SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.968 1.945 1,15
VIOP 2.176 2.150 1,22
USD/TRY 13,5059 13,4770 0,21
BIST BANKA 1.740 1.725 0,85
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.845,18 1.847,51 -0,13
BRENT 87,50 87,18 0,37

Ostim Endüst. Yatırımlar Hisse Senedi | OSTIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,48 1,86 0,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,0 27,2 23,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ostim Endüst. Yatırımlar
Kuruluş 13.08.1998
Faal Alanı Proje, İnşaat, Dış Ticaret, AR-GE
Telefon (0312)3853409
Faks (0312)3852419
Adres 100. Yıl Bulvarı No: 99/90 9.Kat Ostim- Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar226,8225,1
Ödenmiş Sermaye157,4133,4
Net Kâr10,68,8

Cari Değerler

F/K 8,7
FD/FAVÖK 26,9
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 4,5
Yabancı Oranı (%) 0,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 4,4
Piyasa Değeri 233,0 mnTL
Net Borç -27,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -4,52 -9,20 -5,73
USD -0,81 -4,38 -21,08 -6,91
Göreceli -1,79 -2,81 -11,71 -9,97

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OSTIMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
OSTIMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar101.803.01195.573.09195.134.49537.688.638
Nakit ve Nakit Benzerleri54.746.08633.286.57859.912.5238.471.543
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.633.0837.091.8688.271.9277.550.084
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.486.45133.868.78091.426177.325
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar13.256.60413.508.96613.487.24613.987.246
Stoklar8.031.2975.752.8005.868.1454.853.011
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.649.4902.064.0997.503.2282.649.429
(Ara Toplam)101.803.01195.573.09195.134.49537.688.638
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar241.655.869200.032.003192.691.547190.796.990
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar51.3733.50216.21716.217
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.958.0234.940.8654.828.4684.959.355
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller161.316.627160.586.627160.586.627162.741.627
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar54.763.53914.021.22811.980.00110.955.346
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar63.622000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar20.502.68520.479.78115.280.23412.124.445
TOPLAM VARLIKLAR343.458.880295.605.094287.826.042228.485.628
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler34.998.04120.930.31620.925.49124.027.356
Finansal Borçlar3.752.6054.427.6573.976.2242.560.222
Diğer Finansal Yükümlülükler0004.914.108
Ticari Borçlar8.453.5145.622.3914.824.1743.767.899
Diğer Borçlar4.374.8444.442.1594.798.1205.886.832
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.573.7354.992.8125.189.4535.139.327
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.286.859145.369882.496581.355
Borç Karşılıkları280.000280.000280.0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.276.4841.019.928975.0241.177.613
(Ara Toplam)34.998.04120.930.31620.925.49124.027.356
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler54.010.05349.756.30150.977.04951.603.933
Finansal Borçlar23.338.15023.890.84523.162.08823.121.663
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)12.124.44512.124.44512.124.44512.124.445
Uzun vadeli karşılıklar2.354.1091.776.7551.316.1911.261.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16.193.34911.964.25614.374.32515.095.952
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar254.450.786224.918.477215.923.502152.854.339
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar226.799.108225.080.026216.259.669153.175.533
Ödenmiş Sermaye157.417.015133.404.250133.404.25076.231.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0001.869.310
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.287.9211.798.1791.783.0321.783.032
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları41.962.24166.650.45166.665.59849.567.693
Dönem Net Kar/Zararı10.617.8238.814.137110.00617.097.905
Diğer Özsermaye Kalemleri14.514.10814.413.00914.296.7836.626.593
Azınlık Payları27.651.678-161.549-336.167-321.194
TOPLAM KAYNAKLAR343.458.880295.605.094287.826.042228.485.628
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri32.146.50123.094.5879.880.42878.053.440
Satışların Maliyeti (-)-21.748.533-15.179.281-7.678.846-55.255.830
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.397.9687.915.3062.201.58222.797.610
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.397.9687.915.3062.201.58222.797.610
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.774.374-1.867.204-1.070.619-3.794.924
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.672.409-2.607.926-1.048.980-3.152.343
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.403.447261.30471.0051.252.995
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-367.048-365.283-242.247-1.844.731
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.987.5843.336.197-89.25915.258.607
Net Faaliyet Kar/Zararı3.951.1853.440.17681.98315.850.343
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00023.888.027
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-1.334-18.491-130.888264.723
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.986.2503.317.706-220.14739.411.357
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.630.2315.297.6041.822.0336.596.326
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.584.236-2.707.255-1.501.697-16.352.082
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00023.888.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.032.2455.908.055100.18929.655.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)661.0892.933.746-71.302-12.520.518
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.840.123-145.369-767.047-667.978
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.501.2123.079.115695.745-11.852.540
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.693.3348.841.80128.88717.135.083
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.693.3348.841.80128.88717.135.083
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları75.51227.664-81.11937.178
Ana Ortaklık Payları10.617.8228.814.137110.00617.097.905
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri474.810307.165145.591555.671
Kıdem Tazminatı137.256112.41661.045225.332
Finansman Giderleri-3.584.236-2.707.255-1.501.697-16.352.082
Yurtiçi Satışlar14.530.17012.313.8794.794.09462.152.680
Yurtdışı Satışlar13.396.7078.507.8713.607.70310.155.030
Net Yabancı Para Pozisyonu14.494.62221.330.06516.629.96914.485.661
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu13.081.88920.699.59415.882.99713.882.040
Net YPP (Hedge Dahil)14.494.62221.330.06516.629.96914.485.661
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-13.094.148-40.258.519-14.769.08337.554.620
Düzeltme Öncesi Kar10.402.4628.814.137110.00617.097.905
Düzeltmeler:-4.541.296-2.651.565-1.325.027-12.683.413
Amortisman & İtfa Payları474.810307.165145.591555.671
Karşılıklardaki Değişim383.977514.88254.318579.889
Diğer Gelir/ Gider-5.400.083-3.473.612-1.524.936-13.818.973
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)5.861.1666.162.572-1.215.0214.414.492
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-18.955.314-46.421.091-13.554.06233.140.128
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-13.094.148-40.258.519-14.769.08337.554.620
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-3.714.541-3.373.047-1.170.2462.664.257
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-49.543.4682.155.0002.155.00035.443.213
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-53.258.009-1.218.047984.75438.107.470
Serbest Nakit Akım-66.352.157-41.476.566-13.784.32975.662.090
Finansal Borçlardaki Değişim1.232.6382.962.2002.308.570-68.128.973
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı86.885.88562.873.12162.873.1200
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit696.434456.28043.619-302.842
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit88.814.95766.291.60165.225.309-68.431.815
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış22.462.80024.815.03551.440.9807.230.275
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim22.462.80024.815.03551.440.9807.230.275
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler8.471.5438.471.5438.471.5431.241.268
Dönem Sonu Nakit30.934.34333.286.57859.912.5238.471.543

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OSTIM 1,5 8,7 26,9 4,5 1,0 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OSTIM 1,48 0,21 0,25 4,29 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi