1 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 4,49 1,93 3,08 115,37 1,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi