SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.376 1.393 -1,24
VIOP 1.414 1.432 -1,26
USD/TRY 8,1474 8,1495 -0,03
BIST BANKS 1.063 1.074 -0,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.215 15.234 -0,13
GOLD 1.733,32 1.732,88 0,03
BRENT 63,17 63,18 -0,02

Mazhar Zorlu Holding Hisse Senedi | MZHLD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 33,1 48,02 14,92
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 4,2 4,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mazhar Zorlu Holding
Kuruluş 31.01.1996
Faal Alanı Mevcut şirketlere iştirak etmek,şirketlerin yönetimine katılmak ve aracılık yapmamak şartıyla hisse senetlerini iktisap etmek ve satmak.
Telefon (0232)3768631
Faks (0232)3768637
Adres 10003 Sok. No:6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar45,816,4
Ödenmiş Sermaye10,810,8
Net Kâr47,819,1

Cari Değerler

F/K 7,6
FD/FAVÖK 8,5
PD/DD 8,0
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 365,0 mnTL
Net Borç -73,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,45 -7,98 -22,43 6,99
USD -5,80 -8,32 -28,12 -2,82
Göreceli -4,26 -3,55 -12,20 14,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MZHLD26.05.19982,270,07057,057,05 141.039 A/D
MZHLD26.05.19982,270,07057,057,05141.039A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar213.423.668134.900.64799.296.61491.625.043
Nakit ve Nakit Benzerleri77.911.1056.993.9736.206.9266.029.098
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar22.182.00328.701.77818.990.37823.338.560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.456.23227.965.31121.908.2509.428.190
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar72.356.06053.254.31143.379.42750.612.216
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar17.518.26817.985.2748.811.6332.216.979
(Ara Toplam)213.423.668134.900.64799.296.61491.625.043
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar75.302.26472.783.26471.289.53868.503.732
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar30.725.90730.943.89429.123.14826.832.998
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar4.044.7944.002.5793.986.7753.976.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.850.6863.897.8213.999.8914.048.721
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.035.1031.161.1231.218.8051.413.162
Maddi Duran Varlıklar8.500.1675.926.2466.182.4935.541.908
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar154.318107.386119.564156.697
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.136.3382.889.2852.803.9322.678.738
Diğer Duran Varlıklar23.854.95123.854.93023.854.93023.854.930
TOPLAM VARLIKLAR288.725.932207.683.911170.586.152160.128.775
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler87.420.38564.306.86346.723.53444.603.399
Finansal Borçlar1.702.5671.614.0821.301.131585.359
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar14.344.97623.542.3136.909.8499.871.786
Diğer Borçlar6.044.4424.870.2627.296.8034.520.491
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)52.158.98425.430.66326.269.81726.074.615
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.834.1696.841.3803.123.6331.535.574
Borç Karşılıkları1.449.5781.445.8981.329.0241.427.474
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler885.669562.265493.277588.100
(Ara Toplam)87.420.38564.306.86346.723.53444.603.399
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler36.452.13240.637.95537.523.98334.352.121
Finansal Borçlar2.350.8012.734.3473.084.873877.942
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar24.030.86524.255.86524.496.12724.646.127
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)03.327.77900
Uzun vadeli karşılıklar10.070.46610.319.9649.942.9838.828.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar164.853.415102.739.09386.338.63581.173.255
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.801.41816.380.8168.301.4175.803.331
Ödenmiş Sermaye10.836.00010.836.00010.836.00010.836.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0-1.936.042-1.936.042-1.936.042
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-373.357-427.594-391.250-371.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.714.9171.714.9171.714.9171.714.917
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-43.812.331-42.649.710-42.649.710-42.649.709
Dönem Net Kar/Zararı47.802.93119.086.92711.015.2728.017.083
Diğer Özsermaye Kalemleri29.633.25829.756.31829.712.23030.192.642
Azınlık Payları119.051.99786.358.27778.037.21875.369.924
TOPLAM KAYNAKLAR288.725.932207.683.911170.586.152160.128.775
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri268.352.306189.704.769113.752.57559.972.726
Satışların Maliyeti (-)-187.019.195-136.831.665-84.938.369-45.579.414
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)81.333.11152.873.10428.814.20614.393.312
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)81.333.11152.873.10428.814.20614.393.312
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-34.519.730-15.315.938-9.293.588-4.982.594
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.300.125-9.729.718-5.688.345-3.143.968
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri25.290.91825.392.06716.914.42013.841.102
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.720.360-4.100.146-2.792.273-1.303.101
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)50.083.81449.119.36927.954.42018.804.751
Net Faaliyet Kar/Zararı31.513.25627.827.44813.832.2736.266.750
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler56.385.416000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-59.250000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı106.409.98049.119.36927.954.42018.804.751
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.759.309-3.755.899-2.600.417-1.475.376
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler56.326.166000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)99.650.67145.363.47025.354.00317.329.375
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-10.166.684-6.373.324-2.760.627-916.419
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-10.834.169-6.841.380-3.123.633-1.428.016
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)667.485468.056363.006511.597
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI89.483.98738.990.14622.593.37616.412.956
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)89.483.98738.990.14622.593.37616.412.956
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları41.681.05619.903.21911.578.1048.395.873
Ana Ortaklık Payları47.802.93119.086.92711.015.2728.017.083
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.734.8212.023.0661.321.932665.235
Kıdem Tazminatı10.070.466970.914394.0940
Finansman Giderleri-6.759.309-3.755.899-2.600.417-1.475.376
Yurtiçi Satışlar292.292.932000
Yurtdışı Satışlar48.686.329000
Net Yabancı Para Pozisyonu8.026.4159.474.5075.037.0883.491.335
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu8.026.4159.474.5075.037.0883.491.335
Net YPP (Hedge Dahil)8.026.4159.474.5075.037.0883.491.335

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MZHLD 33,7 7,6 8,5 1,1 8,0 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi