SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.965 1.945 1,01
VIOP 2.173 2.150 1,09
USD/TRY 13,5654 13,4770 0,66
BIST BANKA 1.730 1.725 0,28
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.845,31 1.847,51 -0,12
BRENT 88,56 87,18 1,58

Nurol GYO Hisse Senedi | NUGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,45 14,04 8,59
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,5 231,6 228,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Nurol GYO
Kuruluş 03.09.1997
Faal Alanı Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkul portföyü oluşturmak ve geliştirmek.
Telefon (0212)2868240
Faks (0212)2869956
Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 34498 Maslak - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar245,3253,4
Ödenmiş Sermaye310,2310,2
Net Kâr-85,0-76,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 7,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,5 / 2,2
Piyasa Değeri 1.706,1 mnTL
Net Borç 971,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -5,01 -19,94 -5,17
USD -0,81 -4,87 -30,42 -6,36
Göreceli -1,79 -3,31 -22,15 -9,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33 732.608 12
NUGYO20.05.20093,700,07337,337,33732.60812

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar371.551.305344.009.744456.396.776473.921.607
Nakit ve Nakit Benzerleri107.936.97859.004.663149.447.100112.334.682
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar16.806.57620.341.59922.083.46741.534.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.355.6376.355.6376.355.6376.355.637
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar196.532.295211.797.277231.194.900269.032.720
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar43.919.81946.510.56847.315.67244.663.711
(Ara Toplam)371.551.305344.009.744456.396.776473.921.607
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.131.094.8061.125.596.6471.165.708.3091.166.150.055
Ticari Alacaklar937.7651.037.9351.258.4061.599.193
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.269.1551.269.1551.269.1551.269.155
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller995.666.000995.666.0001.036.495.0001.036.495.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar13.455.35713.587.89613.545.66413.672.947
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar119.766.529114.035.661113.140.084113.113.760
TOPLAM VARLIKLAR1.502.646.1111.469.606.3911.622.105.0851.640.071.662
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler835.221.544989.414.6061.160.677.4621.126.940.026
Finansal Borçlar658.632.460830.800.5311.014.149.399946.853.777
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar22.505.22719.689.53131.706.41722.838.025
Diğer Borçlar88.924.53276.216.55819.975.1444.316.423
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)55.279.61852.952.15084.631.719142.397.156
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları9.053.4568.845.8559.373.5719.252.697
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler826.251909.981841.2121.281.948
(Ara Toplam)835.221.544989.414.6061.160.677.4621.126.940.026
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler422.133.779226.806.100158.235.300183.083.881
Finansal Borçlar420.627.290225.199.441156.236.679181.072.580
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)937.7651.037.9351.258.4061.603.493
Uzun vadeli karşılıklar568.724568.724740.215407.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar245.290.788253.385.685303.192.323330.047.755
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar245.290.788253.385.685303.192.323330.047.755
Ödenmiş Sermaye310.200.000310.200.000310.200.000295.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.021.5057.021.5057.021.5057.021.505
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-712.881.859-712.881.859-712.881.859-495.673.389
Dönem Net Kar/Zararı-85.046.717-76.722.028-27.006.065-217.208.470
Diğer Özsermaye Kalemleri725.997.859725.768.067725.858.742740.908.109
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.502.646.1111.469.606.3911.622.105.0851.640.071.662
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri292.512.176221.996.673148.762.571282.721.521
Satışların Maliyeti (-)-82.408.211-65.463.446-42.889.360-100.544.051
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)210.103.965156.533.227105.873.211182.177.470
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)210.103.965156.533.227105.873.211182.177.470
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-70.275.001-51.853.129-32.639.358-86.911.005
Genel Yönetim Giderleri (-)-20.218.271-15.398.714-6.796.243-27.255.548
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri22.478.65015.251.02610.270.36643.207.610
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-19.753.590-15.924.931-7.749.951-10.605.252
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)122.335.75388.607.47968.958.025100.613.275
Net Faaliyet Kar/Zararı119.610.69389.281.38466.437.61068.010.917
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0001.100.239
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı122.335.75388.607.47968.958.025101.713.514
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.300.4471.739.552839.5912.690.355
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-209.682.917-167.069.059-96.803.681-321.612.339
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0001.100.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-85.046.717-76.722.028-27.006.065-217.208.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-85.046.717-76.722.028-27.006.065-217.208.470
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-85.046.717-76.722.028-27.006.065-217.208.470
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-85.046.717-76.722.028-27.006.065-217.208.470
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri443.661301.240162.685369.060
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-209.682.917-167.069.059-96.803.681-321.612.339
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-259.062.613-357.449.521-361.370.278-360.496.717
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-259.062.613-357.449.521-361.370.278-360.496.717
Net YPP (Hedge Dahil)-259.062.613-357.449.521-361.370.278-360.496.717
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit122.619.28669.814.83369.370.277241.776.687
Düzeltme Öncesi Kar-85.046.717-76.722.028-27.006.065-217.208.470
Düzeltmeler:203.995.274164.130.51590.724.828279.492.133
Amortisman & İtfa Payları443.661301.240162.685369.060
Karşılıklardaki Değişim132.766153.111251.171-1.281.159
Diğer Gelir/ Gider203.418.847163.676.16490.310.972280.404.232
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)118.948.55787.408.48763.718.76362.283.663
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler4.069.473-17.541.5015.720.911179.671.210
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)123.018.03069.866.98669.439.674241.954.873
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-398.744-52.153-69.397-178.186
Sabit Sermaye Yatırımları-226.071-216.189-35.402-1.639.920
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit35.000.00035.000.000012.466.031
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit34.773.92934.783.811-35.40210.826.111
Serbest Nakit Akım157.393.215104.598.64469.334.875252.602.798
Finansal Borçlardaki Değişim-111.671.302-130.175.525-12.405.200-207.127.580
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-48.242.21529.542.514-55.933.991-48.790.555
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-159.913.517-100.633.011-68.339.191-255.918.135
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-2.520.3023.965.633995.684-3.315.337
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-2.520.3023.965.633995.684-3.315.337
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler14.291.26814.291.26814.291.26817.606.605
Dönem Sonu Nakit11.770.96618.256.90115.286.95214.291.268

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
NUGYO 5,5 A/D A/D A/D 7,0 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
NUGYO 5,50 4,27 4,27 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi