SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.417 1.417 0,00
VIOP 1.452 1.452 0,00
USD/TRY 8,1546 8,1325 0,27
BIST BANKS 1.091 1.091 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.203 0,21
GOLD 1.744,08 1.755,81 -0,67
BRENT 63,01 63,20 -0,30

Mega Polietilen Köpük Hisse Senedi | MEGAP

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,22 11,09 3,87
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,3 141,5 135,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mega Polietilen Köpük
Kuruluş 10.08.2005
Faal Alanı Polietilen köpük üretimini
Telefon (0212)7711840
Faks (0212)7711851
Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar60,034,9
Ödenmiş Sermaye38,013,2
Net Kâr20,08,4

Cari Değerler

F/K 14,1
FD/FAVÖK 21,4
PD/DD 4,7
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 1,60
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,0 / 1,8
Piyasa Değeri 283,5 mnTL
Net Borç 38,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,74 -8,35 -7,90 -2,61
USD -3,51 -9,47 -14,01 -11,21
Göreceli -2,13 -5,92 3,45 3,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MEGAPAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
MEGAPAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar188.977.206123.216.50295.207.01159.862.285
Nakit ve Nakit Benzerleri2.571.8953.513.9335.451.853741.132
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar92.552.67661.160.16847.973.51739.177.814
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.452.92379.421190.1361.581.125
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar25.084.10310.343.29722.144.4703.163.051
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar58.281.10948.085.18319.412.53515.164.663
(Ara Toplam)188.942.706123.182.00295.172.51159.827.785
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar34.50034.50034.50034.500
Duran Varlıklar29.118.47213.407.05016.030.4704.463.137
Ticari Alacaklar01.760.7254.955.1070
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.381.5054.736.7324.977.5500
Maddi Duran Varlıklar21.964.0705.123.0725.087.3613.668.457
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.07931.7996.1577.497
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.706.3141.735.912919.664764.239
Diğer Duran Varlıklar33.50418.81084.63122.944
TOPLAM VARLIKLAR218.095.678136.623.552111.237.48164.325.422
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler134.904.48585.605.92878.999.86941.976.119
Finansal Borçlar17.444.1438.370.1534.405.8243.361.080
Diğer Finansal Yükümlülükler00094.766
Ticari Borçlar100.065.80150.602.56156.831.28728.280.565
Diğer Borçlar10.221.97410.033.6107.235.9636.095.343
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.224.06812.000.4736.790.4971.940.508
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.955.9832.585.7061.055.777
Borç Karşılıkları444.945443.160450.771163.138
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler503.5542.199.988699.821984.942
(Ara Toplam)134.904.48585.605.92878.999.86941.976.119
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.216.13716.067.7605.698.12935.538
Finansal Borçlar23.109.37815.967.0905.623.3150
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar106.759100.67074.81435.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar59.975.05634.949.86426.539.48322.313.765
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.975.05634.949.86426.539.48322.313.765
Ödenmiş Sermaye38.000.00013.221.45013.221.45013.221.450
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000864.519
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0923.8710277.856
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-51.36311.603.1995.779.9475.502.091
Dönem Net Kar/Zararı20.044.9148.410.3816.747.1232.500.961
Diğer Özsermaye Kalemleri1.981.505790.963790.963-53.112
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR218.095.678136.623.552111.237.48164.325.422
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri360.113.080132.572.244169.359.89755.093.508
Satışların Maliyeti (-)-343.298.097-124.542.181-155.200.572-50.257.619
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.814.9838.030.06314.159.3254.835.889
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.814.9838.030.06314.159.3254.835.889
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-660.642-209.578-369.786-58.744
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.868.154-983.881-1.949.228-751.862
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.161.4568.514.7295.420.8952.618.226
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.878.060-4.993.541-5.262.050-4.127.979
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.569.58310.357.79211.999.1562.515.530
Net Faaliyet Kar/Zararı13.286.1876.836.60411.840.3114.025.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0048.6550
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.3030-9640
Diğer Gelir ve Giderler7.794.4360-1.739.7260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı24.360.71610.357.79210.307.1212.515.530
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4892564.3101.288.807
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.077.054-807.931-1.450.664-554.843
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.791.1330-1.692.0350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.284.1519.550.1178.860.7673.249.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.239.237-1.139.736-2.113.644-748.533
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.027.148-1.955.983-2.585.706-1.070.281
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)787.911816.247472.062321.748
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI20.044.9148.410.3816.747.1232.500.961
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)20.044.9148.410.3816.747.1232.500.961
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları20.044.9148.410.3816.747.1232.500.961
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.746.515427.303597.265250.200
Kıdem Tazminatı52.69825.165-270.010-279.656
Finansman Giderleri-3.077.054-807.931-1.450.664-554.843
Yurtiçi Satışlar346.438.826124.161.801167.730.66954.445.141
Yurtdışı Satışlar18.286.5518.653.0185.455.3304.049.819
Net Yabancı Para Pozisyonu35.236.57122.600.3356.458.13210.429.331
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu12.347.9502.461.2396.436.61710.408.486
Net YPP (Hedge Dahil)35.236.57122.600.3356.458.13210.429.331

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MEGAP 7,5 14,1 21,4 0,9 4,7 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MEGAP 7,46 0,74 1,60 86,08 0,86
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi