SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.391 1.392 -0,05
VIOP 1.492 1.491 0,04
USD/TRY 8,6592 8,6647 -0,06
BIST BANKS 1.245 1.239 0,43
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
GOLD 1.766,25 1.764,28 0,11
BRENT 74,62 73,92 0,95

Plastikkart A.Ş Hisse Senedi | PKART

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 14,5 20,6 6,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 33,9 32,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Plastikkart A.Ş
Kuruluş 13.10.2000
Faal Alanı Kredi kartları bankamatik kartları elektronik kartlar her türlü kimlik kartları ve plastik kartlar telefon kartları sağlık ve sigorta kartları toplu taşımacılığa uygun kartlar otoyol ve köprü kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması
Telefon (0212)7361200
Faks (0212)7361575
Adres Ali Paşa Köyü Sinekli yolu 34570 Silivri - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar70,669,6
Ödenmiş Sermaye22,822,8
Net Kâr12,24,7

Cari Değerler

F/K 25,7
FD/FAVÖK 16,0
PD/DD 6,2
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 15,50
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 1,2
Piyasa Değeri 434,5 mnTL
Net Borç -34,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,53 0,16 2,14 32,18
USD -0,63 -2,38 0,49 13,15
Göreceli 2,52 3,49 6,01 40,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PKART15.10.20211,490,284728,4724,20 6.476.932 88
PKART17.05.20101,610,04424,423,76 1.006.272 41
PKART17.05.20101,610,04424,423,761.006.27241
PKART15.10.20211,490,284728,4724,206.476.93288

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar129.503.10093.013.84177.240.78372.666.204
Nakit ve Nakit Benzerleri54.100.84536.118.06824.094.32813.737.158
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar33.862.52318.390.71217.336.03525.399.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar49.67434.23441.29578.211
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar35.321.90131.028.96234.096.75825.604.440
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.168.1577.441.8651.672.3677.846.761
(Ara Toplam)129.503.10093.013.84177.240.78372.666.204
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.690.22416.697.39817.035.71716.851.772
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.914.0133.003.2183.092.4223.181.627
Maddi Duran Varlıklar13.039.10913.323.73413.384.42813.187.193
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar277.483305.956376.098445.526
Ertelenmiş Vergi Varlığı456.94260.772178.00231.608
Diğer Duran Varlıklar2.6773.7184.7675.818
TOPLAM VARLIKLAR146.193.324109.711.23994.276.50089.517.976
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler72.986.89137.746.52027.322.66026.783.087
Finansal Borçlar20.111.514484.0901.105.7401.780.793
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar30.790.62724.481.69515.854.96821.138.227
Diğer Borçlar6.224.327214.4440161.810
Müşteri Söz. Doğan Yük.2.099.7581.494.1165.550.3201.706.216
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.840.6706.701.495556.539611.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.307.0581.250.7421.317.261160.809
Borç Karşılıkları1.275.0211.070.0211.201.810636.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.337.9162.049.9171.736.022587.935
(Ara Toplam)72.986.89137.746.52027.322.66026.783.087
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.618.6482.388.8461.969.4541.820.740
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.618.6482.388.8461.969.4541.820.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar70.587.78569.575.87364.984.38660.914.149
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.587.78569.575.87364.984.38660.914.149
Ödenmiş Sermaye22.750.00022.750.00022.750.00022.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.501.0761.636.7561.636.7561.636.756
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları28.044.46235.385.71528.044.46228.044.462
Dönem Net Kar/Zararı12.193.9194.650.4267.341.2533.229.258
Diğer Özsermaye Kalemleri5.098.3285.152.9765.211.9155.253.673
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR146.193.324109.711.23994.276.50089.517.976
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri142.640.21366.183.695260.580.380179.485.660
Satışların Maliyeti (-)-122.940.947-59.238.292-243.441.575-169.470.452
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)19.699.2666.945.40317.138.80510.015.208
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)19.699.2666.945.40317.138.80510.015.208
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-409.296-116.933-630.063-486.243
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.546.831-2.545.456-5.463.274-3.754.383
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.812.0644.119.1463.395.63311.498.512
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.818.900-2.252.276-3.886.619-12.112.793
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)17.736.3036.149.88410.554.4825.160.301
Net Faaliyet Kar/Zararı14.743.1394.283.01411.045.4685.774.582
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler008150
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-14.605-159
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı17.736.3036.149.88410.540.6925.160.142
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.223.545-113.717-994.892-909.094
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-13.790-159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.512.7586.036.1679.545.8004.251.048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.318.839-1.385.741-2.204.547-1.021.790
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.564.828-1.253.776-2.043.468-724.756
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)245.989-131.965-161.079-297.034
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.193.9194.650.4267.341.2533.229.258
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.193.9194.650.4267.341.2533.229.258
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.193.9194.650.4267.341.2533.229.258
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.009.641512.2982.103.9641.581.274
Kıdem Tazminatı229.853114.927353.919265.439
Finansman Giderleri-1.223.545-113.717-994.892-909.094
Yurtiçi Satışlar141.065.53565.468.185254.850.056175.821.316
Yurtdışı Satışlar1.589.794730.6265.737.7633.739.989
Net Yabancı Para Pozisyonu34.100.64018.566.67910.563.5609.255.261
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu32.474.99214.566.6799.405.7942.858.396
Net YPP (Hedge Dahil)34.100.64018.566.67910.563.5609.255.261

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PKART 19,1 25,7 16,0 1,4 6,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PKART 19,10 15,23 15,50 27,56 0,40
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi