SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.391 1.391 0,00
VIOP 1.501 1.501 0,00
USD/TRY 8,7716 8,7373 0,39
BIST BANKS 1.189 1.189 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.448 15.728 -1,78
GOLD 1.774,38 1.764,36 0,57
BRENT 73,83 73,51 0,44

Ostim Endüst. Yatırımlar Hisse Senedi | OSTIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,19 2,99 0,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,6 329,2 324,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ostim Endüst. Yatırımlar
Kuruluş 13.08.1998
Faal Alanı Proje, İnşaat, Dış Ticaret, AR-GE
Telefon (0312)3853409
Faks (0312)3852419
Adres 100. Yıl Bulvarı No: 99/90 9.Kat Ostim- Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar216,3153,2
Ödenmiş Sermaye133,476,2
Net Kâr0,117,1

Cari Değerler

F/K 25,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 6,0
Yabancı Oranı (%) 0,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,6 / 7,6
Piyasa Değeri 308,2 mnTL
Net Borç -32,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -3,75 -6,85 -16,00
USD -0,46 -7,18 -10,50 -28,09
Göreceli 1,66 1,08 -2,27 -10,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OSTIMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
OSTIMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar95.134.49537.688.63839.303.98436.158.763
Nakit ve Nakit Benzerleri59.912.5238.471.5433.411.2252.350.054
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.271.9277.550.08414.200.34711.934.377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar91.426177.325164.793272.163
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar13.487.24613.987.24615.436.86715.815.215
Stoklar5.868.1454.853.0114.815.2974.489.758
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.503.2282.649.4291.275.4551.297.196
(Ara Toplam)95.134.49537.688.63839.303.98436.158.763
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar192.691.547190.796.990163.796.013163.948.902
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.21716.21716.21716.217
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.828.4684.959.3554.709.6704.650.081
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller160.586.627162.741.627138.440.240138.440.240
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar11.980.00110.955.3468.504.7248.717.444
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00238475
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar15.280.23412.124.44512.124.92412.124.445
TOPLAM VARLIKLAR287.826.042228.485.628203.099.997200.107.665
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.925.49124.027.35627.918.11828.064.743
Finansal Borçlar3.976.2242.560.2222.054.0971.595.899
Diğer Finansal Yükümlülükler04.914.10800
Ticari Borçlar4.824.1743.767.8993.614.7703.873.984
Diğer Borçlar4.798.1205.886.8325.822.3985.830.536
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.189.4535.139.3274.136.3894.574.341
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü882.496581.3555.700.9955.036.854
Borç Karşılıkları280.0000280.000280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler975.0241.177.6136.309.4696.873.129
(Ara Toplam)20.925.49124.027.35627.918.11828.064.743
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler50.977.04951.603.93341.780.03040.943.397
Finansal Borçlar23.162.08823.121.66323.532.91423.932.239
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)12.124.44512.124.44512.124.44512.124.445
Uzun vadeli karşılıklar1.316.1911.261.8731.310.8561.056.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14.374.32515.095.9524.811.8153.829.951
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar215.923.502152.854.339133.401.849131.099.525
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar216.259.669153.175.533133.699.238131.475.479
Ödenmiş Sermaye133.404.25076.231.00076.231.00076.231.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.869.3101.869.3100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.783.0321.783.0321.783.0321.783.032
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları66.665.59849.567.69349.567.69349.567.693
Dönem Net Kar/Zararı110.00617.097.905989.981-1.295.682
Diğer Özsermaye Kalemleri14.296.7836.626.5933.258.2225.189.436
Azınlık Payları-336.167-321.194-297.389-375.954
TOPLAM KAYNAKLAR287.826.042228.485.628203.099.997200.107.665
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.880.42878.053.44064.267.21257.802.437
Satışların Maliyeti (-)-7.678.846-55.255.830-46.459.635-42.047.596
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.201.58222.797.61017.807.57715.754.841
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.201.58222.797.61017.807.57715.754.841
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.070.619-3.794.924-2.739.323-1.478.201
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.048.980-3.152.343-2.316.551-1.570.028
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri71.0051.252.9954.613.221140.764
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-242.247-1.844.731-181.496-257.146
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-89.25915.258.60717.183.42812.590.230
Net Faaliyet Kar/Zararı81.98315.850.34312.751.70312.706.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler023.888.02700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-130.888264.72315.038-44.551
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-220.14739.411.35717.198.46612.545.679
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.822.0336.596.3264.992.9294.136.162
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.501.697-16.352.082-13.987.699-12.586.271
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler023.888.02700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)100.18929.655.6018.203.6964.095.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-71.302-12.520.518-7.127.945-5.443.971
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-767.047-667.978-5.823.426-5.159.285
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)695.745-11.852.540-1.304.519-284.686
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI28.88717.135.0831.075.751-1.348.401
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)28.88717.135.0831.075.751-1.348.401
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-81.11937.17885.770-52.719
Ana Ortaklık Payları110.00617.097.905989.981-1.295.682
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri145.591555.671449.229213.844
Kıdem Tazminatı61.045225.332179.67898.630
Finansman Giderleri-1.501.697-16.352.082-13.987.699-12.586.271
Yurtiçi Satışlar4.794.09462.152.68053.098.28551.025.496
Yurtdışı Satışlar3.607.70310.155.0306.738.6253.599.890
Net Yabancı Para Pozisyonu16.629.96914.485.6613.034.825-1.287.139
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu15.882.99713.882.0402.862.876-1.428.629
Net YPP (Hedge Dahil)16.629.96914.485.6613.034.825-1.287.139

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OSTIM 2,3 25,8 A/D 6,0 1,4 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OSTIM 2,31 0,58 0,27 -31,35 -0,32
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi