SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKA 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
ALTIN 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Metemtur Otelcilik Hisse Senedi | METUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,5 36,96 23,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 53,1 51,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metemtur Otelcilik
Kuruluş 16.09.1985
Faal Alanı Tatil Köyü İşletmeciliği.
Telefon (0212)2829787
Faks (0212)2829904
Adres Beyaz Karanfil Sk. No:13 3.Levent,Beşiktaş - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar12,00,4
Ödenmiş Sermaye18,018,0
Net Kâr0,1-4,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,81
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 0,9
Piyasa Değeri 665,3 mnTL
Net Borç 14,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 7,44 20,16 41,07 67,24
USD 6,72 17,92 34,14 65,24
Göreceli 7,16 14,66 38,28 60,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METUR14.05.20060,510,01641,641,39 130.800 30
METUR21.05.20030,120,01121,121,00 22.472 13
METUR14.05.20060,510,01641,641,39130.80030
METUR21.05.20030,120,01121,121,0022.47213

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.300.69517.788.39414.694.70211.798.262
Nakit ve Nakit Benzerleri14.073.210114.8512.096.2641.781.812
Finansal Yatırımlar2.996.50912.090.8215.385.2684.228.020
Ticari Alacaklar2.508.0424.145.8434.061.6942.703.103
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar028.08628.08628.085
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0484.9422.319.6162.318.345
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar722.934923.851803.774738.897
(Ara Toplam)20.300.69517.788.39414.694.70211.798.262
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar26.516.21819.160.86119.881.67719.673.811
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.69345.15844.29444.294
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller531.744531.744531.744531.741
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları817.686859.900977.900543.062
Maddi Duran Varlıklar23.183.40515.334.90315.863.20115.925.002
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.839.3131.904.9071.971.2212.036.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı0461.330485.434593.011
Diğer Duran Varlıklar104.37722.9197.883575
TOPLAM VARLIKLAR46.816.91336.949.25534.576.37931.472.073
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.053.9006.728.8316.405.3625.698.231
Finansal Borçlar5.630.5085.608.5355.708.7855.111.034
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar71.59019.81741.73731.640
Diğer Borçlar634.9561.066.116597.438449.921
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü689.071000
Borç Karşılıkları6.1208.9209.8819.997
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.65525.44347.52195.639
(Ara Toplam)7.053.9006.728.8316.405.3625.698.231
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler27.724.47329.779.31426.634.68425.708.281
Finansal Borçlar26.383.86929.718.05026.590.34325.665.998
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar73.69761.26444.34142.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.266.907000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar12.038.540441.1101.536.33365.561
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.038.540441.1101.536.33365.561
Ödenmiş Sermaye18.000.00018.000.00018.000.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.63141.63141.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.531.164-13.531.164-13.531.164-13.531.164
Dönem Net Kar/Zararı57.581-4.918.770-3.824.613-3.332.971
Diğer Özsermaye Kalemleri7.470.492849.413850.479-1.111.935
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR46.816.91336.949.25534.576.37931.472.073
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri14.229.1549.492.7013.451.3811.151.640
Satışların Maliyeti (-)-5.726.187-4.259.752-1.580.275-785.101
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.502.9675.232.9491.871.106366.539
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.502.9675.232.9491.871.106366.539
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17.022-16.550-16.5500
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.061.137-1.397.313-872.179-389.137
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri656.825671.652607.57238.802
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-244.380-717.070-168.247-118.016
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.837.2533.773.6681.421.702-101.812
Net Faaliyet Kar/Zararı6.424.8083.819.086982.377-22.598
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.168.2821.942.460398.780191.531
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-44.062-426.257-353.771-44.733
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.961.4735.289.8711.466.71144.986
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0794.659674.602265.566
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.459.687-10.331.158-5.876.269-3.689.015
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.124.2201.516.20345.009146.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.501.786-4.246.628-3.734.956-3.378.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.444.205-672.142-89.65745.492
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.285.358-586.350-28.1480
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-158.847-85.792-61.50945.492
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI57.581-4.918.770-3.824.613-3.332.971
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)57.581-4.918.770-3.824.613-3.332.971
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları57.581-4.918.770-3.824.613-3.332.971
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.503.7161.853.2981.214.237604.049
Kıdem Tazminatı27.81519.0099.45842.283
Finansman Giderleri-8.459.687-10.331.158-5.876.269-3.689.015
Yurtiçi Satışlar13.847.2089.296.3823.450.7061.151.640
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-24.241.091-26.185.562-22.863.389-29.563.712
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-24.241.091-25.802.660-22.863.389-29.563.712
Net YPP (Hedge Dahil)-24.241.091-25.802.660-22.863.389-29.563.712

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METUR 37,0 A/D A/D A/D A/D 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METUR 36,96 4,81 4,81 0,49 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi