SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.163 9.062 1,11
VIOP 9.682 9.606 0,79
USD/TRY 31,2245 31,2017 0,07
BIST BANKS 10.032 9.920 1,12
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.601 17.556 0,25
GOLD 2.030,59 2.033,79 -0,16
BRENT 81,74 82,15 -0,50

Plastikkart A.Ş Hisse Senedi | PKART

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 31,86 74,4 42,54
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 139,6 138,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Plastikkart A.Ş
Kuruluş 13.10.2000
Faal Alanı Kredi kartları bankamatik kartları elektronik kartlar her türlü kimlik kartları ve plastik kartlar telefon kartları sağlık ve sigorta kartları toplu taşımacılığa uygun kartlar otoyol ve köprü kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması
Telefon (0212)7361200
Faks (0212)7361575
Adres Mimar Sinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı Blok No:5 Silivri / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar98,789,9
Ödenmiş Sermaye22,822,8
Net Kâr10,20,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 32,6
PD/DD 15,7
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%) 32,49
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,6
Piyasa Değeri 1.553,8 mnTL
Net Borç -105,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 31,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,58 1,71 14,21 112,77
USD -0,74 1,02 11,17 101,24
Göreceli 0,71 4,51 7,08 75,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PKART17.10.20223,080,715371,5364,38 16.273.034 88
PKART15.10.20211,420,284728,4724,20 6.476.932 88
PKART17.05.20101,610,04424,423,76 1.006.272 41
PKART17.10.20223,080,715371,5364,3816.273.03488
PKART15.10.20211,420,284728,4724,206.476.93288
PKART17.05.20101,610,04424,423,761.006.27241

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar329.990.512345.516.614185.167.428191.221.801
Nakit ve Nakit Benzerleri105.493.141112.747.73315.536.16137.173.539
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar126.958.356119.170.57160.726.39547.502.686
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar101.37277.498111.99941.763
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar57.067.68972.137.90474.573.83576.993.089
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar40.369.95441.382.90834.219.03829.510.724
(Ara Toplam)329.990.512345.516.614185.167.428191.221.801
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar50.988.37746.158.30535.235.86134.457.629
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar48.198.35843.943.90933.245.05933.299.396
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.094.2281.214.618401.233460.387
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.695.791999.7781.589.569697.846
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR380.978.889391.674.919220.403.289225.679.430
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler277.430.885296.968.471128.988.500129.455.310
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar223.459.347213.175.129106.814.604102.329.382
Diğer Borçlar00820.2750
Müşteri Söz. Doğan Yük.6.772.3328.387.0499.789.17819.509.785
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)33.754.94667.193.91700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü722.498000
Borç Karşılıkları2.217.0261.626.4942.304.3863.537.385
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.504.7366.585.8829.260.0574.078.758
(Ara Toplam)277.430.885296.968.471128.988.500129.455.310
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.852.0364.825.1805.907.9556.548.495
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0006.548.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.852.0364.825.1805.907.9550
Özkaynaklar98.695.96889.881.26885.506.83489.675.625
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar98.695.96889.881.26885.506.83489.675.625
Ödenmiş Sermaye22.750.00022.750.00022.750.00022.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.989.0864.789.3054.789.3054.789.305
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları50.471.60051.671.38151.671.38128.044.462
Dönem Net Kar/Zararı10.191.582406.589-2.808.05523.626.919
Diğer Özsermaye Kalemleri9.293.70010.263.9939.104.20310.464.939
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR380.978.889391.674.919220.403.289225.679.430
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri673.977.945345.795.805142.652.681554.651.611
Satışların Maliyeti (-)-617.705.554-307.212.252-134.242.963-504.992.757
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)56.272.39138.583.5538.409.71849.658.854
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)56.272.39138.583.5538.409.71849.658.854
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.612.542-1.353.512-1.130.270-1.355.556
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.591.660-10.992.949-7.652.820-15.473.413
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri22.695.81620.005.942627.4735.552.618
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-51.079.110-45.167.709-3.129.954-12.822.357
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.684.8951.075.325-2.875.85325.560.146
Net Faaliyet Kar/Zararı40.068.18926.237.092-373.37232.829.885
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0002.846
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.684.8951.075.325-2.875.85325.562.992
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.347.982-883.084-483.740-1.040.755
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0002.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.336.913192.241-3.359.59324.522.237
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-145.331214.349551.539-895.318
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-769.609-37.3460-1.452.221
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)624.278251.695551.539556.903
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.191.582406.590-2.808.05423.626.919
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.191.582406.590-2.808.05423.626.919
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.191.582406.590-2.808.05423.626.919
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri3.669.2702.155.410878.8962.400.638
Kıdem Tazminatı338.852257.981190.880561.540
Finansman Giderleri-1.347.982-883.084-483.740-1.040.755
Yurtiçi Satışlar670.635.992342.995.569141.651.335519.630.950
Yurtdışı Satışlar3.341.9532.800.2361.001.3465.203.266
Net Yabancı Para Pozisyonu-118.544.259-65.138.594-82.084.072-67.208.628
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-131.992.638-99.819.941-90.719.731-83.778.509
Net YPP (Hedge Dahil)-118.544.259-65.138.594-82.084.072-67.208.628
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit87.191.42066.020.943-20.537.187-4.792.912
Düzeltme Öncesi Kar10.191.582406.589-2.808.05523.626.919
Düzeltmeler:39.184.02810.976.840-1.339.23813.062.836
Amortisman & İtfa Payları3.669.2702.155.410878.8962.400.638
Karşılıklardaki Değişim2.871.452-1.220.5062.530.8875.059.844
Diğer Gelir/ Gider32.643.30610.041.936-4.749.0215.602.354
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)49.375.61011.383.429-4.147.29336.689.755
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler41.341.05157.127.250-13.908.059-16.253.049
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)90.716.66168.510.679-18.055.35220.436.706
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-3.525.241-2.489.736-2.481.835-25.229.618
Sabit Sermaye Yatırımları-19.202.073-13.554.154-765.405-12.187.446
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-19.202.073-13.554.154-765.405-12.187.446
Serbest Nakit Akım67.989.34752.466.789-21.302.592-16.980.358
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış67.989.34752.466.789-21.302.592-16.980.358
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi330.25523.107.405-334.786-144.532
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim68.319.60275.574.194-21.637.378-17.124.890
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler37.173.53937.173.53937.173.53954.298.429
Dönem Sonu Nakit105.493.141112.747.73315.536.16137.173.539

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PKART 68,3 A/D 32,6 1,8 15,7 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PKART 68,30 32,49 32,43 -5,48 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi