SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Mega Polietilen Köpük Hisse Senedi | MEGAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,57 6,49 0,92
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,1 85,1 82,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mega Polietilen Köpük
Kuruluş 10.08.2005
Faal Alanı Polietilen köpük üretimini
Telefon (0212)7711840
Faks (0212)7711851
Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar256,2246,7
Ödenmiş Sermaye49,449,4
Net Kâr9,516,0

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 1,8
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,18 -2,95 -0,88 -2,27
USD - - - -
Göreceli -1,75 1,43 3,31 -25,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEGAPAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MEGAPAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar625.984.356486.438.240368.649.042267.970.526
Nakit ve Nakit Benzerleri8.793.3884.048.0948.101.341713.353
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar313.804.154297.954.323233.786.853206.862.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.612.1281.626.4531.621.5511.573.639
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar200.841.643105.967.59744.038.39017.767.508
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar100.933.04376.841.77381.100.90741.053.229
(Ara Toplam)625.984.356486.438.240368.649.042267.970.526
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar153.139.140138.320.43048.040.38038.991.554
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.029.3875.225.9064.869.1135.039.910
Maddi Duran Varlıklar147.626.879132.601.08639.271.75531.435.779
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar482.874493.438504.13936.703
Ertelenmiş Vergi Varlığı003.395.3732.479.162
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR779.123.496624.758.670416.689.422306.962.080
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler464.951.159326.053.726303.326.211210.036.536
Finansal Borçlar107.346.34370.481.46128.089.09226.866.435
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar324.292.785227.398.137148.410.52799.239.656
Diğer Borçlar6.998.0178.877.573110.357.94163.484.010
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)24.866.99318.623.58515.600.30219.789.815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü08.5803.5457.178
Borç Karşılıkları79.72166.495119.595125.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.367.300597.895745.209523.603
(Ara Toplam)464.951.159326.053.726303.326.211210.036.536
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler57.926.09151.961.76442.684.47027.467.710
Finansal Borçlar53.548.77147.820.22942.612.68927.325.143
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar553.234302.34371.781142.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.824.0863.839.19200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar256.246.246246.743.18070.678.74169.457.834
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar256.246.246246.743.18070.678.74169.457.834
Ödenmiş Sermaye49.441.21749.441.21738.000.00038.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri90.596.47001.126.1450
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.215.96900923.871
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları33.669.09419.993.55119.993.55119.993.551
Dönem Net Kar/Zararı9.503.06615.967.64110.703.6859.482.778
Diğer Özsermaye Kalemleri69.820.430161.340.771855.3601.057.634
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR779.123.496624.758.670416.689.422306.962.080
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri135.332.098564.709.615373.807.334250.252.006
Satışların Maliyeti (-)-107.754.417-518.504.562-345.168.935-235.352.393
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)27.577.68146.205.05328.638.39914.899.613
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)27.577.68146.205.05328.638.39914.899.613
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-740.368-1.869.352-977.451-305.685
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.002.186-7.288.672-5.175.118-3.165.567
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri37.406.04651.808.97717.521.57817.053.563
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-44.138.943-65.260.912-25.351.364-16.665.174
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.102.23023.595.09414.656.04411.816.750
Net Faaliyet Kar/Zararı22.835.12737.047.02922.485.83011.428.361
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler872.714113.333419.800419.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0298.98800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.974.94424.007.41515.075.84412.236.550
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler48.086680.893462.244330.440
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.535.071-10.916.821-6.512.721-3.849.882
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler872.714412.321419.800419.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.487.95913.771.4879.025.3678.717.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)15.1072.196.1541.678.318765.670
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-19.339-10.741-7.178
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)15.1072.215.4931.689.059772.848
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.503.06615.967.64110.703.6859.482.778
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.503.06615.967.64110.703.6859.482.778
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.503.06615.967.64110.703.6859.482.778
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.642.7604.011.6332.849.7371.762.390
Kıdem Tazminatı240.627169.322050.193
Finansman Giderleri-7.535.071-10.916.821-6.512.721-3.849.882
Yurtiçi Satışlar0516.548.824324.961.327201.327.065
Yurtdışı Satışlar050.114.800225.702.33249.643.782
Net Yabancı Para Pozisyonu-54.753.3866.359.44450.660.08745.760.216
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu34.764.8415.917.44450.660.08745.508.937
Net YPP (Hedge Dahil)-54.663.4226.359.44450.660.08745.760.215
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-21.244.896-130.189.9952.067.863-478.657
Düzeltme Öncesi Kar9.503.06615.967.64110.703.6859.482.778
Düzeltmeler:7.578.68621.040.69114.384.9561.441.080
Amortisman & İtfa Payları1.642.7604.011.6332.849.7371.762.390
Karşılıklardaki Değişim264.367-182.866-360.328-283.298
Diğer Gelir/ Gider5.671.55917.211.92411.895.547-38.012
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)17.081.75237.008.33225.088.64110.923.858
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-38.326.648-164.785.241-23.001.675-11.393.546
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-21.244.896-127.776.9092.086.966-469.688
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0-2.413.086-19.103-8.969
Sabit Sermaye Yatırımları-16.358.170-36.383.361-19.696.290-10.476.328
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit034.50000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-16.358.170-36.348.861-19.696.290-10.476.328
Serbest Nakit Akım-37.603.066-166.538.856-17.628.427-10.954.985
Finansal Borçlardaki Değişim46.302.94278.049.80730.148.26013.638.057
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı089.470.32500
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-3.954.582494.923-6.990.387-4.541.614
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit42.348.360168.015.05523.157.8739.096.443
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış4.745.2941.476.1995.529.446-1.858.542
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim4.745.2941.476.1995.529.446-1.858.542
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler4.048.0942.571.8952.571.8952.571.895
Dönem Sonu Nakit8.793.3884.048.0948.101.341713.353

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEGAP 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEGAP 5,60 0,10 0,05 -4,64 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi