SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKA 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
ALTIN 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

Pasifik Teknoloji Hisse Senedi | PATEK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 38,5 177,1 138,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 4.847,3 4.846,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Pasifik Teknoloji
Kuruluş 10.06.2015
Faal Alanı Şirket, yazılım, donanım, teknolojik altyapı ve siber güvenlik başta olmak üzere teknolojik hizmet sağlayıcılğı yapmaktadır.
Telefon (0212)8777724
Faks
Adres Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cd. Vadi İstanbul Park 7B/32 Sarıyer/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar134,54,9
Ödenmiş Sermaye120,01,0
Net Kâr14,3-5,3

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 24,9
Yabancı Oranı (%) 0,98
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 40,3 / 40,3
Piyasa Değeri 15.611,0 mnTL
Net Borç -152,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 20,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,77 8,88 -15,21 -
USD 4,77 9,32 -15,58 -
Göreceli 4,16 0,30 -20,90 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PATEKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
PATEKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar527.848.886400.714.0800331.897.003
Nakit ve Nakit Benzerleri172.649.44438.080.936047.625.566
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar255.708.345174.837.1880168.220.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.499.22916.911.880025.631.379
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar48.078.34042.912.951038.007.266
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar39.913.528127.971.125052.412.774
(Ara Toplam)527.848.886400.714.0800331.897.003
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar111.931.46758.741.08106.141.952
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar312.087239.6490173.627
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları19.339.53716.789.99601.131.027
Maddi Duran Varlıklar30.115.1846.555.91202.281.106
Şerefiye10.179.93610.179.93600
Maddi Olmayan Duran Varlıklar48.840.14721.185.1570450.879
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.144.576192.2350682
Diğer Duran Varlıklar03.598.19602.104.631
TOPLAM VARLIKLAR639.780.353459.455.1610338.038.955
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler479.423.176363.573.8440276.431.345
Finansal Borçlar3.714.1102.890.2090219.426
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar205.530.014114.825.7900100.656.884
Diğer Borçlar192.194.10250.529.24001.670.298
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19.862.7224.350.67902.177.239
Borç Karşılıkları4.178.4481.326.7150200.620
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler53.943.780189.651.2110171.506.878
(Ara Toplam)479.423.176363.573.8440276.431.345
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler25.888.66735.749.67408.623.223
Finansal Borçlar16.790.50614.410.9130976.538
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar9.023.7945.652.40302.029.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü74.36711.952.00805.281.398
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler03.734.3500335.671
Özkaynaklar134.468.51060.131.643052.984.387
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar134.468.5104.916.7030941.361
Ödenmiş Sermaye120.000.0001.000.00001.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.064.586-98.2740-88.397
Dönem Net Kar/Zararı14.283.631-5.310.1660-9.877
Diğer Özsermaye Kalemleri-8.879.7079.325.143039.635
Azınlık Payları055.214.940052.043.026
TOPLAM KAYNAKLAR639.780.353459.455.1610338.038.955
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri481.053.346403.519.959263.426.305258.298.877
Satışların Maliyeti (-)-363.671.039-338.047.729-232.500.486-195.504.475
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)117.382.30765.472.23030.925.81962.794.402
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)117.382.30765.472.23030.925.81962.794.402
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.299.979-6.134.658-4.212.016-4.152.219
Genel Yönetim Giderleri (-)-30.749.562-23.329.973-17.320.751-7.256.475
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.273.050-252.56100
Diğer Faaliyet Gelirleri52.467.89985.609.72655.686.88348.706.763
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-63.402.995-89.889.939-62.081.457-54.147.995
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)66.124.62031.474.8252.998.47845.944.476
Net Faaliyet Kar/Zararı77.059.71635.755.0389.393.05251.385.708
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler265.82451.307114.8291.296.168
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-101.769000
Diğer Gelir ve Giderler80.746-574.637-600.66877.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı66.369.42130.951.4952.512.63947.318.350
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.437.207-5.456.630-2.964.562-192.046
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler244.801-523.330-485.8391.373.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)62.932.21425.494.865-451.92347.126.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-17.086.319-12.020.209-4.048.141-11.440.191
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-31.891.373-5.453.428-1.190.033-7.288.691
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)14.805.054-6.566.781-2.858.108-4.151.500
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI45.845.89513.474.656-4.500.06435.686.113
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)45.845.89513.474.656-4.500.06435.686.113
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları31.562.26418.784.8223.966.99135.695.990
Ana Ortaklık Payları14.283.631-5.310.166-8.467.055-9.877
Hisse Başına Kazanç013092
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.059.4131.938.0771.158.117542.569
Kıdem Tazminatı3.460.5173.132.3721.925.1721.251.313
Finansman Giderleri-3.437.207-5.456.630-2.964.562-192.046
Yurtiçi Satışlar491.496.638488.101.786274.073.165261.123.276
Yurtdışı Satışlar056.664566.6640
Net Yabancı Para Pozisyonu-13.359.700-142.769.3940-96.701.521
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-17.354.392-147.739.4400-101.259.235
Net YPP (Hedge Dahil)-13.359.700-142.769.3940-96.701.521
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit178.809.63120.600.7799.287.32238.546.063
Düzeltme Öncesi Kar45.845.89513.474.656-4.500.06435.686.113
Düzeltmeler:28.443.76423.729.23110.939.48812.055.242
Amortisman & İtfa Payları5.059.4131.938.0771.158.117542.569
Karşılıklardaki Değişim4.153.0244.548.3832.833.5781.352.538
Diğer Gelir/ Gider19.231.32717.242.7716.947.79310.160.135
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)74.289.65937.203.8876.439.42447.741.355
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler121.759.063-12.732.8656.533.106-3.976.556
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)196.048.72224.471.02212.972.53043.764.799
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-17.239.092-3.870.243-3.685.208-5.218.736
Sabit Sermaye Yatırımları-53.441.530-18.676.065-12.104.944-1.934.172
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-107.220.044-7.148.693-7.150.1711.296.168
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-160.661.574-25.824.758-19.255.115-638.004
Serbest Nakit Akım18.148.057-5.223.979-9.967.79337.908.059
Finansal Borçlardaki Değişim-197.393171.94438.806-6.525
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı119.000.00000950.000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-2.382.156-4.492.595-2.348.813-93.818
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit116.420.451-4.320.651-2.310.007849.657
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış134.568.508-9.544.630-12.277.80038.757.716
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim134.568.508-9.544.630-12.277.80038.757.716
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler38.080.93647.625.56647.625.5668.867.850
Dönem Sonu Nakit172.649.44438.080.93635.347.76647.625.566

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PATEK 116,5 A/D A/D 24,9 A/D 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PATEK 116,50 0,98 0,98 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi