SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.443 1.454 -0,80
VIOP 1.552 1.561 -0,56
USD/TRY 8,5601 8,5574 0,03
BIST BANKA 1.241 1.231 0,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.730 15.674 0,36
ALTIN 1.858,87 1.858,85 0,00
BRENT 74,25 74,24 0,01

Nurol GYO Hisse Senedi | NUGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,4 17,52 6,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,5 38,3 36,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Nurol GYO
Kuruluş 03.09.1997
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)2868240
Faks (0212)2869956
Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 34498 Maslak - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar303,2330,0
Ödenmiş Sermaye310,2295,0
Net Kâr-27,0-217,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 11,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,7
Piyasa Değeri 3.539,4 mnTL
Net Borç 1.020,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,14 -10,51 -20,60 56,52
USD -5,51 -10,09 -23,01 35,86
Göreceli -2,36 -10,20 -20,67 60,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33 732.608 12
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33732.60812

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar456.396.776473.921.607490.572.627452.654.580
Nakit ve Nakit Benzerleri149.447.100112.334.682109.534.68648.562.610
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar22.083.46741.534.85736.117.58734.306.667
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.355.6376.355.63710.601.9085.807.755
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar231.194.900269.032.720300.324.641323.168.285
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar47.315.67244.663.71133.993.80540.809.263
(Ara Toplam)456.396.776473.921.607490.572.627452.654.580
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.165.708.3091.166.150.0551.163.027.0121.156.735.675
Ticari Alacaklar1.258.4061.599.1932.076.5491.922.258
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.269.1551.269.1551.269.1551.077.702
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.036.495.0001.036.495.0001.021.017.9991.021.017.999
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar13.545.66413.672.94712.948.90211.670.487
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar113.140.084113.113.760125.714.407121.047.229
TOPLAM VARLIKLAR1.622.105.0851.640.071.6621.653.599.6391.609.390.255
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.160.677.4621.126.940.0261.217.975.893885.426.132
Finansal Borçlar1.014.149.399946.853.777893.996.212723.753.800
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar31.706.41722.838.02533.120.24024.477.149
Diğer Borçlar19.975.1444.316.423156.205.83546.461.291
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)84.631.719142.397.156123.446.10678.177.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları9.373.5719.252.69710.127.36011.111.979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler841.2121.281.9481.080.1401.444.087
(Ara Toplam)1.160.677.4621.126.940.0261.217.975.893885.426.132
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler158.235.300183.083.881297.047.436508.566.553
Finansal Borçlar156.236.679181.072.580296.205.736507.513.584
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.258.4061.603.493175.040408.376
Uzun vadeli karşılıklar740.215407.808666.660644.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar303.192.323330.047.755138.576.310215.397.570
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar303.192.323330.047.755138.576.310215.397.570
Ödenmiş Sermaye310.200.000295.000.000295.000.000295.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.021.5057.021.5057.021.5057.021.505
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-712.881.859-495.673.389-496.042.738-496.042.738
Dönem Net Kar/Zararı-27.006.065-217.208.470-218.155.281-141.335.239
Diğer Özsermaye Kalemleri725.858.742740.908.109550.752.824550.754.042
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.622.105.0851.640.071.6621.653.599.6391.609.390.255
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri148.762.571282.721.521189.955.469101.706.226
Satışların Maliyeti (-)-42.889.360-100.544.051-66.046.737-40.347.185
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)105.873.211182.177.470123.908.73261.359.041
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)105.873.211182.177.470123.908.73261.359.041
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-32.639.358-86.911.005-53.907.123-22.890.200
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.796.243-27.255.548-20.883.919-14.683.016
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.270.36643.207.61042.663.48623.817.933
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.749.951-10.605.252-31.900.669-12.324.383
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)68.958.025100.613.27559.880.50735.279.375
Net Faaliyet Kar/Zararı66.437.61068.010.91749.117.69023.785.825
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.100.2391.596.2391.596.239
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı68.958.025101.713.51461.476.74636.875.614
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler839.5912.690.3552.502.7122.093.170
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-96.803.681-321.612.339-282.134.739-180.304.023
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler01.100.2391.596.2391.596.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-27.006.065-217.208.470-218.155.281-141.335.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-27.006.065-217.208.470-218.155.281-141.335.239
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-27.006.065-217.208.470-218.155.281-141.335.239
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-27.006.065-217.208.470-218.155.281-141.335.239
Hisse Başına Kazanç0-1-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri162.685369.060377.060251.377
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-96.803.681-321.612.339-282.134.739-180.304.023
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-361.370.278-360.496.717-425.598.617-328.552.456
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-361.370.278-360.496.717-425.598.617-328.552.456
Net YPP (Hedge Dahil)-361.370.278-360.496.717-425.598.617-328.552.456

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NUGYO 11,4 A/D A/D A/D 11,7 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NUGYO 11,41 4,24 4,24 -0,07 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi