SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.552 -0,59
VIOP 1.651 1.666 -0,90
USD/TRY 7,4103 7,3679 0,58
BIST BANKA 1.515 1.550 -2,26
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.874 13.907 -0,24
ALTIN 1.854,30 1.869,10 -0,79
BRENT 55,09 56,10 -1,80

Mega Polietilen Köpük Hisse Senedi | MEGAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,1883 10,3684 3,1801
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 100,9 99,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mega Polietilen Köpük
Kuruluş 10.08.2005
Faal Alanı Polietilen köpük üretimini
Telefon (0212)7711840
Faks (0212)7711851
Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar34,926,5
Ödenmiş Sermaye13,213,2
Net Kâr8,46,7

Cari Değerler

F/K 29,5
FD/FAVÖK 25,6
PD/DD 10,7
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 0,11
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 0,7
Piyasa Değeri 373,5 mnTL
Net Borç 20,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,97 12,60 21,51 28,33
USD 1,83 12,44 25,45 28,68
Göreceli 2,58 11,29 10,67 22,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEGAP0,000,00000,000,00 0 A/D
MEGAP0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar123.216.50295.207.01159.862.28531.619.563
Nakit ve Nakit Benzerleri3.513.9335.451.853741.132505.963
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar61.160.16847.973.51739.177.81420.493.869
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar79.421190.1361.581.1251.570.591
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar10.343.29722.144.4703.163.0513.577.681
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar48.085.18319.412.53515.164.6635.436.959
(Ara Toplam)123.182.00295.172.51159.827.78531.585.063
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar34.50034.50034.50034.500
Duran Varlıklar13.407.05016.030.4704.463.1373.456.199
Ticari Alacaklar1.760.7254.955.10700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar000204.924
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.736.7324.977.55000
Maddi Duran Varlıklar5.123.0725.087.3613.668.4572.756.927
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.7996.1577.4977.184
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.735.912919.664764.239442.491
Diğer Duran Varlıklar18.81084.63122.94444.673
TOPLAM VARLIKLAR136.623.552111.237.48164.325.42235.075.762
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler85.605.92878.999.86941.976.11914.913.376
Finansal Borçlar8.370.1534.405.8243.361.0801.562.919
Diğer Finansal Yükümlülükler0094.76659.050
Ticari Borçlar50.602.56156.831.28728.280.5658.478.924
Diğer Borçlar10.033.6107.235.9636.095.3432.140.321
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.000.4736.790.4971.940.508787.173
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.955.9832.585.7061.055.7771.657.884
Borç Karşılıkları443.160450.771163.138153.551
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.199.988699.821984.94273.554
(Ara Toplam)85.605.92878.999.86941.976.11914.913.376
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.067.7605.698.12935.538349.582
Finansal Borçlar15.967.0905.623.315038.396
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar100.67074.81435.538311.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar34.949.86426.539.48322.313.76519.812.804
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.949.86426.539.48322.313.76519.812.804
Ödenmiş Sermaye13.221.45013.221.45013.221.45013.221.450
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00864.5190
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler923.8710277.856277.856
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları11.603.1995.779.9475.502.091962.261
Dönem Net Kar/Zararı8.410.3816.747.1232.500.9614.539.830
Diğer Özsermaye Kalemleri790.963790.963-53.112811.407
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR136.623.552111.237.48164.325.42235.075.762
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri132.572.244169.359.89755.093.50850.373.303
Satışların Maliyeti (-)-124.542.181-155.200.572-50.257.619-40.649.290
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.030.06314.159.3254.835.8899.724.013
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.030.06314.159.3254.835.8899.724.013
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-209.578-369.786-58.744-533.855
Genel Yönetim Giderleri (-)-983.881-1.949.228-751.862-1.928.255
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.514.7295.420.8952.618.2262.290.062
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.993.541-5.262.050-4.127.979-4.233.408
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.357.79211.999.1562.515.5305.318.557
Net Faaliyet Kar/Zararı6.836.60411.840.3114.025.2837.261.903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler048.65501.355.129
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-96400
Diğer Gelir ve Giderler0-1.739.72600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.357.79210.307.1212.515.5306.673.686
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2564.3101.288.8070
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-807.931-1.450.664-554.843-611.824
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-1.692.03501.355.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.550.1178.860.7673.249.4946.061.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.139.736-2.113.644-748.533-1.522.032
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.955.983-2.585.706-1.070.281-1.671.978
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)816.247472.062321.748149.946
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.410.3816.747.1232.500.9614.539.830
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.410.3816.747.1232.500.9614.539.830
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.410.3816.747.1232.500.9614.539.830
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri427.303597.265250.2003.597.247
Kıdem Tazminatı25.165-270.010-279.656123.995
Finansman Giderleri-807.931-1.450.664-554.843-611.824
Yurtiçi Satışlar124.161.801167.730.66954.445.14136.286.404
Yurtdışı Satışlar8.653.0185.455.3304.049.81914.340.791
Net Yabancı Para Pozisyonu22.600.3356.458.13210.429.33111.001.952
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.461.2396.436.61710.408.48611.251.415
Net YPP (Hedge Dahil)22.600.3356.458.13210.429.33111.538.988

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEGAP 9,8 29,5 25,6 1,6 10,7 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEGAP 9,83 0,11 0,11 -0,73 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi