SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6615 8,6400 0,25
BIST BANKS 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
GOLD 1.777,37 1.778,97 -0,09
BRENT 75,15 75,19 -0,05

Metemtur Yatırım Tur.Enj. Hisse Senedi | METUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,08 13,4268 7,3468
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 65,6 65,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metemtur Yatırım Tur.Enj.
Kuruluş 16.09.1985
Faal Alanı Tatil Köyü İşletmeciliği.
Telefon (0212)2829787
Faks (0212)2829904
Adres Beyaz Karanfil Sk. No:13 3.Levent,Beşiktaş - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar8,512,0
Ödenmiş Sermaye18,018,0
Net Kâr-3,60,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 38,8
FD/Satışlar 24,6
Yabancı Oranı (%) 2,94
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,0 / 1,2
Piyasa Değeri 328,3 mnTL
Net Borç 35,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,33 -8,57 -54,73 -24,85
USD 0,94 -9,52 -55,94 -35,30
Göreceli 0,20 -6,69 -53,12 -20,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METUR14.05.20060,510,01641,641,39 130.800 30
METUR21.05.20030,120,01121,121,00 22.472 13
METUR14.05.20060,510,01641,641,39130.80030
METUR21.05.20030,120,01121,121,0022.47213

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar22.826.44320.300.69517.788.39414.694.702
Nakit ve Nakit Benzerleri22.45914.073.210114.8512.096.264
Finansal Yatırımlar02.996.50912.090.8215.385.268
Ticari Alacaklar2.455.1312.508.0424.145.8434.061.694
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.250028.08628.086
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.373.5000484.9422.319.616
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar964.103722.934923.851803.774
(Ara Toplam)22.826.44320.300.69517.788.39414.694.702
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar26.290.36826.516.21819.160.86119.881.677
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.69339.69345.15844.294
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.171.744531.744531.744531.744
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları843.955817.686859.900977.900
Maddi Duran Varlıklar22.460.24223.183.40515.334.90315.863.201
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.774.4421.839.3131.904.9071.971.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı00461.330485.434
Diğer Duran Varlıklar292104.37722.9197.883
TOPLAM VARLIKLAR49.116.81146.816.91336.949.25534.576.379
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.514.9637.053.9006.728.8316.405.362
Finansal Borçlar6.385.1995.630.5085.608.5355.708.785
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar510.09071.59019.81741.737
Diğer Borçlar3.579.637634.9561.066.116597.438
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0689.07100
Borç Karşılıkları17.7116.1208.9209.881
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.32621.65525.44347.521
(Ara Toplam)10.514.9637.053.9006.728.8316.405.362
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler30.139.65027.724.47329.779.31426.634.684
Finansal Borçlar28.708.62526.383.86929.718.05026.590.343
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar70.03073.69761.26444.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.360.9951.266.90700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar8.462.19812.038.540441.1101.536.333
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.462.19812.038.540441.1101.536.333
Ödenmiş Sermaye18.000.00018.000.00018.000.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.63141.63141.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.473.583-13.531.164-13.531.164-13.531.164
Dönem Net Kar/Zararı-3.579.52657.581-4.918.770-3.824.613
Diğer Özsermaye Kalemleri7.473.6767.470.492849.413850.479
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR49.116.81146.816.91336.949.25534.576.379
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.699.33514.229.1549.492.7013.451.381
Satışların Maliyeti (-)-998.404-5.726.187-4.259.752-1.580.275
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)700.9318.502.9675.232.9491.871.106
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)700.9318.502.9675.232.9491.871.106
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-17.022-16.550-16.550
Genel Yönetim Giderleri (-)-922.849-2.061.137-1.397.313-872.179
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri37.053656.825671.652607.572
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-51.648-244.380-717.070-168.247
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-236.5136.837.2533.773.6681.421.702
Net Faaliyet Kar/Zararı-221.9186.424.8083.819.086982.377
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.600.5763.168.2821.942.460398.780
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-442.532-44.062-426.257-353.771
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı921.5319.961.4735.289.8711.466.711
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler60.8760794.659674.602
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.468.801-8.459.687-10.331.158-5.876.269
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.158.0443.124.2201.516.20345.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.486.3941.501.786-4.246.628-3.734.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-93.132-1.444.205-672.142-89.657
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-1.285.358-586.350-28.148
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-93.132-158.847-85.792-61.509
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.579.52657.581-4.918.770-3.824.613
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.579.52657.581-4.918.770-3.824.613
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-3.579.52657.581-4.918.770-3.824.613
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri833.5772.503.7161.853.2981.214.237
Kıdem Tazminatı5.71827.81519.0099.458
Finansman Giderleri-4.468.801-8.459.687-10.331.158-5.876.269
Yurtiçi Satışlar1.699.33513.847.2089.296.3823.450.706
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-27.540.347-24.241.091-26.185.562-22.863.389
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-27.540.347-24.241.091-25.802.660-22.863.389
Net YPP (Hedge Dahil)-27.540.347-24.241.091-25.802.660-22.863.389

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METUR 6,1 A/D A/D 24,6 38,8 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METUR 6,08 2,94 3,21 26,75 0,92
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi