SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.387 2.394 -0,26
VIOP 2.648 2.655 -0,25
USD/TRY 15,9740 15,8419 0,83
BIST BANKA 2.029 2.012 0,85
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.882 14.008 -0,90
ALTIN 1.844,23 1.842,03 0,12
BRENT 112,47 112,04 0,38

Milpa Hisse Senedi | MIPAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,6 7,05 2,45
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,5 72,7 68,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Milpa
Kuruluş 30.01.1980
Faal Alanı Her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkul, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleri ile benzer malların pazarlanması ve tatil köyü konaklama hizmetleri.
Telefon (0216)3399739
Faks (0216)3399767
Adres Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar365,9366,9
Ödenmiş Sermaye208,0208,0
Net Kâr-1,072,5

Cari Değerler

F/K 16,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,73
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,2
Piyasa Değeri 1.200,2 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 17,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,35 -1,70 -9,28 64,39
USD -1,16 -5,58 -16,73 37,59
Göreceli -0,30 0,78 -5,46 27,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MIPAZAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MIPAZAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.595.8493.779.2033.350.2933.308.214
Nakit ve Nakit Benzerleri489.918629.88748.713156.554
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar30.05124.05122.56845.816
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.790.2762.884.5812.688.4272.519.891
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar285.604240.684590.585585.953
(Ara Toplam)3.595.8493.779.2033.350.2933.308.214
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar433.981.077433.994.553338.962.310338.731.148
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller430.130.194430.130.194335.501.658335.501.658
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları142.690157.451172.2136.401
Maddi Duran Varlıklar9559631.0091.055
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar56.40559.17562.06964.964
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.650.8333.646.7703.225.3613.157.070
TOPLAM VARLIKLAR437.576.926437.773.756342.312.603342.039.362
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.435.5735.528.0034.022.1802.834.874
Finansal Borçlar65.8154.077.2462.448.0391.707.707
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar218.741252.451596.073243.269
Diğer Borçlar5.709.609525.710489.450490.194
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları394.634379.863333.978352.777
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler46.774292.733154.64040.927
(Ara Toplam)6.435.5735.528.0034.022.1802.834.874
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler65.280.15765.357.63746.361.98846.326.534
Finansal Borçlar84.232110.55284.3050
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar88.80281.51468.73764.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü65.107.12365.165.57146.208.94646.262.375
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar365.861.196366.888.116291.928.435292.877.954
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar365.861.196366.888.116291.928.435292.877.954
Ödenmiş Sermaye208.000.000208.000.000208.000.000208.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00245.8490
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.132.26901.132.2691.132.269
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları157.546.62785.075.63285.075.63285.075.632
Dönem Net Kar/Zararı-1.026.92072.470.995-2.495.245-1.545.726
Diğer Özsermaye Kalemleri209.2201.341.489-30.070215.779
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR437.576.926437.773.756342.312.603342.039.362
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri370.5591.762.701846.870611.551
Satışların Maliyeti (-)-287.678-1.551.119-794.942-571.742
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)82.881211.58251.92839.809
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)82.881211.58251.92839.809
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-18.640-62.217-18.038-14.200
Genel Yönetim Giderleri (-)-667.590-2.846.445-2.008.171-1.435.739
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.78095.036.97368.12454.844
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-215.170-842.104-673.943-320.091
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-811.73991.497.789-2.580.100-1.675.377
Net Faaliyet Kar/Zararı-603.349-2.697.080-1.974.281-1.410.130
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-811.73991.497.789-2.580.100-1.675.377
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-273.629-277.944-124.560-26.335
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.085.36891.219.845-2.704.660-1.701.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)58.448-18.748.850209.415155.986
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)58.448-18.748.850209.415155.986
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.026.92072.470.995-2.495.245-1.545.726
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.026.92072.470.995-2.495.245-1.545.726
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.026.92072.470.995-2.495.245-1.545.726
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri17.53957.03939.33925.076
Kıdem Tazminatı22.05911.8358.8765.917
Finansman Giderleri-273.629-277.944-124.560-26.335
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu8.597-514.866-340.971328.778
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu8.597-514.866-340.971328.778
Net YPP (Hedge Dahil)8.597-514.866-340.971328.778
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.024.472-3.914.836-2.993.940-2.329.131
Düzeltme Öncesi Kar-1.026.92072.470.995-2.495.245-1.545.726
Düzeltmeler:-82.367-75.862.162-79.654-113.798
Amortisman & İtfa Payları17.53957.03939.33925.076
Karşılıklardaki Değişim22.05927.019-23.444-9.223
Diğer Gelir/ Gider-121.965-75.946.220-95.549-129.651
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-1.109.287-3.391.167-2.574.899-1.659.524
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler79.305-548.293-429.516-677.226
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.029.982-3.939.460-3.004.415-2.336.750
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit5.51024.62410.4757.619
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0000
Serbest Nakit Akım-1.024.472-3.914.836-2.993.940-2.329.131
Finansal Borçlardaki Değişim-4.000.0004.000.0002.285.0001.700.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit4.884.503-293.445-80.515-52.483
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit884.5033.706.5552.204.4851.647.517
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-139.969-208.281-789.455-681.614
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-139.969-208.281-789.455-681.614
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler629.887838.168838.168838.168
Dönem Sonu Nakit489.918629.88748.713156.554

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MIPAZ 5,8 16,6 A/D A/D 3,3 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MIPAZ 5,77 1,16 0,73 -43,00 -0,50
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi