SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKA 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
ALTIN 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Panelsan Çatı Cephe Hisse Senedi | PNLSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,3033 13,8417 4,5384
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,7 102,0 97,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Panelsan Çatı Cephe
Kuruluş
Faal Alanı Çatı cephe sistemleri üretimi.
Telefon (0312)3420382
Faks (0312)3420380
Adres Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mah. 2118. Cad N:4 A Bl K3 D 18 Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar350,8151,3
Ödenmiş Sermaye75,057,5
Net Kâr29,865,6

Cari Değerler

F/K 9,9
FD/FAVÖK 6,5
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 2,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 2,4
Piyasa Değeri 949,5 mnTL
Net Borç -196,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 23,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,09 -4,24 18,10 -
USD -1,97 -6,76 6,64 -
Göreceli -1,61 -6,85 17,10 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PNLSN23.05.20221,550,208520,8518,77 15.640.470 24
PNLSN23.05.20221,550,208520,8518,7715.640.47024

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar661.274.736461.297.031313.581.6150
Nakit ve Nakit Benzerleri167.507.614103.552.18445.700.1210
Finansal Yatırımlar66.775.6614.160.798711.4160
Ticari Alacaklar180.434.299198.008.367165.040.5750
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.179.2963.650.9243.157.1990
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar182.103.646106.803.65684.377.7620
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar63.274.22045.121.10214.594.5420
(Ara Toplam)661.274.736461.297.031313.581.6150
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar103.591.67698.084.85384.482.2950
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar452.263406.329293.5080
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar12.616.25012.616.25012.616.2500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.510.6922.512.8462.515.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar84.339.18876.097.48162.867.9080
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar240.893255.818200.0830
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.332.4884.518.0682.411.5210
Diğer Duran Varlıklar99.9021.678.0613.578.0250
TOPLAM VARLIKLAR764.866.412559.381.884398.063.9100
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler393.882.941383.509.113254.022.7770
Finansal Borçlar21.160.00837.814.91746.889.2340
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar257.800.755221.311.347126.169.2380
Diğer Borçlar117.728286.14562.9090
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)83.096.24686.686.03200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28.295.37522.512.3695.143.0240
Borç Karşılıkları1.251.6741.135.833979.9980
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.161.15513.762.47074.778.3740
(Ara Toplam)393.882.941383.509.113254.022.7770
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler20.149.59824.581.49521.618.7060
Finansal Borçlar16.518.45617.356.24116.534.7830
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.159.8071.918.3661.441.9990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.471.3355.306.8883.641.9240
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar350.833.873151.291.276122.422.4270
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar350.833.873151.291.276122.422.4270
Ödenmiş Sermaye75.000.00057.500.00057.500.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri151.641.522000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.658.6751.320.17700
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları62.540.507250.668250.6680
Dönem Net Kar/Zararı29.768.63265.628.33736.458.3930
Diğer Özsermaye Kalemleri27.224.53726.592.09428.213.3660
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR764.866.412559.381.884398.063.9100
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri178.734.765605.449.972393.217.419103.030.149
Satışların Maliyeti (-)-145.523.604-490.326.406-326.993.410-87.112.566
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)33.211.161115.123.56666.224.00915.917.583
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)33.211.161115.123.56666.224.00915.917.583
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.885.785-9.157.037-6.238.345-2.231.830
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.168.499-6.763.274-4.120.421-1.551.055
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-481.534-1.414.074-986.441-8.203
Diğer Faaliyet Gelirleri41.120.257113.018.14543.226.15614.747.900
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-43.141.163-130.746.212-50.627.867-21.284.250
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)24.654.43780.061.11447.477.0915.590.145
Net Faaliyet Kar/Zararı26.675.34397.789.18154.878.80212.126.495
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.228.4588.859.6866.447.999546.649
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-861.395-2.939.191-1.175.495-946.456
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı26.021.50085.981.60952.749.5955.190.338
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler17.267.88640.894.22810.911.4044.384.580
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.888.328-40.547.637-22.994.788-10.119.199
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.367.0635.920.4955.272.504-399.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.401.05886.328.20040.666.211-544.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.632.426-20.699.863-4.207.818447.506
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.155.910-22.139.466-5.143.024-275.956
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.523.4841.439.603935.206723.462
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI29.768.63265.628.33736.458.393-96.775
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)29.768.63265.628.33736.458.393-96.775
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları29.768.63265.628.33736.458.393-96.775
Hisse Başına Kazanç0210
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Dipnot
Amortisman Giderleri1.118.8693.905.1132.907.5161.012.804
Kıdem Tazminatı622.879526.442296.145377.861
Finansman Giderleri-9.888.328-40.547.637-22.994.788-10.119.199
Yurtiçi Satışlar156.966.013531.697.009358.704.83089.466.680
Yurtdışı Satışlar20.580.36665.790.42831.229.91212.724.097
Net Yabancı Para Pozisyonu4.538.8814.497.7365.130.0310
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.538.8814.497.7365.104.5580
Net YPP (Hedge Dahil)5.740.3814.497.7365.130.0310
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-14.610.01994.852.9419.282.5544.276.933
Düzeltme Öncesi Kar29.768.63265.628.33736.458.393-96.775
Düzeltmeler:758.0849.850.1605.682.3083.122.748
Amortisman & İtfa Payları1.118.8693.905.1132.907.5161.012.804
Karşılıklardaki Değişim984.2711.654.278998.888347.991
Diğer Gelir/ Gider-1.345.0564.290.7691.775.9041.761.953
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)30.526.71675.478.49742.140.7013.025.973
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-45.015.70019.652.004-32.858.1471.250.960
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-14.488.98495.130.5019.282.5544.276.933
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-121.035-277.56000
Sabit Sermaye Yatırımları-9.343.497-2.138.27212.142.479704.779
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-62.614.863-1.926.9761.522.406-414.665
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-71.958.360-4.065.24813.664.885290.114
Serbest Nakit Akım-86.568.37990.787.69322.947.4394.567.047
Finansal Borçlardaki Değişim-17.492.694-16.766.656-8.513.7972.974.863
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı169.141.52204.500.00060.000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.125.019-2.676.698-5.441.366-1.794.828
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit150.523.809-19.443.354-9.455.1631.240.035
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış63.955.43071.344.33913.492.2765.807.082
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim63.955.43071.344.33913.492.2765.807.082
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler103.552.18432.207.84532.207.84532.622.510
Dönem Sonu Nakit167.507.614103.552.18445.700.12138.429.592

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PNLSN 12,7 9,9 6,5 1,1 2,7 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PNLSN 12,66 2,37 2,19 -17,35 -0,20
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi