SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKA 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
ALTIN 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Milpa Hisse Senedi | MIPAZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,42 6,32 1,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,5 128,6 121,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Milpa
Kuruluş 30.01.1980
Faal Alanı Her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkul, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleri ile benzer malların pazarlanması ve tatil köyü konaklama hizmetleri.
Telefon (0216)3399739
Faks (0216)3399767
Adres Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar294,4261,1
Ödenmiş Sermaye208,0208,0
Net Kâr32,4-0,9

Cari Değerler

F/K 34,0
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,75
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,3 / 4,9
Piyasa Değeri 1.100,3 mnTL
Net Borç -0,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,56 4,55 -3,99 15,00
USD -1,22 2,60 -8,71 13,63
Göreceli -0,82 -0,24 -5,89 10,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MIPAZ0,000,00000,000,00 0 A/D
MIPAZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.762.0134.632.2065.005.8615.697.907
Nakit ve Nakit Benzerleri838.1681.729.0022.080.1342.742.906
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar000211
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.01662.372100.781103.622
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.416.6422.364.1042.364.1042.364.104
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar449.187476.728460.842487.064
(Ara Toplam)3.762.0134.632.2065.005.8615.697.907
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar338.656.666295.567.405295.524.260295.410.980
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller335.501.658292.488.626292.488.626292.488.626
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları25.59835.1984.48111.203
Maddi Duran Varlıklar1.1461.6182.1172.617
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar70.752000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.057.5123.041.9633.029.0362.908.534
TOPLAM VARLIKLAR342.418.679300.199.611300.530.121301.108.887
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.521.6341.119.6551.151.3141.376.874
Finansal Borçlar26.16735.3916.14214.200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar398.537266.798240.705341.686
Diğer Borçlar488.917488.858488.858488.858
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları371.155295.831387.686478.380
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler236.85832.77727.92353.750
(Ara Toplam)1.521.6341.119.6551.151.3141.376.874
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler46.473.36537.951.31237.964.03838.090.796
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar55.00452.03450.025182.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü46.418.36137.899.27837.914.01337.907.832
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar294.423.680261.128.644261.414.769261.641.217
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar294.423.680261.128.644261.414.769261.641.217
Ödenmiş Sermaye208.000.000208.000.000208.000.000208.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0245.84900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.132.2691.132.2691.132.2691.132.269
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları52.673.20152.673.20152.673.20152.673.201
Dönem Net Kar/Zararı32.402.431-886.011-599.886-373.438
Diğer Özsermaye Kalemleri215.779-36.664209.185209.185
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR342.418.679300.199.611300.530.121301.108.887
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri85.169000
Satışların Maliyeti (-)-91.458000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-6.289000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-6.289000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.269.075-1.436.571-945.511-564.565
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri44.258.5401.074.916717.383352.323
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.117.858-577.952-412.201-210.914
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)40.865.318-939.607-640.329-423.156
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.275.364-1.436.571-945.511-564.565
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı40.865.318-939.607-640.329-423.156
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.079-7.032-5.450-2.356
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.859.239-946.639-645.779-425.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.456.80860.62845.89352.074
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-8.456.80860.62845.89352.074
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI32.402.431-886.011-599.886-373.438
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)32.402.431-886.011-599.886-373.438
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları32.402.431-886.011-599.886-373.438
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.19122.84314.6647.442
Kıdem Tazminatı12.0193.2572.1713.005
Finansman Giderleri-6.079-7.032-5.450-2.356
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu532.6091.405.9091.792.9812.459.435
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu532.6091.405.9091.792.9812.459.435
Net YPP (Hedge Dahil)532.6091.405.9091.792.9812.459.435

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MIPAZ 5,3 34,0 A/D A/D 3,7 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MIPAZ 5,29 0,75 1,07 31,92 0,37
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi