SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKA 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
ALTIN 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

Oba Makarnacılık Hisse Senedi | OBAMS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 43,16 63,1 19,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,0 9.349,3 9.343,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Oba Makarnacılık
Kuruluş 13.01.1966
Faal Alanı Makarna üretimi.
Telefon (0342)3234600
Faks (0342)3234610
Adres 4.Org.San.Böl. 83422 Nolu Cad. No:1 GAZİANTEP

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4.372,32.700,3
Ödenmiş Sermaye407,2407,2
Net Kâr1.278,91.051,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 18,3
FD/FAVÖK 31,7
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 2,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 52,2 / 52,2
Piyasa Değeri 23.376,6 mnTL
Net Borç 513,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 20,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,97 6,18 -16,22 -
USD 1,97 6,61 -16,59 -
Göreceli 1,37 -2,18 -21,85 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OBAMSAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
OBAMSAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.866.976.9574.744.265.1995.173.816.3850
Nakit ve Nakit Benzerleri238.966.182361.285.13056.342.2670
Finansal Yatırımlar013.821.85000
Ticari Alacaklar1.943.647.0452.364.097.3252.117.651.4310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar81.332.561117.372.582112.643.7540
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.575.718.3201.415.328.6351.663.809.1380
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.027.312.849472.359.6771.223.369.7950
(Ara Toplam)4.866.976.9574.744.265.1995.173.816.3850
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.172.755.5941.867.227.0003.107.967.1910
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.071.451.2761.697.537.0032.536.256.6280
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar262.21046.809350.3420
Ertelenmiş Vergi Varlığı0137.380.28281.977.1200
Diğer Duran Varlıklar101.042.10832.262.906489.383.1010
TOPLAM VARLIKLAR8.039.732.5516.611.492.1998.281.783.5760
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.397.702.2073.746.993.0225.025.090.4970
Finansal Borçlar622.390.502764.994.1323.235.648.2780
Diğer Finansal Yükümlülükler1.259.970273.717840.8320
Ticari Borçlar1.167.774.9771.457.815.4641.242.181.6880
Diğer Borçlar7.034.040277.836.19079.632.4860
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.513.729.3640403.618.7870
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü47.216.53377.015.54400
Borç Karşılıkları11.049.13411.301.74615.791.2020
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.247.6871.157.756.22947.377.2240
(Ara Toplam)3.397.702.2073.746.993.0225.025.090.4970
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler269.711.380164.193.333141.540.6710
Finansal Borçlar129.033.115146.069.565120.447.2420
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar018.123.76800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü122.827.338000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17.850.927021.093.4290
Özkaynaklar4.372.318.9642.700.305.8443.115.152.4080
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.372.318.9642.700.305.8443.115.152.4080
Ödenmiş Sermaye407.169.500407.169.500407.169.5000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler92.128.01435.279.80286.895.4890
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları828.862.844245.470.1903.038.677.4770
Dönem Net Kar/Zararı1.278.906.3011.051.589.931-2.102.394.1470
Diğer Özsermaye Kalemleri1.765.252.305960.796.4211.684.804.0890
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR8.039.732.5516.611.492.1998.281.783.5760
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.433.219.81411.997.010.71420.867.993.4758.199.411.948
Satışların Maliyeti (-)-21.429.480.090-10.297.855.265-18.884.055.541-7.138.113.741
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.003.739.7241.699.155.4491.983.937.9341.061.298.207
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.003.739.7241.699.155.4491.983.937.9341.061.298.207
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.373.382.147-757.620.215-2.226.657.594-851.029.260
Genel Yönetim Giderleri (-)-101.427.419-45.420.904-116.975.711-75.908.912
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.735.244.3421.266.787.710808.742.698320.557.242
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-708.456.225-780.498.598-319.129.600-131.980.725
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.555.718.2751.382.403.442129.917.727322.936.552
Net Faaliyet Kar/Zararı528.930.158896.114.330-359.695.371134.360.035
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler499.190.09896.602.1823.212.2641.532.330
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.054.908.3731.479.005.624133.129.991324.468.882
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler416.501.162596.230.919127.351.83461.762.547
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-822.721.854-863.151.014-2.524.479.422-217.475.768
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler499.190.09896.602.1823.212.2641.532.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.648.687.6811.212.085.529-2.263.997.597168.755.661
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-369.781.380-160.495.598161.603.450-1.506.786
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-133.742.724-78.189.330-548.267-396.194
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-236.038.656-82.306.268162.151.717-1.110.592
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.278.906.3011.051.589.931-2.102.394.147167.248.875
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.278.906.3011.051.589.931-2.102.394.147167.248.875
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.278.906.3011.051.589.931-2.102.394.147167.248.875
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri224.245.05241.832.087196.642.53429.110.750
Kıdem Tazminatı1.988.9002.101.4433.566.5351.048.205
Finansman Giderleri-822.721.854-863.151.014-2.524.479.422-217.475.768
Yurtiçi Satışlar9.451.783.2654.380.371.84410.549.330.1964.394.548.851
Yurtdışı Satışlar14.372.170.7617.850.276.12910.317.471.1433.820.919.157
Net Yabancı Para Pozisyonu3.243.353.6851.206.752.046-811.090.4630
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.243.353.6851.206.752.046-811.090.4630
Net YPP (Hedge Dahil)3.243.353.6851.206.752.046-811.090.4630
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit2.476.475.8812.525.141.714-1.109.961.864-834.830.598
Düzeltme Öncesi Kar1.278.906.3011.051.589.931-2.102.394.147167.248.875
Düzeltmeler:77.106.184831.679.1562.651.971.258189.033.921
Amortisman & İtfa Payları224.245.05241.832.087196.642.53429.110.750
Karşılıklardaki Değişim-2.753.1684.299.35912.686.80041.108.280
Diğer Gelir/ Gider-144.385.700785.547.7102.442.641.924118.814.891
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.356.012.4851.883.269.087549.577.111356.282.796
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler1.213.767.111641.872.627-1.653.733.559-1.191.113.394
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)2.569.779.5962.525.141.714-1.104.156.448-834.830.598
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-93.303.7150-5.805.4160
Sabit Sermaye Yatırımları-523.788.644-333.655.256-381.690.945-106.034.945
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit388.340.993-32.262.906-370.034.086-11.447.775
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-135.447.651-365.918.162-751.725.031-117.482.720
Serbest Nakit Akım2.341.028.2302.159.223.552-1.861.686.895-952.313.318
Finansal Borçlardaki Değişim-1.914.990.545-1.674.696.5862.250.631.0411.053.267.351
Temettü Ödemeleri00-149.358.137-20.546.614
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-243.413.770-157.435.707-185.450.306-38.072.604
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-2.158.404.315-1.832.132.2931.915.822.598994.648.133
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış182.623.915327.091.25954.135.70342.334.815
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim182.623.915327.091.25954.135.70342.334.815
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler56.342.26734.193.8712.206.5641.528.261
Dönem Sonu Nakit238.966.182361.285.13056.342.26743.863.076

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OBAMS 48,8 18,3 31,7 1,0 5,3 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OBAMS 48,76 2,85 2,85 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi